Jump to content
Arkivverket

[#20116] Dominicus Nagel på Tangen i Årdal og borni hans - opplysningar?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Christian Arentz

Ja, og så var kanskje Else Marie Nagel g.m. Lars Kristenson Nitter (f. 1693) en datter av Thies, selvom det er et langt sprang? Og hvem var forøvrig denne Lars?Jeg har også en mulig datter av Thies g.m. løytnant i Sunnmørske komp. 1683-ca.1709, f.d. fenrik 1682 Thomas Hanssøn Rein, og hvem var så han?Andre som har flere barn etter Thies Arntssen Nagel (1629 Bergen - 1702 Solvorn) g.m. Anna Knudsdatter Glad (d. 1704)??

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Lars (Lauritz) Kristen/Christenson Nitter f. 1693 er kanskje s. av handelsmann og kroholder på Valaker, Solvorn, Luster, Christen Henriksson Nitter (1665-1733) og Birgitte Lauritzdatter Griis fra Bragernes ? Disse hadde barna Ellen og Ludvig. Jeg har riktignok Lars g. i 1734 m. Anna Christophersdatter Lemvig (barn: Christen og Christopher). Hvem var Anna's foreldre ?

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Andersen

Mange takk til Christian og Per !På Family Search finnes 5 barn oppført etter Thiis Arentsson Nagel og Anna Knudsdatter Glad: 1) Christopher f.1668, 2) Else Marie, f. 1663, 3) Anne Marie, f.1666, 4) Arent, f.1664, 5)Knud, f.1667.Thiis Arentsson Nagel, f.1629, hadde 2 brødre: Bernt, f.1623 og Johan f.1625. Far deres het Arent Nagel, f.1595, g. 1622 i Bergen. Mvh. Kjell

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Ifølge Tysnesboka var Ragnhild g. 1. m. Anders Nilsson, borger i Bergen, og 2. m. Haldor Alvsson skår, begge gjestgivere i Sundavikjo. Har du eller noen andre mer informasjon om henne og slektskapet til Arent Nagel og hustru Elsebe Pedersdatter og deres øvrige barn? Jeg er spes. interessert i moren Elsebes bakgrunn (hun ble senere g.m. Tønnes Jansen Schrøder som ble g. 2. m. Stinche Corneliusdatter de Lange, stedatter av Helche Berntsdatter Nagel - Arnets søster). Noen annen Helche kjenner ikke jeg til.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Therese Brennesvik

Innlegg # 26 og 27:Else Marie Nagel, datter av Thies Nagel, var gift med løytnant Rein og fikk 4 barn med ham: Hans, Arnt Kristoffer, Reinholdt, Anna Marie (gift til Sjøtun). Løytnant Rein dør i 1710, enka gjengift med Lars Kristensson Nitter, sønn av Kristen Henriksson Nitter og Birgitte Griis. Andre barn av Kristen og Birgitte er Ludvig Kristensson, Elen Kristensdatter, Henrik Kristensson, Trud(e) Kristensson og Karen Kristine Kristensdatter Nitter.Else Marie dør 1734, og har ingen barn med Lars Nitter. Lars blir samme år gift med Anna Christopherdatter Lemvig. De får barna Kristen f. 1737 og Kristoffer f. 1739.Hvem Anna Lemvigs foreldre er, vet jeg ikke. Det skal ha vært en handelsmann i Solvorn ved navn Christoffer Jensson Lemvig. En mulig kandidat?

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Her falt det mange brikker på plass, Nina Therese!Kandidater som Anna Lemvigs foreldre: Jens Christenssøn Fuhr (1634/37 - 1691) g.m. Anne Jacobsdatter Lemvig fra Skodborg, Ringkjøbing (ca. 1645-1726). Jens var s. av Christen Nilssøn Fuhr og Karen Jensdatter. Vet ikke om Jens og Anne event. også var foreldre til Christen Jensson Lemvig (d. 1732) g.m. Metta Dominicusdatter Nagel (d. 1744), men de hadde ihvertfall barna Maren, Birgitte og Dorothea.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anne Lemvig er vel en Christophersd. (ikke Jensd.), og 'passer bra' som d. av nevnte Christopher Jenssøn Lemvig, død i Luster 1756, handeslmann i Solvorn, som hadde en datter Åsta f. 1715 og en mor Anna, g.m. Jens Christensen Fuhr. Disse siste hadde 12 el. 13 barn. Jeg kjent ikke til Dorothea, men de øvrige skal være Jacob, Metta (1666-1730), Jens, Christen, Johanna (1672-1726), Maren (1674-1752), Jan (f.1676), Peder, Mads (f.1681), Margretha (1683-1732), Christopher og Bertha (Birgitte). Når levde Dorothea ?Jens Christensen Fuhr (1637-1791) hadde før vært g.m. Metta Jensdatter (død 1662) og hadde barna Anna 1658 og Hans 1661 med henne. I 1663 ble han g.m. Anna Jacobsdatter Lemvig (1645-1726).

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Per, du har selvsagt helt rett. Jeg hoppet over et ledd, det skulle ha stått 'Kandidater som Anna Lemvigs besteforeldre', dvs. kandidater som Christopher Lemvigs foreldre. Så vår felles hypotese er vel ganske plausibel.Når det gjelder Dorothea Jensdatter Lemvig har jeg dessverre ingen data på henne, annet enn at hun var g.m. Henrik Christenssøn Lyster i hans 2. ekteskap, res.kap. Strinda (Lade) 1672-83 f. 28. feb. 1637 d. 1683/84 Strinda. Henrik var s. av Henrik Christensen, sogneprest Luster ca. 1620-40/45 og frue Elen.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har registrert at Henrik Christensen Lyster (f. ca.1640) var g.m. Marthe Absalonsdatter Friis Beyer (f.ca.1650), datter av s.presten i Innvik, Stryn, og at hun deretter ble g.m. Henriks ettermann, Jørgen Jensen Brun, res. kap. i Strinda 1683-1700. Derfor 'passer det dårlig' med en kone nr. 2 til Henrik.Den aktuelle Dorothea Jensdatter Lemvig er vel f. i tidsrommet 1663-1690. Henrik og Marthe skal ha fått sønnen Christen (ca. 1680?) som først var sjøoffiser under Tordenskjold og senere s.pr. i Melhus (1719-38). Av dette kan se se ut som a) jeg har feil kone på Henrik, b) Henrik ble skilt fra Martha, c) Dorothea var istedet hans første kone, el. d) hun var ikke hans kone i det hele tatt. Noen som kan bidra til et korrekt valg blant disse alternativene ?

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

I følge Erlandsen (Geistligheden i Throndhjems Stift) var Jens Lemvig, sogneprest i Klæbu 1717-1741, født i Bergen 29/3 1668 av foreldrene Jens Christensen Lemvig og Anna Jacobsdatter. I sitt første ekteskap med Maren Friis Monsdatter Stoltenberg (visstnok fra Tønsberg) hadde han bl.a. datteren Dorothea Maria, først g.m. Christen Henriksen Lyster, spr. i Melhus og deretter med Ole Ross, spr. i Orkdal.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Christian: Dor(o)rthea (Marie) Jensdatter Lemvig (ditt innlegg 32) kan kanskje dermed ist. være datter av Jens Jensen Lemvig (se innlegg 37), og g.m. Christen Henriksen Lyster (ikke hans far) ?Erlandsen sier altså (innlegg 37) at Lemvig-navner kommer fra Jens Christensen (1637-1691) på Fuhr, g1. Metta Jensdatter (død 1662) og g2. Anna Jacobsdatter (1645-1726). Jeg har sett sistnevnte ført som datter av Jacob Lemvig i Skodborg, Ringkjøbing, DK, og at navnet dermed kommer med henne.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Per,Ja, er vi ikke alle enige om at Dorothea mest sanns. er datter av nettop Jens Jensen Lemvig og Maren Friis Monsdatter Stoltenberg, og at hun bl.a. var g.m. Christen Henriksen Lyster???Erlandsens vurdering av hvor Lemvig-navnet kommer fra synes vel også være sannsynlig??

Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...
Guest Karin Romstad

Flere med samme navn?I 1723 overtok Dominicus Nagel Kremargarden i Odda, som gjestgjevar og kremar, men solgte alt i 1726 til Broder Johanson Møller. Forut for dette, var virksomheten drevet av privilegert kremar; Daniel Alfsen, f. ca. 1620 i Bergen, borgerskap i 1650, g. Karen Bastiansdatter fra Bergen. I tillegg var det et par 'øltappere' ca 1720, løytnant Christen Muus og korporal Peder Strømmesten(Straumastein i Tørvikbygd)som tilhørte S. Hardanger kompani. Ellers kan jeg i denne sammenheng anbefale gards-og ættesoge for Sveio, b.II, Flatnes

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest Berit Knudsen

Jeg kan ikke gi noe som helst svar her, men har heller et spørsmål da det ser ut som det er mange her som vet noe om denne slekten.Jeg har en Ob.ltnt. Dominicus Nagel Lemvig Brun (1790 Åfjord - 1874 Strinda), sønn av Ole Brun (1751-1829 Åfjord) gift 1789 med Catharina Hedvig Thombsen (1767-1844). Hun var datter av justisråd Nicolay Bernh. Thombsen Strand og Cathrine Marie Be(i)ckmann.Jeg har alltid undret meg over dette navnet og bare tenkt, ikke undersøkt, at han muligens var oppkalt etter en kjent militær.Er det noen her som kan hjelpe meg med dette ?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Oberstlieutenant Dominicus Nagel Lemvig Brun (1790-1874) er nok ganske sikkert oppkalla etter kaptein Dominicus Nagel (Pederson) Lemvig frå Fuhr i Luster (1711-1800) som budde ein eller annan stad i Nordland(?), men som døydde hjå brorsonen Christian Bugge Jacobson Lemvig på Bjørøy i Fosnes, Nord-Trøndelag. Om Dominicus Lemvig var gift, fekk han i alle fall ikkje born!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kaptein Dominicus Nagel Lemvig (1711/1716?) skal ha blitt gift den 9 Mar 1751 'hjemme i huset' på Karstensøy i Vikna, som ektemann nr. 2 til Elen Andersdatter Borchmann (ca.1690-1765) (der hun tidlighere hadde v. g.m. Jon Andersen Finvedgaard, død 1748). Elen skal med Dominicus ha fått datteren Christiana Beathe Lemvig i 1755, som ble g.m. handelsmann Jens Christian Paasche fra Børsa.Er ovenstående feil, mon tro, eller snakker du ikke om denne Dominicus i din siste setning, Lars ?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har ikkje her oppskrive noko om ekteskapet til Dominicus Nagel Lemvig, so eg takkar for den opplysningi.Beathe Christiana, eller Christiana Beathe Lemvig var dotter av Jacob Pederson Lemvig og visstnok fødd i Gloppen kring 1752. Ho var altso ei brordotter av Dominicus. Ifølgje skiftet frå 1800 var ho då gift med Jens Christian Paasche på Einersdalen i Bjørnør! Eg syner elles til Gards- og Ættesoga for Luster, gnr. 48, Fuhr, band II (1986).Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk for opplysningene alle sammen.Jeg hadde nok en mistanke om at det var snakk om oppkalling etter en militær da jeg til nå ikke har funnet noen forbindelse til Nagel.Jeg tror nok også at Elen var litt vel gammel til å ha fått en datter i 1755.

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.