Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Ørvig

[#20942] Jens Olsen Qvam/Hæggestad (1807-1879), Hafslo

Recommended Posts

Gjest Anne Ørvig

Tellingen for 1865 viser at Jens Olsen på Ødegaard i Hafslo har sønnen Peder Jensen f.1850.LenkeJeg skulle så gjerne ha fått en bekreftelse på at denne Peder er min oldefar. (Der er nemlig 2 stk. Peder Jensen på samme alder i 1865-tellingen for Hafslo).Min oldefar flyttet til Kvæfjord og er registrert her som fisker og dagarbeider i 1875-tellingen. 08.12.1877 giftet han seg med Jensine Jeremine Olsdatter (f.i Kvæfjord 06.07.1857). De to slo seg ned på Skjærstad i Trondenes, Troms. 10 av deres 12 barn vokste opp og tok Skjærstad som etternavn. 7 av dem emmigrerte siden til USA.Etterat barna var voksne flyttet Peder og Jensine til Sandnes-traktene. Jeg har dessverre ikke dødsår på noen av dem.Vennlig hilsen Anne Ørvig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Agnar Fitjar

Hei! I Folk og slekt i Trondenes er familien nr 4289. Jensine er oppført at hun levde 1857-1916,men om Peder står bare f. 1850 i Hafslo. Foreldre til Jensine er nr 7615.( Ole N.N. g.m. Oline Larsdtr. f. 1825). Hilsen Agnar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg kan med dette stadfesta at Peder Jensson på Skjærstad i Trondenes var son av husmann Jens Olson på Skavlen under Sterri (1807-1879), opphavleg frå Kvam øvre i Hafslo, og kona Martha Pedersdotter (1815-1877), barnefødd på Skavlen.I samband med bygdebokarbeidet for Luster kommune har eg strevd i mange år med å samla opplysningar om den store huslyden til Peder Jensson, både i Amerika og i Noreg. Nedanfor følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt, slik det ser ut i dag, der alle spørsmål om manglande deteljar er utskilde i eigne avsnitt som tek til med teiknet ##### (spørsmål som gjeld emigrantar til USA er utforma på engelsk). Kanskje du kan hjelpa meg med nokre av svari? Du kan eventuelt kontakta meg direkte på: loya@online.no~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Peder Jensson, f. i Hafslo 10.10.1850, flytte i ung alder til Kvæfjord der han 28.12.1877 gifte seg med Jensina Jeremine Olsdotter frå Haug i Kvæfjord. Ho var dotter av##### (yrkestitel til far hennar?)Ole Jensson på Haug, opphavleg frå##### (opphavet hans?)og kona Olina M.##### (mellomnamn?)Larsdotter frå##### (opphavet hennar?)og f. i Kvæfjord 6.7.1856. Peder og Jensina var først innerstfolk på Strand og Berg i Kvæfjord, men flytte 1882 til Skjærstad i Trondenes der me finn att Peder som fiskar og husmann.##### (var husmann i 1900 – sidan kan henda sjølveigar?? - sidan flytte til Sandnes??)Peder d.##### (dato og stad for dødsfallet hans?)medan Jensina d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)1940. Dei fekk elleve born i lag: a. Joachim Meyer Pedersen, f. i Kvæfjord 6.6.1878, d. i Jacksonville, Fla.##### (exact date of his death?).6.1969. Joachim gifte seg##### (date and place of his marriage? – Kvæfjord 1902/1903?)med Andrea Kristiane Olsen, f. på Dale i Trondenes 11.6.1886. Ho d. i Jacksonville, Fla. 24.8.1970. Joachim arbeidde først som montør, og han og Andrea budde nokre år i Harstad, men utvandra til Amerika i 1911. Dei fór då til Winnipeg, Man. der##### (Joachim’s occupation while in Winnepeg?)men flytte kring 1920 vidare til Detroit, Wayne Co., Mich. der Joachim var##### (Joachim’s occupation while in Detroit?)Som pensonistar flytte parfolket til Jacksonville, Duval Co., Fla. Dei fekk fire born i lag. b. Oluf Pedersen, f. i Kvæfjord 2.3.1880, d. i Kvæfjord##### (dødsdatoen hans? - 1882? - ?d. av difteri 3 år gamal?)c. Peder Julius, kjend som Julius Pedersen Skjærstad, var f. i Kvæfjord 12.6.1882 og d. i Oslo 6.12.1963. Han gifte seg##### (dato og stad for Julius’ første ekteskap? - 1900/1901?)med Petra##### (mellomnamn, farsnamn og jentenamn?)Ho var f.##### (dato og stad for fødsli hennar?)##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - Hamar? - 1920??)So gifte Julius seg att i##### (dato og stad for andre vigsli hans? - 1925?)med Emilie##### (mellomnamn og farsnamn?)Osen. Ho var f.##### (fødestaden hennar?)8.3.1897 og d. i Oslo##### (dødsdatoen hennar?)1965. Julius var målar og budde levetidi ut i Oslo. Han fekk i alt tre born, eitt frå første ekteskapet og to frå det andre. d. Marie Olufine Pedersen, f. i Trondenes##### (fødselsdatoen hennar?)1884, d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)1958. Marie gifte seg##### (dato og stad for vigsli hennar?).6.1909 med Johan##### (mellomnamn og farsnamn?)Strand. Han var f.##### (dato og stad for fødsli hans?)og d.##### (dato og stad for dødsfallet hans?)##### (yrke og bustad? - i Nord-Noreg?)Dei fekk to døtrer i lag. e. Ole Mikal Pedersen, kjend som Ole M. Sherstad, f. i Trondenes 12.11.1885, d. i Delray Beach, Fla. 22.12.1984. Han gifte seg##### (exact date and place of his marriage? – in Norway!)1913 med Anna##### (middle name?)Ingebrigtsen, f.##### (date and place of her birth? – Norway 1879/1880!)##### (date and place of her death?)Ole og Anna budde først i##### (place of their residence – while in Norway? – occupation?)men Ole utvandra første gongen til Amerika i 1910 då han som bakar (”baker”) fór til Bellingham, Whatcom Co., Wash. Men han reiste snart heimatt for i 1921 på ny å utvandra, denne gongen som farmarbeidar (”farm laborer”) til Canada. Heller ikkje denne gongen vart han lenge borte, men i 1925 utvandra han for godt til Amerika, og i 1929 følgde kona og borni etter. Dei busette seg i Detroit, Wayne Co., Mich. der Ole livnærte seg som målar (”painter and decorator”). Dei fekk to døtrer i lag, men tok òg til seg ein fosterson. f. Ludvig Nikolai Pedersen Skjærstad, f. i Trondenes 24.7.1887, d. i Oslo 13.1.1971. Han gifte seg første gongen##### (dato og stad for første vigsli hans?)1915 med Ragna##### (mellomnamn og farsnamn?)Karlsen. Ho var f. i Christiania (Oslo)##### (fødselsdatoen hennar?)1891, men d. i Christiania alt##### (dødsdatoen hennar?)1924. So gifte Ludvig seg att##### (dato og stad for andre vigsli til Ludvig?)med##### (fullt namn på andre kona, med farsnamn og jentenamn?)##### (dato og stad for fødsli hennar?)##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)og Ludvig gifte seg tredje gongen##### (dato og stad for tredje vigsli til Ludvig?)med Edith Rosa##### (farsnamnet og jentenamnet hennar?)Ho var f.##### (dato og stad for fødsli hennar?)1911 og d. i Oslo 25.12.1988. Ludvig var offiser i frelsesarméen og budde levetidi ut i Oslo. Han fekk seks born, som alle var frå første ekteskapet. g. Olaf Martin Pedersen, kjend som Olaf M. Sherstad, f. i Trondenes 25.7.1889, d. i Belleview, Wash. 3.6.1978. Olaf utvandra til Amerika i 1914 og fór då som målar (”painter”) til Halifax, Nova Scotia, men gifte seg første gongen##### (date and place of his 1st marriage? – 1917?)med Olga##### (middle name?)Anderson. Ho var f.##### (date and place of her birth?)##### (date and place of her death? – 1926??)##### (were they divorced? – if so, please add year of divorce?)Olaf gifte seg so att##### (date and place of his 2nd marriage? – 1928??)med Esther J.##### (middle name?)Larson. Ho var f.##### (place of her birth?)21.8.1900 og d. i Issaquah, Wash. 5.4.1981.##### (occupation and place of their residence? – Issaquah, King Co., Wash.?)Olaf fekk i alt ni born, fire frå første ekteskapet og fem frå det andre. h. Borghild Ovidia Pedersen, kjend som Borghild Sherstad, var f. i Trondenes##### (fødselsdatoen hennar?)1891, og d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)Borghild utvandra til Amerika i##### (year of her emigration?)og gifte seg første gongen##### (date and place of her 1st marriage? – Winnipeg, Man.? – 1913/1914!!)med Ulrik##### (middle name?)Konradsen frå Baksundholmen i Bodin, i Amerika kjend som Ulrik K. Conradson. Han var son av husmann og båtførar Konrad Jacobsen på Baksundholmen og kona Sophia Ulriksen og f. i Bodin##### (exact date of his birth?)1887, men utvandra til Amerika i##### (year of his emigration?)Ulrik og Borghild flytte i 1916 til Detroit, Wayne Co., Mich. der Ulrik livnærte seg som lastebileigar (”truck owner and driver”). Men Ulrik Conradson d.##### (date and place of his death? – Detroit, Mich.? – after 1930!)og Borghild gifte seg att##### (date and place of her 2nd marriage?)med Ralph##### (middle name?)Nelson, f.##### (date and place of his birth? – Norway?)##### (date and place of his death? – Bodø?)##### (occupation and place of their residence? – reiste attende til Noreg og busette seg på “the Boda island”! - men det vert sagt at Borghild alltid lengta attende til borni sine i Amerika!)Borghild fekk sju born, som alle var frå første ekteskapet. i. Sigrun##### (mellomnamn?)Pedersen, f. i Trondenes##### (fødselsdatoen hennar?)1894, d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)1988.##### (Sigrun’s yrke og bustad? - i Nord-Noreg!?)ugift. j. Harald Pedersen, kjend som Harald P. Sherstad, f. i Trondenes 2.3.1898, d. i Westland, Mich. 19.3.1985. Harald gifte seg første gongen##### (exact date and place of his 1st marriage? – in Norway!!)1919 med Anna##### (middle and maiden/premarital last names?)##### (date and place of her birth? – Norway 1893/1894!)##### (date and place of her death? – after 1930!)Harald og Anna budde først i##### (place of their residence – while in Norway? – occupation?)men utvandra til Amerika i 1923. Harald gifte seg som enkjemann att##### (date and place of his 2nd marriage?)med Malfrid K.##### (middle and maiden/premarital last names?)Ho var f.##### (place of her birth?)30.4.1909 og d. i Livonia, Mich. 13.6.1994. Harald var elektrikar (”electrician”) og budde i Detroit, Wayne Co., Mich. Han fekk to døtrer, som båe var frå første ekteskapet. k. Erling Fritz Pedersen, kjend som Erling Sherstad, f. i Trondenes 17.5.1900, d. i Mt. Clemens, Mich. 12.2.1979. Erling utvandra til Amerika i 1923 og gifte seg##### (exact date and place of his marriage?)1926 med Hildur E.##### (middle and maiden/premarital last names?)Ho var f.##### (place of her birth? – in Norway!)7.4.1902, men utvandra til Amerika i 1925. Ho d. i Livonia, Mich. 14.5.1985. Erling var tapetserar (”interior decorator”), og han og Hildur budde i Detroit, Wayne Co., Mich. Dei fekk to døtrer i lag.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg vonar at noko av dette kan ha interesse for deg og gler meg til å høyra attende frå deg!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg ser det vart noko feil i denne lista på grunn av manglande linjeskift ved nytt barn, men eg vonar du forstår teksten likevel...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Til Lars. I følge døpte i Kvæfjord 1821 -1857 her på Digitalarkivet kan jeg ikke finne noen Olina M. Larsdatter født rundt 1856.Det kan selvsagt være en feil , men er du sikker på at hun var født i Kvæfjord 06.07.1856 ? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Til Rune:Det er Jensina Jeremine som er fødd i Kvæfjord 6.7.1856, Olina M. er mor hennar!Her er huslyden i 1865 på Vikeland i Kvæfjord:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1293 4 1 Klemet Jenssen Logerende Fisker g 43 m Bergen1294 5 Olene M. Larsen Hans Kone g 43 k Kvæfjord1295 6 Jensine Olsdatter Hendes Datter fra første Ægteskab ug 8 k Kvæfjord1296 7 Ovidia P. Klemetsdatter Deres Datter ug 1 k Kvæfjord~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hmm, no finn eg ikkje Jensina Jeremine i fødselsregisteret for Kvæfjord, men alderen 1865 gjer framlegg om 1858 som fødeår, so kanskje eg har feil år...?Men dette må vera vigsli til Jensina Jeremine sine foreldre, i Kvæfjord:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1849 20 Januar Ungkarl, Skomager Ole Jensen Raasvold Verdalen Vigeland 41 Aar Pige Olena Maria Larsdttr Strømmen 26 1/2 Aar Jens Olsen Lars Olsen 11, 12, 13 Sdag efter Tref. 1848 Af Brudgommen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg var ikkje merksam på desse databasane frå Kvæfjord på Digitalarkivet!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hallo igjen Lars. I følge FamilySearch IGI ble en Olena Maria Larsdtr. født på Øynes i Kvæfjord 14.07.1820.Moren var Olava Olsdatter. Opplysningene var lagt inn av et medlem av kirken. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Ørvig

Takk for bekreftelsen + alle bidrag her og en særlig takk til Lars!!! Du har imponerende god oversikt over denne delen av familien min. Jeg har noenlunde kontroll over Jensine sine aner og vet også en del om Jensine og Peder sine barn (men du hadde mye informasjon som jeg manglet). Jeg kontakter deg på din private e-postadresse i løpet av helgen. Igjen: Tusen takk. Hilsen Anne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.