Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#20183] Jens Nilsson Hess (1660-1733) på Sanden i Lærdal - huslyden hans?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Jens Nilsson Hess (den eldre), fødd i Hafslo kring 1660, flytte truleg til Lærdal alt i 1690-åri og gifte seg først med ei førebels ukjend dame... Ho døydde kring 1707, og Jens gifte seg att med ei Anna Hansdotter Gamst. Jens er nemnd som strandsitjar på Sanden i Lærdal alt i 1701 og vart sidan gardbrukar og skogeigar same staden. Han døydde i 1733. Jens fekk visstnok fire born, tre frå første ekteskapet og eitt frå det andre:1) Jens Jensson Hess, fødd i Lærdal kring 1696, (dødsåret ukjend) gifte seg (dato og stad ukjend) med Elisabeth Justsdotter Bie, fødd kring 1694, vart gravlagd frå Grodås i Hornindal 28.5.1778. Jens var militærkaptein, og han og Elisabeth budde visstnok for det meste på Grodås i Hornindal. Dei fekk minst åtte born i lag.2) Nils Jensson Hess, fødd i Lærdal kring 1699, døydde i Lærdal kring 1757. Han gifte seg i Sogndal 4.2.1728 med Elisabeth Eriksdotter Klingenberg frå Amla i Sogndal, døypt i Sogndal 8.1.1693. Ho skal vera avlidi i Lærdal kring 1768. Nils og Elisabeth tok til som landhandlarar i Lunden på Slinde i Sogndal, men flytte sidan til Lærdalsøyri i Lærdal. Ein son.3) Eli Jensdotter Hess, fødd i Lærdal kring 1706, døydde på Sæbø i Lærdal 30.7.1786, gifte seg i Lærdal 4.11.1722 med Jens Erikson Klingenberg, døypt i Sogndal 14.4.1695, avliden på Sæbø i Lærdal 16.10.1768. Gardbrukarar på Sæbø i Lærdal, 15 born.4) Hans Jensson Hess, fødd i Lærdal kring 1714, døydde på Sanden i Lærdal kring 1756, gifte seg i Lærdal 13.11.1745 med Kirsti Nilsdotter frå Helland i Lærdal, fødd i Lærdal kring 1715, døydde på Sanden i Lærdal 22.5.1772. Gardbrukarar på Sanden i Lærdal, fleire born.Er det nokon som kan hjelpa meg med fleire opplysningar om denne huslyden. Eg er særleg interessert i:* Detaljopplysningar om dei to ektemakane til Jens Nilsson Hess på Sanden i Lærdal?* Fleire detaljar (vigselsdato og dødsdato) om kaptein Jens Jensson Hess på Grodås i Hornindal?* Opplysningar om opphavet til Elisabeth Justsdotter Bie?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Anna Hansdatter Gamst var datter til Hans Pedersen Gamst som bodde på Frønningen som forvalter. Mor til Anna var Inger Knudsdatter som var datter til Maren Pedersdatter (Holch) fra Lauvøya i Åfjord i hennes første ekteskap med en Knud som vi for øvrig ikke vet noe om. Maren ble annen gang gift med Jens Rasmussen Themb. Maren og Jens bodde i Nunfjord i Bjørnør, de hadde ikke barn. Maren Pedersdatter arva en del jordegods etter faren. Det gjaldt gårdene Nunfjord, Åknes, Grøtting og Eid i Stoksund og noen mindre parter i Sørgård, Nordgård og Strandaune. Inger hadde en bror Peder Knudsen, men han døde uten arvinger i 1706. Inger Knudsdatter kom fra Sogn til Nunfjord for å være til stede ved skiftet. Hun arva jordegodset etter broren, og overtok dermed alt mora hadde hatt. Jordegodset sto i navnet til Ingers mann, Jens Hess i Erdal. Det ble solgt etter hvert. Lars Jørgensen Finde og Hr. Peder Jørgensen Finde ble eiere av deler av godset, men jeg tviler på om de var i slekt med Jens Hess eller Anna Hansdatter. De hørte kanskje til omgangskretsen deres.Ellers har jeg notert at Nils Jensøn Hess på Beim i Hafslo var gift med Susanna Henriksdatter Nitter, mens Barbara Henriksdatter Nitter var gift med Peder Jørgensen Finde (d.e.) Susanna og Barbara er navn som er mye brukt i Holch-slekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Om Just Bie, sjå tema 12845.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

''Jens Nielsen Hess Een fattig Sagemester'' og ''Hans quinde'' i Lærdal skatta 1699 av 1 eldstad (om kilda, sjå tema 17200). Huslyden hadde ikkje tenestefolk. Yrket sagmeister ser ut til å utelate Hess som handelsmann; Claus Pedersen i samme manntallet blei såleis kalt ''Ringe Kiøbmand'', Domenicus Nagel ''Kiøbmand og HandelsMand'', Peder Nilssen Hiermand ''Strandsidder''.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Iflg Militærbiografier I, av Olai Ovenstad, 1948 døde kaptein og sjef for Søndmørske landv.komp., Jens Jensson Hess, 23.10.1760.Som Bjørn Jonsson Dale viser til er Elisabeth Justsdatter Bie datter av borger Just Larsson Bie på Naustdal. Han var iflg 'Nordfjord fraa gamle dagar til no', II, av Jacob Aaland, født 1666. Han var vel gift med Kirsten Hendrichsdatter Krøger som var datter av Hendrich Krøger og Lisebet Hansdatter. Kirsten hadde broren Henrik Henriksen Krøger, født ca 1675, død ca 1706. Han var handelsmann og strandsitter på Osnes i Eid prestegjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Først en liten og kanskje helt uvesentlig opplysning om hovepersonen JNH. Av tingboka fra 1714 får vi vite at Jens eide (deler av) gården Åretun i Lærdal. Han gjorde nemlig en avtale med Thomas Pedersen Bratt som var bygselrådig for Sæbø. Avtalen gikk ut på at Thomas skulle få bygsle Åretun mens Jens skulle bygsle Sæbø. Avtalen er datert 4.5.1714.Om Jens Jensen Hess har jeg notert meg 24.9.1760 som dødsdato (begr.dato?). Nå må jeg med en gang si at dette ikke er fra noen originalkilde, men opplysninger jeg har fått av en etterkommer etter ham, - dessverre uten kildeangivelse. Jeg bringer det videre her fordi en slik dato kanskje gjør det lettere å lete f.eks. i kirkeboka for Hornindal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Kanskje kan følgende være til hjelp: I DA, Vigde i Sogn og Fjordane, viser post 28228 følgende:13.11 1701 vies Jens Nilss. Hæss fra Sogndal til Gjørid Hansd. Fra Fimreite, Sogndal.DA, Gravlagde i Sogn og Fjordane, post 77637:3/1 1712 gravlegges Metthe Maria Hessd. Jens, født 1710, alder 1 ½ år 8 d.I Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Lenke) finnes følgende skifte:Namn arvtakar: Gyrj, Hansdtr Gard: Beum, nr.:5 Husmannsplass: Yrke: Skipreide: Solvorn Protokoll/side: 3-376b Datering: 1708-1722 Dato: 6.10.1719 Eiga: 899 Dalar, 5 ort, 0 skilling Gjeld: 313 Dalar, 2 ort, 5 skilling Netto: 586 Dalar, 2 ort, 11 skilling Merknad: Personar i skiftet : (1) Hans Jensen Søn (2) Marj Jensdatter Datter (3) Niels morbror Hansen Formynder for Hans (4) Jens Lensmand Beum Enkemanden (5) Olle morbror Hansen Ølmemb Formynder for barn (6) Karj Jensdatter Datter (7) Unnj Jensdatter Datter (8) Kistj Jensdatter Datter (9) Boets gjeld Kreditor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Halvor, Bjørn, Sølvi, Knut og Marianne for gode og interessante innlegg.Den Jens Nilsson Hess som gifte seg i Sogndal med Guri Hansdotter Fimreite, var fødd kring 1675 og ein yngre halvbror av Jens Nilsson Hess på Sanden i Lærdal. Den yngre Jens tok over som gardbrukar etter far sin på Beim i Hafslo.Fleire fine opplysningar er komne fram om kaptein Jens Jensson Hess. So vidt eg forstår, so budde Jens og kona Elisabeth (Bie) først på Naustdal i Eid for sidan å flytta til Grodås i Hornindal, men er det mogeleg å finna ut noko om:* Om lag kva år vart Jens Jensson Hess og Elisabeth Justsdotter Bie vigde?* Om lag kva år flytte Jens og Elisabeth frå Naustdal til Grodås?* Er det mogeleg å få attgjeve det som står om Jens Jensson Hess hjå Ovenstad?Men den kanskje mest overraskande opplysningi var dødsfallet til Metta Marie Jensdotter Hess i Lærdal, fødd 1710 og avlidi i 1712. So er spørsmålet kven som var mor hennar? Eg trur det godt kan ha vore Anna Gamst, og i so fall er det ikkje utruleg at Metta Marie er ei oppkalling etter første kona til Jens Nilsson Hess?* Er det nokon som har tankar kring denne siste teorien?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg har nett gjort ei interessant oppdaging: Namnet Metta Marie høyrer til i Klingenberg-ætti på Amla i Sogndal. Peder Jensson (Klingenberg) på Amla, fødd kring 1682, hadde som eldste dotter Metta Marie fødd i Sogndal 1704 som høgst truleg MÅ vera ei oppkalling etter mor hans.Då ligg det svært nær å tru at første kona til Jens Nilsson Hess på Sanden i Lærdal kan ha vore ei eldre søster av Peder Jensson (Klingenberg) på Amla og at ho vart mor til Metta Marie i 1710 før ho døydde?? Me skal jo òg hugsa på at eldste sonen til Jens Nilsson Hess heitte Jens og godt kan vera oppkalla etter morfaren i Amla...!?Eg tek gjerne imot kommentarar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hagen

Det er eit skifte på FSF-arkiv etter Ole Nilssen Helland, Erdal. Der er nevnt ei Marie Jensdatter Hess, enken.Skipreide: Lærdal Protokoll/side: 7a-228 Datering: 1751-1762 Dato: 13.9.1756Mvh. Terje Hagen, Årdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

I følge FamilySearch IGI giftet Jens Hess seg i Eid 01.10.1724 med Lisbeth Justdatter (Batch 422701) Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg leser følgende under Faleide, Innvik: Kristen Nilsen d. 38 åg. 1782, sk. 1770 på br., sk. 1780 på Haugen; b. 1782 kg. Kone: Jomfru Elisabet Jensdtr. Hess, d. 72 åg. 1810. Sonen Lars busett i København.De hadde også en sønn, Nils som brukte Hess som familenavn. Han var sersjant og flyttet fra bruket i 1806. Kone: Inger Helene Fredriksdtr. Parelius.Under gården Berget i Stårheim, Eids sogn står følgende i bygdeboka: 'Fyst på 1700-talet var Kirsten Krøger eigar. Ho budde ved Eidselva, og let versonen sin, 'capitaine des armes' Jens J. Hess få garden for kåret som han skulle yta henne. Han selde i 1728 til lensmann Didrik Madsen for 36 rdl.'Naustdal: Han var bruker i 1725. Kjøpte i 1730 av verbror sin Laurits Henrikson By for 97 rdl. Selde i 1739 til kaptein Chr. Paust for 134 rdl. 'Han (Hess) var så skuldtyngd at han måtte skilja seg med bruket.'Just Larson By, f. 1666, d.f.1723 og gift med Kirsten Krøger, var tidligere eier og bruker av Naustdal. Datteren Lisbet var som kjent gift med Jens Hess, Anne med J. P. Glad, og Beate med klokkeren i Selje.Opplysningene er fra ulike bygdebøker. Jeg håper du har nytte av disse bitene til puslespillet ditt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg har notert at Jens Jensen Hess døde 1760. Det verserer såvidt jeg kan se to datoer (formodentlig for begravelsen?), nemlig 24.9. og 23.10. Det er Ovenstad som har 23.10., så trolig er dette den rette.Elisabeth (Lisbeth) Justsdatter Bie var datter av Just Larsen Bie og Kirsten Krøger. Just L. Bie var sønn av Lars Henriksen Bie og hans annen kone Barbro Maria Ascanius. Lars H. Bie var visstnok et barnebarn av Lars (eller Laurits) Bie.Til et par spørsmål som stilles i inlegg nr. 8:Elisabeth og Jens Jensen Hess ble iflg. kirkebok for Eid viet i Eid kirke 02.10.1724.Jeg tror familien flyttet fra Naustdal til Hafslo mellom 1739 (da datteren Lisbeth, deres barn nr. 8, ble døpt i Eid kirke 02.09.1739) og 1743 (da tvillingene Jens og Anne, deres barn nr. 9 og 10, ble døpt i Hafslo kirke 17.02.1743). Når de flyttet til Grodås vet jeg ikke, men det må ha vært etter 1746. Det året døpte de sitt 11. (og siste?) barn i Hafslo. Hun het Christine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor  Kvien

Jeg sjekket opp under Grodås i den såkalte 'Honndalsboka', men der står heller ikke oppgitt årstall, men følgende kan være av generell interesse:'Grodås-sanden var i eldre tid bopæl for militærkapteiner. Husene stod da litt lengere fra vannet - bak de senere byggede husrekker. Kaptein Chr. Paus var kompanisjef fra 1706 til 1736. Han bodde på Eid. Kaptein Hess bodde der senere. 1778 skifte etter avdøde fru Elisabeth Hess og tidligere avdøde mann: Barn: Inger Hess 50 år ugift. Anne Hess g. Anders Korsbrekke, Sunnelve, 5 barn, de fleste i Christiania. Elen Hess 53 år i Christiania og Elisabeth Hess g. Kristen Nilssen Faleide.'Jeg ser at 'By' og 'Bie' er synonymer i denne sammenheng.Tor Kvien

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for fleire svært interessante og nyttige innlegg, og særleg til Hans som gjorde meg merksam på at Jens Jensson Hess og kona Elisabeth budde i HAFSLO i so mange år før dei flytte attende til Nordfjord.Dette siste faktum gjer at eg lyt samla detaljopplysningar om Jens og Elisabeth og borni deira, men først av alt vil eg freista gjera opp ein ''status'' over denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jens Jensson Hess, fødd i Lærdal kring 1696, døydde som militærkaptein på Grodås i Hornindal 24.9.1760 (eller 23.10.1760?). Han gifte seg i Eid 2.10.1724 med Elisabeth Justsdotter Bie frå Naustdal i Eid. Ho var dotter av gardbrukar(?) Just Larsson Bie på Naustdal og kona Kirsten Henriksdotter Krøger frå ?? og fødd i Eid kring 1694. Elisabeth døydde (eller vart gravlagd?) på Grodås i Hornindal 28.5.1778. Jens Hess var kaptein ved Nordre Nordfjordske regiment og vart sidan kaptein og sjef for Søndre Søndmørske landevernskompani. Han og Elisabeth budde først på Berget i Eid og sidan på Naustdal i Eid, men laut flytta frå den garden i 1739. Kring 1740 flytte dei til Hafslo, og her vart dei visstnok buande til dei kring 1747 busette seg på Grodås i Hornindal. Born: (Dei skal ha hatt elleve born, men eg finn berre ni!)* Elen Jensdotter Hess, fødd kring 1725 – nemnd 1778 – ugift, i Christiania* Inger Jensdotter Hess, fødd kring 1728 – nemnd 1778 – 1801 ugift hjå søsterdotter på Kierstad prestegard i Haram* Henrik Jensson Hess, fødd ?? – nemnd 1778 – stadskirurg i Christiania* Lars Jensson Hess, fødd ?? – nemnd 1778 – meistergullsmed i Christiania* Rasmus Jensson Hess, fødd kring 1736 – nemnd 1778 – regimentsfeltskjær i Christiania – gift før 1783 med Lovise, fødd kring 1755 - 1801: regimentsfeltskjær Kongsvinger med to born:** Elisabeth Rasmusdotter, fødd kring 1783** Lovise Rasmusdotter, fødd kring 1789* Elisabeth Jensdotter Hess, døypt i Eid 2.9.1739 – døydde 1810 – gift første gongen i Eid 21.7.1771 med Christen Nilsson på Faleide i Innvik, fødd kring 1744, død 1782. Elisabeth gifte seg att med Ole Olson Hegdal, fødd kring 1754, død 1822. Ho fekk fire søner:** Nils Christenson, kjend som Nils Christenson Hess, døypt i Innvik 5.7.1772, sersjant, budde på Faleide i Innvik til 1806, sidan ??. Han gifte seg med Inger Helene Fredriksdotter Parelius frå Rogne i Haram.** Jens Hess Christenson, kjend som Jens Christenson Hess, døypt i Innvik 25.9.1774, gifte seg med Johanna Marie Bertelmann, fødd kring 1775 – 1801: underoffiser i Bergen med to born!** Lars Henrik Christenson, døypt i Innvik 8.5.1777 – busett i København!** Just Christenson, døypt i Innvik 12.12.1779* Jens Jensson Hess, tvilling, døypt i Hafslo 17.2.1743 – døydde barnlaus før 1778* Anna Jensdotter Hess, likeins tvilling og døypt i Hafslo 17.2.1743 – gift i Eid 29.6.1766 med Anders Andersson på Korsbrekke i Sunnylven – 1801: Anna enkje hjå sonen Jens Hess på Hellesylt i Norddalen! Born:** Kirstina Andersdotter, fødd kring 1765, gift med degn, husmann og enkjemann Peder Strømme, fødd kring 1751, budde 1801 på Kierstad prestegard i Haram med ein son** Jens Hess Andersson, kjend som Jens Andersson Hess, fødd kring 1770 – 1801: ugift lensmann og skysskar på Hellesylt i Norddalen* Christina Jensdotter Hess, døypt i Hafslo 22.9.1746 – døydde barnlaus før 1778.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Her manglar det mange detaljar, men før eg set ''himmel og jord'' i rørsle for å leita fram fleire opplysningar, vonar eg på hjelp til å gjera denne biografien noko meir komplett og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane - loya@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Noen utfyllende detaljer:Nils Christenson, kjend som Nils Christenson Hess, døypt i Innvik 5.7.1772, sersjant, var fødd på garden Faleide, bnr. 3, Midtigard, i Innvik til 1806.Desverre vet jeg ikke hvor han flyttet til.'Ho var dotter av gardbrukar(?) Just Larsson Bie på Naustdal'. Just Larson Bie var borger. Han kjøpte Naustdal av en løytnant Rein. Just ble begravd under kirkegulvet i Eid kirke i 1718 hvor flere prominente personer som Glad, Lemmechen, Bugge m.fl. ligger begravd. Anm.: Naustdal var på den tiden et 'prominent' sted med et to etasjers våningshus med kammers, sal, svalganger og kjøkken bygd på midten av 1600-tallet av borger Tage Giertsen som var syslemann for Bildtene i Nordfjord. Han la også inn to eplehager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Her har du dåpsdato til 6 av barna: Gjennom søk i Batch nr. C 422701,IGI, Family Search (Kirkebøker 1722-1907, Eid) finnes følgende dåpsdatoer:12.des. 1724: Ellen far: Jens Hess 19.oct. 1727: Enger far: Hess 24.apr. 1729: Jens far: Hess 02.sep. 1739: Lisbeth far: Hess'Enger' skal sikkert være 'Inger'. Det er ofte noen feil i kirkebokavskrifter i IGI på Family Search. Tilsvarende har sikkert skjedd med disse to barna til Jens:16.juli 1735: Rasmus -som har fått etternavn Findsen, mens far oppgis som Fende Hess.27.jan. 1737: Lars - som har fått etternavn Fennis, mens far oppgis som Fennis Jens Hess.Jeg vil tro far er innført med militær tittel (fendr(ich)???), og at dette har ført til feilen i transkripsjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Hyggelig om jeg kan være til noe hjelp. Bygdebøkene som du, Lars, arbeider med, er de beste jeg hittil har vært i berøring med, og jeg har sett ganske mange. Lykke til i ditt videre arbeid med slektene!Jeg har notert følgende vedr. Jens Jensen Hess\s militære karriere (tror det hele står hos Ovenstad, men det kan du jo lett kontrollere):Utskrevet til Store Nordiske Krig (1709-19). Nordre Bergenhus regiment 1720: Jens Jensen Hess 22 år, tjent i 2 3/4 år. Nordre Nordfjordske kompani 1734: Jens Jensen Hess capitain des armes. Samme komp. 1738: han er gift og har 8 barn. Ved Bergenh. nasj. inf.regt. med fenr.s kar. fra 16.08.1733. Pr.lnt. ved regt.ets. Sogndalske komp. 20.02.1741. Kpt. og sjef for Søndmørske landv.komp. 30.04.1749.Siden det står utrykkelig at han var gift og hadde 8 barn i 1738, og siden jeg mener å ha funnet 4 til døpt senere enn dette, så blir det totalt 12, herav 11 i annet ekteskap.De 8 født inntil 1738 mener jeg må være:Fra første ekteskap: Mari (kanskje født før 1723?)Fra annet ekteskap (med Elisabeth Justsdatter Bie): Først de 5 med kjent fødselsår: Elen (f. 1724), Inger (f. 1727), Jens (f. 1729, muligens død før 1743?), Rasmus (f. 1735, d. 1803), og Lars (f. 1737). Dette blir totalt 6. Imidlertid kjennes også sønnene Just og Henrik hvis fødselsår jeg ikke har kunnet finne. Om vi antar at begge disse også er født før 1738, stemmer tallet 8. Og det er jo plass til dem her, f. eks. mellom Jens (f. 1729) og Rasmus (f. 1735).Etter 1738 har jeg notert disse 4: Lisbeth (f. 1739), tvillingene Jens og Anne (1743) og Christine (1746). Totalt altså 12. (Når jeg tidligere skrev 11, begrenset jeg meg til de barna jeg mener han fikk med Elisabeth Bie).Siden det tidligere, vel fortjent, er henvist til at jeg har vært for lite nøye med å notere og/eller oppgi kilder for mine notater, iler jeg her med å presisere at også de her gitte opplysninger nok kan trenge å kontrolleres av fagfolk.Jeg har også et og annet notert om noen av de ovennevnte barnas ekteskap og etterslekt, og bringer også dette videre, stort sett med de samme forbehold, dersom du, Lars, finner det av interesse.MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg vert heilt mållaus! Hjarteleg takk til Tor, Marianne og Hans for fleire interessante detaljar om huslyden til Jens Jensson Hess! Og takk til deg Hans for dei fine komplimenti dine. Eg brukar seia at eg gjer so godt eg kan, men det er liten tvil om at resultatet ikkje hadde vorte på langt nær so bra, hadde det ikkje vore for alt det fantastiske samarbeidet eg har hatt i alle år med etterkomarar og andre interesserte, anten det gjeld ætter i Noreg eller i Amerika.Nokre kommentarar:* Eg vart overraska over å høyra at kaptein Jens Jensson Hess hadde vore gift ein gong før han gifte seg med Elisabeth Justsdotter Bie. Veit de noko om denne første kona hans? Dotteri Mari er kanskje ho som i 1756 levde att som enkje etter Ole Nilsson på Helland i Lærdal?* Kyrkjebøkene for Eid synest vera etter måten bra fullstendege for 1720- og 1730-åri (eg har nytta dei sjølve for mange år sidan på leiting etter opplysningar om ei ætt frå Tippen som vart inngift med Lemmechen), so då er det eit spørsmål om kanskje dei to manglande borni, Just og Henrik, kan vera fødde (eller i alle fall døypte) i eit anna prestegjeld?* Elles seier eg takk, Hans, for alle tilleggsopplysningar om vigsler etc. som du (og andre) måtte ha når det gjeld både borni OG borneborni etter Jens Jensson Hess, inklusive borni etter Rasmus, Henrik, Lars og Anna!Nok ein gong hjarteleg takk for framifrå hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til Lars E. Øyane:Her er litt mer om etterkommerne til Jens Jensen Hess (her begrenset til barn og barnebarn) og med mange slags forbehold:Mari Jensdatter Hess, antagelig født før 1723, visstnok fra et første ekteskap med en ukjent. Mari giftet seg (1) 1744 med Ole Nilsson Helland, født 1718, død ved drukning på hjemvei fra kirken i 1756. Jeg har notert disse 3 barna: Mari, Metta (eller Mette) og Nils. Sistnevnte født ca 1750 og gift 1779 med Ingeborg Knutsdatter Kvinge. Gift (2) 1758 med Nils Baltasarson Grøte, død 1803, 2 barn: Turid, død som liten, og Ola. Kilde er her stort sett bygdebok for Lærdal.Elen Jensdatter Hess, født 1724, døpt 12.12. i Eid kirke, er i 1778 ugift og bosatt i Christiania.Inger Jensdatter Hess, født 1727, døpt 19.10. i Eid kirke, Familysearch kaller henne Enger, men Tor Myklebust, Bergen, har via DA, debattspalten, forum 3, opplyst at hennes navn nok var Inger. Hun var 50 år i 1778. Ugift ved skiftet etter moren på Grodås i Hornindal 30.05.1778. Antar det er henne vi finner 1801 på Kierstad Præstegaard, Haram i Romsdal, som 'Pensionist af norske krigs casse', 74 år og ugift, i huset hos sin niese Kirstine Andersdatter og hennes mann, degn Peder Strøme.Jens Jensen Hess, født 1729, døpt 24.04. i Eid kirke,muligens død før 1743 (kilde: Tor Myklebust, her i DA).Just Jensen Hess, fødselsår ukjent. Antar han er identisk med den Just Hess som er fenr. ref. ved 1. Bergenh. nasj. inf.regt. 07.11.1759, sek.lnt. ref. 24.11.1762.Hendrich Jensen Hess, fødselsår ukjent. Yrke: Stadskirurg i Christiania.Rasmus Jensen Hess, født 1735 (Iflg. Ovenstad født i Bergen, men - ??), døpt 16.07. i Eid kirke, død 1803, gravlagt i april 1803 på Kongsvinger. Gift ca 1779 med Anne Louise Thesen, født ca 1757, død april 1811 i Vinger. Om Rasmus: Res.kirurg v. Amfiteatret 1773, regt.feltskjær v. 2. Akh.nasj.inf.regt. 4.8. 1773. Også garn.feltskjær v. Kongsvinger festn. m. gasje 50 rdl mot å bosette seg ved festn. Ved reskript 23.11.1792 overdratt ham å innrette sykestuer i sitt hus for beh. av veneriske sykd. fra Hedemarkens amt. (Kilde: Ovenstad).Lars Jensen Hess, født 1737, døpt 27.01. i Eid kirke. Yrke: mestergullsmed. Bodde i Christiania.Lisbeth Jensdatter Hess, født 1739, døpt 02.09. i Eid kirke, død på Faleide 1810. Gift (1) 21.07.1771 i Eid med Christen Nilsson Faleide, født ca 1744, død 1782, gravlagt Innvik 06.10. Han fikk skjøte på Faleide, br. nr. 2, Midtigard, 1770, og på Haugen 1780. 5 barn, alle født på Faleide og døpt i Innvik: 1. Nils Christensen Hess, født 1772, døpt 05.07., gårdbruker og sersjant, gift med Inger Helene Fredriksdatter Parelius, født ca 1771, 5 barn født i årene 1792-1803: Christian Friderich (1792), Karen (1795), Elisabeth (1796), Olave (kjønn? Olaves eller Olava?) (1800) og Jens (1803). 2. Ole, født ca 1773. NB: Han er kun funnet konfirmert, men siden han da bor på Faleide, har jeg foreløpig antatt at han også er sønn av Christen Nilsson. 3. Jens Christensen Hess, født 1774, døpt 25.09., død 1807 i Bergen, gravlagt 11.04. på St. Jørgen. Giftet seg i Bergen 02.08.1795 i Mariakirken med Johanna Maria Bertermann, født 1775, død 1849, gravlagt 04.02. i Bergen. 5 barn, alle født i Bergen: 3.1. Johan Christian August Ludevig Hess, født 29.03.1796, døpt i Mariakirken 03.04. Død 1803, gravlagt St. Martins 26.02. 3.2. Lovise Elisabeth Friderica Hess, født 26.05.1798, døpt i Korskirken 03.06., gift 17.06.1821 i Domkirken med Jørgen Nilsen Fjefer, sjøkaptein, født 1796, død 1862 i Bergen på adresse 4-83, gravlagt 30.05. 3.3. Henrich Johan Frederich Wilhelm Hess, født 06.05.1801, døpt 10.05. i Korskirken, gift (1) 11.01.1829 i Korskirken med Gunilde Marie Ivarsdatter, født 1802 i Bergen, døpt 24.10. i Korskirken, død 11.02.1841 på adresse 1-127 i Bergen, gravlagt 18.02. i Nykirken, 3 barn: Jens Christian, født 1830, Fredrikke Marie, født 1832, og Augusta Lovise, født 1837. Henrich gift (2) 27.02.1842 i Nykirken med Ellen Gurine Antonsdatter, født 06.05.1793, død 1849. ingen barn funnet. Henrich gift (3) 18.11.1849 i Domkirken med Elen Gurine Sølfæstsen, født 1805 i Bergen, død 1884 i Bergen, gravlagt 03.04. på Årstad. Ingen barn funnet. 3.4. Ellev August Hess, født 1803, døpt i Domkirken 03.07. Ellev dør antagelig i 1804, men dette er ikke entydig bekreftet. Ikke funnet ham senere, hverken viet eller begravet. 3.5. Martha Elisabeth Hess, født 1805, døpt i Domkirken 30.06., død17.07.1806, gravlagt 24.07. på St. Jørgen. 4. Lars Henrich Christensen Hess, født 1777, døpt 08.05., skomakermester. Bodde i Kjøbenhavn iflg. bygdebok for Innvik. 5. Just Christensen Hess, f. 1779, døpt 12.12. Ikke funnet blant konfirmerte i Innvik.Jens Jensen Hess, født 1743, døpt 17.02. i Hafslo, død 1779 på Beim, Hafslo, gravlagt i Hafslo 18.05. (NB: Det er noe usikkert hvem han var sønn av. Iflg. Familysearch var faren 'Lieutnant Hess'. Kan det være han som blir boende på Beim og får to barn der i årene 1775 og 1779?).Anne Jensdatter Hess, tvilling med Jens, født og døpt: se han. Død 1831, gift i Sogn 29.06.1766 med Anders Andersen Korsbrekke, 3 barn: 1. Kirstine, født ca 1766, gift med Peder Strøme, født ca 1751, degn og husmann. 2. Johannes, født 1767. 3. Jens, født 1770.Christine Jensdatter Hess, født 1746, døpt i Hafslo 22.09., død før 1778.Om den første kona vet jeg dessverre intet.Mine kilder for disse dataene er delvis angitt underveis. Andre kilder er fremst kirkebøker samt, i mindre omfang, debatter her på DA.MVH Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hagen

Hei.Den 4. feb 1720 er det døypt ei ektefødd jente i Hauge sokn Lærdal, Mari med far Jens Hess. Dette må være den jenta som vart gift 10. des. 1744 med Ole Nilssen Helland, og seinare gift 5. des 1758 med Nils Baltzersen frå Grøto.Mvh. Terje Hagen, Årdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hagen

Men, kven er dette, ei Inger Susanna Jensd. døypt 18. apr 1718, foreldre Jens Hess og mor ’Anna’? LenkeMvh. Terje Hagen, Årdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg har en liten opplysning om Henrik Jensen Hess som var stadskirurg i Christiania. I Ingerslev verk om 'Danmarks Læger og Lægevesen' står flg.: 'I Christiania var efter F. Bahnings Død 1767 Ditlef Rist, som tillige var Feltskjær, Stadschirurg indtil 1775, da han formodentlig døde; i dette Aar ble Henrik Hess, som døde i 1795, Stadschirurg, ...'.En av kirkebøkene for Christiania for 1795 vil trolig kunne bekrefte at Henrik døde dette året og dessuten si noe om alder/fødselsår. Kanskje finnes det til og med et skifte etter Henrik?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Iflg Bergens Bartskerere og Kirurger 1500-1800, av Olaf Sollied og P.R.Sollied, ble stadskirurg i Christiania, Henrich Jensen Hess, begravd 9.1.1795 i Christiania. Han giftet seg 2.4.1776 i Christiania med Rebekka Dorothea Orning, født ca 1745, død 6.7.1816 i Jarlsberg. Hun giftet seg igjen 26.2.1802 med major Paul Jørgen Beichmann, født 12.11.1741 i Rakkestad, død 1824.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Til Lars:Det kan vel like gjerne tenkes at den Metta Marie Jensdotter Hess, som ble født 1710 og døde 1712, kan være en datter av Jens Nilsen Hess d.y. på Beim, og altså ikke datter av Jens Nilsen Hess d.e. og Anna Gamst? Viktig her blir antagelig hvor hun ble født og døpt. Dessverre angis ikke dette i innlegg 7 ovenfor, men kanskje foreligger likevel slik informasjon?Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.