Jump to content
Arkivverket
Guest Bjørn Jonson Dale

[#20653] Erik Mogenssen Lyche - fra Orkdal?

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Erik Mogenssen Lyche døde i Skutvika i Ålesund 1821 med oppgitt alder 79 år. 1801 var alderen hans 55 og 1815 70 år!Lyche var borgar på Tyskholmen i Borgund 1772-75 og gikk så fallitt. Seinare var han med på å organisere tangaskeproduksjonen på Sunnmøre. Han var gift to gangar og hadde også barn med to andre kvinner. Det er opplyst at han var fra Orkdal.Kjenner noke opphavet til denne mannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg tillet meg å løfte opp dette spørsmålet fra det djupet det hamna i på bare to døgn.Erik Lyche ekta 1773 Karen Kristine Lindberg (1745-75), datter av skreddar Andreas Lindberg på Molde. Karen dreiv handelen på Tyskholmen aleine 1772-73. Dei fikk bare eitt barn, Peter Cornelius Lyche (1774-74).Samme året som kona døde fikk Erik Lyche sonen Erik (1775-) med jenta Gjertrud Sjursdt fra Klokk i Ramstaddalen, og 1776 fikk han datra Ingeborg (1776-76) med ei ukjent kvinne. 1779 fikk han endå eit barn utanom ekteskap, nemlig Peder (1779-79), med ei ''jomfru'', nemlig Katrine Marie Jobsdt Thode fra Grimmergård i Ålesund.Ikkje nok med dét: 1779 ekta han den purunge borgardatra Alette Kristine Johansdt Taft Doran (1772-1839) fra Korsen i Ålesund. I dette ekteskapet blei det minst seks barn, m.a sonen Jochum Lyche (1806-*1865), som gikk i faren sine fotspor som ''forførar'' av ugifte jenter. Jochum sjøl budde 1865 som tenestekar på Holm, Langenes i Vesterålen. Jochum har stor etterslekt i Sykkylven, og sikkert også i Nord Norge.Er det hjelp å få?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ikkje Erik Lyche, men den ''spreke'' kapellanen i Haram, den ugifte Erik Hind (1731-86), var far til Ingeborg fødd 1776. Hind fikk også barn med ei anna jente året før, og 1777 fikk han fyken, mista kappe og krage, for den uprestelige avlsverksemda si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Dette er vel til lita hjelp, men i branntakstane for Molde finn ein følgjande:1767: Hus nr. 38 - Andreas Lindberg, 1 vaane Huus Verdi 100 Rdlr. 1777: Hus nr. 38 - Andreas Lindberg, 1 vaane Huus, 100 Rdlr.1787: Samme hus, men matr. nr. endret til nr. 35 -Andreas Lindbergs Enke, et Vaane Huus af tømmer med Kammer og Kielder, en Etage, torve Tag - verdi 100 rdlr. Lenger vest i Molde budde Controleur Henrich Lyche i alle fall årene 1767 - 1787.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for tipset. Eg ser av den flotte heimesida di, Moldeglimt http://home.online.no/~aaroenes/, at ''Hendrich Lyche'' blei konfirmert 1760 i Molde kirke, 16 år gammal ein son av kontrolløren?). Erik Lyche i Ålesund ser ut til å vere fødd 1746/-47, og dersom han var bror av Henrik, kunne vi vente å finne han som konfirmant i Molde og/eller Bolsøy 1762-63. Har du høve til å sjekke dette?Orkdal er oppgitt som Erik Lyche sin fødestad, så han kan godt vere konfirmert i t.d Molde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Skal sjå kva eg finn - har ein god del frå kyrkjeboka 1759 og utover på mikrofiche. Litt vanskeleg å lese ein del av stoffet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Per Gjendem har vore så vennlig å opplyse at Erik Lyche ikkje blei konfirmert i Molde/Bolsøy i den aktuelle tidbolken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.