Jump to content
Arkivverket

[#21418] Karl Eilertsen født 1841/Inger Strømmesdatter født 1845 bosted Bergereie Elverum


Guest Arild Andersen

Recommended Posts

Guest Arild Andersen

Jeg leter etter informasjon om disse 2 som er mine tipp-oldeforeldre. Min siste informasjon om disse er at de er brudens foreldre. deres datter er Strømmine Olava Karlsen f. 29.09.1868-14.11.1956 gift med Lars Gunerius Larsen Brenna, Borgen i Ullensaker vet noen noe om dette paret?

Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Hei!Disse folka har jeg litt kjennskap til. Strømmine Olava Karlsdatter var ifølge kirkeboka for Elverum født 20. sept. 1867 (ikke 29. sept.1868). Hun døde 7. des. 1956 (ikke 14. nov.) og ble gift 29. des. 1894 i Ullensaker med Lars Gunnerius Larsen Lyshaug fra Borgen i Ullensaker, f. 23. mai 1870, d. 10. nov. 1950; bosatt i Ullensaker.Strømmine Olavas far var Karl Eilertsen fra Halvorsetmoen (Feierstua) i Elverum, men f. 2. mars 1849 i Vang. Han var tømmermann og flyttet til Løten der han giftet seg i 1872. I 1889 utvandret han med kone og barn til Amerika.Strømmine Olava vokste opp på Nersaga ved Nordreåa i Hagen krets, Elverum (Heradsbygd vestside). Nersaga var en knøttliten plass uten jord som lå i skogen nedafor nåværende Fylkesvei 505, på en tange som stikker ut i Norderåoset (ved Glomma). Plassen er for lengst utslettet og gjengrodd med skog, men jeg har sett hustuftene for en del år siden. I dag ligger restene av robåten til min oldefar her. Stua på Nersaga stod på eiendommen Søbys grunn, selv om folketellingene 1875, 1891 og 1900 oppgir at den lå under Berger. Min mor er oppvokst på Søby. På 1800-tallet var det sagbruk i Norderåa, og navnet Nersaga har med det å gjøre.Strømmine Olava brukte vel bare Olava til daglig, etter hva jeg har skjønt. Jeg har en kopi av dødsannonsen, og der står det bare Olava.Mora Inger Martea Strømmesdatter var f. 24. juni 1836 i Elverum og d. 12. april 1912. Hun ble alm. kalt «Inge’ Nersava» og «Inge’ Knappen» ifølge eldre folk som har hørt om henne. Inger var født utafor ekteskap som datter av Strømme Jensen Knappen, f. 5. feb. 1815 i Elverum, d. der 28. des. 1840, og Olianna Kristoffersdatter Støa fra Leiret, f. 11. jan. 1809 i Elverum, d. der 10. feb. 1892. Olianna bodde i mange år på Skjerenga i Hagaroa sammen med sin eldste datter Kassi Arnesdatter, f. 20. mars 1831 i Elverum, d. der 24. nov. 1890; begge var ugifte.(Navnet Strømme, som hadde sitt kjerneområde i Elverum, er nokså uvanlig. Utafor Elverum forekommer det bare på en håndfull personer. I Elverum har jeg registrert 28 personer med dette navnet, fra 1600-tallet til den siste, som døde i 1990.)Inger Martea Strømmesdatter ble konfirmert i 1851 og fikk godt skussmål av presten. Hun bodde da på Søberg (hun var ganske sikkert i tjeneste der). I 1865 holdt hun til i Søndre Mørkhagen i Hagaroa sammen med sønnen Johan Emil og levde av å spinne for folk. I 1875 nevnes hun i Nersaga med barna Johan Emil og Strømmine Olava. I 1891 og 1900 bodde Inger alene i Nersaga. Hun livnærte seg ved forskjellig dagarbeid rundt omkring på gårdene i kretsen og ved håndarbeid (søm og strikking), står det i 1875-tellinga. I 1891 heter det dessuten at hun var delvis forsørget at Elverum fattigvesen. På sine eldre dager flyttet Inger fra Nersaga. Hun døde i 1912 på Lillehagen i Hagaroa.Inger Martea Strømmesdtr. hadde tre barn med tre forskjellige, men ble ikke gift med noen av dem. Dette kvalifiserte til ”kvalifisert leiermål” som inntil straffeloven av 1902 betydde 10 dager på vann og brød, hvis jeg ikke husker feil. Hvis fogden reiste sak mot Inger, er det mulig å finne ut mer om dette i rettsprotokoller. De tre barna var: 1) Serine Halvorsdtr., f. 26. feb. 1858 i Elverum, d. der 9. sept. 1862. (Far: Halvor Andersson Svea fra Osen, f. 24. juli 1817.) 2) Johan Emil Johansen, f. 2. mars 1862 i Elverum; gift med Hansine Marie Alvhilde Hansdtr., f. ca. 1861 i Fredrikstad. I 1900 var Johan oppslager og bosatt i Kristiansands gate 18 på Sagene i Kristiania. (Johan Emils far: Johan Embretsen Mellum fra Sørskogbygda, f. 24. jan. 1840.) 3) Strømmine Olava Karlsdtr. (1867-1956).

Link to post
Share on other sites
Guest Arild Andersen

Til Ronny Rismyhr HaugenHelt utrolig..... hva folk vet. Hvor Olava har kommet fra har heller ikke hennes barn visst...min morfar Ingvar Larsen. Det eneste som undrer meg litt er at de datoene som jeg har står på gravstøtten på Ullensaker kirkegård!!!Uansett, jeg har lett i kirkeboka for Elverum jeg også og husker at jeg så de datoene som du har, men jeg var sikker på at det måtte være en annen personTUSEN TAKK for svaret, På hvilken måte har du forbindelser til Karl Eilertsen, Ronny?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest arild andersen

hvordan er det mulig å finne mer informasjon om hva som skjedde med Karl Eilertsen og hans nye familie som utvandret i 1889?Er det noen som har informasjon om familiens nye liv i USA?

Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

Hello people, i am trying again at english this time, perhaps there are someone that don't read norwegians.I want to find out if there are anyone that know something about Karl Eilertsen born may 2, 1849 in Vang, Hedmark in Norway. He was a carpenter. He get married in 1872 to Martha Eilertsen, born in 1852/1853 They was living at Løten before they emmigrated to U.S in 1889. With them, they had their two girls, Emilie Eilertsen born in 1871/1872 and Anne Eilertsen born in 1876/1877.This couple and their children was emmigrated march 22, 1889 from Oslo with the destination Concord with Line 'Angelo'Karl Eilertsen is what i know now, my great- great-grandfather because he is the father to my great grandmother Strømmine Olava, born in september 20, 1867 by Inger Marte Strømmesdatter born june 24, 1836 They was not married what i knowAll this information is from the two person sthat has answered on this case earlierSo... do anyone know something about the family in U.S and what happened to them?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.