Jump to content
Arkivverket

[#20116] Dominicus Nagel på Tangen i Årdal og borni hans - opplysningar?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Fleire debattinnlegg på Digitalarkivet har vore ''borti'' Dominicus Berntson Nagel, landhandlaren på Tangen i Årdal, som døydde i 1704. So vidt eg kan sjå, fekk han i første ekteskapet med Metta Sørensdotter frå Døsen i Luster desse ti borni:1) Bernt Dominicusson Nagel, fødd kring 1670, døydde kring 1733 i Førde, var gift med Kari Jensdotter Hauritz og fekk fire born.2) Lars Dominicusson Nagel, fødd kring 1672, døydde som rådmann i Bergen 1747, var gift med ei Anna Marie Andersdotter og fekk minst seks born, men alle døydde før 1747.3) Søren Dominicusson Nagel, fødd kring 1677, døydde i Bergen 1707, var gift med Ingeborg Larsdotter som døydde i Bergen 1739. Dei fekk to døtrer som flytte til Sunnfjord.4) Metta Dominicusdotter Nagel, fødd kring 1679, døydde i Luster 1744, var gift med landhandlar Christen Jensson Lemvig på Døsen i Luster som døydde i 1732. Dei fekk fem born.5) Christopher Dominicusson Nagel, fødd kring 1681, døydde som kjøpmann i Bergen 1739, var gift tre gonger og fekk visstnok åtte born.6) Anna Dominicusdotter Nagel, fødd kring 1683, døydde i Nattviki i Årdal i 1748, var gift med Hans Andersson Ørbech som døydde i 1752. Dei fekk elleve born.7) Kirstina Dominicusdotter Nagel, fødd kring 1685, gifte seg med Peder Jensson (Klingenberg?) på Amla i Sohndal, fødd kring 1682. Dødsår og fleire opplysningar manglar...8) Mads Dominicusson Nagel, fødd kring 1687, levde i 1701, men døydde barnlaus før 1747.9) Clara Dominicusson Nagel, fødd kring 1689, døydde på Fuhr i Luster i 1742, var gift med gardbrukar Peder Jensson Lemvig som døydde i 1761. Dei fekk sju born.10) Mari Dominicusdotter Nagel, fødd kring 1691, døydde i Bergen 1767, gifte seg i Kinn i 1712 med Jens Christenson (Hysing?). Dei flytte sidan til Bergen, born ukjende....Dominicus Berntson Nagel var barnefødd på Kroken i Hafslo, og i samband med bygdebokarbeidet for Luster er eg interessert i fleire detaljar om denne huslyden, som til dømes:* Kven var kona til rådmann Lars Nagel i Bergen, Anna Marie Andersdotter?* Kva var det opphavlege yrket til rådmann Lars Nagel?* Fleire opplysningar om Kirstina Nagel og mannen Peder Jensson (Klingenberg?) i Sogndal og huslyden deira?* Kvar vart det av Mads Nagel?* Fleire opplysningar om Mari Nagel og mannen Jens Christenson (Hysing?) i Kinn/Bergen og huslyden deira?Eg takkar på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

2) Lars Nagel tok borgerskap som 'kiøbmand' 31.5.1703, fødested Sogn (Digitalarkivet: Borgerskap i Bergen 1600-1751)Han er også å finne som kiøbmand i Bergen skattemanntall 1710-11 bootsteuer (Lenke)

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Lars-Som du sikkert har sett i flere tema her, så finnes det en artikkel om slekten Nagel i Bergens historiske forenings skrifter nr. 38, - 1932. Denne er skrevet av A. M. Wiesener, og omhandler slektens eldre ledd. Her finner vi også barna etter Dominicus omskrevet, men det er lite han skriver om de du spør spesielt om:Lauritz (Lars) Dominicussen Nagel, født i Aardal i 1670-aarene og død i Bergen 1747, begravet i Nykirken 27. mai, skifte 1. juni. Raadmand i Bergen. Han var gift med Anne Marie Lous fra Kjøbenhavn, som antagelig er død like før 25. februar 1729, da han får bevilgning til at hensitte i uskiftet bo. De hadde 6 barn, som er døpt i Nykirken, den siste av disse var Iver Brinch Nagel, som ca. 7 aar gl. blev begravet i Nykirken 12. januar 1728. Alle barnene døde før faren. Paa skiftet efter raadmand Nagel i 1747 var hans arvinger hans 8 søsken og deres arvinger, nemlig: 1. Berent, 2. Sørens arvinger, 3. Christoffer, 4. Anna g. m. Hans Ørbech i Nattvig, 5. Mette g. m. Kristen Lemvig paa Døsen, 6. Kirstine g. m. Peder Klingenberg Amble, 7. Klara g. m. Peder Lemvig paa Fuhr, og 8. Maren, som var enke efter Jens Kysing.Christine D. Nagel, død i Bergen 1729, skifte 4. april. Gift med Peder Jensen Klingenberg Amble fra Sogn. Hun efterlot sig 8 sønner og 4 døtre. Ældste søn var i 1729 22 aar.Maren D. Nagel, der som enke efter Jens Christensen Kyssing i 1747 bodde i 'Det tyske Fattighus i Bergen.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk til Lars for oppsummeringen av barna til DBN !Var Metta D. Nagel (død 1744) og Christen Jensson Lemvig (død 1732) far til Dominikus Christensen Lemvig (død 1769), g. Kirstine Eriksdatter Klingenberg (1691-1764) fra Amle ?Var Anders Hanssen Ørbech blant de 11 barna til Anne D. Nagel (død 1748) og Hans Andersen Ørbech (1675-1752) ?Av skiftet i 1747 ser det ut som Lars' bror Berendt fremdeles lever. Stemmer dette ? Han skulle være død i Førde ca. 1733 !?Og Kysing/Kyssing er mul. feillesing Hysing/Hyssing ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Stemmer det at de tre konene til Christopher D. Nagel var: 1) Christine Helene Andersdatter Ørbech (6 barn, deriblant Hans 1709-72, g. Lucie Nielsd. Lax), 2) Maren Hansdatter Leyrdahl død 1726 (muligens (?) datter: Anne Sophie 1712-44), 3) Johanne Nielsdatter Lax døpt 1700 (søster av ovennevnte Lucie) ?

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Ja, du kan spørre du, Per. :) Hadde jeg bare kunnet svare, så hadde jeg gjort det med glede!Jeg tok en kopi av nevnte artikkel for mange år tilbake i forb. med en jobb jeg gjorde, og hvor jeg hadde behov for litt bakgrunnstoff om futen Hans Thiis Nagel og sønnen Jens worm.. Noe stort mer enn det som finnes i denne artikkelen vet jeg ikke om slekten Nagel, men jeg gjengir gjerne fra den om det kommer spørsmål om slekten her.Jeg reagerte også på at Berent er nevnt i skiftet, men min avskrift er rett. Om Wiesner har surret her, det vet jeg ikke. Kanskje det menes Berents arvinger? Jens C. Kysing/Kyssing er også slik det står i artikkelen.Wiesner skriver at Christopher D. Nagel var gift to ganger, først med Helene Ørbech og deretter med Johanne Lax. Tre barn med første hustru; Christine Helene Nagel, gift 1747 med Willum Møller, - Anne Sophie Nagel, død før 1747, som var gift med Hans Urdahl på Lærdalsøren - og Hans Nagel, født i Sogn 1709, død i Bergen 1772. Gift med Lucie Nielsdatter Lax, død i Bergen i mars 1778, 71 år, 10 mnd. og 23 dager gammel. Han tok borgerskap som kjøpmann i Bergen 31. juli 1738.Sønn av ham var Christopher Nagel, f. i Bergen 1745, død der 1815. borgerskap som kjøpmann den 21. mai 1778. eier av Nagelgården på Nordnes. Gift 1792 med Anna Dorothea Silchenstedt, 1756 - 1807. Deres sønn igjen var konsul og kjøpmann i Bergen Hans Nagel, f. 1784 i Bergen, og død der 1854. han var gift med Johanne Cathrine Formann fra Lysekloster, 1799 - 1860.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Arne ! Giftermålsåret for Christopher H. Nagel og Anna Dorothea var kanskje heller 1792 ? De hadde også datteren Gidsche Johanne (1782-1834) (g. Ananias Christophersøn Hansen), tipptippoldemor til nylig avdøde skipsreder Arne Næss.

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Året for ekteskapsinngåelsen er ifølge registreringen her på DA 1775 (Den 12. desember i Nykirken), så her har vel Wiesener tatt feil. Allerede i april 1776 får de tvillingene Lusia Maria og Gidske Johanne. Denne Gidske har vel dødd som liten, siden de, som du nevner, i 1782 gir en datter det samme navn.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Litt mer ang. Christopher Nagel (d.e.):Gjennom kilder i DA for Bergen, er det klart at Christopher Nagel ihvertfall fikk 6 barn med Maren Hansdatter Leyrdal (Lærdal)i perioden 1708- 1723, nemlig Christine Helene (1708), Hans (1709), Anna Sophia (1712), Dominicus (1715), Jonas (1719)og Bernt (1723), alle døpt i NK. Barnas navn kan vel tyde på at Christopher tidligere hadde vært gift med Christine Helene Ørbech, men at hun var død. Navnene tyder også på at Maren var datter av sogneprest i Lærdal, Hans Jonasson Leyrdal og hans kone Anne Sophia Clausdatter Rumohr. Maren er også fadder for Berent Nagels barn Anna Maria i NK allerede i 1707, og fadder flere ganger senere.18.mars 1726 begraves Christopher Nagels hustru i NK.(dvs Maren). 18.juli 1731 gifter Christopher seg med Johanne Lax. Henholdsvis 606 og 22jul. i 1732 begraves 'Christopher Nagels barn' i NK. Det ser ikke ut som om Christopher og Johanne fikk noen barn. Johanne er flere ganger fadder, og kalles delvis 'Johanne Nagels' (første gang 10.09. 1732). 10.12.1742 omtales hun som'Johanne sal. Christopher Nagels'.Dette tyder vel på at Christopher kan ha vært gift 3 ganger, men at mor til de 6 barna var Maren Hansdatter Leyrdal.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut, Barbara, Arne, Per og Marianne for interessante innlegg med mange gode opplysningar.1) Bernt Dominicusson Nagel er som før nemnt oppgjeven avliden kring 1733, medan kona Kari Jensdotter Hauritz, fødd i Bergen kring 1677, skal vera avlidi kring 1745. Eg ser det er spørsmål om dødsåret til Bernt og om han framleis var ilive i 1747. Kanskje bygdeboki for Førde kan gje svar?? Bernt var gjestgjevar på Gjerland.2) Lars Dominicusson Nagel var altso kjøpmann i Bergen, men når det gjeld kona hans, Anna Marie Andersdotter Lous frå København, føreligg det fleire opplysningar om opphavet hennar? Elles, når det gjeld dødsfallet hennar, spekulerer eg på om 1729 kan vera rett? Eller var Lars Nagel gift TO gonger? I Nykyrkja 11.3.1747, berre eit par månader før Lars Nagel døydde, vart ''rådmann'' Nagel's kone ''nedsatt i kirchen paa gulvet''! Synspunkt på dette er hjarteleg velkomne!4) Metta Dominicusdotter Nagel - til Per kan eg stadfesta at eitt av borni deira var landhandlar Dominicus Christenson Lemvig (1707-1769) på Døsen i Luster.5) Christopher Dominicusson Nagel; etter mine opplysningar gifte han seg første gongen kring 1703 med Christina Helene Andersdotter Ørbech, fødd i Luster kring 1678, men ho døydde barnlaus alt kring 1705. Christopher gifte seg so att, truleg i Bergen, kring 1706 med prestedotteri Maren Hansdotter Leyrdahl, fødd i Lærdal kring 1683. Maren vart gravlagd i Bergen 18.3.1726 etter at ho hadde gjeve Christopher seks born. So gifte Christopher seg tredje gongen i Bergen 18.7.1731 med Johanna Nilsdotter Lax frå Bergen, døypt i Bergen 26.10.1700. Dødsdatoen hennar er ukjend. Christopher og Johanna skal ha hatt to born. Er det nokon som kjenner lagnaden til Johanna Lax??6) Anna Dominicusdotter Nagel - til Per kan eg her stadfesta at eitt av borni deira var Anders Hansson Ørbech, døypt i Årdal 1.1.1715. Han levde framleis i 1768, men lagnaden hans er ukjend. Kanskje du veit noko meir om han??7) Kirstina Dominicusdotter Nagel, må ha gift seg kring 1703 med Peder Jensson (Klingenberg), og eg ser at desse borni vart døypte i Sogndal:- Metta Marie Pedersdotter, døypt i Sogndal 2.2.1704- Jens Pederson, døypt i Sogndal 7.4.1705- Dominicus Nagel Pederson, døypt i Sogndal 30.6.1706- Maren Pedersdotter, døypt i Sogndal 20.7.1707- Jens Pederson, døypt i Sogndal 29.9.1708- Søren Pederson, døypt i Sogndal 15.12.1709- Peder Pederson, døypt i Sogndal 30.11.1710So er det ''hòl'' i kyrkjebøkene for Sogndal frå 1712, men so finn eg i Nykyrkja i Bergen:- Øllegaard Pedersdotter, døypt i Bergen 21.12.1718- Bernt Pederson, døypt i Bergen 28.11.1721- Samuel Pederson, døypt i Bergen 5.8.1723- Birgitta Pedersdotter, døypt i Bergen 19.10.1725- Lars Nagel Pederson, døypt i Bergen 2.2.1727Kirstina døydde altso i Bergen i 1729, men kva skjedde med Peder Jensson?? Kan du, Arne, opplysa meg om namn og aldrer på dei 12 borni som levde att etter Kirstina i 1729?8) Mads Dominicusson Nagel døydde altso ugift i Årdal i 1724.10) Mari Dominicusdotter Nagel var altso gift med Jens Christenson KYSING, men kva med fleire opplysningar om dette paret??Eg takkar nok ein gong for mange gode innlegg, men tek gjerne imot fleire!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

1. Bernt døde høsten 1733 i Førde i Sunnfjord. Kilde: Bergens historiske forening - skrifter, nr.38, 1932.5. Johanne Nilsdatter Lax, døpt 27.4.1706 i Nykirken i Bergen, iflg Bergens historiske forenings skrifter nr.51, 1945, A.M.Wiesener. Hun døde 2.2.1785 i Smørhamn, Bremanger. Hun giftet seg igjen ca 1750 i Bergen med den meget velstående gjestgiver og handelsmann i Smørhavn, Jørgen Anderssøn Balchen, født ca 1724 i Smørhamn, død 10.7.177710. Jeg har Hysing som etternavn på Jens Christensen. Han døde før 1747 iflg. Bergens historiske forenings skrifter nr.38, 1932, A.M.Wiesener

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Lars -Dessverre har ikke Wiesener tatt med navn på Christines barn, men her kan vel et oppslag i arveboken/skifteprotokollen være nyttig. Ifølge Wiesener er det skiftet etter henne den 4. april 1729.Det gies heller ikke noe videre opplysning om Maren.Hysing kan godt være det rette etternavn for Jens Christensen, men i Wiesners avhandling er det skrevet Kyssing (side 360), Kysing (s. 359) samt Kyssing i slektsoversikten/slektstreet.Det er nesten som man føler seg flau over å gjengi fra denne avhandlingen, siden det etter hvert har vist seg at den innholder en rekke grove feil. Jeg antok at et arbeid av Wiesner, utført tildels i samarbeid med fru Sollied, skulle borge for en noe bedre kvalitet på innholdet enn hva vi her ser. Kanskje er den bedre i beskrivelsen av den eldste del av slekten.Mvh. Arne.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Skrolsvik

Til innlegg 12 vil jeg si at det er feil person som nevnes her under pkt 5. Det er Lussi Nilsdatter som er døpt på den datoen. Datter av Nils Jenssøn og Lyssi Jobsdatter , og altså søster til Johanne. Har ikke sett at Nils benytter Lax som etternavn ved barnedåp på noen av barnene.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hadde Lucie og Johanne Nielsdøtre (Lax) også en søster Christine, døpt i Bergen 1711, g. 1744 m. sogneprest i Vannylven fra 1759, Otto Pedersen Schrøder (1708-1782) fra Gloppen ?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

I innlegg Lenke finner du en del opplysninger om n° 3, Søren. Han holdt en tid til på Geitung, Bømlo hvor han ble gift med Ingeborg Lauritsdtr., enka etter Lars Bentson Sandbech i Geitung.Har du navn på døtrene?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Døtrene er Mette f.1705 og Johanne f.1706 som visstnok i 1747 (hva skjedde da, tro ?) begge var ugift og bodde hos Hans Pedersen Sauesland, Sunnfjord.

Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

For øvrig finnes det i Manntal 1701 for Søndre Bergenhus amt en Søren Nagel, 56 år gammel husmann på Bierchenes i Efvindvigs (= Byrknes i Gulen?) LenkeHan kan vel ikke være identisk med bergensborger Søren Berentsen Nagel?Mvh. Barbara Lose

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Der fantes en Bergensborger Søren Berentsson Nagel (f.ca.1638) som visstnok i 1691 skal ha bodd på Furunes, Gulen, HO. Han levde altså 100 år før den SN Barbara nevner. 'Min' SBN var s. av Berent Berentssøn Nagel (1610-1679) (viselagmann i Stavanger) og Mette Søfrensdatter Heiberg fra Talle i Luster.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Er det noen som har opplysninger om Anna Maria Thisdtr. Nagel, hun var gift med Johan Clauson Rumohr, f. ca. 1662, d. 1735 ? De hadde i alle fall en sønn; Claus Rumohr, f. 1708, gift i 1735, d. 23.1. 1758. Han var gift med Karen Christophersdatter Munthe, døpt 22.4. 1722, d. 1736. Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei, Kjell, Anne Marie (1666-1735) var g.m 1. 1685 Caspar von Sprechel, 2. 1703 Johan (Jan) Claussøn Rumohr. Hun var datter av handelsmann på Solvorn i Sogn 1660-90 Thies Arntssen Nagel (1629 Bergen - 1702 Solvorn) g.m. Anna Knudsdatter Glad (d. 1704) Thies var borger i Bergen (vet ikke om det var han som tok borgerskap der 23.9.1680) men han var bosatt på Sjøtun i Hafslo (Solvorn). Han eide Svaheim i Sogn, som han ant. arvet av sin far, og kjøpte store eindommer i Hafslo og Mollandsmarka. Han var m a o en rik mann og ble etterhvert en av de største jordeierne Sogn har hatt. Thies hadde mange barn, men jeg kjenner bare fire. Noen som vet om flere?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

I tillegg til Anne Marie f.1666 hadde Thiis Nagel i allfall sønnen Christopher, som døde på Moltu i Herøy (Sunnmøre), der han var prest. Han var g.m. forgjengerens datter Margrethe Hansdatter Helkand.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.