Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#20133] Ål/Nore i Buskerud 1500-1600-tallet

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

På no. fritid. slektsforskning. diverse hadde jeg en forespørsel angående aner på en gren, og blant svarene som kom inn kom det frem at min ane Gunhild Olufsdatter som var gift med Torstein Hansen Skjønne hadde en halvsøster som het Marthe Olufsdatter. Denne var gift med Halvor Gjermundsen Stave fra Ål. Nå lurer jeg på om Halvor Gjermundsen Stave og Marthe Olufsdatter kan være foreldre til noen av disse av mine aner i Ål:1)Torand Halvorsdatter som må være født i ca 1600, siden hun har barn født i årene ca 1626-ca 1648. Hun var gift med Ola Sveinson Nedre Sata. Barn: Svein(f ca 1626 og min ane videre),Margit, Randi,Ågot,Lars(f ca 1648),Marhe. Merk den siste her, som kan være oppkalt etter sin mormor eller en ane lengre bak???2)Gjermund Halvorsen Stave som var lensmann i Ål i 1598, og gift med Gro Sveinsdatter Råen(som jeg heller ikke har aner på). Barn: Gunhild, Asle, Mari , ukjent datter og Kari.Gjermund og Torand kan ikke være helsøsken på grunn av aldersforskjellen.Gunhild Olufsdatter i Skjønne i Nore hadde barnebarn som var født ca 1604-1615 iallefall, og kan senest være født ca 1564. Hun er nok mest sannsynlig født en eller annen gang mellom 1540 og 1560, og så må jo Marhte være født en stund etter dette siden hun var barn nr. 3 i deres fars neste ekteskap. Gunhilds og Marthe Olufsdøtres far var Oluf Steinson Enerstvedt i Uvdal, men han bodde med sin familie i Mykstu. Tar hans familie fra begynnelsen her:Han var først gift med en ukjent dame, og fikk da datteren Gunhild som er min ane på en annen gren. Så ble han gift med Gunne Jonsdatter, og fikk med henne disse barna: Jon gift med Birgit Hermodsdatter, Birgit gift med Helge Grekvar, Marthe gift med Halvor Gjermundsen Stave i Ål, Ingeborg gift med Tov Olsson Rauland, Guri gift med Syver Erikson Lien, Ukjent datter gift med Ola Guton. Oluf Steinsson kjøpte Neset i Rollag 09.05.1592Håper virkelig at noen kan hjelpe meg med å finne ut av dette her, for jeg tror det er forbindelser mellom Gunhild og Marhte Olufsdøtre i Nore, og mine aner i Ål. Selv tror jeg det er mest sannsynlig at Marhte og Gjermund Halvorsen Stave er foreldre til Torand Halvorsdatter, siden Torand kaller en av sine døtre for Marhte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg må lære meg å skrive Marthe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd K. Stuvstad

Siden mora, Gunhild Jonsdtr., arvet datteren Marte Olsdtr. i 1604, så er nok ikke Marte mor til noen av dine aner.Det var svigersønnen, Torstein Hansen Skjønne, som mottok arven på vegne av sin svigermor. En dom angående odelretten til Sjønne i 1502 tyder på at Torstein Hansen var i slekt med Gulsvik-slekten (Uten at det kommer fram hvordan denne slektskapen var).PS: En av bobrødrene nevnt i 'skifte' etter Sjurd Bonde på Gulsvik i 1482 het Gjermund Halvorsen. Denne Gjermund Halvorsen er også nevnt i dommen over Skjønne fra 1502. Er det slektskap mellom denne Gjermund Halvorsen og din Gjermund Halvorsen Stave fra 1598?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ut fra det jeg har registrert i slektsprogrammet Brothers Keeper har jeg ingen sikre aner på Gjermund Halvorson Stave i Ål, men det kan godt være forbindelse slektsmessig mellom Gjermund Halvorson Stave og Gjermund Halvorson Guslvik som er nevnt i 1502. Forøvrig har jeg også begge brødrene til denne bosbroren som aner(Bjørn og Kittil).Takk for avklaringen angående Marthe og Gunhild Jonsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Håper at noen som leser dette vet hvilken slektsmessig forbindelse det kan ha vært mellom Torstein Hansen Skjønne og Gulsvikslekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

For den som ønsker å lese mer om Gulsvikslekten henviser jeg til emnenr. 15963 her på Digitalarkivet, hvor jeg fikk svært mange svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg ser at jeg har skrevet i slektsprogrammet mitt om Gjermund Halvorson Gulsvik: Han var nevnt i forbindelse med sin farbrors skifte i 1482, og det var vel i et brev i denne forbindelse. Han levde i 1502, og bodde kanskje på Stave eller helst på Øvre Sundre i Ål.Han var kanskje den med det nsvnet som betalte skatt på Sundre i 1528, og det kan passe at han var yngst av de 3 brødrene som er nevnt i forbindelse med skiftet i 1482. Denne Gjermund hadde en mulig sønn som het Halvor, og levde på Øvre Sundre i Ål på 1500-tallet. Denne Halvor er også sannsynligvis identisk med den Halvor 'Gusten' som overtok bruken av Stave i Ål etter Kittil Helgeson og hans kone. Har også merket meg at denne Kittil Helgeson var gift med Anne Halvorsdatter StaveJeg har nevnt i BK ser jeg, at den Gjermund Halvorsen Stave som var lensmann i Ål i 1592 kan være etterkommer av Halvor som levde i 1502, men jeg har ikke greid å få det påvist.Ellers har jeg også notert at i 1502 innløste de 3 brødrene Bjørn, Kittil og Gjermund(den som omtales i denne postingen) Skjønne i Nore. Denne hadde en 'Grow Sigurdsdatter' gitt bort til Oslo Domkirke til bygging, og så hadde Østen Torsteinson innløst den med odel til sin kone som het Thydni. I 1502 kom Gjermund og hans brødre og anklaget Østen for urettmessig å ha løst seg til gården, ogde vant. Det var tydelig at de hadde bedre odel, og Skjønne overdro de til sine halvsøstre. Dette er jo interessant, og her kommer jo Torsteinnavnet inn også. Kanskje er Torstein Hansen Skjønne etterkommer av en av halvsøstrene? Blant annet er noe av dette hentet fra Terje Østros bygdebok for Flå bind 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vidar Larsen

Hi Anne Lise. May I suggest that you consult the appropriate volume of Bygdeboka for Nore Uvdal that deals with Skjønne. This has a couple of pages on Gro Sigurdsdatter, Østen and the other people involved in the ‘fight' for the farm.Under Skjønne (page 630) the author states 'Men ved dei tider (1560s) grodde det opp ein ætteling etter den førnemde Østen Torstensen og Tyrni, som heitte Torstein Hansen. Han kjente nok til biskopdommen av 1502 og han kom no med odelskrav på Skjønne. Samstundes kravde ogso Jens Vamre odelsrett på vegne av kona si Sigrid Arnfinsdotter. (Sigrid was the daughter of the only know son (Anfin Torkelsen) of one of the ‘halvsøstrene' (Ragnhild Anfinsdotter) you mention). Torstein Hansen eventually won the case 'han fekk saka inn for lagmannen i Oslo og ved ein dom ... vart Torstein Hansen for godt tilkjent odelsretten på Skjønne'. It is therefor unlikely that Torstein is a descendant of one of the half-sisters.Biskopdommen of 1502 had given odelsretten to Østen, but 'avgjerd i saka vart kalla 'dom', men det var helst berre ei vedgåing og stadfesting frå kjørkja si side av det som var gjort..(.Østen was first to 'løyse garden inn att med odel') .. Men det ser likevel ut til at desse 'Halvorsønnene' hadde fått hand om garden ... for straks etter 1502 hadde dei selt heile Skjønne til halvsøstrene sine..Aslaug and Ragnhils Anfinsdøttre'.As I am a descendant of the two known sons of Torstein Hansen, Peder and Erik, I would also be interested in obtaining any information on Torstein's ancestors.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

I have only a little more about Torstein Hansen, and he have altso a son whos name was Knut Torsteinson. Thank you for your answer, who is very interesting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg tar opp dette emnet igjen, og lurer blant annet på om den Gjermund Halvorson Stave som var gift med Marthe Olsdatter kanskje var gift flere ganger slik at det likevel er denne Gjermund Halvorson Stave som er min ane.NN Østensdatter som først var gift med Halvor Bjørnson Gulsvik hadde jo sønnene Bjørn, Kittil og Gjermund. I sitt 2. ekteskap var var jo NN Østensdatter gift med Anfinn og hadde døtrene Ragnhild og Aslaug med han. En av disse skal være aner til Torstein Hansen Skjønne. Har jo tidligere skrevet om Ragnhild, men jeg har også registrert at Aslaug Anfinnsdatter var gift med Hellik Bjørnsen. Ragnhild var jo gift med Anfinn Torkelsen. Det skal vel ikke være så mange generasjon er mellom disse og Torstein Hansen Skjønne.Er det virkelig ingen som vet noe mer om etterkommere til Ragnhild Anfinnsdatter/Anfinn Torkelsen og Aslaug Anfinnsdatter/Hellik Bjørnsen? Ragnhild og Aslaug var vel kanskje gift flere ganger?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Har jo registrert Gjermund Halvorson Stave som gift med Gro Sveinsdatter Råen, men er dette den samme Gjermund Halvorson Stave som var gift med Marthe Olsdatter? Tidsmessig kan det jo iallefall passe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jens Petter Nielsen

Til innlegg (11): At Gro Sveinsdatter skulle være fra Råen, er en ren konstruksjon fra bygdebokforfatterens side. Det er ingen opplysninger i originalkildene, som tilsier at denne påstanden er riktig!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for den opplysningen. Opplysningen om at Gro Sveinsdatter var fra Råen har jeg fra 'Hallingslekter' av BotolvBaklien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.