Gå til innhold
Arkivverket
Gjest John H. Aarønes

[#21131] Hagerup - Finne - Daniel Joensen

Recommended Posts

Gjest John H. Aarønes

Skifte 1703 i Bjørnsund 26/3 1703 holdtes Skifte i Bjørnsund i Vaage Otting efter sal. Gjertud Richertsdtr. Hagerup, Daniel Joensens Hustru, hvor Aage Nielsen efter Obligation, dateret Bjørnsund 25/2 1699 fordrede Capital 42 Rd. 8 sk. og hvor sal. Jens Nielsens arvinger fordrer efter Obligation af 24/1 1694 Rest 32 Rdlr.. Om disse har været Brødre vides ikke, heller ikke vides, noget mere om Jens Nielsen (Avskrift - Collins notater).Eg lurer på kven desse personane som er nevnt i skiftet fra 1703.Aage Nielsen er ganske visst Aage Nielsen i Drønen. På denne tida er han gift med Bodil Laugesdatter. Daniel Joensen går eg ut frå er son til Jon i Bjørnsund.Er det nokon som kan hjelpe med opplysningar om personane som er nemnde i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvis forespørselen din også gjelder avdøde, så er vel hun kanskje d. av Richard Richardsen Hagerup (d.y.), f. ca. 1642 på Vestnes i Romsdal, skipper og trelasteksportør, død i Trondheim, og Kirsten Laugesdatter, søster av nevnte Bodil (fra Reknes, Bolsøy). Nevnte RRH's mor var Gjertrud Søfrensdatter Remmem, g.m. Richard Rickertsen Hagerup, toller i Romsdalen (bos. på Remmem i 1664).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk for innspelet Per. Ja, Gjertrud var ein av dei personane eg lurte på - bl.a. om ho var datter av Richard Richardsen Hagerup d.e. eller d.y. Eg kan ikkje finne at RRH d.e. har noko datter med namnet Gjertrud, sjølv om det ikkje ville vere unaturleg sia mora heitte Gjertrud. Eg ser at einskilde slektstavler har Gjertrud plassert her.Richard Richardsen Hagerup d.y. og Kirsten Laugesdtr. skal ha ei datter ved namn Gjertrud født ca. 1672 og død i andre halvdel av 1700-tallet og altså ikkje før 26/3 1703.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Fra Per Gjendem i Molde har eg fått tilsendt følgjande oversyn:Richert Richertsen (2) t.y. Hagerup, f. 1643 i Vestnes, Møre og Romsdal. Han giftet seg med Kirsten Laugesdtr., f. ca 1645, (datter av Lauge Nielsen). Richert døde ca 1703 i Moldegård, Møre og Romsdal. A. Gjertrud Richertsdtr. Hagerup, f. 1672 i Bolsøy, Møre og Romsdal. Hun giftet seg med (1) Daniel Joensen Nør-Bjørnsund, gift 1693 i Bud, Møre og Romsdal, f. ca 1670 i Nordre Bjørnsund, Bud, (sønn av Joen Augustinusen Nør-Bjørnsund og Marit Andersdtr.) d. 1702 i Bjørnsund. Hun giftet seg med (2) Ole Pedersen Dybdahl. Gjertrud døde apr 1755 i Røros, Sør-Trøndelag.Ellers har eg funne Daniel Joensen Nørebjørnsund i folketelling for 1701 - han er da 60 år gammel og kan neppe vere født ca. 1670 som eg ser står oppført som fødselår på ham i dei fleste slektstavler.Dessutan har eg funne litt meir frå skiftet etter Gjertrud Richertsdtr. Hagerup.I 1703 16/3 i Vaage Ott. holdtes Skifte i Vaage Otting efter sal. Gjertrud Richersdatter (Hagerup) mellem hendes efterladte Mand Daniel Joensen og deres sammenavlede barn: Anne Catherina Danielsdtr.. I boet fordrede Datteren Anne Marte Danielsdtr. indestaaende Mødrenearv 34 Rd. 3 ort 8 sk. og Synnøve Danielsdttr for indestaaende Arv 2 Rd. 2 ort 12 sk. Collin skriver i en kommentar til dette: Marit Andersdatter maa formentlig have været Daniel Jonsen 1ste Hustru, med hvem han har havet de to sistnevnte Døttre.Ut fra dette må vel Daniel Joensen ha vore i live i 1703?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Tollan

Her må minst 2 Gjertrud Hagerup'er være blandet sammen. Iflg Erik Strøms nettsted med skifteprotokollerfor Røros, nr. 5 1742-1756 finner jeg: 'Madame Giertrud Henrichs Datter Hagerup sal: Ole Pedersen Dybdals, s.1083'. Jeg har ikke sett originalkilden eller lett i Rørosbøkene, men Henrik-navnet går igjen i denne slekta, og denne Giertrud dør altså ca. 1755 på Røros. Gjertrud Richertsdt dør, såvidt jeg kan skjønne av innleggene her, 1702-3, før sin mann - og på et helt annet sted?!! At mannen, Daniel Joensen, tidligere har vært gift med en Marit Andersdt. er mulig, eller er det sammenblanding? Moren hans er også oppgitt å hete Marit Andersdt. Bare for å prøve å oppklare/rette opp noe. Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

I skiftet etter Gjertrud Richertsdatter i Bjørnsund 26. mars 1703 er det opplyst at ho bare hadde eitt barn med Daniel Jonsen, nemlig Anne Catharine Danielsdt (også kalt Anne Marte i samme skiftet). Formyndar for barnet var morfaren: Richert Richertsen. Dette kan neppe vere noken annan enn Richert Richertsen som 1701 budde på Molde, 59 år gammal (fødd 1642 eller, helst, 1643). Han levde altså enno 1703.Enkemannen Daniel Jonsen levde då skiftet blei halde, og kan såleis ikkje vere daud 1702. Gjertrud var derimot daud, og kunne såleis ikkje gifte seg på ny. Etter skiftet hadde ho heller ikkje andre barn enn det eine fra ekteskapet med Daniel Jonsen.Skiftet etter ''Anna Martha Danielsdatter'' blei halde i Bjørnsund 28. februar 1729. Enkemannen var S:r Stephen Erichsen, barna: Daniel, Jens, Hans Puls, Hans Bernhoft, Karen og Ingeborg Catharina. Aktiva var vel 703 rd, passiva bare 8 rd.Når det gjeld Find-ætta i Drynesund viser eg til tema 21181.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Ved nærare ettersyn ser eg at Anne Catharine Danielsdatter og Anne Marte Danielsdatter ikkje treng vere samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk for den oppklaringa Marie!Ja, eg trur også det er samanblanding av fleire ved namn Gjertrud her. Eg hadde håp om at nokon av dei som hadde studert Hagerup-slekta kunne gje meg eit tips. Men eg forstår at den Gjertrud som av enkelte plasserer som datter av Rickert R. H. d.y. død 1755 skal vere datter av Henrich. Har eg forstått deg rett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Ja, eg har også stussa ein del på opplysningane om Marit Andersdatter, var ho gift med far eller sønn (Joen eller Daniel)Eg har berre tilgang til dei brokkane av skiftet 26/3 1703 som Collin har i sine notatar - og der står altså Synnøve Danieldtr. nevnt i samband med indestående arv. Collin har som nevnt tolka dette som om Daniel hadde to døtre frå eit tidlegare ekteskap.Han har følgjande oppsett (udokumentert):n.n. Olsdatter (søster av presten i Bud Iver Olsen Helt) gift med ein Anders.Dei hadde datteren Marit Andersdatter gift med Daniel Jonsen i Bjørnsund.Marit og Daniel hadde døtrene:a. Ane Marte Danielsdtr. - Skifte etter henne og hennes efterladte Mand Sr. Stephen Erichsen 1729 26/2 i Bjørnsund.b. Synnøve Danielsdtr.Såvidt eg kan sjå har han ikke nokon ytterlegare dokumentasjon.Eg har også sett at Collin plasserer Joen i Bjørnsund som bror til Iver Olsen Helts første kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Eg har gått gjennom skiftet etter Gjertrud Richertsdatter sjøl, og oppfatta då ikkje at i alle fall Anne Marte Danielsdatter må ha vore Daniel Jonsen sitt barn fra eit tidligare ekteskap. Men slik må det ha vore. Synnøve Danielsdatter er eg derimot ikkje sikker på; det kan like gjerne vere tale om Daniel Jonsen sin myndling som barnet hans.At førstekona til Daniel heitte Marit, kan vel hende, men då burde vel ei av døtrene til Anne Marte ha hatt dette namnet? Dei heitte derimot Karen og Ingeborg Catharina.Helt-slekta er alt for lite granska. På grunnlag av skiftet etter Peder Iversen Helt 6. august 1681 (i Romsdal ein stad) - ein handelsmann og kanskje barbér med - er opprekna dei sju søskena hans, altså barna til res kap Iver Olsen Helt i Bud. Til stades var også Peder Helt sin ''mostermann'', den ''velagte Hans Rasmussen, Borger til Throndhiem, vonhaftig paa Molde''. Kona til Hans Rasmussen var Maren Pedersdt Stadel, trulig datter av presten på Grip, Peder Stadel. Dermed var Iver Olsen Helt gift med ei søster av Maren Stadel. Ein bror, Peder Pedersen Stadel, var tollvisitør på Nordmøre kring 1700 (gm Emerentze von Bæverlou, stedatter av Margrete Laugesdt, som først må ha vore gift med Mads Richertsen Hagerup, prest i Aukra).Eg er glad for at denne kompliserte og interessante romsdalsgenealogien no, endelig, blir lagt under lupa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

I følge Nordmøre Historielag 1946-55, side 237, var Peder Pedersen Stadel, født i 1630-årene, død blind ca 1696, proprietær i Linvågen på Tustna og gift ca 1655 med Lisbeth Johansdatter Mechelborg (1635-99). Men hans brorsønn Peder Nielsen Stadel, født 1667, var tollbetjent i Molde og gift ca 1687 med Emerentze Johansdatter von Beverlow.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Tollan

John!Du spør om Gjertrud, død på Røros 1755, er datter av Henrich. Er skifteprotokollen pålitelig, er svaret ja.Hvilken Henrich det dreier seg om, er såvidt jeg vet, ikke dokumentert, men Henrik Sigismund Hagerup (1628-1698) gm Anne Cathrine Johannesdt Irgens (1640-1669?) er vel en mulig kandidat.Jeg har tre Henriksdøtre som KAN høre til her (Sara og Helle Andrea i tillegg til Gjertrud).Om nevnte Anne Cathrine er moren, er også et åpent spørsmål (kfr. fødsels/dødsår). Men ettersom Helle Andrea ser ut til å være oppvokst hos Peder Richertsen Hagerup (som var gift med Anne Cathrines søster Elisabeth Sophie), er jo dette ikke helt usannsynlig.Henviser forøvrig til annet tema Hagerup der andre muligheter skisseres.Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Til innlegg 11.Takk for det Sølvi. ja, eg har også lese Wm. Johannesen sin artikkel om Stadel - slekten på Nordmøre. Den gir mange interessante informasjoner.Til inlegg 12.Det var ei nyttig avklaring Marie. Eg har sett i Røraas eldste Min.bog nevnt:Gjertrud Hagerup som fadder i 1699 og 1700.Hos Collin finn eg: Helle var fadder dei to same åra.Videre står det hos Collin: Bergskriver Helle fadder 1691 11/1.16918/? Bergmester Helle og Hendrik hos Per Rickertsen, dvs. Bergmes. Hendrich Helle hos Peder Richerts.Kan desse personane ha noko samband med dei du nemner i innlegget ditt?Ellers var jo Niels Aagesen Fnne (d. 1715) g. m. Sara Hendriksdatterr Hagerup. Eg har sett ho nemt i samband med eit bo på Molde så seint som i 1742.Desse Hagerupane var sanneleg ikkje enkle å halde greie på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.