Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Helge R. Naess

[#20006] Verdien av 40 vekter sölv (straff ilagt Lommedalen 1730)

Recommended Posts

Guest Helge R. Naess

Svend Olsen Aamot, 1654-1739, (i Lommedalen, Bærum) ble dömt til döden for mord i en julekrangel 1729, da han var ca. 75 år gml. Pga. formodet senilitet ble dette ved appell omgjort til drap med betaling av 40 'vekter' sölv (vekter kalt 'voger' ?) Spm.: Hvor mye veiet en vekt sölv (i gram ?) i den tiden og hvad er verdien regnet i våre dagers penger ? Jeg antar at det var et ganske höyt belöp, allikevel var han en temmelig velholden små-bonde da han döde 1739, 85 år gml. Skiftet var brutto ca. RD 500 (ref. etter hukommelsen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg har ikke sett betegnelsen vekter brukt. Derimot målt i så og så mange lodd sølv. Muligens er det lodd sølv det tenkes på?1 lodd sølv var ca. 14,6 gram. Bøter ble ofte ilagt med så og så mange lodd sølv - eller samme verdi i riksdaler, som var halvdelen av antall lodd - her skulle det isåfall bli 20 rdl. Som en rettesnor ser jeg rdl. ganget med 2000 for å få dagens verdi i kroner. Her skulle det da bli 40 000 kroner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Takk for nyttig svar som ser rimelig ut. Min kilde skriver 'voger' (av sölv), som jeg fortolket til vekt(er), men dette var i 1730 og så mye ble jo skrevet på måfå. PS: Det er ofte vanskelig å vurdere historiske belöp. Finnes det en kilde som gir en pekepinn for de forskjellige periodene ? F.eks.: et brutto-skifte i 1810 på RD 850 ser forholds bra ut for en som var leilending i Aker, men det ble jo skarp inflasjon i krigstiden. Ikke lett for en amatör å vurdere slikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

I boka 'Bærum - en bydgs historie I' står det på side 487: ' 3dje paaskedag 1729 hændte det i en begravelse paa Guriby at der blev uvenskap mellem Svend Aamot og Ole Evensen. Det oplyses at Ole Evensen, var den som først begynte med overfald paa Svend Aamots sønner, likesom han ogsaa 'grep til haardrag' mot Svend Aamot, som derpaa tok til motverge og slog til Ole Evensen med en lysestake over hans høire øie, slik at han senere døde av saaret. Svend Aamot blev ved dom av 23de januar 1730 dømt til døden, og hans boslod skulde tilfalde kongen. Saken kom imidlertid ind for overhofsretten, hvor han blev fri for livs fortapelse og slap med at bøte 40 lod sølv til den dødes arvinger'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Takk Heidi. Ja, dette var min kilde, men jeg hadde glemt at det var 40 lod elle lodd sölv som han skulle betale. Kan Arild Kompelien nå fortelle oss om 'Lodd' sölv er det samme som en 'vekt' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge R. Naess

Jeg beklager: - svaret fra Arild Kompelien står jo klart i innlegg nr. 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.