Jump to content
Arkivverket

[#20303] Torstein Kusse


Guest K Williamsson

Recommended Posts

Guest K Williamsson

Har inte hittat något om detta på Debattforum tidigare och inte fått tag på uppgifter i några böcker (ännu) så jag lägger ut detta om Torstein Kusse.Torstein Kusse nämns i Ascehougs Norges Historie, del 4, Oslo 1999 som gift med Anngjerd Arnesdotter (Torget, Brønnøy, Helgeland) och sägs vara ombudsmann til erkebiskop Gaute n. 1500. De nämns med barnen Anngjerd, Sigrid, Karen, Arne Kusse, Laurits Kusse.Är detta samme Torstein Kusse som nämns i Norsk Historisk Tidsskrift, del 4, bd 2, sid 79-92 som boende på Samsal 1536 ?En Torstein Kusse ska vara nämnd som procurator och rådsman mellan 1475 och 1510 i Alstahaug i Aslak Bolts jordebok?Vad är relationen mellan alla dessa Torstein Kusse? Är det samme Torstein eller är de släkt på något sätt?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Nei, ikke samme Torstein. De er i slekt. Se den referansen det er vist til i litteraturlisten til Aschehougs Norgeshistorie bind 4, i dette tilfellet Oddvar Grønlis lange artikkel 'Ei ættetavla frå reformasjonstida', i Norsk slektshistorisk tidsskrift bind XIII-XIV (1951-54).

Link to comment
Share on other sites

Guest K Williamsson

Mycket tack för upplysningen! Jag har nu beställt dessa band på KB för att gå igenom informationen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Torstein Kusse til Samsal er drøftet i to artikkel i ett av bindene av Hedmark slektshistorielags tidsskrift. Blant annet i en artikkel der forfattet av Jonas A Nordström. Denne artikkelen er trykt opp igjen i en antologi over Nordströms forfatterskap, utgitt av Tjörns släktforskare.Min seminarrapport fra Aspa-seminaret 1997 har også nye stoff. Ellers så venter vi på en sammenfatning av all kunnskap om slekten Kusse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Det nordafjelske kildematerialet er stort sett brukt, men slektens Hadelands-gren er ennå upublisert.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har kopi av artikkelen 'En ættetavle fra reformasjonstiden'. Om Torstein finner jeg blant annet:Torstein Erikson var gift med Gudrun Jonsdatter, og de hadde datteren Sunnive. Torsteins mor var Sunnive Ivarsdatter. Sunnive Ivarsdatters far var Ivar Trondson i Aspa. Disse barna av han er nevnt:-Trond Ivarson Teiste-Alv Ivarson Teiste-Ingeborg Ivarsdatter på Leira, som var gift med Erlend-Elen Ivarsdatter som var gift med Holger-Sunnive Ivarsdatter gift med Erik, og altså foreldre til Torstein.-Berdora Ivarsdatter gift med Olav.Torstein Erikson Kusse: I 1520 ga han 35 mark og 19 lodd sølv for jordegods, 6 lodd sølv og 1 1/2 mark for en jekt. Han ga også 10 våger råskjær i tiendepengeskatt. Dette må være den Torstein Erikson som er nevnt i 'ættetavla' og i ymse brev om jordegods. Elin Torsteinsdatter solgte noe i Aspa og Kvalvåg til han i 1533(kortversjonen av det). Tre år senere kjøpte Torstein flere parter i de nevnte gårdene.Han gjorde krav på det godset som Olav Trondson hadde gitt Nidaros domkirke i 1473. Han var også innblandet i en sak om noe laksevarp. Han fikk også noe gods i Storaspa i 1554. I 1577 ble det holdt skifte etter Torstein og kona Gudrun Jonsdatter(29.10.1577). Her er nevnt løse penger, 'ffyenkleder' etter Gudrun. Den 13.11.1577 ble deres jordegods skiftet. Barna nevnt i skiftet:-Ivar Torsteinson-Auden Torsteinson som fikk halvparten av Aspa, 2 1/2 spann og annet gods. Han er nevnt i brev fra 15.05.1551, da han kjøpte en part i Hala i Todalen.-Sunnive Torsteinsdatter gift med Jacob Smaasvein-Ingeborg Torsteinsdatter gift med Jørgen Holst-Marit Torsteinsdatter.Torstein hadde en bror som het Trond, men kan ikke se at han er nevnt i slektsoversikten.Her er også en slektstavle med Torstein Kuse gift med Anngerd Arnesdatter på Torge. Barn:-Sigrid Torsteinsdatter gift med Christien.-Karen Torsteinsdatter gift med Laurits-Arne Torsteinson gift med Anne på Torge. Deres barn: Torstein og Amund.Jeg har noen andre aner som er nevnt i denne artikkelen: Olav Anderson Solle som var prest og født ca 1530 i Steigen. Det er mulig at han er i slekt med disse. Jeg har mistet notateten i forbindelse med formatering av harddisken, men har altså artikkelen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Det siste innlegget fører oss to skritt tilbake. Nei, Oddvar Grønlis artikkel gir ikke de opplysningene der.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Fjogstad

Se:Grønli Oddvar:Ei ættetavle frå reformasjonstida, NST, bind XIII, 1952, side 209 ff.Mvh Knut

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Til ToreOpplysningene er faktisk hentet fra den artikkelen du selv referte til. Så da referer du altså til artikler som fører to skritt tilbake? Nå forstår jeg ikke noe som helst. Jeg beklager at jeg i det heletatt svarte. Er det mulig at svaret mitt kan slettes?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Anne Lise, du starter i første linje med en Torstein, som du i linje to opplyser hustru og datter til, og i linje 10 kaller du ham for Kusse, i de følgende 11 linjene gir du navn på hans barn.Du finner ingen steder i Oddvar Grønlis artikkel denne Torstein kalt med slektsnavnet Kusse. Han tilhørte slett ikke slekten Kusse, så dette navnet har du gitt ham feilaktig selv.[Typisk feil i Brukerforumet, forresten.]Jeg kaller denne Torstein og hans slekt, i Aspa-seminaret 1997, for 'Torstein Erikssons ætt (Veien- eller Veidholmen-ætten)' (s. 17). Klaus Johan Myrvoll kaller slekta for 'Veigen- eller Veigholmen-ætti' (Eitkvart nytt um Aspa-ætti, NST xxxvi (1998), s. 271-282.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

Kanskje har du rett, Tore, i at innlegg (6) frå Anne Lise brakte oss to skritt tilbake. Men av og til må vi tilbake for å komme vidare.Innlegg (6) er eit samandrag av ein artikkel få av oss som brukar dette forumet kjem til å lese (vi kan ikkje lese alt sjølv, noko må vi lese i samandrag). Så meiner Tore at ho har misforstått noko i artikkelen. Hadde ikkje Anne-Lise skrive innlegget sitt, ville ikkje Tore fått høve til å korrigere henne.Takk til dere begge!

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Jo, forsåvidt. Men den slekten kun kalte Kusse, er i de siste mer enn 100 år vekselvis kalt Trygge og Kane, begge deler like galte, og endelig har vi (eller en håndfull av oss genealoger) klart å få disse navnene erstattet med noe bedre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

. . . ikke like galte, men like gale.Hvis navnet Kusse sprer seg, så påføres vi (mange av oss) et betydelig merarbeid i årene som kommer med å forklare nyankomne slektsforskere at navnet er galt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Handegård

Navnet Kuse er brukt om ei grein av Aspaslekta, både på Aspa-tavla og i artikkelen til Oddvar Grønli. Grønli skriver både om Torstein kuse og om sønnen hans, Arne kuse og om flere andre etterkommere av denne Torstein. Men den Torstein som har fått Kusenavnet av Grønli og av Aspatavla, er ikke den Torstein Erikson (på Veidholmen) som var gift med Guren Jonsdotter og som ALH nevner. Den 'rette' Torstein var gift med Anngerd Arnesdotter (datter av Arne Trondson på Huseby), altså av ei annen grein av slekta.Den gamle Aspatavla (fra ca. 1530) er ikke lett å lese. Jeg har derfor dristet meg til å lage en modernisert versjon av tavla der jeg har basert meg på Grønlis artikkel, seminarrapporten til Vigerust og den orginale tavla. Skulle noen være interessert, kan jeg sende tavla elektronisk (som pdf-fil). Min adresse er: oddh@nfh.uit.no

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

'Tosten kws' er nemnd i Aslak Bolt (ca 1430 om påskrifta ikkje er gjort seinare) og på listene over dei som fekk Sveineløn av Olav Engelbrektsson 1534 - 1536 (Torstein Kuze, Cus). Det er vel mest sannsynleg at dette er to forskjellige personar?I 1521 (Tiendpengeskatten) finn eg 'Arne Kusze' og 'Oluff Kwze'. No ventar eg i spenning på om eg kan finne desse personane att på tavla eg har tinga frå Odd i Tromsø.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Jeg innser at jeg var litt rask til å svare ut fra artikkelen 'En ættetavle fra reformasjonstiden', og det beklager jeg. Jeg burde ha lest litt mer inngående før jeg svarte. Jeg har jo tidligere lagt inn i Brothers Keeper det jeg har bruk for der, men mistet det ved formatering av harddisken. Skal lese artikkelen inngående igjen. Ellers fant jeg tips om denne artikkelen i 'Årbok for Helgeland' 1986, og det var angående aner til presten Olav Anderson Solle eller Svale. Det er jo også omdiskutert om hans aner er fra slekten Kuse, og om det eventuelt har vært 2 med samme navn. Det får jeg ta opp som eget emne hvis jeg skal ta det opp.

Link to comment
Share on other sites

Guest K Williamsson

Det är intressant läsning. Det som jag har förstått av artiklarna i NST är att Torstein Eriksson inte är av släkten Kusse. Frågan är om inte även Samsal ätten ska ses som en annan släkt.Enligt H. Sollied NST 8 så kan man förstå att den Torstein Kusse som nämns 1536 på Samsal och som Eliesen i NHT 4 bd2 nämner som bror till Anna Amundsdtr inte är son till Amund Torsteinson på Samsal. Sollied menar att Anna Amundsdtr i sitt andra gifte var gift med Torstein Kusse til Samsal nämnd 1536. De måste ha gift sig efter 1529 då hennes förste man Peder Svensson ska ha dött 1529(eller strax därefter). Vidare menar han att Samsal ätten ej bör kallas med släktnamnet Kusse.Denne Torstein Kusse n.1536 skulle kunna vara en dotterson eller en av två sönsöner till Torstein Kusse och Anngerd Arnesdtr, men vem det skulle vara är väl osäkert.Vem Torstein Kusse gm. Anngerd Arnesdtr kan vara son till har jag inte sett nämnt i någon bok hittills men det kanske finns nämnt i någon artikel?

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore H Vigerust

Enig. Samsal-ætten (som forøvrig må være to adskilte ætter, den ene for tidlig og den andre for sent 1400-tall), kan ikke kalles Kusse.Hedmark slektshistorielags tidsskrift IV, Hamar 1959, inneholder to viktige artikler om Samsal-ætten. Den første av J A Nordström, den andre av Christian Spangen.Men slekten omkring 1400 er ennå ikke i full bredde blitt publisert.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Torstein Kuse og Anngjerd Arnesdotter hadde altså barna Anngjerd, Sigrid, Karen, Arne og Laurits. Var de også foreldre til en Elin, som var g.m. Herlog Hudfat ? Hadde ikke disse siste en sønn Torstein, g.m. Randi Sigursdatter fra Nøttestad (f.ca.1507) ?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
  • 6 months later...
  • 11 months later...
Guest Thomas Friis Konst

Til Odd HANDEGAARD's innlegg # 14;- undrer paa om tilbudet om en modern versjon av ASPA-tavlen som pdf-fil fortsatt staar ved lag?Ville sette stor pris paa en tilbakemelding.Bakgrunnen til mitt sporsmaal er traad * 74.356'Presten Oluf Anderson Kusse fra Bronnoy'ved Per EVENSEN.Mvh Thomas

Link to comment
Share on other sites

Guest Thomas Friis Konst

- tillater meg å löfte opp denne KUSSE-tråden igjen.Undrer på om noen har tilgang til den moderne versjonen av ASPA-tavlen i pdf-format som Odd HANDEGAARD nevner i innlegg # 14?På forhånd takk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Skorpen

Sidan Kruse vel er synonymt med Kusse (?), viser eg også til spørsmålet i tråd 70875 Lenke .Kulstad var den gongen, som Sandnes, i Alstahaug prestegjeld.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thomas Friis Konst

Mange takk for tipset om tråd ¤ 70.875, vedrörende KRUSE, som jeg ikke hadde sett tidligere. At KRUSE antas å vaere synonymt med KUSSE er dessuten nytt for meg.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.