Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Aud Marion Røen

[#21462] Kvernes/Kristiansund

Recommended Posts

Gjest Aud Marion Røen

Jeg søker etter opplysninger om Karen Olsdatter, født 1. august og døpt 23. august 1826 på Kvernes hvor hennes hvor hennes far var forpakter på prestegården. Karens foreldre var Ole Tellevsen og Anne Olsdatter. De skal - iflg bygdeboka for Meldal - ha forpaktet prestegården i 6 år før de flyttet til Meldal. Dersom de begynte forpaktningen omkring Karens fødsel (Karen var den eldste av barna, ble de 3 eldste barna født på Kvernes. Ole ble senere en 'berømt leddoktor' - kjent både på Nord-Møre og i Trøndelag for sine evner. Karen flyttet som 20åring tilbake til Kvernes/Kristiansund, og skal, etter det vi vet, blitt gift med en som het Karl Jakobsen (eller Carl Jacobsen ?) Det har ikke lykkes oss å finne giftemålet deres. Karen (eller Kari, som familen sa) skulle ha en sønn som var sjømann. Karen dro senere til England, og det siste vi vet om henne, er at bestemors søster traff henne i Hull da hun var på vei til USA (i 1892). Karen var hennes tante. Prost Holtermann har skrevet om 'Ole lottemann' og hans evner i sine 'optegnelser'. I FT for 1865 har jeg funnet ei som heter Karen Olsdatter, født 1826, som enke og husholder hos 'forhenværende skibscapitain P. Møller på Haaholm med Korsholm. Ole Andreas Jakobsen, født 1848 og Carl Johan Jakobsen, født 1852, er også oppført i 'husholdningen' - dette kan vel kanskje være Karens sønner ? Dersom noen kan hjelpe med opplysninger om Karen og hennes familie, er et hvert bidrag velkomment.Aud Marion Røen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

HeiHvis ingen svarer på dette kan du prøve å etterlyse noen som kan gi søketips i England. (Skriv da f.eks. 'søketips i England' som overskrift.Det hadde nå vært innmari artig hvis du klarte å spore henne opp der.Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Olav Hoset

Hei, sitter her og prøver å hjelpe, men dette var vanskelig. Hvor i Holtermann-boka står det om 'Ole lottemann'? Knut Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Jeg har bare en avskrift av Holtermans erinderinger, dessverre. Vet derfor ikke hvor omtalen av Ole 'lottebruger' står. Jeg har funnet et giftemål (FamilySearch) i Rindal i 1825 mellom Ole Tøllevsen og Anne Olsd. Jeg har også funnet innførselen i klokkerboka av Karen fødsel og dåp i 1826 (Kvernes). Fra Inger B har jeg fått opplyst at Karen flyttet fra Meldal da hun var 20 år, sannsynligvis for å arbeide. Dersom Karen Olsd. som jeg har funnet i FT for 1865 er den rette, må hun vel ha giftet seg ca 1847 (hun står oppført som enke).Ole Andreas Jacobsen som står oppført som tjenestedreng samme sted, er født i 1848. I bygdeboka for Meldal står det at Kari flyttet til Kristiansund. Alle etterkommere etter Ane og Ole Garberg er registrert, unntatt Karen/Kari og hennes evt. familie. Det ville vært fint om vi også kunne finne 'spor' etter henne og hennes familie og fått slektsboka vi håper å få skrevet (en gang i framtida) komplett. På forhånd takk.Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Pedersen

I sine erindringer fra 'Kværnes Præstegjeld' skriver Holterman om en temmelig merkelig personlighet, den kjente lægmann Ole Garberg. I 1825 kom han med sin unge kone og hennes gamle mor Ildri som lottefolk til Kvernes hvor de ble i 6 år. Det står ganske mye om hans evner til å helbrede både mennesker og dyr men det blir for mye å skrive om i dette inlegget. Ole hadde også en sønn med samme navn som overtok hans gjerning. Datteren Karen er ikke nevnt i erindringen. Hvis det har noen interese så kan jeg skrive det av men da må du gi meg din E-mail adresse. Randi P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Takk for tilbudet - det er en dårlig avskrift jeg har, så dersom du har mulighet til å sende meg en kopi ville jeg være takknemlig for det. Adressa mi er 7140 Opphaug, og e-mail: tor.marion@c2i.net Hyldbakk skriver også en del om Ole Garberg, og han er i tillegg omskrevet flere steder i bygdebøkene for Meldal. Disse spesielle 'evnene' han hadde, gikk i arv nedgjennom generasjonene. Den siste som 'praktiserte' var et søskenbarn av min bestemor. Ham husker jeg godt, og jeg husker også at det kom folk til ham for å få hjelp. Ole og Ane er altså mine tippoldeforeldre og jeg vokste opp i Garbergsgrenda. Det var bare Karen som dro tilbake til Møre av barna deres, og det derfor har ingen av oss har klart å finne opplysninger om henne. De få opplysningene jeg har, er heller ikke 'sikre', bortsett fra at hun dro tilbake til Møre (Kvernes/Kristiansund) som 20-åring.mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei Randi Hjertlig takk for brev med avskrift og oversikt over Håholmen som jeg fikk i dag. Det var nok ikke bare Ildri som hadde en skarp replikk og et kvikt svar, hennes datter Ane var heller ikke borte: Da naboen på nabogården Garberg, som i de tider var en av de beste i Meldal, kom gående på ski til Garbergsberget på nittiårsdagen sin og sa: 'I dag, Ane, e e 90 år' - svarte hun; 'Ja, der sjer du ka søtmjølka gjer' ! Da Ildri døde, kom Anes far (hennes foreldre var ikke gift) og bodde hos dem de siste leveåra sine. Jeg har kommet på en tanke: Kanskje var grunnen til at Karen dro til Kristiansund/Kvernes at hun var med barn ? Det hendte jo av og til at grunnen til flytting var dette. Jeg har ikke funnet hverken Ole Andreas eller Carl Johan Jacobsen i Familysearch. Det ser ut til at Karen og hennes eventuelle familie skal forbli et mysterium ...desverre. Jeg ble forresten fristet til å besøke Håholmen ! mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Ormbostad

Kan det vera Karen du finn her LenkeMvh Harald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Jeg tror ikke det - men kan jo ikke se bort fra at det kan være henne heller da jeg har så få opplysninger om henne. 'Min' Karen var født 1. aug. og døpt 23. aug. 1826 i Kvernes. Jeg har også undret meg litt over forbindelsen med prost Holterman. Hans kone var datter av sorenskriveren i Meldal, Rambeck. Etter 6 år som forpaktere på prestegården på Kvernes, dro mine t oldeforeldre til Meldal og ble forpaktere hos Rambeck. I Holtermans erinderinger går det tydelig fram at Ole Garberg kjente hverandre. Min bestemor sa at Kari (Karen) ble gift med en som het Karl Jakobsen (eller Carl Jakobsen), og også at hun hadde en datter som var usedvanlig rikt begavet. Hun hadde en sønn som var sjømann, men vi vet ikke navnet på denne sønnen. Jeg har funnet en Carl Jacobsen (sjømann)i FS (i England), men her stemmer ikke fødselsåret med Carl Johan Jacobsen som er på Haaholm i FT 1865. Carl (i England) var født i 1844. 'Alle' i slekta vet at Karen dro til England senere (før 1892, da min bestemors søster traff henne i Hull). De 2 guttene som står oppført i FT 1865 i samme 'husholdning' som Karen Olsdatter på Haaholm med Korsholmen kan 'passe' som hennes sønner (Ole Andreas og Carl Johan)både i forhold til oppkalling og alder, men dette kan selvsagt være en helt annen familie. Takk for hjelpen i alle fall. Har du noe forslag til hvordan kan jeg finne ut HVEM enke Karen Olsdatter på Haaholm (FT 1865)er - og hvem de 2 guttene - begge Jacobsen - er sønner av ? Jeg håper fremdeles å finne 'spor' etter Karen, hennes mann (?)og barn i Kristiansund/Kvernes. mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Dette var litt av ei nøtt. Det fenger nysgjerrigheta når man må streve litt med å finne svara. Den Karen Olsdtr. som du viser til Harald, er nok mest sannsynlig ho som er nevnt i Freiboka b. 2, s.315, født 1824 i Bjørnevika på Frei, men den tida under Kvernes. Jeg har sett etter litt i kirkbøkene for Kvernes og Kristiansund. Jeg fant dette: Karen f. 1. august 1826, Guri f. 29/1-1829, døpt 22/2, Inger f. 27/1-1831, døpt 20/2. Som faddere på Inger var bl.a. Hr. og fru Holtermann, jomfu Holtermann, mann Peder Tellevsen Pallan og dreng Ole Tellevsen Pallan. De to siste var jo brødrene til Ole Tellevsen. Det må bety at også de bodde her nede uten at jeg har sjekka hvor de bodde. Utflyttingsattesten deres er datert 18/4-1831 og den sier: 'Lottebrugere paa Zværnæs Prstgd. Ole Tellevsen Pallan md (mand) 36 aar, kone Ane Olsdtr 28 aar og dennes Moder Ildri Larsdtr. 76 aar, alle hidkomne fra Sunndalen 1825. Lottefolkenes her avlede Børn en datter Karen 4 1/2 aar, en do (datter) Guri 2 aar, en do Inger 1/4 aar. Alle til Enkesædet Koxvigen i Tingvoll Præstegjeld.' Her kan det se ut som om Ildri Larsdtr. var mor til Ane Olsdtr., men var hun det? I folketellinga 1801 for Hemne heter mor til Ole Tølløvs. for Ildri Larsdtr. og var da 54 år gl. De meldte altså flytting til Koksvika i Tingvoll, men i bygdeboka for Tingvoll b. 3 s. 306 ff. er ikke disse nevnt. Koksvika er der hvor Tingvoll sentrum nå er. Ei heller finnes de innført blant inn- eller utflyttede til Tingvoll. Det står helt tydelig Sunndalen og ikke Surendalen, så her må nok vår kjære Holtermann ha skrevet feil, eller?? Jeg vet om flere som var bosatt på flere plasser før de endelig slo seg ned en plass bl.a. annet mine egne forfedre fra Meldalen, se lenger ned. I kirkeboka for Rindals sokn: Gift 6/3-1825 ungk. Ole Tøllevsen Palan af Hevne 30 aar og pige Anne Olsdtr. Fische 28 aar. Så litt til Anne Olsdtr. på Håholmen i 1865. Her står det at Ole Andreas og Carl Johan var født i Kvernes pr.gj. Det er de altså ikke! Jeg har gått gjennom fødte for tidsrommet 1846 til 1853 for hele Kvernes og der er de ikke innført. Ei heller finnes disse som innflytta hit i åra rett før 1865. De er heller ikke konfirmerte i Kvernes pr.gj. for åra 1862 - 1868. Det er ikke noe uvanlig at det er påført feil fødested i 1865-tellinga. Jeg var også innom kirkeboka for Kristiansund og som konfirmert enten i 1862 eller 1863, helst det siste, fant jeg: Ole Andreas Heggeset f. 28/9-1849 af Matr. Jacob Olsen Heggeset og kone Karen Olsdtr. Kirkebøkene for Kristiansund er jo veldig vanskelig å lese i pga at de brann i 1940, men noe er det mulig å finne der. Nå har jeg ikke kirkebøkene for Kristiansund for 1848-52, slik at jeg kunne se etter om de er innført der. Men vi har et par karer i Kristiansund som kanskje kan se etter: Tore Kristiansen og Tor Larsen. Tar dere denne utfordringa karer? Jeg finner heller ikke denne familien i folketellinga 1865 for Kristiansund. Når de to guttene bruker Jakobsen som patronymikon (farsnavn), betyr det at far deres het Jakob til fornavn. Det er ytterst sjelden at man i den tida, på våre trakter, brukte et slektsnavn på -sen. Det kom ikke for mot slutten av 1800-tallet. Heggeset kan enten være Heggeset i Kvernes eller Heggeset i Surnadalen. Jeg finner ingen Jakob på Heggeset i Averøy. Tolker jeg Hyllbakk rett var Anne Olsdtr. noe i slekt med de på Heggeset i Surnadalen. Du skriver at Inger B. opplyser at Anne Olstdr. flytta fra Meldalen da hun var 20 år. Hvor er denne opplysning fra? Årstallet her er litt viktig, da det ofte henspeiler på det året man ble gift. Står det noe i kirkeboka for Meldalen da familien flytta hjem til Meldalen igjen? Som jeg skrev ovafor så har jeg noe av slekta mi fra Meldalen: Ole Olsen Voll f. 1767, Meldal b. 3, s. 156 gifta seg den 25/10-1804 m. Ingeborg Evensdtr. Dombuhaug, Meldal b. 3, s. 131. De fikk sønnen Ole i 1802, før de ble gift, denne stammer jeg fra. Så får de ei datter Ane ca. 1804, Det står at hun er døpt i Meldalen da hun ble konf. her i 1823, 17 år gl., men det har ikke vært mulig å finne henne i kirkeboka for Meldalen. Ane har ei stor etterslekt her nede. Deretter flytta de til Hammaren under Or på Frei hvor de fikk tvillingene Jon og Mari. I kirkeboka står det Ane som så er overstrøket og Mari påført istedenfor. Hyllbakk nevner ikke denne familien under Or. Så bar det til Haukabøen utafor Molde hvor de bodde noen år før de i 1813 bøksler Reitan under Gautvika her i Eide. Jon overtok seinere og det er ei stor slekt etter ham. Bror til Ingeborg, Tore Evensen og hans kone Mali Andersdtr. kom også flyttende hit til Eide, samt Elling bror til Ole. Så det er mye meldalsblod i folket her på Eide. Bror deres Even f. 1784, ikke Tore som det står i bygdeboka, slo seg ned i Kristiansund. Dette får være nok for denne gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei Jonny Tusen hjertlig takk - ENDELIG har vi - med svært god hjelp - kommet et stykke videre ! Jeg sitter på jobb nå, har mye å gripe fatt i når jeg kommer heim. Jeg går ut fra at Inger B har funnet Karens utflytning i kirkebøkene for Meldal ? Kan jeg spørre deg, Inger, kan du se etter når familien kom til Meldal og sorenskrivergården ? Så var det altså i Surnadal Karen bodde, kanskje FØR hun flytta til Kvernes ? Løsninger skaper ofte flere spørsmål... Det var sannsynligvis sønnen til Karen bestemor (som var hans søskenbarn) husket som Karl Jakobsen. mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

- tilbake i heimen. Ane (eller Ainn Berja, som de kalte henne) var datter av Ildri Larsd. Bævre på Bøvrassnipen i Surnadal og Ola Hermundson Mauset på Kleiva under Heggset i Surnadal. Denne - min tt oldefar - var en allsidig herre, ikke bare var han gift 2 ganger, men hadde også barn utenfor ekteskapene. Ola H døde hos mine t oldeforeldre på Garbergsberget i 1852, mens hans siste kone døde i 1878. Han var også en 'overlag god spillemann' - alt dette iflg Hyldbakk. Ola Tøllevsen var tvilling, hans bror hette også Ola !Deres mor var Kari (som Karen sikkert var oppkalt etter) fra Håven på Rindalsskogen. Kari frøs ihjel på fjellet mellom Rindal og Pallan, og min t oldefar husket at de kom heim med mora og satte henne foran ovnen ..... Faren gifta seg opp igjen med Ildri Pederd. (som iflg min t oldefar ikke var snill med mannens tvillingsønner) og fikk 2 barn, en sønn og en datter. Det er nok tvillingbroren Ola og halvbroren Peder som er faddere ved Ingers dåp. Tølløv-navnet kommer fra Tølløv Pedersen Folldal, og også i vår gren av Skyttar-Tølløvslekta har tradisjonen om 'Folldalsvikingene' holdt seg levende gjennom generasjonene. Det samme har interessen for slekt og slektsgransking gjort. Jeg har det nok fra min bestemor Anne (oppkalt etter Ainn Berja, selvfølgelig !)som var datter av Karens søster Marit, gift med John O. Lilleholt. Det var gjennom leting etter slekta til mannen til 'gammeltante' Karen Lilleholt at interessen 'tok av' helt. Nå må jeg altså lete etter Jacob Olsen på Heggset i Surnadal. Kanskje er Karen og guttene på 'Haaholm' de riktige ? Hvordan jeg skal finne ut når Karen dro til England, har jeg ingen anelse om. Det er kanskje sannsynlig at en av sønnene (sjømannen) slo seg ned der og 'henta' mora etter. Karen var jo ung nok til å få flere barn etter FT i 1865 - hun skulle jo også ha en datter. Interessant at du skriver om din familie fra Meldal, Jonny. Du er nok i slekt med mine slektninger i USA, tror jeg. Må sjekke litt mere. mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Til Jonny; ja vi har sett på denne saken i flere dager, men du kom oss i forkjøpet. Vi så også igjennom Kvernesbøkene for å finne dem der først, men før vi rakk å skrive det inn her i forumet, var du allerede der.Vi sjekket også når de flyttet til Kvernes: I Kvernes kirkebok 1820-1830, Inn- og utflyttede, pag 597, Tilgangslister Qvernæs Sogn: Fra 1ste Advent 1825 (Når de er skrevet inn, står ikke, de står bare nummerert fra denne dagen.) No. 3 Ole Tellevsen, 31, Lottebruger, (fra) Surendalen; No. 4 Konen Ane Olsd., 23, - (muligens et gjentakelsestegn), (fra) Surendalen); No. 5 Pige Ildri Larsd., 71, i tjeneste, (fra Surendalen); og det er en klamme på disse tre til merknadsfeltet: At. 6 May 1826Dette betyr vel at de har fått en attest 6. mai i Surnadal fra presten der.Men så var det til kirkebøkene for Kristiansund som Jonny ba oss om å sjekke. Kristiansund kirkebok 1842-1855, Gifte (1847-1855), side 28: Mye er brent bort, men det vi kan tyde, gjør at vi tror at det er disse folkene som fikk Ole Andreas i 1849. Brudgommens siste navn er 'Heggeset'. Han er født et annet sted enn i Kristiansund men vi greier ikke å tyde det; bopel er 'i Chsund'. Alderen hans er 29. Faren til brudgommen het 'Ole Hansen'.Navnet til bruda er fornavnet borte men det står klart og tydelig 'Olsdtt' og i neste linje er slutten av slektsnavnet 'erg' og det kan også være 'berg' selv om b'en er usikker, men det er en bokstav som går opp. Brudens fødested er 'fød i Meldalen', alderen hennes er 21 1/2, og i navnefeltet for faren hennes står det en 'O' og i neste linje 'G?' Bokstav nr. to her kan godt være en 'a'-Forloverne var en som het 'Elevs' og den andre het 'Galschjødt'. Tillysningsdager var Juni 18, 25 og Juli 2/1848. I vaksinasjonskolonnen står det at 'Brudgommen attest. Bruden havt naturlige Kopper'.Dette kan jo tyde på at brudens far het Ole Garberg, og da nærmer vi vel oss en avklaring av at Karen Olsdatter på Håholmen kan ha vært den du søker etter uten at vi tør å fastslå det med sikkerhet. Det overlater vi til Jonny som er den store eksperten på dette i Nordmøre og Romsdal. (Så du har vært heldig, Aud Marion, som har fått Jonny engasjert; vi har også scannet den sida i kirkeboka hvor dette står og sendt det til Jonny slik at vi kanskje senere kan få hans kommentarer.)Vi skal se igjennom resten av kirkeboka for Kristiansund for å se om dåpen til Carl Johan er leselig. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei Tore og Tor - det er flott med så god hjelp - tusen takk til dere også ! Det har gått mer enn 100 år uten at vi har visst noe særlig om Karen, og så strømmer det på med informasjon. Av en eller annen merkelig grunn er vi fremdeles 'mye i slekt', vi som er etterkommere etter Ola & Ane - selv om vi etter hvert begynner å bli firmenninger. Slektning Einar i Orkdal har gjort en kjempejobb med å samle opplysninger om alle etterkommere fra Garbergsberget, men Karen hadde han også mer eller mindre gitt opp. Jeg har sjekka Hyldbakks bøker grundig, men noen Jacob Olsen (Heggset)fant jeg ikke der - dersom jeg ikke har oversett noe da ... Dette er bare en tanke, men kan en av forloverne ved Karens bryllup vært hennes arbeidsgiver ?(Galschjødt - kanskje en 'byborger' ?) Elevs ... er kanskje Ellevset ( ikke Elevsen - det virker ikke 'fornuftig' ?) Jacob er det heller ikke mange av i Surnadal, men flere i Stangvik og Tingvold, og disse bygdebøkene har jeg dessverre ikke selv. Brannskadene på kirkebøkene er vel årsaken til at jeg ikke har funnet noen opplysninger om Karen/Karens familie i FS. Jeg har Hyldbakks bøker for Surnadal - faktisk har jeg også 'Husmannsbøkene' i hefteversjon (utkommet under krigen) etter bestemor Mali fra Surnadal. Siste utgave av Rindalsbøkene har jeg også - må jo det, med begge bestefedre fra Rindal - altså er jeg 3/4 nordmøring - og bestemor Annes barndomsheim ligger tett ved fylkesgrensa til Rindal den også. Dette ble litt utenfor 'tema' da ... mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Bare kjekt med litt utenomtema ting, selv om det du skrev er jo relatert til temaet.Vi fant også Ole Andreas og Carl Johan, sannsynligvis. I alle fall fant vi to barn som var døpt med Jacob og Karen som foreldre. Kirkebøkene i Kristiansund brente i 1950 (altså etter krigen og ikke da byen ble bomba ti år tidligere) og det er mye som er brannskadd. Det gjelder døde fra 1838, og de andre kirkelige handlingene fra 1842. I perioder av denne tiden, finnes det ingen ting av kirkebøker i dag. Men, selv om bøkene er brannskadde, går det an å lete i dem. Statsarkivar Todal sendte bøkene rett til mikrofilming da de kom til SAT.Det går an å finne noe. Bøkene er brent i kantene, og det betyr at en kan bl.a. lete i kolonner som står i midten, f.eks. for gifte kan en lete i kolonnen for Brudgommens fars navn. For de døpte i denne perioden vi leter i nå, er navnene på barna som ble døpt, stort sett borte alle sammen. Men på side 43 står det et navn som kan være ”Andreas” og denne innførselen står i 1849-1850. Han er ”ægte”-født og foreldrenes navn er ”Matros Jacob Olsen Heggeseth og Kone Karen Olsdtt. af Chsund”. (af Chsund betyr at de kom fra Kristiansund sogn i motsetning til de to andre sognene, Fredøe (Frei) og Grip i Kristiansund prestegjeld). Av faddere kan skimtes navnene ? Chr. (det ser ut som Chr. men vi er usikre) Hommel og Kone Bergitha Hommel og på neste linje står det ”ets Forældre” noe som vel kan bety Barnets Forældre.På side 64x (sidene etter side 64 får en bokstav etter seg ved nummereringen) finner vi dåp nummer to i 1853. Det står ”Johan” i navnekolonnen, resten er brent, ”ægte, Matr Jacob Olsen og Kone Karen Olsdtt. af Chsund”. I fadderkolonnen finner vi følgende navn: ”Angell, ? ? Schjølsett, Johannes” og resten av navnet til Johannes er borte. ? står for at vi ikke greide å lese de to navnene før Schjølsett. Siste fadder er ”Jfr. Bergithe Herlofsen”. Kilde for begge disse to er Kristiansund kirkebok 1842-1855 (døpte 1847-1855).Siden døde var på denne filmrullen, begynte vi å se igjennom døde i Kristiansund kirkebok 1842-1855 for å se om vi fant Jacob Olsen Heggeseth. Vi leita 1853-1855. Vi fant ham ikke, men vi fant en som kanskje var mora hans: Døde 1853, side 11 Begravede: ”April 17 1853, April 25 1853, Enke efter Ole Hansen Heggeset Guri Olsdtr. Bae, 72”Så sjekka vi ETC for å se om han hadde noe på Heggeseth, og der fant vi bare faren: ”Heggeseth, Ole Hansen Eier av M.no. 260, Havnegt. 3 28/1 1836-1846”. I ETC’s oversikter, sannsynligvis avskrifter fra pantebøkene i Kristiansund fant vi dette om matrikkel nr. 260, Havnegt. 3: 28/1 1836 7/1 1846 Obl. utst. av Guri Olsdatter Heggeseth. 26/11 1859 Auksj.skj. til Hans Olai Halvorsen for 187 spd.Vi tror at dette kan bety følgende: Ole Hansen Heggeseth er død før 7/1 1846. Siden det ikke er nevnt noe i 1853, har arvingene til Guri Olsdtr. overtatt huset, og en auksjon i 1859 har ført til at det har blitt solgt. Det siste kan ha skjedd fordi det ble skifta etter Guri, men en annen teori er, siden vi vet at Karen Olsdtr er enke i 1865, at Jakob Olsen Heggeseth døde i 1859, og med små barn, minst to, har det blitt avholdt et skifte, og huset har blitt solgt. Med små barn har nok overformynderiet kommet inn i bildet. Dette er vår arbeidshypotese videre i denne saken. Nå er skifteprotokollene for Kristiansund bare mikrofilmet fram til 1857, så det er ikke sikkert at vi finner noe der på Jakob, hvis han ikke døde ”tidsnok”. Men vi har pantebøkene fram til 1875 på mikrofilm, og dem skal vi sjekke når vi får tid. Håper at dette har ført saken littegrann fremover.Guri het Bae, og det er et sted på Averøya som p.t. ikke er dekket av bygdebøker, og siden også Heggset også ligger på Averøya kan det jo hende at både Ole Hansen og Guri Olsdtr kom derifra? Kanskje Jonny eller andre med lettere tilgang til bøkene fra Kvernes kan sjekke dette samt innflyttingslistene til Kvernes fra 1859 i tilfelle Karen Olsdtr står der? Med en sommerlig og varm hilsen (det er 25 grader i Kristiansund i dag) fra Tore og Tor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei igjen Tore og Tor - og en like sommerlig & varm hilsen fra Ørlandet ! Det er fantastisk hva dere finner ut. Jeg søkte på Galschjødt i Kristiansund etter forrige innlegget deres, og dem var det flere av ! Kanskje var Karen 'taus' i denne familien ? Hun hadde jo ingen slektninger i nærheten som kunne være forlovere. Da jeg snakka med firmenning Einar i gårkveld, undret vi oss over det heller uvanlige navnet på sønn nr 2, Carl Johan. Mitt 'forslag' er at han ble oppkalt etter noen fra familien Galschjødt .... det er så mye en kan tenke seg, det er nesten så en ser for seg en 'roman'. Einar mener også å ha hørt at Karen var forlovet, men at han døde før de rakk å gifte seg. I alle fall ble vi enig om at Karen var en modig ung kvinne - å dra til Kvernes den tiden er ikke som i dag - nå kan vi bare sette oss på Møre-ekspressen(på Brekstad), så er vi i Kristiansund om 2 1/2 time ! Jeg ville trodd at om Karen hadde fått en datter med mannen sin, ville hun også vært sammen med resten av familien i 1865 - vel, hun kunne jo hatt tjeneste en annen plass også .... eller var det hr. forhenværende skipscapitain Møller som ble far ?! - bare gjetninger, selvfølgelig ... Har en følelse av at Karen (kanskje ?) tok etter sin mormor som er så fornøyelig omtalt av Holterman. Jeg gleder meg til neste avsnitt i denne spennende historien og ønsker dere ei fortreffelig helg mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Har sjekka pantebøkene og panteregistret for Kristiansund. I panteregistret for Kristiansund 1820-1848 på fiolio 156a står det om matrikkel nr. 260: 28/1 1836 er det skjøte fra Marith Berntsen til Ole Hansen Heggeseth for 50 spd. Det står på toppen av sida at 'Brandtaxt = 60 Spd' og 'Taxt 150 Spd'.Ole Hansen Heggeseth gir en obligasjon til Christiansunds Sparebank for 30 Spd med 1. prioritet i mtr.nr. 260 26. august 1845. Denne er aflyst 12 Januar 1846, og 'Guri Olsdatter Heggeseth, Enke efter Ole Hansen Heggeseth giver Christiansunds Sparebank Obligation for 70 Spd med 1. Prioritets Panteret' etc. og denne er tinglyst 12. januar 1846. Da må Ole Hansen ha dødd mellom 26/8 1845 og 12/1 1846.Guri Olsdatter tar opp flere obligasjoner hos firmaet Nicolay H. Knudtzon & Sønner i 1847 og 1849 og kanskje senere også, men dette panteregistret går ikke lenger.I Panteboka for Kristiansund nr. 6 1854-1859 folio 375 a og b (finnes på mikrofilm PF 855) står det at det hadde vært en offentlig auksjon 28 April 1859 klokken 4 og krevd av Nicolay H. Knudtzon & Sønners Bo ved sagfører Clasen. Dette store firmaet gikk over ende i handelskrisa i 1857, og etterkommerne etter Guri har vel ikke greid å betale for seg... Eiendommen kalles fremdeles for 'Guri Olsdatter Heggeseths Gaard L.No. 353 Matr. No. 260 med Grund paa Nordlandet' og det betyr vel at det ikke har vært skifte etter Guri.Da trenger ikke hennes sønn, Jacob, ha dødd i denne tida likevel, slik vi antok i går. I Kristiansund skifteprotokoll 1847-1857 er det ingen Heggeseth i registret foran i boka. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei Tore & Tor Enda en gang - takk for hjelpa ! Sommervarme og godvær til tross - jeg måtte sjekke PC`n - og her var det mer nytt. Alle svara jeg får gjør meg enda mer overbevist om at ALLE som driver med slekt og slektsforskning er trivelige og hjelpsomme folk ! Har meldt meg inn i DIS i dag - omsider - etter at Trøndelagsavdelinga hadde informasjonsmøte på biblioteket her ute - også her fikk jeg bekrefta antakelsen ovenfor ! I tillegg har jeg hatt en hyggelig og informativ telefonsamtale med Endre Holten, og også e-mail med slektsinformasjon - mye interessant. Takk til deg også, Endre - jeg skal følge med i det som skjer på 'bokfronten'... - må sette meg ned og systematisere alle opplysningene nå - dette er både interessant og spennende. mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest jonny Lyngstad

Flott innsats Tor og Tore! Dette var bra, veldig bra. Fint for meg å få skryt, men jeg synes at dere har vært veldig flinke. Tore, takk for oversendt side fra kirkeboka for Kristiansund for 1849. der kan jeg se at han heter ”Ja---- Heggeseth” og hun ”---en Olsdtr. ----berg.” Han er 'fød og boende i Chsund, 29' år gl. med far ”Ole Hansen.” Hun er 'fød i Meldalen, 21 1/2' år gl. med far 'Ol- Ga---'. Så her har vi nok de rette folka. Det at hun var født i Meldalen kan godt bety at sia hun kom flyttende derfra, så har presten skrevet dette og ment noe annet, altså kom flyttende fra Meldalen og ikke født der. I ytterste konsekvens kan det være at hun virkelig ER født i Meldalen, men døpt i Kvernes, sjøl om jeg i dette tilfellet ikke tror at så er tilfelle. Så til denne Jakob Olsen Heggeset. Han er døpt som nr. 1 i kirkebok for Kristiansund 1819-1832: ”Jacob f. 14. oktober 1819, hjem(m)edøbt d. - Stadfæsted d. 5 dcbr. Foreldre: Arbeidsmand Ole Hansen og kone Guri Olsdtr.” Jeg så litt snart gjennom fødselsregisteret og fant disse barna (muligens er det flere): 1. Anna Maria f. 30/3-1807, døpt 5/4-1807 i Kristiansund kirke. Foreldre: Ole Hansen Heggeseth og h. Guri Olsdtr. Faddere: Iver Ellingsen Schjerven, Peder Olsen Quenboe og Ole Bull, Maria Rolfsdtr., Anna Mikkelsdtr. og Berith Hansdtr. fra Indlandet. 2. Olava f. 1/8-1808, døpt 11/8-1808 i Kristiansund kirke. Foreldre: Ole Hansen Heggeset og h. Guri Olsdtr. Faddere: Gunnild, Amundsdtr., Beret Hansdtr., Ericha Erichsdtr., Torger Rejers, Morten Hansen og Ole Olsen. Denne jenta døde 17/11-1808 av meslinger. 3. Hans f. 13/9-1812, døpt 24/9-1812 i Kristiansund kirke. Foreldre: Matr. Ole Hansen Heggeset og h. Guri Olsdtr. Faddere: Ole Ejnersen, Amund Johnsen, Hans Petersen, Gunild M. Syversdtr. Anna Olsdtr, Marith Christoffersdtr. Nordlandet.I kirkeboka for Kristiansund over vigde: ”Nov. 20 1806 ægtev. i kjrken Ole Johansen Hæggesæd med pige Guri Olesdtr. Bae.” Her er han kalt Johansen, men i vigselprotokollen står: ”Nov. 7de forlanged ungkarl matros Ole Hanssen Heggeset at blive efter foregaaende tillysning ægtevied i Xsunds kirke den 20de Novenber med pige Guri Olsdtr. Ba. At intet lovstridig mod dette ægteskab forsikkre – Iver Ellingsen – Find Pedersen Bratøen. Ægtev. meldte Dag a Comp.” (compastor) I folketelling 1801 finner vi Ole Hansen på Heggeset, Averøy hvor han er tjener, 26 år, dvs f. ca. 1775, og Udkom. som matros i hans Majesteets søetjeneste. I kirkeboka for Kvernes, s. 122, finner vi under konfirmerte 29/9-1793 i Kvernes kirke: 12. Tore Aslaksen p. Rukset fød alibi 13. Ole Hanss. p. Heggeset ligesaa 14. Kristen Hanss. nu p. Gimnes, ditto Alibi betyr her at personen er født et annet sted, i et annet prestegjeld. Opphavet til Ole Hansen er foreløpig ukjent. Muligens er han å finne i rullene over sjøfolk for tidsrommet 1800-1830. Guri (døpt Guru) Olsdtr. fra Ba, Bremsnes, Averøy var født 26/5-1782 på Ba av foreldre Ole Jakobsen på Ba og kone Ane (Anne) Toresdtr. fra Engvika, se Averøyboka b. 2, s. 19 og 20 hvor Guri er nevnt. Aud, jeg håper at du legger ut de opplysningene som du har fått fra Endre, slik at vi andre kan få se dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei til alle gode hjelpere Opplysningene jeg fikk fra Endre var om Tølløv Pedersen Folldals sønn Lars (Lasse) som jeg ikke hadde noen opplysninger om. Har forsøkt å søke etter ham i div. FT og FS, men i dag fikk jeg alt 'servert på fat' av Endre ! Tølløv hadde mange barn - skulle egenlig vært interessant å ta en nærmere 'sjekk' i alle ættelinjer etter ham også, men det får vente litt ennå. Jeg må først se hvor mye mine tre- og firmenninger har samlet sammen. Endre ville faktisk ha opplysninger fra meg ! Det mangler et barn i bygdeboka for Meldal av Ole Tølløvsen og Anes barnehop - de hadde ei datter som døde som barn. Hun het Ane (hun også) og var nr 5 f. 1837, d 1844. Nr 4 i søskenflokken var OGSÅ Ane f 1833 (som ble gift på Refshaugen)- her ble det fristende å fortelle at jeg har ei sønnedatter som heter Ane - helt 'etter boka'. Grunnen til at jeg fikk samme navnet (etter Ane Olsd og bestemor) var at jeg har et søskenbarn som ble født tidligere på året som ble døpt Anne. Dersom det er flere som har interesse for Lars Tølløvsens familie, tror jeg sikkert (?) det er i orden for Endre om jeg legger opplysningene her mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Nå er alle nye opplysninger notert, arkivert og i tillegg meddelt andre i slekta som har 'slitt' med Karen i årevis !Jeg er ubeskjeden nok til å driste meg til noen flere spørsmål:Er det mulig at det finnes etterkommere etter Karen i Kvernes/Kristiansund ? Vi har trodd at en av sønnene var sjømann - kanskje begge ? Hvor kan jeg finne opplysninger OM de var sjømenn ? På FS har jeg funnet både en Ole Jacobsen og en Carl Jacobsen i England, men fødselsåra stemmer ikke på noen av de 2. Alle søk i FT her i landet etter dem har vært forgjeves.Når Karen dro til England går det sikkert ikke an å finne ut dersom hun 'bare ble' med sønnen/sønnene. Jeg har forsøkt å søke etter henne på engelske nett-steder, men jeg aner jo ikke hvilket navn hun brukte der. Karen har i alle fall ikke gitt 'uttelling' - så langt. Har noen forslag til hvor/hvordan jeg kan søke i England ? - og til slutt, kunne hr Møller blitt far til en datter på sine gamle dager ? Så vidt jeg husker fant jeg ham i FT for 1900 også. mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Her tok jeg nok grundig feil - Møller var født i 1804 ! Finnes det noen litteratur om Håholmen og folket der ? Det er et sted som jeg kan tenke meg å besøke i sommer. Aud M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Hei John og takk til deg Det blir nok tur til Håholmen i sommer ...mvh Aud M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi har funnet Karen i FT1875! Da bor hun på Nordlandet, i Nergata, og hun bor sammen med sønnen Karl Johan og hans kone. Ole Andreas har vi ikke funnet i FT1875 og vi finner ingen av dem i FT1885.Tællingskreds 6, Liste 37, folio 81-82, Matr. No. 648, Løbe No. 602. (Huseier) Thore Ingebrigtsen Bolghaug.No. 6, Hovedperson, Karen Olsdatter Garberg, 2de Etage, Logerende, Enke, Arbeidskone, 1826, Garberg MeldalenNo 7, Hovedperson, Karl Johan Jakobsen, 2de Etage, Husfader Logerende, gift, Matros, 1852, ChrsundNo 8, Ane ChristoffersDatter Fladmark, 2de Etage, Husmoder, gift, -, 1845, Fladmark RomsdalenI første etasje bor Thore Ingebrigtsen Bolghaug med kone og to døtre. To logerende bor også i første etasje. Mvh Tore og Tor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.