Jump to content
Arkivverket

[#20138] Zernikov, Vestfold.


Guest Mabel F. Wangberg

Recommended Posts

Guest Mabel F. Wangberg

Hei,I forbindelse med forskning på egen slekt i Vestfold, har jeg støtt på navnet Zernikov. Har noen opplysninger rundt denne sleken ville jeg bli svært glad.Beste hilsener, Mabel F. Wangberg

Link to post
Share on other sites
Guest Mabel F. Wangberg

Hei Berit Knudsen,Jeg søker opplysninger fra siste halvdel av 1800- tallet. Og ønsker å vite hvor denne slekten kom fra. Zernikov-navnet ser ut til å være svært lite brukt i dag, i alle fall i Norge. Navnet stammer da sannsynligvis heller ikke fra Norge...?Beste hilsener, Mabel

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Begynnelsen først:Den første Zernichow i Norge var vel Ernst Friderich von Z. fca.1640/9-26/12 1711 Stavern? Han hadde vært major og kommandant i Stavern. Sønn av dansk-tyske Christian Diderich friherre von Z. (Czernickow) oberst og felttøymester i København 1646-57. Gift før 1640 med Ellen Fridriksdt. Budde død 1654. Ellen var datter av oberst Friderich Budde i Trondheim og Anna Urup.Ernst F.v.Z ble gift ca.1670/80 med Inger Dorthea Petersdt. Brun 1656-1752. Datter av oberstløytnant og kommandant Peter Brun ?-1679 og Lisbeth Nicolaisdt. Worm(?-1713).Ernst og Inger Dorthea fikk 12 barn og 18 barnebarn. Av barna døde 6 som barn/unge. 2 døde ugifte og 1 tok livet av seg, gift men barnløs.Jeg har så mange navn at jeg tror det er bedre om du forteller meg hvem du er ute etter. Så skal jeg se hva jeg har.

Link to post
Share on other sites
Guest Mabel F. Wangberg

Hei igjen,Tusen takk, Berit Knudsen, dette var raskt og effektivt! Nå har jeg det jeg trenger av opplysninger. Fantastisk!Beste hilsener, Mabel F. Wangberg

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Berit, det kunne vært moro å vite linjen fra de Z. du nevner (København og Vestfold) og ned til Margrethe Marie Zernikow (1790-1856) som ble g. i Bergen Domkirke 2 Jan 1812 med Jørgen Michael Meldal Arentz (1782-1853) og fikk 4 barn med ham (Jørgen var oldebarn av Ludvig Holberg's bror Fredrik Christian).

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

1) Margrethe Marie von Z. 23/8 1791 Lund - 14/1 1855 Hamar. Gift 2/1 1812 Bergen med Jørgen Meldal Arentz (11/7 1782 Brg.-4/5 1853 Nannestad)Sogneprest i Nannestad og sønn av professor og rektor Frederik Christian Holberg Arentz og 3.hustru Bolette Rebekka Meldal. De fikk 11 barn.2)Carl Friederich v.Z 8/5 1787 Strehelen Schlesien-30/3 1846 Trondheim. Kapt. 1.Trondh.inf.reg. Gift 1811 Kr.sund med Birgitte Christine Greve dpt.21/12 1786 Tr.heim-11/2 1843. Datter av skipskpt.Rolf Greve og Anna Neunkirchen.-- De bodde på sjefsgården Taarnes i Åfjord, og flyttet 1833 til Trondheim. de fikk 6 barn.3)Paul Joachim von Czernickow fca. 1744/45 Friderichsort v/Eckerførde - ca.1792/93. Prøysisk tollbetjent i Strehlen i Schlesien. Gift med Anna Rosina Much?Munch (Münchin) De fikk 3 barn.4)Christian Ulrich v Z. ca.1677-27/4 1757 Frederica DK. Kpt. v/Sjællandske inf.reg., senere ansatt v/Garnisonereg.(eldste barnet til (5). Gift 1730/40 med Catharina Paulsen(dt.) De fikk 5 barn. Av deres barn ble nr.1-3 født før 1742 i København eller Nørre Herred Loland, og levde i 1757. Deres videre skjebne er ukjent, men en av dem kan være en av de 2 følgende barn: Paul Joachim osv. og Han Jacob v. Czernickow 1749-1830, generalmajor, kommandant i Glückstadt, gift.5)Ernst og Inger Dorthea. Et tillegg om Ernst. Da Ernst var kpt.v/Råbygdelagets komp. i 1685 drepte han bonden Jon Sørensen Skaiå i Iveland. Det skjedde i et drikkegilde, og saken er utførlig skildret i Ivelandsboka. Jeg har ikke de papirene foran meg. De ligger i en diger haug et eller annet sted og venter på at jeg skal få tid. Men du kan kanskje finne det selv.Som enke bodde Inger Dorthea i små kår med flere barn i Kr.sand 1722 (hos sin mor på Nedre Kjos), da hun henvendte seg til krigskommisæren om avregning, på sin manns tilgodehavende gasje. Hun levde enda i 1748 og var da bosatt i Larvik, hvor hun ikke finnes død. Barna er uten tvil alle født i eller ved Kr.sand. (De siste opplysningene om Inger har jeg ikke fått sjekket skikkelig).Det var det jeg hadde om dem. Jeg skrev ned alt så om dine opplysninger ikke stemmer overens med de jeg har vil jeg gjerne få vite det. Jeg må også si at dette er ikke helt ferdig fra min side. Jeg måtte legge det til side da det var noen andre slekter jeg måtte ta før dette.

Link to post
Share on other sites
Guest Torkel Fagerli

Slektene Arentz og Zernichow er behandlet i egne bøker:O. Delphin Amundsen, Slekten Arentz i Norge, Oslo 1955 ogH.J. Huitfeldt, Efterretninger om Familien v Zernichow (Czernichow) i Norge, Kjøbenhavn 1882 [særtryk av Personalhistorisk Tidsskrift III].Ifølge begge bøkene var det 11 barn i det omtalte ekteskapet Arentz/Zernikow. Alle barna er omtalt i Arentz-boken.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Mange takk, Berit ! Det stemmer åpenbart at Margrethe Zernichov og Jørgen Arentz hadde 11 barn. Jeg har notert meg flg fire: - Fridrich Christian Holberg A. f 28 aug 1812 død 1834 Enebakk, - Peter Nicolaj Zernickow A. f 6 okt 1813, - Bolette Rebekka Meldal A. f 22 feb 1815 g 1849 s.pr. Jølster Erik Olsen, - Jørgine Margrethe f 1828 Skiptvet g 1857 Kristoffer Frithjof Weidemann.Du skriver at Inger Dorothea f. Brun (1656-1752) (g. Ernst v. Z.) i 1722 bodde hos sin mor i Nedre Kjos, Kristiansand, men såvidt jeg vet døde moren, Elisabeth Nicolaisd. Worm i Juli 1713 (i Oddernes, VA).Kjennes forøvrig det fulle navn til hennes svigerfar (Peter's far), 'N. J. Brun', general og kommandant i Stralsund ?

Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Frøken Anne Fridriche Zernichow (29 år) på Nøtterøy prestegård gifter seg 13. februar 1823 med ungkar og skipper Rasmus Christensen Agerup (27 år).Ungkar og skipper Peder Nicolai Zernichow på Bjerkøy (31 år) gifter seg 4. januar 1825 med piken Petronelle Nicoline Laurine Bredsdorff (23 år).(Kilde: Nøtterøy kirkebok)Disse finner du igjen i FT-1801 for Eidanger:[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10813.wc2&variabel=0&postnr=563&fulle=true&spraak=n>LenkeI følge VRI (avskrift av kirkebøker) på

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ketil: Av den lenken du viser til (FT1801) framgår det vel at tvillingenes mor (f. rundt 1770 ?, død før 1801 ?) er datter av husmoren, dvs. DATTER av sogneprest Wille® ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Berit, ditt innl. 7 var kanskje ikke ment å vise den 'rett oppadstigende linje' ? For Christian Ulrich Z. f.1677 virker svært gammel til å ha fått sønne Paul Joachim ca. 1745 (kanskje også den i innl. 11 nevnte Friderich (f.ca.1750?).

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Flott at du setter spørsmål ved det jeg har skrevet. Jeg har ikke alle notatene mine for hånden så jeg kan ikke garantere at alt er rett. Jeg mener jeg rett og slett har skrevet av fam.Z fra en slektsbok, men ikke fått sjekket det mot kirkebøkene enda. Ang. ditt spørsmål om evt. 1 og 2 var søsken (bra noen er våkne her) ser jeg at jeg må ha begått en kjempebrøler ved å at jeg gikk til feil far. Skal nå se igjenom på nytt, og legge det inn på nytt.Peters såkalte far tror jeg ikke noen gang har eksistert. Av det jeg har lest har det aldri vært en N.J.Brun som kommandant i Stralsund. Jeg tror det er en uttalese som noe familien Zernikow har kommet med. Om det igjen har jeg en teori, men kun det. Og det er at det kan ha oppstått en misforståelse ved familie'prat' for det har jo eksistert en militær Nicolai, men det var faren til andre kona til Peter Brun. Peter døper et av sine barn for Nicolai, men det var en sønn fra 2.ekteskap. Barna fra 1.ekteskap het Jens, Ole, Lauritz(muligens etter far til 1.kone), Peter og Andreas. Ut fra disse navnene ville jeg heller trodd at faren til Peter het Jens, Ole eller Andreas?Ang. Nedre Kjos så husker jeg nå at jeg har slitt litt med den gården da det oppgis så mange forskjellige årstall. Inger Dorthea og søsteren Anne Elisabeth (Sommerschild) bodde som enker på gården. Riktig at deres mor døde i 1713. Disse 2 søsterenkene solgte N.Kjos i 1726.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det er bra du er våken for det kan ikke jeg har vært som utstyrte henne med feil foreldre. Jeg ser nå at jeg rett og slett hadde hoppet over hennes riktige far. Så jeg håper det blir riktig nå:1) Margrete Marie vZ osv.2) Peter Nicolai vZ. 31/3 1758 Bjørnetrå i Fjære, Grimstad - 27/5 1814 Lund, Oddernes. Ob.ltn. v/Vesterlenske ing.reg. Gift 15/12 1785 Oddernes med Anne Hedevig Tidemand Meldal 27/8 1763 Indvigen - 24/9 1795 Lund Oddernes. Datter av Theodorus Bergmann Meldal og bispedt. Anne Hedevig Tidemand (død 1763). De fikk 8 barn.3) Christian Diderich v Z. f.1725/26 Arendal - 21/10 1792 Lund, Oddernes. Ob.ltn. v/2.Trondh.inf.reg. Gift 6/9 1757 Øiestad krk. med Margrete Maria Tybring dpt. 4/8 1733 Øiestad - 1793. Datter av sogneprest Hr. Søren Tybring og Bolette Hansdt. Lemvig. De fikk 4 barn.4) Peter Nicolai v Z. 1689 - 1768 Lund, Oddernes (nest eldste barn av Ernst og Inger Dorthea). Kpt. v/1.Vesterlenske inf.reg. 1.gift 1721 med Juliana Friderica Belitz 1696 - jan.1745 (12 barn hvorav 4 døde som barn før 1744). Datter av major Reinhold Belitz.--2.gift 1747 med Friderica Anne von der Lühe 1722 - levde 1801 (6 barn hvorav 4 døde unge). Datter av generalmajor Jacob Friderich v d Lühe og Anna Catharina v Staffeldt.5) Ernst og Inger Dorthea.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ang. innlegg 11: Anne Fridriche v.Z. 10/5 1794 Seljord-1849 Nøtterø av kreft. Gift 1822 Rasmus Christensen Agerup 5/12 1795 Agerup Nøtterø - 2/5 1879 Bjørnebo Nøtterø, skipskpt. og skipsreder. De fikk 2 barn.Så var det tvillingbroren Peter Nicolai v.Z. 10/5 1794 Selvjord -3/5 1882 Vallø, Jarlsberg. Skipskpt. på Vallø. Gift 4/1 1825 med Petronelle Nicoline Laurine Bredsdorff 7/5 1802 Holden sogn-16/10 1844 Vallø. Datter av forvalter Morten Thomsen Bredsdorff og Christine Wølner. De fikk 6 barn.Foreldrene deres var Jacob Friderich von der Lühe von Zernickow ca.1752-20/12 1810 Hem grd. Sauherad ca. 60 år gammel. Ob.ltn. v/Telemark reg. Gift 1792 Seljord med Anne Marie Wille 28/4 1763-aug. 1795 32 år 4 mnd. og 2 dg. gammel. Datter av prost og sogneprest i Seljord Hans Amundsen Wille og 2.hustru Bolette Møllerup. De fikk 4 barn.Jacob Fr. osv. var igjen sønn av Peter Nicolai v.Z. 1689-1768.Jacob var halvbror til din Christian Diderich. Begge var eldste barn i hvert av ekteskapene.

Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Per (innlegg 13):(Jacob) Andreas Wille var sønn av sogneprest til Seljord Hans Amundsen Wille og hustru Bolette Nilsdatter Møllerup (kalles kun Bolette i FT-1801 (link i innlegg 11).Mor til Peder Nicolai og Anne Fr., Anne Maria, er altså datter av sogneprest Hans Wille og søster eller halvsøster av sogneprest Andreas Wille (Andreas Wille var halvbror av den topografiske forfatter sogneprest Hans Jakob Wille).

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ble litt avsporet av forrige så jeg glemte å si at iflg. mine notater så var Paul Joachim v Z sønn av Christian v.Z. 1677, og det var ment som en rett opp/nedstigende linje. Christian 1677 var jo en godt voksen mann da han ble gift. Han var vel i slutten av 50-årene. Det er jo ikke noe i veien for at han kunne bli far. Det som er litt synd er at jeg har ingen alder på kona, for det er jo der begrensningen ligger.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Berit: Var det virkelig 12 år mellom de du omtaler som eldste og nesteldste barn av Ernst v. Z og Inger D. Brun, nemlig Christian Ulrich f. ca.1677 og Peter Nicolai f.1689 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Christian Ulrich von Z. (f. ca.1677) var faktisk hele 67 år ca. 1744/45 da han skal ha blitt far til Paul Joachim.Den ovenfor omtalte Friderich von Zernichow (ca. 1755-før 1801) (g. Wille) i Seljord var vel da rimeligvis barn i Peter Nicolai v. Z (f. 1689) sitt 2. ekteskap (1747) m. Fredrica Anne von der Lühe ?

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.