Jump to content
Arkivverket

[#20016] Britanus-garden på Ytre Ekrol i Engesetdalen, var Britanus el.Anne Martha inngif


Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Recommended Posts

Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Lurer på om nokon kan hjelpe meg litt igjen:-) Har tippoldeforeldre frå Britanusgarden på Ekrol, men prøver å finne ut meir om dei. Lenke Finn ikkje ut om det er same slekta som er på garden i 1801-teljinga. Helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Hei Solveig! Jeg har også aner fra samme gård. Gården er beskrevet i bygdebok for Skodje, bind II. Jeg har det litt travelt akkurat nå, men kan gjøre oppslag senere. Hva ønsker du å vite? Vennlig hilsen Greta.

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Greta! Kjekt at du har aner frå same garden som eg!Tanta mi har fortalt at vi har slekt i Bergen, trur han heitte Benjamin, og at han var byggmester der. Bestefar min fekk gå i lære hos han, og blei byggmester, og tante sa at ho er fødd i Bergen.Ho var søster til far min.(Bjørlykhaug) (TIL ALLE): Oldemor, Caroline Britanusdtr.(blei gift med Knut Andreass.Bjørlykhaug) vaks opp i Britanusgarden på Ytre Ekrol, og var dotter til Britanus Jørgenss.(var det Jørgenss.?)og Anne Martha Benjaminsdtr.Sidan eldste sonen ser ut til å heite Benjamin, tenkte eg at det kanskje var Anne Marta Benjaminsd.som hadde arva garden..Kvar kom evt Britanus eller Anne Martha frå opprinnelig? Klarer ikkje å finne at nokon av deira aner bodde på garden i 1801-teljinga(Borgen/ Borgund). Venleg helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Hei igjen Solveig. Så vidt jeg kan forstå er Oline Marie Benjaminsdatter (1829-1866)søster til min tippoldemor Ane Marie Benjaminsdatter, f. 1836. Oline Marie ble gift i 1848 med Bretanus Jørgensen (1829-1866). I folketellingen som du viser til, er konen til Bretanus kalt for Anna Martha Benjaminsdatter. Her må det være en feil, enten i folketellingen eller i bygdeboken.Jeg foreslår at vi tar resten privat. Min e-mail adresse er gretane@online.noHilsen Greta.

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Jeg glemte å skrive at Oline Marie var datter til Benjamin Pedersen Slettene, Sunnylven. Han var gift med Inger Halkjelsdtr. Benjamin kjøpte bruk nr 3-Jespergaren. Etter at han var død delte enken bruket i to like deler. Den ene delen solgte hun til svigersønnen, Bretanus Jørgensen. Dette bruket ble i ettertid kalt Bretanusgaren, bruk nr 4.Alle opplysningene har jeg hentet fra Bygdebok for Skodje, bind II. Der finner du mere om forfedre og etterslekt.Jeg kan sende deg det jeg har notert, hvis du tar kontakt privat. Jeg har også bestilt mikrofilmer fra dette området og kan da sjekke hva konen til Bretanus het.Mvh Greta.

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Greta! Takk for fin informasjon! Eg lurer litt på desse årstala, for i 1865-teljinga(sjå lenke på mitt forrige innlegg)står det at han er 44år,(fødd ca 1821)og kona er 40 (f.ca 1825)men det kan ofte vere litt forskjell med alder på folketeljingar.Det står ikkje at Britanus er enkjemann her, men det var vel fleire som gifta seg opp att med syster til første kona. Kanskje nokon fleire som er interressert i denne garden?Helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Greta!Dette er spennande:-) Eg trur vi fortsetter litt på denne sida også, så får vi litt innspel frå fleire kantar(OGSÅ TIL ANDRE INTERRESSERTE): Benjamin Pedersen, Slettene i Sunnylven kom til Ytre Ekrol. Eg prøvde å finne 'Slettene' under Sunnylven, men fann det ikkje. Kanskje garden har eit anna namn i tillegg eller er skrive på ein annan måte./ Eller står under Sogn og Fjordane. Så lurer eg på kva kona hans heitte og kva borna heitte.Eine datra deira er tippoldemora mi, ho står oppført i folketeljinga for 1865 som Ane Martha, men i bygdeboka som Oline..Kva er rett? Venleg helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Hei Solveig.Slettene er et annet navn for Tronstadsæter. Faren til Benjamin var Peder Jonson (50 år i 1801). Peder var gift 2 ganger, først med enka Brit Olsd. Kjellstad og deretter med Ane Olsdotter (43 år i 1801). Det sies at Ane trolig var fra Øvsthaug. Barn i 1. eksteskap: Johanne (30 år 1801), Olina (28 år 1801). Barn i 2. eksteskap: Benjamin (2 år 1801), Ole (7 år 1801), Marie f 1801.Benjamin Pederson kjøpte 1828 Larsbruket på Hellebostad for 300 spesidaler. Kona hans var Inger Halkilsdotter Øggard. Benjamin solgte denne gården 1838 for 440 spesidaler. Det sies at han deretter kjøpte seg gård i Skodje eller Vatne.Foreldra til Peder Jonson var Jon Knutson og Maret Larsdotter. Skøyte 1793 fra Jon Knutson til Peder Jonson mot kår for faren Jon og mora Maret Larsdotter.Hilsen Martin

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Martin! Kjekt at du hjelpte meg igjen:-)Trudde du var på sunnmøre.. Ser ut som det har vore mykje utflytting frå Sunnylven til Vatne/Skodje/Grytastranda.Far min fortel at folk ofte kom roande, med dyra og eigendelane sine. Jon Knutson og Maret Larsdtr., skal tru om dei kom frå Tronstadsæter-området begge to? Venleg helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Hei Solveig. Har vært på Sunnmøre en tur, men er no tilbake i Oslo. Flytter for godt oppover om knappe 2 måneder.Etter bygdeboka er Tronstadsæter en forholdsvis ny gård, nevnt første gang 1685. Første brukeren var Ole Ivarson g.m. Maritte Knutsd. Kjellstad. Ola døde 1711, 65 år gammel. I henhold til skifte 20. juli hadde han føgende barn: a) Ivar Olson, halvmyndig (?) og gift på Storstein, b) Knut, 13 år, c) Halkiel 11 år, d) Bodva 9 år, e) Sesel, 22 år.Bruker i 1732 er Knut Olson (som jeg antar er sønnen Knut ovenfor). I 1745 selger Knut til sønnen Jon Knutson. Det fremgår også at Jon Knutson hadde søstera Jartru Knutsdotter som 1759 ble gift med Lars O. Bakke og en søster Marte gift samme året med Lars Rasmusson Hellebostad.Glemte i mitt forrige innlegg å nevne at Peder Jonson døde 1829, 80 år gammel og at andrekona Ane Olsdotter døde 1826, 66 år gammel.Øgarden er et annet navn for Lille-Ringdal og Inger Halkielsdotter kommer derfra. Foreldra hennes var Halkjell Hågenson Frøysa og Iverina Endresdotter fra Lille-Ringdal. Du finner de i folketellingen 1801. Iverina døde 1803, 29 år gammel, og Halkjell giftet seg igjen med Anne Marta Kristensdotter Stadheim. Halkjell døde 1809. Ved skiftet 1810 hadde han barna: a)Inger 10 år, b) Ingeborg 9 år, c) Ingeborg den yngre, 7 år. d) Ivar, 4 år, e) Marit 2 år. Ivar Halkjellson tok over Øgarden (Lille-Ringdal), gift med Anne Rasmusdotter Ljøen. Ivar og Anne døde begge i 1843, henholdsvis 40 og 37 år gammel. Hadde 7 barna som ble tatt vare på av lærer Knut Syltevik og kona Pernille. Ivars son Hans Rasmus hadde 4 barn som alle emigrerte til USA. Hans Rasmus og kona Karen Rasmusdotter Stadheim reiste senere over til barna i USA. Har hatt kontakt med en etterkommer etter Hans Rasmus i USA og har e-mail adressen om det skulle være av interesse.Hilsen Martin

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Hei Solveig. Her er flere opplysniger, hentet fra Bygdebok for Skodje II: Benjamin Pedersen Slettene (Tronstadsæter), Sunnylven f. 1794-1849, g. 1826 med Inger Halkjelsdtr. Øggard (Lille-Ringdal), Sunnylven f. 1799. Barn: 1. Iverine f.1828 i Sunnylven. G. med Anders Kristian Pedersen Åkernes, brukarar på Oppsal (Furhauen) Furstranda, Sykkylven. 2. Oline Marie f. ca. 1829 i Sunnylven. G. til br.nr. 4. 3. Jørgine f. ca 1833. Tenar på Store Slyngstad i 1875. 4. Ingeborg f. 1834. G. 1864 med Lars Birkeland Elias Pedersen Vold, busett i Tennfjord. 5. Anna Marie f. 1836. G. 1861 med Paul Bretanus Ingebrigtsen Bjørnegotten, f. 1834-1922, bygsla i Bjørnegotten, flytte seinare til Borgund. 6.Karl Erik og Halkjel f. 1838. Den første døydde same året. Halkjel vart konfirmert i Vatne 1852. Tvillingane kom til verda medan huslyden budde på Storsæter. 7. Iver f. 1840. 8. Tor f. 1840. G. med Susanne Hansdtr. Vasstrand, busett i Grønvik, Borgund. 9. Iver Andreas f. 1843. 10. Karl Johan f. 1844. Konfirmert i Skodje 1858.Benjamin kjøpte Br. nr.3- Jespergaren (Ytre Ekroll) i 1844 for 250 spd.Mvh Greta.

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Greta :-) Det var litt av en gjeng! Veit du om nokon av borna til Inger og Benjamin (våre felles tip-tippoldeforeldre :-)blei boande på Br.nr.3-Jespergarden? Veit du kva gard huslyden budde i på Storsæter? Skal tru om dei budde hos slektningar? Eg trur eg fann att tippoldeforreldra dine i Eidsvika,(ikkje så langt frå Engesetdalen)etter at dei flytta frå Bjørnegoten Lenke men du har kanskje funne det alt. Skal tru om alle dei som vaks opp av slektningane våre på Ytre Ekroll fekk familie...? (er det andre som veit noko om dette, er det kjekt at de hjelper oss :-) Venleg helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei igjen Martin:-) Tusen takk for veldig god informasjon!! Kjekt at du hjelper oss! Vil gjerne ha e-mailadressa til den fjerne slektningen i USA. Er du i slekt med han sjølv,eller..? Velkommen til Sunnmøre! Venleg helsing Solveig

Link to post
Share on other sites
Guest Greta Voigt Nesbø

Det ser ikke ut til at noen av barna til Inger og Benjamin ble boende på garden. Som jeg har nevnt tidligere døde Benjamin 5 år etter at han tok over bruket og bruket ble delt i to. Den ene halvparten overtok svigersønnen Bretanus Jørgensen. Den andre halvparten ble samtidig solgt til Jesper Halvorsen Indre Skaue f.1819-1871, g. 1849 med Oline Larsdtr. Ytre Ekrol bnr. 5, f. 1824-1858.Mvh Greta.

Link to post
Share on other sites
Guest Martin Aarskog

Hei Solveig Når jeg ser bedre etter ser jeg at den personen jeg har hatt kontakt med i USA ikke er etterkommer etter Hans Rasmus, men en dame i California som hjelper andre til å finne anene til emigrerte fra Norge. Navnet hennes er Stephanie Benoit og har e-mailadressen: Bolster3@aol.com Jeg er ikke i slekt med Hans Rasmus.Som Greta nevner ble Iverine Benjaminsdotter Ytre Ekrol (1828-1905) gift med Anders Kristian Pedersen Åkernes (1828-1917). De var bruker av Øvre Oppsal 1856-1900 og hadde barna: 1. Peder (1856-1944), tok over gården Øvre Oppsal, men flytte 1907 til nabogården Rønes. Gift 1886 med enka Lovise Petrine Karolusd. Rønes. Hadde 6 barn. 2. Benjamin f 1858. Utvandret til USA 3. Martinus f 1860. 4. Inger Sofie f 1866. Gift 1888 med Ole Karolusson Rødal. Bodde på Kaldhussæter i Norddal. 10 barn. 5. Ellen Marie f 1869, d 1 mnd. gammel. 6. Andreas Laurits f 1872. Andreas var 2 ganger i Amerika.På plassen Bytehaugen, også kallet Lassehaugen, under Nedre Oppsal finner jeg Benjamin Pedersen Hellebostad f ca 1794 d 1849 g Inger Halkjellsd. Lille Ringdal f ca 1800. De var bruker av denne plassen ca 1827-ca 1839. (kilde: Bygdeboka for Sykkylven)Hilsen Martin

Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Bjørlykhaug Hånes

Hei Greta! Har leitt litt etter slektningane våre. Fann Ivar Andreas Benjaminsen, bror til tippoldemødrene våre [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71501&variabel=0&postnr=4530&fulle=true&spraak=n>Lenke , står at han er enkemann og hadde sonen Halfdan Ekroll(1871).Fann sonen Halfdan att i Bergen i 1900-teljinga Lenke Her er Ivar Benjaminsen Ekroll i 1900-teljinga for Ålesund ilag med to born, Helene (1881) og Ingvald (1885)Lenke Dette er Peder Britanus. Ekroll, ein av brørne til Caroline oldemor som seinare drog til Bergen.Farfar fekk utdanninga si hos han i Bergen.LenkeVeit ikkje om dette er ein slektning av oss, men far min snakka om nokon frå Ekrollslekta som var lærar i 'gamledagar'.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.