Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

[#19915] Kvar kom Andreas Kristofersen frå? Gifta seg med enka Rakel Knudsd.Bjørlykhaug

Recommended Posts

Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Kvar kom Andreas Kristofersen frå? Kvar kom slekta hans frå? Han gifta seg med enka Rakel Knudsd.Bjørlykhaug.Ho kom egentleg frå Øvre Flo i Stryn( vi har funne slekta hennar).Ho gifta seg 1.gong på Bjørlykhaug/ Bjørlykke i Samfjord, no Haram kommune. Før Borgund, så Skodje.I 1865-teljinga for Skodje står dei oppført. Då har dei fått 2 gutar, 8 og 5 år gml.Kan nokon hjelpe meg å finne slekta vidare? Andreas er eine tippoldefaren min.Venleg helsing Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Hei SolveigHar du tilgang til bygdebøker for Vatne? Bjørlykke hørte til Vatne sokn. På Bjørlykkhaug nr 5 under Bjørlykke har vi Ole) Andreas Christoffersen Grøt br 2, gift med enkje Rakel Knudsdtr. Altså fra Grøt.På Grøt i Vatne Bygdebok I, finner du Christoffer Paulsen Hannibalsøy gift med enkje Andrine Olsdtr fra Helland (ikke langt unna). De fikk barna Ole Andreas 1830, Oline 1833, Chrisstoffer senere gift på nytt og får med henne Andrine Petrine Marie 1845.Hilsen Helge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Helge! Mange takk for hjelpa! Eg har ikkje tilgang til Bygdebøker for tida, så no kom eg litt vidare via netter pga di hjelp:-) TIL ALLE:Eg fann Andrine Olsdtr.frå Helland i 1801-teljinga, og sikkert bror hennar, Knut som overtok garden der, og seinare son hans, Ole Knuds.(1865-teljinga).Er ikkje sikker på kven som tok over garden på Helland etterpå, og lurer på kven som har den idag. Hannibaløen er eit stilig namn! Den ligg visst i Vatnefjorden ein plass, sjølv om den har eit eksotisk namn.Skal tru kva det namnet kom frå? Skal tru om slekta mi har bodd på den øya i mange generasjonar..?[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11531&variabel=0&postnr=4423&fulle=true&spraak=n>Lenke Er ikkje sikker på om det er slekta mi dei som står i 1865-teljing

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Tok en kikk i bygdebøkene for Vatne og dette er noe av det jeg fann:Christoffer Paulsen Hannibalsøy f.1801, d 1889, gift 1829 m enke Andrine Olsdtr. Hannibalsøy i Vatnefjorden også kalla Løvøy. Om navnet se tema 16756 under M&R. Innlegg 27 og 28. Paul Olsen Orvik br.nr 1, Hannibalsøy f ca 1770, d 1843. gift 1791 med Gullov Pedersdtr. som var datter til brukeren på øya. Paul gift andre gang 1799 med Anne Rasmusdtr. Helle br nr 3.f 1771.d 1827. De fikk altså sønnen Cristoffer. Paul gift 3.gang 1828. Ole Thommasen Vatne br nr 12 f 1735, d 1811. Gift 1764 med enke Ingeborg Paulsdtr, ca 1728-1811. Ho var først gift med tidligere bruker i Orvik. Om henne står det at ho var trolig utansokns fra. Tomas Størkersen Ekrol (Engsetdal) bruker på Vatne f ca 1704, gift med enke Birte Olsdtr.f 1704, d 1776, fra Ertesvåg br.nr 3. Far til Tomas er Størker Pedersen Glomset. Anne Helle var dtr. til Rasmus Olsen Helle opprinnelig fra Bjørlykkskar bnr 2 Bjørlykke, han var gift med Siri Eriksdtr f 1744. Erik Rasmussen fra Tennøy brnr 2 var gift med Marte Wilumsdtr Skor. Foreldre til Andrine Olsdtr Helland var Ole Andersen ca 1756-1813, og Berte Justesdtr Hildre. Det har ikke lukkes å finne ut hvor Ole kom ifra. Det ser ut som bruket (Krissengarden br nr 7) på Helland går ut av slekta etter Ole Knutsen, da nye folk overtar. Ønskes flere opplysninger så spør i vei.Vennlig hilsen Helge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Helge! Kjekt med så god hjelp:-) Var innom '16756',interressant!Men det er vel lite sannsynleg at eg ættar frå 'Hannibal'..Er ikkje sikker på om eg forsto kven desse er: Ole Thommasen Vatne br nr 12 f 1735, d 1811. Gift 1764 med enke Ingeborg Paulsdtr, ca 1728-1811. Ho var først gift med tidligere bruker i Orvik. Om henne står det at ho var trolig utansokns fra. )Og så lurer eg på om Tomas Størkersen Ekrol (Engsetdal) bruker på Vatne f ca 1704,kom frå 'Britanusgarden' på Ytre Ekrol, for der kjem oldemor Caroline Britanusdtr.frå(Farmor til min bestefar)(Ole)Andreas Kristofferss.var svigerfaren hennar) Eg fann att halvsystra til (Ole) Andreas Kristofferss., Andrine,og faren og stemora hans på Ulvestad og Krogsæter [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61529&brukar=&loc=0&spraak=n&postnr=1611&next=4>Lenke (tenkte litt på Hannibal Jensen som hadde jord på Vatne/selde jord,på Ulvestad) Så finn eg att Andrine i 1900 på Langseth (det er vel i Vatneområdet og?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Om vi stammer fra Hannibal Gjelsten stor trelasthandler på begynnelsen av 1600-tallet, gjenstår nok å bevise. Men stemmer teoriene til noen eldre lokalhistorikere er det stor sannsynlighet for at Hannibal er blant dine stamfedre. Med så mange tråder inn i ”Hannibals rike” som du har er dette slett ikke umulig. Og at Hannibal må ha hatt etterkommere bevitner alle oppatkallingene etter han på 16- og 1700-tall.Ole Thommassen Vatne, bruker i Orvik var da far til Paul som ble bruker på Hannibalsøy, og Paul var altså far til Christoffer som kom til Grøt. Paul har ikke annen tilknytning til Hannibalsø enn at han giftet seg til gards med datter til forrige bruker. Christoffer fikk han med andre kona, Anne Rasmusdatter som var fra nabogarden Helle på fastlandet like ved. Tomas Størkersen Ekrol, bruker på Vatne er oppgitt å ha far Størker Pedersen Glomset. Mest sansynlig er da Størker fra Glomset inngiftet på Ekrol, men dette kan sikkert andre svare på.Andrine Petrine Marie Kristoffersdtr Grøt som ble gift til Langset Vestrefjord har barn: Ingeborg f 1870, (ikke barn) Christoffa Marie f 1872 gift med Rasmus Årflot Rotset Ørsta. Ane Petrine f 1873, gikk lærerskule i Volda 1890-92 og ble lærer i Fiksdal og Rekdal død 1973, var blant annet min fars myndige lærerinne, ikke gift. Oline Kristine død ugift i 1909.Vatne Sogelag solgte bygdebøkene for Vatne (2 bind) for kr 100,- til sammen tror jeg det var. Med alle dine tilknytninger til distriktet anbefaler jeg deg å kontakte sogelaget og høre om flere bøker er igjen. Dette er fascinerende lesing.Vennlig hilsen Helge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Helge! Takker for endå eit greit svar! Endå eit par spørsmål...: I det første svaret skreiv du at (Ole) Andreas Kristofferss.hadde ei syster som heitte Oline (f.1833) Skal tru om ho fekk etterslekt? Skal tru om Ole Thommass. Vatne, brukar i Orvik hadde fleire born enn Paul? Har etterkomarar av Ole bruket idag? Helsing Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Hei igjen SolveigOline Christoffersdtr ble bare ett år, død 1834.Ole Thommassen hadde sønnene Nils og Paul. Nils Olsen overtok bruket. Han var gift med Ingeborg Johansdtr Birkevoll (datter til min tipp tipp-tipp oldefar Johan Birkevoll, Vestrefjord).Nils og Ingebor hadde barna Eli, f 1790 død samme år. Ole 1792 neste bruker og Ingebrigt som er oppgitt å være bygslemann på Åse, Borgund.Så har etterkommere etter Ole sitte på bruket (Niggarden/Nerigarden/Ner) br nr 1 frem til i dag ser det ut som.En må være obs på at det jeg her har henta opplysninger fra ikke er primærkilder. Bygdebøker viser seg ofte dessverre å inneholde en god del feil. Opplysningene bør derfor sjekkes opp mot kirkebøker, skifter osv.Med vennlig hilsen Helge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei igjen, Helge! Takk så mykje for endå eit greit svar! Artig med ho som hadde vore lærarinne til far din! Eg spør og spør...(Evt.andre og kan svare om dei vil) Står det noko om at Kristoffer Paulsen frå Hannibaløen hadde syskjen og/eller halvsyskjen? Skal tru om (Ole) Kristoffersen frå Grøt hadde halvsyskjen? Venleg helsing Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Hei SolveigJa Kristoffer hadde mange søsken. Paul hadde med første kona Gullov barna (a)John (1792-1796) og (b)John f.1796 som ble bruker på br nr 8 Vatne. Med andre kona Anne Rasmusdtr Helle ble det følgende barn: ©Gullov f 1800, død 1850 som legdslem ugift. men hadde i 1838 barnet Karen Anna Pauline med far Anders Olsen dreng på Vatnehaug br nr8 Vatne. (d)Christoffer på Grøt, (e)Marta f 1802 gift med enkemann Jon Jacobsen Eidsvik. Hadde før giftermålet to barn, Erling Andreas 1834 og Pauline f 1841 d 1846. far til barna Rasmus Oterlei som var gift på Huse. (f)Ingebrigt f 1806, bruker på Bjørnegotten. (g)Pernille f 1808, plassmannskone Dryna. (h)Ole Christian f 1810, død samme år. (i)Ingebor Oline f 1811, g 1844 Jacob Knutsen Ramsvik busett på Harøya. (j)Carl Raphael (Raffel) f 1815 plassemann i Orvik.(Ole)Andreas Kristoffersen fra Grøt hadde da de før nevnte søsken Oline død som barn og halvsøstra gift til Langset.Vennlig hilsen Helge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei igjen Helge! No lurer eg på noko ang.Ingebrigt f.1806, bruker på Bjørnegotten. I 1865 bor desse på Bjørnegotten: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61529&variabel=0&postnr=2458&fulle=true&spraak=n>Lenke Paul Ingebrigts.er vel sannsynlegvis son til Ingebrigt. Kona på garden er Ane Benjaminsd.(Sunelvens Præstegjeld) Eg lurer på om det står noko i bygdeboka om at ho har familie på Ytre Ekrol/Skodje? Kanskje ho er systra til tippoldemor mi, Lenke På Bjørnegoten i 1865-teljinga står også Ingeborg Britanusd. 16år oppført som tjenestepike. Eg trur kanskje at ho er systra til oldemor mi frå Ytre Ekrol, Caroline (sjå lenke) Eg held på og leiter opp alle Grandtantene/ onklane til far min(tanter og onklar til farfar)Far min hugsar ein del historier om desse. Er ikkje sikkjer på om eg har funne alle, for i teljingane har dei enten vore i teneste andre plassar, eller ikkje vore fødde.Peder fann eg i 1900-teljinga for Ålesund:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Hei igjen Solveig. Ja Paul er son til Ingebrigt og neste bruker. Ane Marie Benjaminsdtr er fra ytre Ekrol ho er født 1835. Paul og Ane Marie hadde 8 barn. Ingeborg Britanusdtr er ikke nevnt. Men at dette var hjelp som var henta fra slekta på Ekrol er vel høgst sansynlig, Britanus er det ikke så mange av.vennlig hilsen Helge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Helge! Kjekt at du svarar endå:-) Ane Marie Benjaminsdtr.Bjørnegotten er sikkert mor-systra til Caroline Britanusdtr.Ekrol, mi oldemor.Det ser ut som eg har aner både på Paul Ingebrigts.(Ole)Andreas Bjørlykhaug)si side og på Ane Marie Benjaminsdtr.si side(Ytre Ekrol) Kan eg spør deg om du finn ut kva dei 8 borna til Ane Marie og Paul på Bjørnegotten heitte? I 1865-teljinga står Karen(4), Ingeborg (2)(Trur eg fann henne att på Stenseth,bruksn.2,som gardbrukarkone i 1900-teljinga),Johanne (1)(trur eg fann att henne som gardbrukarkone i Orvik, bruksn.1, 1900-teljing).I 1900-teljinga for Bjørnegoten kan eg ikkje finne 'kjendtfolk'. Venleg helsing Solveig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Hei Solveig. Nå er jeg hjemme igjen. Paul Brithanus Ingebrigtsen og Ane Marie Benjaminsdatter er mine tippoldeforeldre. Barna deres var: 1. Kari (f.ca 1861). 2. Karen birgitte (f. 24.06.1862). 3. Ingeborg Karoline (f. 06.01.1864). 4. Johanne Marie (f. 08.05.1865). 5. Elisabeth Marie (f. 12.11.1868). 6. Iver Andreas (Min oldefar, f. 23.10.1870). 7. Birte Henrikke (f. 07.03.1877). 8. Kristofa Petrine Birgitte (f. 1880). Mvh Greta Voigt Nesbø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.