Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Paul Thode

[#19981] Baard Larsen Wold, lensmann, skysskaffer og bygdeprokurator i Strinda

Recommended Posts

Guest Paul Thode

Er det noen som kjenner til om det finnes:transkribert skifte etter lensmann, skysskaffer og bygdeprokurator i Strinda, Baard Larsen Wold, døbt 1733-12-06. Han ble begravet lørdag 31 Januarij 1810, 77 år gammel etter et fall på isen på Bakklandet.Han var gift med Ane Martha Pedersdtr, f. 1736 i hennes andre ekteskap.Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men lurer på hvor du har hentet informasjonen din fra. Jeg har registrert dette ekteparet. Baard Larsen Wold døde 25.1.1811 etter mitt notat, et år etter din begravelse!Ane Martha Pedersdtr var døpt i Lade kirke 25.12.1735. Hennes far var Peder Simonsen og hun døde 3.7.1809 i Trondheim.Min kilde er Wayne Mitchell: The Næsseby Family, som jeg har volume I av. Vedleggene (dokumentasjonen) skal finnes i et volum II, men Wayne hadde ikke flere kopier igjen da jeg fikk vol. I. Skriv gjerne til meg på kari.larsen at admin.uio.no, så kan jeg skaffe hans mail-adresse.Jeg er interessert i om du har noen av deres forfedre og etterkommere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei! Baard Larsen Wold:Film HF 1221, KB Strinda nr 4, folio 124, 1810, lørdag 31 januar. begravet forrige Lensmand og Bøygdeprokurator, Baard Larsen Wold. gl: 77 Aar. Faldet paa Iis paa bachlandet og fandtes død.Skal på biblioteket i morgen formiddag, og skal da sjekke opp igjen årstallet. Jeg hadde nemmelig også 1811 tidligere.Når det gjelder Ane Martha har jeg samme dato som deg. Det med hennes dåp og far visste jeg ikke.Vet du om hun hadde en søster? Du vil skjønne spørsmålet når du får mitt kart i posten. I 1769 får Ole Jonsøn og Marit Pedersdtr (Malvik KB) en datter, Elen. I dåpen nevnes nevnes bl. a. Test: Baar Larsøn Lehnsmand og Ane Martha Pedersdtr. Lademoe. Det kan virke som om familiene har noe med hverandre å gjøre. Wold er jo innblandet på begge sider.Denne Simon Wold som du finner på kartet står i slektspapirer oppført som bror av brødrene på Wolds minde og Lykkens prøve, og i Ft 1801 finner jeg han altså som halvbror til Jacob Peter Bændix, 42 år, gjestgiver, odelsmand, fiske og fedrift i Borge prgj. Walberg sogn, Nedre Dal. Kan kanskje han være oppkalt etter Ane Marthas far? Kanskje han er fra første ekteskap. Jeg har enda ikke funnet han i KB, men jeg leter. mvh Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei!Når det gjelder begravelsestidspunktet, så har du rett. Jeg har oversett et årsskifte på folio 124, KB Strinda. Han ble begravet lørdag 31 januar 1811. mvh Paul.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Såvidt jeg vet hadde Anne Martha Pedersdatter og Baard Larssen Vold døtrene Regina Birgitta (f.1773, g. Sivert Hundorp Hansen With) og Ellen Martha (f.1776, g. Ole Hansen Dahl). Var de også foreldre til Ole Andreas (f.ca.1771, g. (før 1801) m. Ingeborg Fredrica Mann) ? Sistnevnte bodde i 1801 på Lademoen gård (sammen med Baard), og var (også) 'bøjde-lensmand i Strinden'.Hvem er de (i innlegg 3) nevnte 'brødrene på Wolds minde og Lykkens prøve' ?Og hva med Ragnhild Wold (1792-1836), g.m. Hans Peter With (1797-1841) (ovennevnte Sivert's sønn), hvordan er hun ev. beslektet med de nevnte Wold ? (Dvs. hvem var hennes foreldre ?) Hun bodde i 1819 på Voldsminde, men flyttet senere til Tromsø med sin mann, der han var los.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei Per!Baard Larsen Wold og Ane Martha Pedersdtr som bodde på Lademoen hadde følgende barn i sitt ekteskap som jeg har registrert:Jørgen Lorentz Wold, f. 1768, d. 1829. g.m. Michen Bolætha ???? Bodde på Voldsminde fra 1806 til 1836. Skibsfører og havnefogd i Trondhjem.Anna Birgitte, f. ca 1770, ???Ole Andreas Wold, f. 1771, d. 1823(?), g.m. Ingeborg Fredrica Mann. Bodde på Lykkens prøve fra 1807. Lensmann og etter hvert bonde.Regine Birgitte Wold, f. 1772, g.m. Sivert Hundorp Hansen With.Elen Martha Baardsdtr Wold, f. ca 1777, g.m. Ole Hansen Dahl f. 1776/1770, d. 1839.I tillegg hadde Ane Martha 4 barn fra sitt første ekteskap med Jørgen Jacobsen Lademoen etter det jeg har lært de siste dagene:Peder jacob, 1757-1759Jacob Petter, 1760 -Elen Dorothea, 1762 -Jens Jacob, 1763 -Det med Ragnhild Wold(1792-1836) og giftermål med Hans Peter With, var et godt spørsmål. Har ingen anelse. Har ikke hørt om henne før. Jeg vet bare at han hadde 9 barn. Etter det jeg har sett av disse grenene av familien min, så kan de jo godt ha vært kusiner eller tremenninger.mvh Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Takk for svaret. Du skriver at Jørgen bodde på Voldsminde til 1836, men han døde jo i 1829 ?Simon Wold (f.ca.1774?) og Anna Nicoline Wold (g. med sin tremenning Michael Julius Michaelsen) (begge nevnt i diskusjon 19734) er altså IKKE barn her ? (Simon skulle jo være halvbror av en Jacob Peter, men han het visstnokBændix).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Simon Wold er visstnok et mulig barn etter Bård Larsen Wold og Ane Marthe Pedersdtr.Min oldefar Michael Julius Michaelsen var gift med Anna Nicoline Dahl som var datter av Maren Klæbo og Baard Nicolai Dahl f. 1805. Sistnevnte var sønn av Elen Martha Wold og Ole Hansen Dahl.Det betyr at både Anna Nicoline Dahls far og oldefar het Baard til fornavn, noe som kanskje kan bidra til forvirringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei PerDu skriver: 'Og hva med Ragnhild Wold (1792-1836), g.m. Hans Peter With (1797-1841) (ovennevnte Sivert's sønn), hvordan er hun ev. beslektet med de nevnte Wold ? (Dvs. hvem var hennes foreldre ?) Hun bodde i 1819 på Voldsminde, men flyttet senere til Tromsø med sin mann, der han var los.'Du har altså ikke noen dåp for ovennevnte?Om Hans Peter With har jeg bare følgende: Født 1797, skibsfører, handelsmann. Salhus.Han hadde bl. a. en sønn: Hans Rudolf With, f. 1821. Han var i mange år los for kystbåter mellom Tromsø og Vadsø. Han var første fører av 'Tromsø Amts Dampskibsselskap' båt Tromsø.H. R. With hadde bl. a. en datter, Ragnhild Magdalena With som ble gift med Theodor Christian Holst Mack fra Tromsø. Ragnhild går også igjen i neste ledd her. Så, det kan jo godt tenkes at Hans Peters kone het Ragnhild. Mvh Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei Paul!Du finner begge brødrene til Simon Wold (Vold) nevnt i Trondheim Byleksikon. Lensmann Ole Andreas Vold står på s.346 under Lykkens Prøve (9/39), under Rønningen gård, som han kjøpte i 1807, ble brukt fra 1819 som det første faste skolested i Strinda. På side 601 i 'leksikonet' finner du den andre broren skipper Jørgen Lorents Vold som i 1806 kjøpte Voldsminde (9/6), også del av Rønningen. Ble drevet som gårdsbruk og gjestgiveri av skipper Jørgen Vold. Her har hele området altså blitt oppkalt etter den Jørgen Vold, det kalles i dag Voldsminde. Skulle gjerne visst om 'min ane' Marit Pedersdattewr er Ane Marthas søster, ja. Har ikke funnet hennes far 'Peder', kanskje det er Peder Simonsen det også. Hvis hun er født i Strinda, og ikke Malvik, er ikke det lagt ut på nettet enda.RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Paul: (innl. 9): Nei, jeg har ikke dåps-data for Ragnhild Wold (1792-1836), g.m. Hans Peter With (1797-1841) (sønn av Sivert With), men jeg har forsåvidt ingen grunn til å tvile på at de var gift (selv om jeg for øyblikket ikke husker kilden).Du skriver (i innl. 6) at Jørgen Lorentz Wold bodde på Voldsminde til 1836, men han døde jo i 1829 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei dere.Blander meg inn jeg, ettersom jeg har 'puslet' med dette før: Jeg har også notert at Jørgen Lorentzen Vold døde i 1829, men gården Voldsminde ble ikke solgt fra den familien før 1836, til rittmester Lauritz Müller, etter det var det flere eiere. (Strinda Bygdebok, b.I) RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Står barna til Jørgen Lorentz Vold (1768-1829) på Voldsminde oppført i Strinda Bygdebok ? Eller barna til hans søsken (Anna Birgitte ca.1770, Ole Andreas ca.1771, Regina Birgitte 1773, Simon ca.1773, Ellen Martha 1776, ...) ? Eller barna til hans eldre halvsøsken (Jørgenssønner/datter (Bændix): Peder Jacob 1757, Jacob Peter 1760, Ellen Dorothea 1762, Jens Jacob 1763, ...) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Nei ikke i Strinda Bygdebok nei, men alle de der finner du i FT 1801. 632 Tronhiem 4die Rode Tarraldsgaard Veiten Hus/10: her for eksempek bor Regina, mann og barn. Og Jørgen bor på Bakklandet: LenkeRandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Det skaper også litt forvirring at de samme navn går igjen i flere slektskledd, som for eksempel: Baard Larsen Wold har en datter Regine Birgitte Wold f. ca 1772, sønnen Simon Wold har en datter kalt Regina Birgitte Wold, f.ca 1810, (sistnevnte er søster av Caroline Sophie Simensdatter Wold,for øvrig tipp-tippoldemor til Brian K. Wennberg, for hun giftet seg med Ole Samuelsen Wennberg, da havner vi i smedslekten i Mostadmark igjen, Paul Thode, mye henger sammen) RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Er Ole Samuelsen Wennberg og Caroline Sophie Simensdatter Wold foreldre til Oline Sophie f.1844 og Augusta S.(...?) f.1847, begge g. Richard With, grunnleggeren av 'Hurtigruta' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei Per (innlegg 16)! Ja, Ole Samuelsen Wenberg, f. 1798-04-09 og Caroline Sophie Simensdtr Wold, f. (har ikke funnet dåpsdatoen, Buksnes?) er foreldre til:Film HF 1222, Bakke kirkes ministerialbok: Folio 45, nr 19, Født 1844-07-25. dbt 11. august, 'Oline Sophie Wennberg'. Bestyrer av Baklandet skole Trondhjem og hustru Caroline Sophie.Fadd. Mdm. Lohmann, Mdm. Holm, Jomfr. Sommer, Kjøpm. Jensen, Hr Hornemann, ? Sivertsen. Gift 1873 med Richard B. With i Trondhjem. Ligger begravet på Bjørnskinnet gamle kirkegård i Risøyhamn med død sønn Regnor(1878) Hadde 4 barn hvorav 1 døde straks(se foran).Folio 52, nr 23, Født 1847-08-07, dbt 29 august, 'Septima Augusta'.Fadd Mette Barstad, Mdm. Flakkenberg, Mdm. Anna Holm, Handelsmann O. Vannvig, skolelærer E. Johansen og Niels Wold. Gift med Richard B. With etter søsterens død. Begravet på Vestre Gravlund i Oslo. Hadde 5 barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Hei dere! Var Oline gift med Richard With før søsteren Augusta altså (?), har bare notert meg en uregistrert kone før Augusta. Oline har jeg notert døde under en fødsel, barnet også. Ole S. Wennberg var bror av Peder min tipp-tipp-oldefar.Paul, dåpen for Caroline, hvis du ikke har den, er:26.04.1807 i Buksnes, ja. PS Fint at du henviser til kilder i innlegg 17, takk.RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

PS Vet dere om Augusta var enke da hun giftet seg med With? Mulig hun var gift første gang ved FT 1875, Hofstad som etternavn? Kanskje hun var gift med Andreas Hofstad f.1841 og hadde barna Gustav og Karoline, tvillinger f.1868?RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Randi: Mange takk ! Som du kanskje skjønner, så strir jeg fremdeles (som mange andre ?) med å finne foreldrene til Ragnhild Wold (1792-1836), gift 28 Jan 1819 i Vår Frue kirke, Trondheim, med sjømann og los Hans Peter With (1797-1841) fra Taraldsgårdveita i Trondheim (sønn av Sivert Hundorp Hansen With og Regine Birgitta Wold). Hans omkom i Jan. 1841 (i Brønnøy ?). I 1819 bodde Ragnhild på Voldsminde på Lademoen, som da (fra 1806) eides av havnefogd Jørgen Lorentz Wold (1768-1829).Jørgen L. Wold var i 1801 bosatt på Bakklandet, gift for 2.g. med 'Michen Bolætha' og hadde sønnene Bærnt Christian (10) og Jørgen Reinholt (6). - Hvem var Michen Bolætha (f.ca. 1757) og hvem var Jørgens's første kone ?Hans Peter With's bror Sivert Regnor With var g.m. Anne Birgitte Dahl, d. av ovennevnte Regina Birgitte's søster Ellen Martha Wold (1776-1856). Disse hadde også søsknene Jørgen Lorentz (nevnt over), Anna Birgitte f.ca.1770, Ole Andreas (ca.1771-1823) og Simon f.ca.1773.Hans P. With hadde flg. barn: - Serine Regine (f.1819), - Hans Rudolf (f.1821), - Sivert (f.1824), - Theodor H. W. (f.1824), - Julie Fredrikke (f.1826), - Ole Henrik (f.1828), - Amalie Susanne (f.1832), - Rasmus Peter (f.1840), - Hans Peter (f.1842) (de to siste ventelig født på Brønny, i 2. ekteskap med Johanna Andersdatter, som etter Hans' død skal har reist nordover (til Tromsø ?)).Hans far, Sivert Hundorp Hansen With f. 1763 var skipper i 1801, og flyttet etter 1810 fra Trondheim til Tromsø, der han ble losoldermann og havnefogd. Når døde han ? Han førte rundt 1820 et skip som jeg har hørt navnet på, men ikke husker. Noen som vet ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Hei! Siste spørsmål først. Augusta var min oldemor, og jeg har aldri hørt noe om at hun var enke, og hadde barn fra før. Det jeg husker fortalt var at hun hadde bodd i huset en stund før Oline døde. Min grand-tante Nanna(f. 1874) som hadde en utrolig hukommelse fortalte at 'far(Richard With) og tante Augusta ca ett år etter at Oline døde hadde kjørt til kirken i Bjørnskinn. Da han kom hjem hadde han sagt at barna skulle si mor til henne'.Så til det andre spørsmålet. Ja, det er riktig at han først var gift med Oline.Olines og hennes sønns grav er fremdeles å finne på Bjørnskinn gamle kirkegård. Kirkegården ligger fint til med god utsikt over Risøyrenna. Var der selv for fire år siden og snublet helt tilfeldig over stenen mellom halvmeter-høye gresstuster og krokete bjerker. Et skikkelig skummelt sted en mørk høstkveld spør du meg.Det med kildehenvisning synes jeg er veldig viktig. Hvis man ønsker å etterprøve går det jo meget raskere.Takk for info om Caroline. Henne har jeg ikke lagt noen ressurser ned i enda, men hun sto på listen.Som du skriver, her er det mye som henger sammen. Skulle vært artig å finne ut om Ane Marthe Pedersdtr og Marit Pedersdtr er søstre. Men, som Jan Sneisen sier, lensmann Wold og kone ble mye brukt som faddere i Strinda på den tiden.mvh Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Takk Paul Thode, morsomt med slektsforskning som engasjerer så mange. Regnet med at Augusta var den eldste, og kanskje rukket å gifte seg og bli enke før hun giftet seg med søsterens enkemann. Og hun som var gift Hofstad, hadde kalt sin datter Caroline, ja, man gjør seg litt flyktige tanker.(PS Tid for spinning snart)Til Per: I FT 1801, Trondheim finnes det bare en som ligner på Ragnhild Wold, det er Ragni Wold, hun er 10 år så det stemmer med fødselsåret sånn ca. RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Randi: Hvis 1) denne Ragni er 'Ragnhild Wold' (1792-1836) og 2) hennes (ukjente) farfar het Wold og var bror av lensmann Baard Larssen Wold (1733-1811), så giftet Ragnhild seg i 1819 med sin tremenning (Hans Peter With, Baard's dattersønn). Dette ble luftigere enn den luftigeste hypotese ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Aasheim Eidsvik

Neida, Per...denne Ragni var bare en tull-strø-tanke. Du finner sikkert opphavet til din Ragnhild. Jeg har tatt ned dine opplysninger fra giftemål og barn og går utifra det er riktig, så 'har' jeg henne der i tilfelle noe dukker opp. RandiE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den angivelige tilknytningen mellom familien Bondix (Bændix?) og Jørgen Jacobsen på Lademoen som var gift med Anna Martha Pedersdatter før lensmann, skysskaffer, bygdeprokurator Baard Larsen Wold (1733-1811) diskuterers i debatt 19734.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.