Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gunvor Tofte

[#19977] Byarkivet, Oslo

Recommended Posts

Guest Gunvor Tofte

Jeg ser at det er noen av debattantene som besøker byarkivet i Oslo. Det jeg lurer på, er om noen hadde tid til å se etter personene jeg nevner i nr. 19219 i Web-debatten, i folketellingene etter 1900. Jeg ville vært svært takknemlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvorfor vil du ikke oppleve gleden av å finne kildene selv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Siden tankelesing er innført som beskjeftigelse i denne tråden, velger jeg å gå videre på samme måte:Det kan jo tenkes at Gunvors spørsmål ikke har sin opprinnelse i manglende lyst/vilje/glede i forhold til å besøke byarkivet, men det faktum at det tar litt lengre tid å komme fra Otta til Maridalsveien enn det tar å komme fra Enerhaugen til Maridalsveien. Det går muligens an å ringe/skrive, men da er en avhengig av å treffe riktig person til rett tid i rett dagsform.Dessuten vet jeg av egen erfaring at byarkivets åpningstider ikke er spesielt godt tilrettelagt for folk som jobber fulltid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Enig i det siste - med åpningstiden. En fra Otta som vil besøke Oslo byarkiv, må nok sette av en hel hverdag. Men det samme gjelder jo hvis folk fra Enerhaugen vil besøke arkivet på f eks Hamar eller Maihaugen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

. . . Hamar, da mener jeg Statsarkivet i Hamar, og Maihaugen, da menes Opplandsarkivet, Lillehammer. Åpningstidene der, og i andre offentlige arkiver, er, med unntak av Riksarkivet, på samme nivå eller dårligere enn i Oslo byarkiv. Spørsmålet blir da om en er motivert nok til å oppsøke arkiver, hvor enn de måtte befinne seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Det er vel ikke til å komme fra at Tores innledende spørsmål er preget av en viss arroganse, ja. Et forsøk på en mer empatisk tilnærming til Gunvors problem ville trolig manifestert seg med et 'kan' i stedet for 'vil', som han skråsikkert valgte å bruke. For Tore kan jo ikke i det hele tatt vite om Gunvor vil, eller ikke vil oppleve gleden ved å oppsøke kildene selv. Sannsynligvis vil hun det jo. Når det gjelder spørsmålet om hvorfor hun ikke kan (eller tør for alt jeg vet) så er det et tema som strengt tatt ikke er interessant å diskutere i dette forumet. Hva har vi egentlig med det? Kan vi ikke bare svare ja, om vi vil hjelpe. Og tie stille om vi ikke vil.Dersom spørsmålet, slik det hevdes, virkelig blir om man er motivert nok til å oppsøke arkiver hvor de enn måtte være, er det jo mulig at Gunvor, hva vet jeg, er i en situasjon som gjør at hun måtte vært mange ganger så motivert som Tore for å være motivert nok. Kanskje måtte hun være så motivert at hun måtte bestemme seg for ikke å bry seg om faren for å miste jobben eller bli fratatt ungene fordi hun tok en dag på arkivene i Oslo. Hva vet jeg. Og forresten går Tore kanskje gjennom de samme kvaler hver gang han reiser til Lillehammer på arkivbesøk. Det vet jeg heller ikke noe om. Men om så er, og han en gang finner ut at han heller vil beholde jobben, og forsørgerretten for sine barn (dette er altså helt hypotetisk!), og legger inn en liten bønn om hjelp her i diskusjonsforumet, så håper jeg i alle fall at jeg har sosialt gangsyn nok til ikke å besvare bønnen med et spørsmål om hvorfor han ikke vil oppleve gleden ved å finne kildene selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Mange av oss her har slektsforskning som hobby og noen har det som yrke. Da blir jo situasjonen litt forkjellig for disse to gruppene og deres muligheter for å reise hit og dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det har vært flere innlegg i Brukerforumet tidligere, der folk utenfor Oslo ber om hjelp til arkivundersøkelser i Oslo. Så langt jeg erfarer, har ikke alle disse fått hjelp med sine spørsmål - fordi spørsmålene forutsetter aktivt arkivarbeid. (Berit Knudsen er unntak, kun har utført arkivundersøkelser på grunnlag av spørsmål stilt her.)Jeg synes faktisk spørsmålet jeg reiste, er viktig å stille. Og jeg har stilt dem en rekke ganger tidligere også. Seglsten, mange svarer da at de enten ikke har tid eller ikke har råd. Jeg stoler ikke det grann på slike forklaringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Siste del av Jon Harald Haugs innlegg kan tolkes dithen at ingen som arbeider fulltid kan besøke arkivene. Selv ikke personer bosatt i Oslo.Per Helge Seglstens innlegg antyder at folk kan miste både jobb og foreldreansvar ved en dags arkivbesøk. Dette skulle isåfall også gjelde dem som bor i Oslo.Men har ikke folk ferie her i landet, da?Toget Otta-Oslo koster kr 150 én vei på minipris (grønne avganger, kun ved bestilling over nettet).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest B. Gredeli

Det er nu en tid siden jeg har hatt anledning til å frekventere dette forum og det er med en viss undring jeg observerer herr Vigerusts spørsmål og øvrige kommentarer. Hans spørsmål om debattforumets brukere har nok motivasjon for å oppsøke arkivene synes en smule underlig.Mer underlig ble det da samme person synes å være usikker på om befolkningen i dette landet har ferie. Hva samme herre mener med å opplyse om priser på togreiser til og fra hovedstaden er ubegripelig. Dette er da ikke et forum for utveksling av priser for kollektivtransport?Ville det ikke vært bedre om den gode herr Vigerust kan bruke noe av tiden sin på å hjelpe dem utenfor hovedstaden med arkivundersøkelser f.eks. i Oslos byarkiv istedenfor her å mistenkeliggjøre deres begrunnelser for ikke å kunne gjøre det selv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Etter hva man enkelt oppfatter er budskapet i innlegg nr. 2 svært velmenende.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Eg har tilgang til ein del kyrkjebokavskrifter, og snurrar ein del kjelder på film. Eg tykkjer det er heilt rimeleg at eg hjelper dei som har spørsmål i det området eg arbeider med, og veit at mange rundt i landet følgjer dei same prinsippa. Eg vil derfor halde fram med, med same frimod, og spørje etter hjelp rundtom i landet, også i Oslo. Det vil aldri bli slik at dei eg hjelper, kan yte tilsvarande mykje hjelp tilbake til meg, men i denne bransjen bør vi leve etter Olav H.Hauge (?) sitt prinsipp: Så gjer ein annan mann ei beine, då.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Tore H. Vigerust; hvilken hjemmel har du for å spørre folk hvorfor de 'ikke vil oppleve gleden av å finne kildene selv'?Etter mitt skjønn er det ikke interessant i det hele tatt å diskutere grunngivelser. Arbeidstid, ferie, økonomi og foreldreansvar er nevnt, da gjenstår det å komme inn på funksjonsevne og helse forøvrig, antall barn, om man er enslig forsørger, osv, osv.Det skulle ikke være så vanskelig å se at det bør være både deg og alle oss andre fullstendig uvedkommende hvilke grunner folk har for ikke å oppsøke arkivene selv, det er en privatsak.En annen ting Tore H. Vigerust; jeg går ut ifra at du har lest tema nr. 19219 som Gunvor Tofte viser til i herværende tråd? Der fremgår det at hun ber om hjelp på vegne av noen i hennes lokalområde, som antageligvis ikke selv har særlig erfaring med å finne slekt.Hvis du absolutt skulle slå ned noen med dette rare spørsmålet, så burde du i hvert fall forsikret deg om at vedkommende ba om bistand i sin egen interesse, da hadde du kanskje fått en grunngivelse (forklaring) som var til å stole på hvis dette var så viktig for deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kan igrunnen gjenta meg selv, med at det har vært ganske mange innlegg i Brukerforumet der folk utenfor Oslo ber andre om å utføre arkivundersøkelser for dem i Oslo, og at slike henvendelser ofte, men ikke alltid, forblir ubesvarte. Det er høyst berettiget å stille spørsmålet om hvorfor folk som er interessert, ikke selv reiser til arkivet (arkivene) men overlater arbeidet til andre. Dere får mislike det så mye dere vil, men spørsmålene vil komme igjen senere.Gredeli, jeg har rekord i å hjelpe folk i Brukerforumet, og har deltatt aktivt her i fem år. Men de som vil at undertegnede skal utføre arkivarbeid for seg, får henvende seg direkte til meg per post, e-post eller telefon, jevnfør min webside http://www.vigerust.net (jeg får direkte henvendelser ca 3 ganger ukentlig, tidligere daglig).Selvsagt er togprisen Otta-Oslo relevant, siden en hyppig forekommende unnskyldning for hvorfor man ikke reiser til arkiver i Oslo, er de angivelig høye reisekostnadene. Da jeg skjønner på Seglsten at man skal stille opp med arkivundersøkelser for folk som spør, og siden han bor i Oslo, så foreslår jeg at han selv påtar seg arbeidet.Og Aud, ikke bare spør dere selv hvorfor ikke oslofolk utfører de arkivundersøkelsene dere ber om, men spør også hvorfor ikke sambygdinger reiser til osloarkivene. Hvis ikke den ene kan, kan vel andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Aase, du holdt ikke til problemet, som var å oppsøke et arkiv for å foreta arkivundersøkelser. Folk flest hjelper jo folk i Brukerforumet ved hjelp av det som er for hånden, f eks mikrofilmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Tore H. Vigerust er profesjonell slektsgranskar; han lever heilt eller delvis av å hjelpa folk med slektshistoriske problem. Det er både eit aktverdig og nyttig yrke. Då forstår eg svært så godt at han ikkje vil hjelpa folk her i brukarforumet med opplysningar han må henta frå eit arkiv. Det kan ikkje vera slik at nokre problem får han ei rettkomen inntekt frå, andre gjer han gratis. Det trur eg alle forstår.Men, det er eit men her. Det er sjølvsagt surt for han at folk får løyst problema sine sjølve, enten direkte gjennom materialet i Digitalarkivet, eller ved at ein får hjelp frå nokon som likevel vitjar eit arkiv, eller kanskje til og med har lyst å vitja arkivet berre for å hjelpa nokon. Men det bør han halda for seg sjølv. Kva ville han ha sagt drosjesjåføren nede i gata kom og banka på hos han og påpeikte at han ikkje burde la naboen sitja på med seg når han kjørte t.d. til byarkivet i Oslo? Om naboen ikkje fekk sitja på med Tore ville han sikkert ha tatt drosje, ville kanskje drosjesjåføren tenkja. Korkje drosjesjåførarar eller profesjonelle sleksgranskarar har rett til å tenkja slik.Er du ein glad amatør og kan hjelpa Gunvor (eller nokon annan), hjelp dei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hei Jan, jeg pleier å gå til fots til byarkivet når jeg skal dit, det tar 14 minutter. Men du tok heller ikke problemet: det spørres etter aktivt arkivarbeid, ikke etter slikt en kan svare på i farten ved PC'en.Hvis ikke Seglsten eller andre utfører arkivarbeidet i byarkivet straks og gratis, så har han og disse som avstår fra dette, den samme forklaringen på sin avståelse som spørsmålstillerne har for ikke å reise selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

No aktar eg ikkje å legge meg ut i nokon stor diskusjon med verken den eine eller den andre, men eg tykkjer Vigerust er litt for snar til å påberope seg rekord i å hjelpe folk på brukarforumet - den trur eg nok han må vere førebudd på å dele med opptil fleire.Dessutan, Gunvor Tofte sitt innlegg, som starta denne tråden, var ikkje retta til nokon bestemt person, og eg tykkjer det har rett til å bli lese som det det er - nemleg eit enkelt spørsmål til den eller dei frå Oslo, Kongsvinger eller Alta som har eit ærend på byarkivet, og som kan tenkje seg å ta seg tid til å gjere eit oppslag for henne. Somme har tid, andre ikkje, verre er det ikkje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Joda, Aase, men du la merke til min kommentar til ditt forrige innlegg? Spørsmålet var ikke om noen kunne hjelpe generelt, f eks hjemmefra, men aktivt foreta undersøkelser i arkiver.Det er vel snart på tide at debattantene på Brukerforumet stiller seg spørsmålet om hvorfor spørsmål om aktivt arkivarbeid forblir ubesvarte.Og Jan, det er en misforståelse at jeg misliker at folk for svar her i Brukerforumet, fordi det eventuelt skulle gå ut over mine (og andres) lønnede oppdrag. Jeg setter faktisk stor pris på at folk for gratis hjelp her i Brukerforumet.Aase: også Yngve og Jan har svart på uhorvelige mange spørsmål, men jeg er sikker på at jeg har rekorden blandt dem som ikke er lønnet over etaten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg kan bare svare for meg selv hvorfor så mange svar forblir ubesvart og det er grenser for hvor mange jeg klarer å besvare. Så jeg plukker ut de som tar minst tid. Det vil si de som kan oppgi sted og noenlunde årstall. Det hender av og til at jeg tar med andre da jeg får dårlig samvittighet og føler at det er urettferdig mot dem.Siden jeg er så priviligert å bo ikke så langt fra arkivet prøver jeg å sette av en liten del av av min tid på arkivet til å prøve å hjelpe andre som ikke er så heldige. Kanskje andre skulle prøve det samme. Det er faktisk veldig gøy og man lærer mye på den måten. Så får men heller ikke glemme, en dag er det jeg som trenger hjelp.Det å snakke om hvem som hjelper mest synes jeg er usmakelig. Å hjelpe folk er vel ingen konkurranse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Usmakelig? Gredeli oppfordret meg til å hjelpe folk, i stedenfor å skrive innlegg her. Det er vel *hans* innlegg som er usmakelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Denne debatten handla i utgangspunktet ikkje om hjelp eller ikkje hjelp. Den handla om at du, Tore H. Vigerust, svarte på eit spørsmål frå ei som trong hjelp på ein slik måte at de fleste andre fann svaret ditt upassande.Problemet for dei fleste slektsgranskarar i dette landet, er at arkiva ligg langt unna der dei bur. Difor lyt ein anten ta i veg, ofte med både ei og to overnattingar attåt lang reise, for å vitje dei. Alternativt at ein finn det ein søkjer her på DA direkte eller ved hjelp av andre.Eg er imponert over all den hjelpa folk får her på DA. Men sjølvsagt er det nokre spørsmål dei aldri får svar på eller hjelp til. Eg har sjølv berre to minutt til det lokale bibliotek med mikrofilm og ti til Aust-Agder-Arkivet. Likevel er det spørmål her eg ikkje har tid til å gje meg i kast med. Men i staden for å spørgje folk om kvifor dei ikkje vil oppsøkje vårt 'blide Sørland', held eg kjeft. Så får dei sjølve vurdere om saka er så viktig at dei vil koma hit, eller la vere. Men kan eg, og har eg tid, så veit dei fleste at eg gjev ei hand. Slik er det òg med folk både i Oslo og elles i landet.Kven av oss som gjev mest hjelp, er det vel ingen som kan svare på. For korkje Jan eller DA har oppretta noko 'Wall of Fame'; dog var det visst noko slikt ein stad, men den finn eg ikkje att ... (Den handla visst om kven som registrerte mest).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Skal man reise lange veier for å dra til Oslo byarkiv, bør man ringe på forhånd for å forsikre seg om at lesesalen er godt nok betjent.Jeg har vært i det nye bygget kun en gang. Det var for 3-4 år siden. Da satt den eneste lesesalsbetjenten enten i telefonen, eller han var rett og slett ikke å se.Total bomtur den dagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sondre Seljeli

God ettermiddag, Etter å ha lest alle disse innleggene slår det meg at her må det sannelig være en mengde folk som kjeder seg noe gudsjammerlig rundt om i det ganske land, som i det hele tatt orker å debattere dette opp og i mente...men for all del! Men fikk Gunvor Tofte noe mer hjelp? Nei, her var hjelpen fullstendig fraværende. Jeg skulle så gjerne ha hjulpet deg,Gunvor Tofte, men det får bli neste gang jeg reiser til Oslo! God helg!Hilsen Sondre Seljeli

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Du orker jo du også, Sondre.Ellers hadde du ikke brydd deg om å sende inn noe innlegg.Men jeg er enig i at vi nå begynner å befinne oss temmelig langt fra utgangspunktet. Fascinerende for noen - irriterende for andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.