Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tore Turøy

[#21153] Skifte Sartor

Recommended Posts

Gjest Yngve Nedrebø

Skiftet 8. mai 1714 etter Marte Olsdatter var til enkemann Ole Rasmussen og hennes barn av to ekteskap: Lars Thomassen og Ole Thomassen, og Rasmus Olsen. Formyndere for Lars var Ole Schage, for Ole Hans Algrøen, og for Rasmus faren Ole R. Våge. Boets brutto var 126-2-12, nettoen 109-2-0. Jeg kan ikke se at jordegods er nevnt.Skiftet 4. juli 1759 etter Ole Rasmussen Våge omtaler enken Anne Pedersdatter, med lagverge sønnen Anders Olsen, og den salig manns barn i to kull: 1) Rasmus Olsen Windenes, og med enken: 2) Anders Olsen Vaage, Peder Olsen, myndig, Mons Olsen, myndig, Maritha Olsdatter, gift med Michel Olsen Vindenes, og Guri Olsdatter, gift med Ole Tomasen Algerøen. Boet hadde i henhold til skjøte 4. oktober 1751 12 merker smørs leie 6 merker fisk i Søre Ekerhovde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Turøy

Tusen takk for oppklarande svar.Tore Turøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Hallo ToreEg har vert borti i disse to skifter samt skifte i sak 21113 tidligere, pga av Ole Hansen Schage, uten at eg klarte å løse gåten. Kanskje kan du hjelpe meg.Først litt info fra Fusa soga som kan være av interesse, dette er skrevet veldig vanskelig og slik eg tyder det så står det: Eigar av garden Ø. Eikeland i Fusa er nevnt arvinger etter Ole Mæland (Lensmann Tysnes) i skifte 1674. Dette er Henrik Stusvik og svoger Samson Waage Sotra. Skjøte fra disse to til Oluf Andersen Eikeland i 1674. Anders Olufsen Eikeland, sønnen til Oluf står oppført som bygselmann i 1689, med bygsel fra Paul Olsen Hope, Mons Nilsen Waage ( Sotra ) og Ole og Anders Rasmussønner. Dei selde i Eikeland og Waage til Hans Engelsen Lundervik (Lensmann)På garden Øvre Eikeland i Fusa soga står også Jon Olsen Eikeland (1664-1699) g.m. Agathe Olsdatter Waage Sotra 2g.m. i 1702 med Eivind Mikkelsen Haaland.Dette er veldig uklart skrive, men det er nevnt garden Waage på Sotra, samt samme navn i de skifte du har spurt etter. Om forfatter blinkser Waage på Sotra og Waage på Tysnes veit eg ikkje, siden det er snakk om lensmann på Tysnes.Det me videre veit er at Ole Wincentsen Hamre i Sund g.m. Kari Hansdatter Gjøn, hadde dattera Brithe Olsdatter g.m. Ole Jensen Skoge. Marithe Olsdatter g.m. Hans Arntsen Algrøy. Siden eg held på med garden Skaga i Sund, så er det ingen Ole Hansen Schage som passer med alder på formynder, dette skal sannsynligvis være Ole Hansen Schoge. Ole Hansen Skoge er søstersønn til Ole Jensen Skoge. Den Hans Algrøy som er formynder i skifte etter Thomas Olsen Våge, kan dette være sønn til Hans Arntsen Algrøy og i så fall veit du slektsrelasjonen til Thomas Olsen Våge eller Marthe Olsdatter Våge ???Under garden Øvre Eikeland nevnes jo Mons Nilsen Waage, kan dette være samme mann som nevnes som lagverge til enken ?? Har han i så fall noe slektsrelasjon til Nils Arefjord ??Dette var en del ubesvarte spørsmål, forøvrig kan det nevnes at fra samme familie på Skoge flytter det folk til garden Eikeland i Fusa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Turøy

Hei Oddvar.Eg er nok ikkje i stand til å svare på alle spørsmåla dine, men noko håper eg at eg kan bidra med. Først vil eg ta utgangspunkt i noko som står i tingbøkene for Nordhordland i 1740. Dette kjenner du kanskje til?------I følge Stifts befalings Mandens Skrivelse til Fogeden S/igneu/r Johan Smed af Dato Bergen d/en 27 Augusti sidst afvigte angaaende det fra Cronen udlagde og med *relution (reluition) behæftet gods blev opsiderne paa gaarden Algerøen frem kaldede - af Hvilke mødte Thomas Stephensøn, {Mons Stephensøn,} Hans Hansøn, Hvilke gave til kiende at de ere Siuv Mænd, som beboer gaarden, og de Fem fraværendes nafne ere Hans Nielsøn, Ole Thomæsøn, Michel Jensøn, Mons Monsøn, Iver Monsøn, Ellers blev forklaret, at Eyerne til gaarden Algerøen ere følgende. 1. Ole Hansøn Landeraae tillige med sine Børn og Børns Børn, 2det Lars Landeraas Børn Fire udi Tallet, 3die Hans Hansøn \som boer paa Algerøen/ og Hans tvende Brødre, den Eene navnlig Anders Hansøn med pas fra Munster Skriver Kierulf fahrer til Søes udi Hollands Tienniste, den anden Mons Hansøn blev udskrevet udi aaret 1737 og nu er udi Deris Kongl/ig Majestets Tienniste i Københaun. 4de Ole Thomæsøn boende paa Algerøen og Hans Halv Broder Rasmus Olsøn Vindenæs, 5te Iver Monsøn boende paa Algerøen. 6te Thomas Stephensøn boende paa Algerøen, 7de Michel Jensøn boer paa Algerøen. Dernest blev forklaret at da gaarden kom udi fornæfnte Eyeres vold, blev den Dem eller Deris Forældre solgt af Een Borger udi 1740: 228b Bergen nafnlig Diderich Lampe udi aaret 1710. Ellers blev sagd af Raadmand Lars Veiners Enke udi Bergen Kiøbte forn/æfn/te Diderich Lampe gaarden Algerøen. Raadmand Vegner fik gaarden Algerøen med Her/r Søfren Bredes Enke paa Sund, som Raadmand Vegner fik til Egte efter Her/r Søfren Bredes død, og før Her/r Søfren Brede skal Een Enke ved nafn Abel Mynthe eyet Algerøen, Endnu opliuste Een gam/m/el Mand ved nafn Ole Hansøn at gaarden Schoge er Ham sagt og at skulle have til høret Kongen tillige med gaarden Tøssøen og Snechevigen, nok Nor Eide; De af Algerøens Eyere, som vare til stæde ved Rætten, Declarerede at i Henseende gaarden Algerøen er solgt til Deris Forfædre af Diderich Lampe meget dyrt og Deris Forfædre haver, som Dem er vitterligt, betalt 20 Rd for Hver Skilling Jord udi Algerøen, som beløber sig til den Summa 480 Rd, siger Fire Hundrede og aatti Rixdaler, og det var meget tungt baade for Algerøens beboere og de umyndige som haver Part der udi, om andre skulle kiøbe Algerøen, og de der udover skulle stødes fra Deris Huuser og Boeliger, saa bød de end nu for indløsnings Rættigheden at ville give Deris Kongl/ig Maj/este/ts 20 Rd siger Tiuve Rixdr, forstaae paa Heele gaarden Algerøen.------Her får vi vite at dei to gjenlevande sønene (Ole Thomasen og Rasmus Olsen) etter Marthe Olsdatter Våge, eigde jord på Algrøy. Denne jorda må dei ha arva frå mora eller hennar slektningar. Frå tingboka får vi også vite at oppsitjarane kjøpte jorda på Algrøy i 1710. Dette får meg til å tru at far (eventuelt ein barnlaus bror) til Marta Olsdatter Våge, må ha vore ein av kjøparane.I 1701-teljinga er det oppført ein Ole Olsen som brukar på Algrøy. Der står det at han var 40 år. Det skulle tilseie at han var i yngste laget til å vere far til Marta. Men oppgitt alder kan ha vore feil. Han kan også vore ein barnlaus bror til Marte slik at sønene hennar har arva han.Med så lite handfaste kjelder må dette sjølvsagt verte spekulasjon, men det er temmeleg sikkert at det er Marta som ætter frå Algrøy all den tid det berre er hennar søner som arvar.Når det gjeld formyndaren Hans Algrøy, så er eg av den formeining at det var Hans Olsen Algrøy og ikkje Hans Hansen. Hans Olsen var truleg bror til Marte Olsdatter Våge.Dette var nok ikkje svar på spørsmåla dine. Det er ikkje lett å finne ut av slektskap på denne tida, men kanskje finn vi svar ein dag?Tore Turøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Hallo ToreDu har komme like langt som meg og det forblir vel ei gåte og spekulativt. Det som forundrer er at eldste sonen til Thomas og Marthe heter Lars, da de begge heter Olsen i farsnavnet. Det er denne koblinga eg ikkje forstår etter god navneskikk. Normalt her ville være at Martha faktisk har vært gift før Thomas med ein som heter Lars ett eller annet. Men dette blir spekulativt. Vi veit videre at Mons Monsen Algrøy kom fra Dala og var sønn til Mons Jensen, altså var Mons Monsen søskenbarn til Ole Hansen Skoge. Kor Iver Monsen kjem frå veit eg ikkje.Vell vell takk så langt Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Turøy

Oddvar. Lars Landros børn som var nemnd i tingboka frå 1740, arva i følgje skifte etter Lars Eriksen Landro, jord på Algrøy. (Dei var 5 og ikkje 4 som det stod i tingboka.)-----Schifte Brevet efter afg/aaen Lars Erichsøn Datert Landraae d/en 5 Maij 1736. af Jorde gods blev deelet imellem Enchen Barbara Niels Daatter og Hendes Børn navnlig Erich, Niels, Mogens, Lizbeth og Inge udi gaarden Landeraae Een halv Vaag Fisk Vurderet for 36 Rd - noch udi Sam/m/e Gaard Landeraae 4 M/erker Fisk Vurderet for Fire Rixdr; Endnu udi gaarden Sollesvig Sex M/ercher Fisk Vurderet for 3 Rd; Endelig udi gaarden Algerøen med underliggende Laxe Vaager Een Halv Vaag Fisk.------Som du sikkert veit, så var Lars Eriksen, son til Erik Larsen Skoge. Denne jorda på Algrøy må Lars ha anten ha kjøpt sjølv eller arva.Det er skifte etter begge foreldra til kona Barbara Nilsdatter, og ho arva ikkje jord på Algrøy etter det eg kan sjå.Eg har ikkje funne at Lars hadde nokon relasjonar til Algrøy. Kan det tenkjast at det var fars- eller morsarv?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Hallo ToreHar tenkt i samme retning som deg, men det finnes ikkje skifte etter Erich Larsen Skoge eller andre slektninger i den tidsepoken. Kona til Erich Larsen Skoge var trulig dattera til Ingebrigt Wincentsen Bakke. Ingebrigt var bror til tidligere omtalte Ole Wincentsen. Kona til Lars Thomassen Skoge var Magdalene Erichsdatter Straume.Jostein Børnes har sammenfatta noe som kanskje gir en mulig forklaring på noe, tjuvkikka litt på Heidi Slettemoen sine slektssider.Martha gift med Hans( Arentsen?) Algerøy. Martha var død(sal. Martha Hans Algerøys barn) i 1695. Var Martha gift med Hans Arentsen Algerøy 38 år i 1666?. Det er forhold som tyder på det. Martha var død da skiftet etter faren ble holdt i 1695, samt at Ole Skoge var satt til verge for 'Sal.Martha Hans Algerøys' barn så må også ektemannen være død i 1695, ellers ville han vært den naturlige formynder for barnet..... Hans Arentsen er ikke nevnt etter 1691 og han antas derfor å være den Hans Algerøy som var gift med Martha. Det finnes ikke så mange andre mulige alternativer på Algerøy. Mulige etterkommere til Hans (Arentsen?) og Martha Olsdtr.: Ole Hansen Landro. Den Hans Hansen Algerøy (som døde i ca1731) hvis oppførte alder i 1701 er 40 år er muligens (halv)bror til Ole Hansen Landro(død i 1742). Ole Hansen Landro etterlot seg en sønnesøn Nils Hansen (søn av Hans Olsen Algerøy som døde i 1736), en sønn Hans Olsen og ei dotter Synneve Olsdtr. iht skifte etter han i 1742 (se i pantebok 5 i NHL).Utifrå dette klarer vi å koble de på Algerøy og Landro. Ole Hansen Landro var han gift med Malene Nilsdatter Landro og derved svoger til Lars Eriksen Landro f. Skoge. Hans Olsen Algerøy og Ole Olsen Algerøy kan være brør og sønner til Ole Hansen Landro.Marthe Olsdatter Våge er fremdeles ett problem, som ein spekulasjon kan ho ha vert gift tidligere med Ole Olsen Algerøy uten at de fikk barn samen, eller veit du når han døde. Utifra dette kan ho derved være svigerinne til Hans Olsen Algrøy eller har du ektemake til Ole Olsen Algerøy. Du får gi ein tilbakemelding om du har noe å tilføye.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Lønøy

Her kommer litt mer opplysninger om Ole Olsen Algerøy. Kan Ola Skage (som er nevnt i skifte etter Martha Olsdatter) være hans far ? Kan Lars Olsen være hans bror ? Slektninger er de i allefall.Avskrift fra Fana Bygdebok:NORE HAMMERSLAND Steffen Steffensen var brukar her ca. 1623 –80. Han åtte bruket sjølv, dessutan noko i Søvik og Vevatne på Tysnes. Dette jordebruket kom truleg frå Elling Søreide, og Steffen var derfor temmeleg sikkert g..m. dottera hans, Synneva. Barn: Nils, Salamonb. På Nordeide, Kari tente heime, Rasmus s.n., Elling b. På Grimstad, Lars b. På Midttun (?) Ola b. på Skage.Rasmus Steffensen f.ca. 1644, d. 1716, hadde bruket frå ca. 1680. Arva noko av bruket, og kjøpte resten av medarvingar Truleg gift med Anna Olsdtr. Kobbeltveit f.ca. 1652 i Sund, d. 1717. Ingen barn.SØVIKOla Olsen Algerøy åtte bruk 2 på slutten av 1600-talet. Mons Mikkelsen bygsla i 1692 av Ola Olsen Algerøy.SKAGEOla Steffensen (Hammersland?) kom her i 1648. Var nokre år lensmann i Skjold skipsreide. Tømmermann. Kanskje gift med enkja Kari. I 1670 måtte han pantsetje alt han åtte p.g.a. stor gjeld til gardeigaren Laurits Rosenberg. Året etter måtte han truleg gå frå bruket.Klipp fra tingbøkene:Ole Olsens Algerøens schiøde till Rasmus Steffensen *Hammerland de dato 1 Octobr/is 1711 paa et half pund Smør och een ottendell huud udj gaarden HammersLand i Schiolds schibberede beliggende Rasmus Steffensen HammersLand Lood oplesse It Kiøbebref til hannem vdgifven af Lars Olsen HammersLand paa It /und Smørs Leye vdj for/schref/ne HammersLand og War Samme Kiøbe Bref dattert Bergen d/en 14 7br: (september) Anno 1689 Ole Olsens Algerøens Kiøbebref till Mons Larsen SæVigen de dato 1 Octobr/is 1711 paa et half pund Smør och 1/12 deell huud udj gaarden Seevigen i Schiolds schibberede.Ole Olsens *Alfgerøens schiøde till Lars Monsen Byenæs de dato 1 Octobr/is 1711 paa 18 MarKer Smør een ottendeell huud med bøxel udi dend gaard SøeViig udj Schiolds schibberede udj Nordhorleen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Ei interessant fremstilling Marit, har studert det som står i Fanaboken. Eg har aldri kobla Ole til garden Skage i Fana, men dette er en mulighet. Utifra de eiendommer som du nevner, så såg eg for meg følgende.Steffen Steffensen Hammersland g.m. Synneve Ellingsdatter Søreide. Mons ??? Hope g.m. Anna Ellingsdatter Søreide. Anna og Synneve er da søstre.Mons ??? Hope har trulig barna Lars Monsen Søvik og Ole Monsen Søvik. Siden Ole Olsen Algrøy eier i garden Søvik, så kan dette være arv fra faren, da er det nærliggende å tru at faren kan være Ole Monsen Søvik. Me finn Mathias Monsen Hope som også eigde i Søvik, dottera Anna Mathiasdatter var g.m. Salamon Steffensen Hammersland.Steffen Steffensen Hammersland har sønnen Ole Steffensen Skage, som da er søskenbarn til Lars og Ole Monsen Søvik. Her forekommer da navnet Lars, som ett av barna til Martha Olsdatter Våge heter. ( Ole Steffensen Skage kan jo være faren til Ole Olsen Algrøy, men som nevnt over, så er det mer nærliggende å tru at Ole Monsen Søvik er faren, og at ei eventuell arv da vil komme fra samme gard).I Fanaboken står det at Rasmus Steffensen Hammersland trulig er gift med Anna Olsdatter Kobbeltvedt. Anna kan være søster til Ole Olsen Kobbeltvedt g.m. Brithe Larsdatter Skoge i Sund. Dei hadde to døttre med navnet Anna, dattera Anna Olsdatter d.y. var busett på garden Våge og i følge gardsoga der, hadde ho barna Peder og Lars Mikkelsen Våge, samt Mikkel Henriksen Våge. Trulig er da Anna g.m. Michel Henrichsen Våge og Henrich Grimsen Våge.På Algrøy finner vi Thomas Pedersen g.m. NN . Dei får sønnen Steffen Thomasen, så kan ein stille spørmål om hvor navnet Steffen kommer fra. Er Thomas gift med ei datter av Steffen Steffensen Hammersland og er dette grunnen til at også Ole Olsen Algrøy havner på nettopp Algrøy ??Skifte til Martha Olsdatter Våge er fra 1714 og da bur ikke Ole Steffensen lenger på Skage, om han lever det har eg ikkje funne ut. Det morsomme er at Skage, som da er delt i Nedre og Øvre Skage, der kan begge oppsittere i 1714 knyttes direkte til slekter fra Sotra og da også Algrøy, men ingen heter Ole. Om Martha er søster til Ole Olsen og Hans Olsen Algrøy, det er ikkje godt å finne ut.Klarer ikkje å finne noe endelig svar, men kanskje er vi nærmere en løsning, kanskje sitter noen med føringer som kan bringe oss videre. En ting er sikkert at vegen over fjorden var ikkje lang og det var svært tette bånd mellom Fana og Sotra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Lønøy

Takk for svaret ditt Oddvar. Tror nesten vi er inne på et spor. Her følger enda ett klipp fra tingbøkene:Jens Nielsen Hafde Wed Lensmandens Waanlige stefnemaal Laded stefne Olle Olsen Algrøen, angaaende Nogle Smaller Hans S/a/l/ig/ formand Olle Monsen War tilhørende samt 10 rdr Reede penge, som schal Restere paa den S/a/l/ig/ Mands Brølops gier, med Widere Citanten Jens Nielsen Møtte udj Egen persohn. Olle Olsen Algerøen møtte og udj Egen persohn Svarede det hand War Loulig stefned Citanten Indlagde Hans schrifttelige Meening Dattert Bj..øn(?) d/en 24 9br: (november) 99 som Blef Læst Imoed forsch/ref/ne Suarede, Olle Algerøen, det hand eij smallene negtede, men de 10 rdr Sagde hand at have Betalt formeener der fore at Blifve frj Kient, Sagde, og Endnu at Werre hos hannem i Behold En Weder . Citanten Reffererede Sig til hans schrifttelig Indleg, og Begierede formedelst Registeringen Iche war tilstede med Saggen maatte Beroe til neste ting. 1699: 58b Afsagt, som Citanten Beraaber Sig paa d/en S/a/l/ig/ Mands Boes Registering, og den nu eij er I Rette Lagt, Olle Algerøen Siger de 10 rdr at Werre Betalt, og tilstaar En Weder Endnu hos hannem at verre i Behold, thij paa Legges Citanten Jens Nielsen, til Neste ting den Mentionerede Registering In orriginalj udj Retten at forschaffe, og Olle Algerøen, Loulig at Bevijse de 10 rdr at Were Betalt, de paa fordrende smaler Bør og med Rigtig quitering at Weder Legges, huis Iche til neste ting om Loulig Blifr stefnt dom schal afsiges, til hvilchen tijd alle de paastaaende widner og Bør stefnes, deres Sandhed at forKlare paa det med Saggen Kand gribe Ende .Kan noen svare på om 'formand' kan omsettes med far - kanksje bestefar ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Turøy

Her var mange interessante spekulasjonar og teoriar. Berre så synd at der er så få kjelder attende på 1600-hundretalet.Til Oddvar vil eg sei at det hadde gjort det enklare få oversikt av innlegget ditt dersom du hadde lagt inn nokre årstall kor tid dei ulike personane levde. (Sånn omtrent.) Går ut frå at dei fleste av desse personane levde på 1600- talet og byrjinga på 1700- talet.Oddvar lurer på kvar namnet Steffen kjem inn. Det har eg lurt på lenge. Men i ein annan samanhang.På Vindenes nord på Sotra budde det tidleg på 1600- talet ein kar som heitte Steffen Rasmussen. Vi finn han i Koppskatten1645/46 for Nordhordland [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=kopp1645&post_nr=6&vispostnr=6>LenkeHan fekk ein son kring 1635 som heitte Erik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Til Marit: Er litt usikker på korleis eg skal tolke formand, det kan bety forrige eier eller at det skal være hans salige far mannen Ole Monsen, som igjen betyr at Ole Monsen er far til Ole Olsen Algrøy, det er nærliggende å tro at det siste er riktig, siden Ole Olsen Algrøy hevder han allerede har betalt de 10 riksdaler.Til Tore: Oppsettet mitt var laga for å vise slektskap i forhold til innlegget som Marit laga. Derfor har eg ikkje nevnt alder på de enkelte, dette står heller ikkje i Fanaboken, der står det kun når de er brukere. Tidsepoken som du viser til er riktig og eg tar gjerne med noen av de årstall og sitat med ??? som er nevnt i Fanaboken.Steffen Steffensen Hammersland bruker på Hammersland ca1623-80. Jordegodset på Søvik kom trulig fra Elling Søreide og Steffen var derfor temmelig sikkert g.m. dattera Synneve.Mons Hope d. ca 1640 var brukar fra tidlig på 1600-talet på garden Hope. Han eigde jordegods i Hammersland og Søvik, g.m. Anna (frå Søreide?)Ole Monsen brukar 1663-91 på garden Søvik, videre står det at neste mann Mons Mikkelsen bygslar av Ole Olsen Algrøy. Lars Monsen (Hope?) var her 1663 til ca 1680, bortsett fra navna til barna hans, så står det ingenting om Lars Monsen Søvik (Hope?)Når det gjelder Ole Steffensen Skage (Hammersland?) så står det at han kom til Skage i 1648. I 1670 måtte han pantsette det han eigde pga. gjeld til gardseigeren. Året etter måtte han trulig gi fra seg bruket. (Derfor meiner eg at Ole Skage, nevnt i skifte etter Martha Olsdatter i 1714, sannsynligvis ikkje er Ole Steffensen Skage).Utifra de overnevnte opplysningene fra Fanaboka, satte eg sammen mitt tidligere innlegg.Det som kanskje kan være interessant er: Rasmus Steffensen Hammersland f. ca 1644 d. 1716 g.m. Anna Olsdatter Kobbeltvedt f. ca 1652 d. 1717. De hadde ingen barn. Ole Olsen Kobbeltvedt f. 1635 d. 1715, trulig bror til Anna. I skifte 1715 etter Ole Olsen Kobbeltvedt er dattera Anna d.y. allerede død og derfor nevnes hennes barn. Grunnen til at eg nevner Michel Henrichsen som aktuell ektemann til Anna d.y. er fordi han er nevnt i ei av tingbøkene og Henrich Grimsen er nevnt i 1701 på Våge. Her har vi ei direkte kobling mellom etterkommere etter Elling Søreide til garden Våge på Sotra og Martha Olsdatter er derfor muligens søster til Ole Olsen Algrøy. Resten av mitt tidligere innlegg er reine tanker og spekulasjoner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Turøy

Til Oddvar. Det må sjølvsagt verte mykje spekulasjonar når vi har så få kjelder, men eg synes det er lettare å spekulere når vi får plassert personane i det rette tidsperspektiv. Takk for oppklaringa.Interessant dette som Marit skriv om salig formand Ole Monsen. Det kan sjølvsagt ha vore Ole Monsen Søvik.Eg vil gå attende til det som denne tråden starta med. Marte Olsdatter Våge. Då det vart halde skifte etter henne i 1714 stod det ingenting om jordgods. Dette får meg til å tru at sønene hennar må ha arva jorda på Algrøy etter nokon andre.Det er ikkje funne skifte etter Ole Olsen Algrøy. Det er eit hol i skifteprotokollane mellom 1716 og 1756. Eg har ikkje funne nokon som kan vere born til denne Ole og det er derfor nærliggjande å tru at han barnlaus og bror til Marte Olsdatter Våge. Difor kan sønene hennar ha arva han.Dersom denne teorien er rett så er det svært sannsynleg at Marta O. Våge og Ole O. Algrøy er sysken og ut frå det som står i Fanaboka er born til Ole Monsen Søvik.Det blir artig å sjå om vi kjem vidare på dette…

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Har sett litt gjennom ulike ting som no er skrevet. Hvis vi ser på manntall 1701 på garden Waage, så ser vi følgende: Mons Nielsen ops, Ole og Anders Rasmusen ops sønner hjemme. Utifra dette må vi tolke at Mons Nielsen Waage er stefaren til Ole og Anders. Faren deres heter da Rasmus. I mitt innlegg pkt. 4 nevnes en bygsel i 1689, hvor Mons, Ole og Anders Waage samen med Paul Olsen Hope er navngitt, er dette garden Hope i Fana ?? Det nevnes en Paul Hoep i 1681 på tinget i Skjold, dette er garden Hop og ikkje Hope.Studerer vi garden Hop i Fanaboka, så står det Ole var brukar ca 1620-37. Ole var ei tid lensmann i Skjold (kanskje er dette Ole Steffensen Skage f. Hammersland, tidsmessig kunne faktisk dette være samme mann). Ole hadde sønnen Ole Olsen som tok over ca 1637. Denne Ole hadde sønnen Paul Olsen Hop, men kona sitt navn er ukjent. Utifra alder til sønnen Mikkel Paulsen f. ca 1674, kan vi stippelere at Paul Olsen Hop er født ca 1650. Ole hadde også sønnen Rasmus busett på Nordås, står det i Fanaboka. Det står nevnt ein Ole Rasmussen Nordås (nevnt i prestemanntalet), men her aner eg ikkje om navnet er bytta om og skal være Rasmus Olsen, navnet til kona er ukjent. Denne Ole eller Rasmus hadde bruket fra 1648 til ca 1680. I 1685 hadde ei enkje bruket. Dette stemmer veldig godt hvis Mons Nilsen Waage gifter seg med denne enkja, da bygsel er utsteda i 1689. Det står videre at Lars var her i 1690 åra.Ser vi litt tidligere på garden Hop, så finner vi at Anders var her i 1603 og til ca 1640. Sønnen Lars overtar halve bruket ca 1640-1670. Så overtar sønnen Nils Larsen 1g.m. ukjent 2.g. Malene Monsdatter Skage. Malene var datter til Mons Larsen Sørås. Søstera Agathe Monsdatter vart gift med Anders Olsen Mathopen f. N. Golten. Mulig at Rasmus Olsen var gift med ei Andersdatter og derav navnet Anders Rasmusen, på Waage finner vi både Marta og Kari Andersdatter som kunne vært Rasmus sin kone aldersmessig.Det står videre i Fanaboken at Ole Rasmussen hadde sønnen Ole som trulig budde på Hammersland, mulig at Ole Olsen Nordås nevnt på Hammersland i Fanaboka kan være en bror av Rasmus Olsen Nordås f. Hop, Ole er f. ca 1650 d. 1716 så aldersmessig stemmer det jo. Han budde der berre de siste årene, grunnen kan da være nettopp at han er barnebarn til Ole Steffensen Skage f. Hammersland, som ei stund budde på Hop. Rasmus Steffensen g.m. Anna Olsdatter Kobbeltvedt er da onkel og tante til faren Ole Olsen Nordås.Ole Rasmusen Waage er den som gifter seg opp igjen med enke Martha Olsdatter 1.g. Thomas Olsen Waage. Antar vi at Ole Olsen Algrøy og Marthe Olsdatter Waage er søsken, så vil Martha og Ole Rasmusen også være i slekt langt ute, men det trenges ikkje ekteskapsbevillning.Michel Henrichsen Waage som er oppført 1701 er trulig den som gifter seg med Anna Olsdatter d.y. f. Kobbeltvedt. Det som videre kan kommenteres er at den andre dattera til Ole Olsen Kobbeltvedt, som da var Anna Olsdatter d.e. ho var g.m. Nils Olsen Skoge. Nils Olsen Skoge var nok trulig bror til Hans Olsen Skoge, de to brødrene var igjen trulig sønner til Lensmann Ole Nilsen Bjelkerøy. Nils Olsen Skoge var onkel til lagrettemann Ole Hansen Skoge, sønn av Hans Olsen Skoge d.e. Denne Ole er det eg mistenker for å være formynder til Lars Thomasen Våge. Det at det står Skage eller Schage har eg sett mange eksempel på har vært skrive feil. Det kan også kommenteres at det var Nils Olsen som overtok bruket til Lars Larsen Skoge, bror til Brithe Larsdatter Kobbeltvedt. Brithe og Ole Kobbeltvedt fostra opp Anders og Anfinn Larsen, sønnene til Lars Larsen.Da trur eg at eg gir meg. Prøvde å legge inn link på manntall på Waage 1701, men siden som da kom opp var heilt feil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Ser vi på skifte som Marit har spurt om på Ø. Totland i Fana, Lenke så finner vi ut følgende. Mons Salamonsen Ø. Totland f. Søreide (d ca 1705) 1g.m. trulig ei datter av Nils Rasmussen Ø. Totland 2g.m. Synneve Larsdatter f. ca 1681 d. 1742. Ifølge Fanaboka er da Mons Salamonsen, lensmann ei stund i Skjold og trulig sønn til Salamon Ellingsen Søreide, dette er samme Elling som har ei datter som er gift med Steffen Steffensen Hammersland, mens ei annen datter Anna Ellingsdatter er gift med Mons Hope.Halvor Monsen Hop f. Ø. Totland d.ca 1700 g.m. Brithe Olsdatter Hop f. ca 1660 d. 1723, ho gifter seg opp igjen med Ole Olsen Skjold f.ca 1680 d. 1751. Ole nevnt i skifte etter Mons Salamonsen som stefar til Niels, Lars og Martha Halvorsen.Ser vi igjen i Fanaboka, så ser vi at Brithe Olsdatter Hop er søster til Peder Olsen Hop, som eg tidligere har nevnt står navngitt i bygsel fra 1689, samen med Mons Nilsen Waage. Vi er nå innom både garden Hope og Hop.Steffen Steffensen har vi tidligere omtalt som bror til Ole Steffensen Skage, som mulig er samme mann som er oppført som brukar på garden Hop og lensmann i Skjold. Kanskje har noen studert lensmannsslektene i Skjold og har en oversikt over dette og om denne Ole Hop og Ole Skage er samme mann.Trur at vi begynner å sjå konturer av hvordan disse slekter er gift med hverandre og da også knytt mot garden Waage på Sotra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.