Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Inger Eide

[#20519] Geble Pedersen , Søren Hvid og Steffen Hanssen Soop +

Recommended Posts

Gjest Inger Eide

Finnes det opplysninger om disse tre mennene som er oppført som prester i Gildeskål/Salten prosti i tiden 1614 - 1675. Er også interessert i opplysninger om etterfølgeren til Soop, Peder Mentzen Darre, frem til 1688. Lenke Skulle gjerne vite om de var gifte og hadde barn. Finnes det skriftlige kilder etter dem? Navnet Gieble/Gæble/ Giæble og Geble, visstnok også Jeble med forskjellige ortgrafiske varianter - hva er opprinnelsen? Finnes det i noen variant i dag? Hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Prøv boka 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700' av Svein Tore Dahl. Den finnes både på Deichmann og på Nasjonalbiblioteket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hei Inger!Til navnet Gjeble:Norsk personnamnleksikon:...svarar truleg til ghty, Gabilo, diminutivform til namn på Gaba- 'gåve'. Kjent sidan 1390-åra. Har i etterreformatorisk tid hatt ein viss tradisjon i Hordaland og Sogn.Videre henvises til Jebel:...truleg ei form av Gjeble. Nytta i Nordland (Gildeskål) på 1700- og 1800- t.Hilsen Astrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Takk til Randi og Astrid. Når det gjelder navnet Jebel med sin mange ortografiske varianter, stemmer det at navnet brukes i Gildeskål - Jebel, Jebelsen, Jebelsdatter finnnes inn på 1800-tallet. Vet man om navnet er kommet inn via hanseatene og om navnet har noen form i tysk i dag? Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Det anføres ingen 'moderne' variant av navnet i nevnte ordbok, men det mest kjente bærer av navnet nevnes: Gjeble Pedersøn, biskop i Bergen ved reformasjonens innførelse, ifølge mitt leksikon født ca 1490 i Herøy i Nordl.Døpte i Bergen: Her finnes varianter av navnet som Gievle, Gevle / Gewle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Geble Pedersen (ca 1490-1557),biskop i Bergen, var sønn av Peder Simonsen fra Helgeland. Både på fedrenes og mødrenes side skal han være av gammel norsk adel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Takk for interessante svar. Kan det være slektskap mellom biskop Geble Pedersen i Bergen og presten Geble Pedersen i Gildeskål? Vet man hvilke adelsfamilier det her er snakk om? Jeg har bestilt 'Geistligheten osv' for jeg er interessert i familien, men det tar sin tid.At det kunne være stoff lenger bak, ante jeg ikke. Spennende! Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Slekten kan f eks kalles Peder Simonssons ætt. (Andre alternativer er også mulig.) Vi kjenner våpnet gjennom adelige våpenbøker. Kanskje senere seglstudier kan føre oss til flere slektninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hjertelig takk til A. Rønning. Nå går kabalen med Soop og P. M.Darre opp - jeg er kjempeglad! Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Kom over følgende i 'Bodin Bygdebok; Sildevåg og kornland' bind 5, side672:...Om denne jord hører vi bare at det dreide seg om en del av det samlede odelsgodset til Alv ( Inndyr i Gildeskål) på 3 våger, men jorda hans i Naurstad kan ha vært på 1 pd. for i 1611 eier Karen Olsdatter på Inndyr - den seinere kona til Gildeskål-presten Gieble Gieblessøn en tilsvarende part. Gieble skatter av denne jorda 'på sin kones vegne' 1617.... I 1618 betaler enka etter Gieble G. - vel Karen- odelsskatten av pundsparten'Jeg er litt forvirret for i innlegg 1, se lenke, er det snakk om en prest Gieble Pederssøn. I den siste Beiarboken er det på side 317 nevnt en prest Gieble Christophersøn som tiltrådte etter Thorchild Haraldsøn ( 1595 - 1614)og her er det snakk om en Gieble Gieblessøn i samme tidsrom.Er det noe som ikke helt rimer her med alle disse tre Gieblene? Gieble G kunne kanskje være sønn av Gieble Christopherssøn eller Gieble Pederssøn. Men det kan ikke være to-tre prester samtidig. Finnes det noen som kan løse floken?Vet noen noe om Alv og Inndyrgodset? Vet noen noe om Karen Olsdatte på Inndyr? Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Kjennes forbindelsen til sogneprest i Fana Geble Pederssønn Krag, død 1621?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Nei, jeg kjenner ingen forbindelse til eller eventuelt mellom disse Gieblepresten og derfor er altsom kan kaste lys over disse tre og deres opphav samt ektefeller og barn interessant.Har du flere opplysninger om din Geble P.K.? Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Litt fra Henning Sollied, NST I, s. 229f: Simon Jakobssønn Krag, rådmann i Bergen, død før 1562, g.m. Karin, død Bergen 24/6 1567 Sønnen Peder Siomonssønn Krag, sogneprest i Fana, død 158x, g.m. Kirstine Andersdtr, levde 1593. Sønnen Geble Pederssønn Krag, sogneprest i Fana, død 1621, g.m. Agnete Sønnen Peder Geblessønn Krag, sogneprest Innvik i Stryn, død 10/11 1646, g. m. Maren Jensdtr, død des. 1655 Datteren Agnete Pedersdtr Krag, død des 1668, g.1.m. Benedict Nilssønn Friis, sogneprest Innvik, g.2.m. Absalon Jørgenssønn Beyer, sogneprest Innvik, født 1625, død 1670 Bror av Geble Pederssønn var Michel Geblessønn Krag, født 1607, død før 1672 i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Tusen takk for disse opplysningene.Kan det være en forbindelse her til denne Gieble i Gildeskål? Jeg ser at navnet Agnethe opptrer blant dine personer og i etterslekten til Gieble i Gildeskål er dette et navn som brukes utover i noen generasjoner. En Agnethe Jebelsdatter død 1721 skal være barnebarn av en Gieble prest i Gildeskål. Spørsmålet er bare hvilken Gieble.Jeg har ikke noen ide om hvor jeg kan finne opplysninger så langt tilbake.Derfor håper jeg at noen tilfeldigvis kunne ha greie på dette. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Når Ringaker opererer med prestenamnet 'Gieble Christophersen' (s. 317), så er det feil. I Norsk prestehistorie (sjå Norsk slektshistorisk forening sine heimesider) finn du at han heitte Pedersen, ikkje Christophersen. Geble hadde ein son med same førenamnet som vel var født omlag 1618 på Inndyr og som i 1647 og 1671 budde på Nord-Valle i Gildeskål. Ei dotter til denne var gift med Kristoffer Floensen på Dokmo i Gildeskål. Meir om dei kan du finna i Olav Aspelund sin artikkel 'Suend Nielsen Storjord: mannen, namnet og etterslekta' i Årbok for Beiarn 1990.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Takker for respons og opplysninger, Olav. På side 672 i 'Bodin bygdebok' II-5 står det noen linjer om Gildeskål-presten Gjeble Gjeblessøn som var gift med Karen Olsdotter på Inndyr, enke i 1618. Jeg har lurt på om det her er en sammenheng med Gjeble Pederssøn. Dette får jeg kanskje svar på når jeg får tak i artikkelen som du anbefaler. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Tok en tur på Deichmanske i dag for å slå opp i Årboka for Beiarn fra 1990. Den nevnte artikkelen var svært interessant lesning, og anbefales på det sterkeste for alle med aner i Beiarn!Personene denne tråden handler om var nevnt kort på s. 104, og bl.a. følgende opplysninger ble gitt: Agnethe Giebelsdatter (d. 1721) var datter av Giebel Giebelsen på Inndyr. Han var igjen sønn av sokneprest Giebel Pedersen og kone Karen Olsdatter på Inndyr (han ble sokneprest omkring 1614, og gift omtrent på samme tiden).Det nevnes også at kallsboka for Gildeskål kallen han Giebel Christophersen, men at dette skyldes en forveksling. Selv skrev han seg for 'Gæbelus Petreius.'Den Giebel som omtales i Bodin bygdebok som mann til Karen på Inndyr blir da Giebel Pedersen.Det er jo spennede å spekulere om det var noen forbindelse til presteslekta Krag i Bergen. Navnene Giebel og Agnete var ikke i bruk i Beiarn før presten Giebel Pedersøn og hans sønnedatter dukket opp.mvh Frank H. Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Svært interessant, Frank. Jeg må bestille dette stoffet - gleder meg. Det er jo slik at når en søker etter slektsstoff så avføder svaret på det ene spørsmålet nye spørsmål - hvem var Karen og finnes det som du sier, linjer til den Gjeble som er nevnt i innlegg 13. Det ser ut til at en del brikker faller på plass etter hvert takket være hjelpsomme og flinke folk på denne debattsiden. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

I Jon Labergs bok: 'Hafslo. Bygd og ætter', Bergen 1929 under gården Kroken, ytre side 587, kom jeg over følgende som jeg har skrevet av:Mor deira, Mette Heiberg, vart attgift med ein kjøpmann fraa Bergen. Bernt Arntsen Nagel.Bernt Nagel er visstnok den same Bernt Nagel som i 1635 hadde sak med presten Peder Gjeblesen i Innvik i Nordfjord for han og dotteri hans, Agnete, ikkje vilde staa ved lovnaden sin um at ho skulde gifta seg med Nagel. Saki vart fyre for domkapitlet i Bergen i august 1635, der Nagel fekk seg tildømd skadebot for tort og svida, og for det han hadde sendt heim av ymse varor til brudlaupet.Mette vart enkje i 1636, og ho vart same aaret attgift med Nagel saa det maa ikkje ha vore so lang tid han trong til aa trøysta seg etter tapet av prestdotteri.Er det noen som har flere opplysninger om denne Peder Gjeblesen og hans datter, Agnete. Er han nevnt i en eller annen bygdebok for Innvik i Nordfjord?Kan denne presten ha en eller annen forbindelse til Gildeskålpresten Gjeble Pedersen?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Beklager - boken er trykt i Bergen 1926, rett skal være rett!IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Kilder: Slekten Bernhoft, Bergens stifts biskoper og prester av Lampe og Trondhjems stifts prester av Erlandsen.Først så har jeg notert meg at kona til Simon Jakobsen Krag, Karin, var fra Færøyene.Så at Gjeble Pedersen var 1.gift med Aselin og 2. gift med Kirsten som døde etter 1621 (kan Aselin være feil for Agnete ?). Han hadde barna NN. Gjeblesdt. f. 2/6 1564, Daniel f. 26/9 1565, Karine f. 14/9 1567 og Peder f. 12/2 1569.Agnete, datterern til Peder Gjeblesen, ble gift 2 ganger som det står før her (15). Hun fikk følgende barn i 2.ekteskap:1) Anne Absalonsdt. Beyer gift med Hans Hansen Schreuder, De fikk datteren Maren Agnete Hansd. Schreuder gift med Erik Iversen Leganger, sogneprest til Valle Setesdal og Torvestad i Rogaland.2) Jørgen Absalonsen (Hougs). En datter Agnete Jørgensdt. Hougs ca.1688 - 20/10 1735 Støren. Gift 7/7 1717 Orkdal Christopher Andersen Bernhoft 1690-1754, sogneprest til Støren. -6 barn.3) Bendix Absalonsen Friis (Bend. Absalonis), død 1737 Støren, sogneprest til Støren. 1. gift med Karen Hagerup og 2. gift med Ragnhild Rose.4) Martha Absalonsdt. Friis. 1.gift med Henrik Christensen Lyster, visepastor til Strinda og 2. gift med Jørgen Jensen Brun, visepastor til Strinda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Ang. Darre: Jeg har Christopher Bjørnsen (Darre) rådmann og 1625 borgermester i Trondheim. Gift med Sophia Mentzdt. von Ravenborg.De fikk sønnen Mentz Christophersen Darre 30/9 1598 i Trondheim, grl. 15/12 1657 Trondheim. 30/3 1630 sogneprest til Domkrk. i Trondheim. Gift ca. 1632 med Maren Pedersdt. Schjelderup fca. 1610 i København -grl. 11/1 1683 Trondheim. Datter av biskop i Trondheim, Peder Schjelderup gift 1601 med Anne Nilsdt. fra Mandal.Mentz Darre fikk 2 sønner som het Peder. Peder i Gildeskål er den eldste.Dette er jo så klart ikke 100% sikkert siden det er så 'gammelt'.Geistligheten i Tromsø stift, Erlandsen. Gildeskål: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.