Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jon Torp

[#21527] Ellen / Eli Henriksdatter - viet i Hole (Buskerud) 1750.

Recommended Posts

Gjest Jon Torp

Ifølge mormonerdatabasen vies Eli / Ellen Henriksdatter til Lars Olsen (muligens fra Søndre Fure i Modum) den 7. nov. 1750. Vielsen finner sted i Hole, Buskerud. Samme kilde sier at bruden Eli / Ellen Henriksdatter var født i Hole i 1725 som datter av Henrik Johansen / Johannesen Pjaaka og Ingeborg Taraldsdatter. Det ser ut til at Eli/Ellen Henriksdatter og Lars Olsen senere får barn på Modum. Kan noen bekrefte / avkrefte at det nevnte stemmer ? Dersom det ovenfor nevnte ”holder vann” – kan noen bidra med opplysninger om Eli/ Ellen Henriksdatter og hennes aner ? - På forhånd takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Noen Hole- Eksperter der ute ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole E. Yttri

Jeg har en del avskrifter fra kirkeboka, og kan i hvert fall bekrefte at det ble døpt en datter Eli i Hole kirke Dom 9 p trin 1725, og jeg har notert farens navn som Hendrich Piocka, men hadde satt et spørsmålstegn bak, så gårdsnavnet var nok litt utydelig. Men jeg ser at Hendrich Piocka også er oppført som far ved en dåp noen år tidligere, så det virker sannsynlig at det er riktig navn.Det er egentlig alt jeg kan bidra med om denne familien. Gården Pjåka ligger forøvrig på Tyristrand, og er ikke lenger en del av Hole.Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg prøvde også å lete litt i kirkeboka i dag, og fant den samme Eli døpt 9.p.trinit. 1725. For meg så det ut som om etternavnet på Henrik sluttet på-das. Den 28.09.1750 ble Eli Henriksdatter trolovet med Lars Olsen fra Modum, og de ble gift 17.p.trinit. 1750. Han kalles da Lars Olsen Ture eller Fure. Det er flere Lars Olsen som får barn døpt i Hole fra 1754 og utover, men det er umulig å si om det er den samme Lars som ble gift i 1750.Jeg prøvde også å finne Henrik Johansen og Ingeborg Tharaldsdatter som gift 1716-1725, men fant ikke noe. Jeg har dessverre ingen mulighet for å sjekke i Modum, og nå er mikrofilmene for Hole innlevert. Torde ikke å love ut noe tidligere her, siden jeg ikke visste om jeg fikk tid til å se etter(det nærmet seg fristen for innlevering av mikrofilmene).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Da det var skifte etter Henrik Johansen på Pjåka i Tyristrand i 1738, levde yngstedatteren Eli Henriksdatter fortsatt, og som hennes formynder ble forordnet Engebret Hovi på Tyristrand.Om hun er den samme som ble gift til Modum vites ikke. Henrik og Ingeborg på Pjåka hadde derimot sønnen Johannes (født ca 1711), som giftet seg med Anne Gulbrandsdatter og overtok Asbjørnhus i Modum. De døde begge i 1768, og hadde sønnen Gulbrand Johannessen, født 1735. Kan noen av Lars Olsens og Eli Henriksdatters barn på Modum ha faddere med tilknytning til Asbjørnhus?Jeg sitter ellers med en del opplysninger om både Henrik Johansens og Ingeborg Taraldsdatters slekt bakover, så hvis det er interesse for dette, skal jeg gjerne legge dette ut ved nærmeste anledning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Tusen takk til dere alle ! Det er ikke måte på gode hjelpere ! Hjertelig ! - Jeg skal sjekke kirkebøker for Modum i kveld. Skal kikke særlig etter faddere fra Asbjørnhus ! - Er meget interessert i opplysninger bakover om Henrik Johansen og Ingeborg Taraldsdatter !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Her kommer de opplysningene jeg har. Det har skjedd en del dramatiske episoder i denne slekten ...1. Eli Henriksdatter, f. 1725 på Pjåka, Tyristrand.2. Henrik Johansen Pjåka, f. ca 1676, død 1738, skifte. Leilending på Pjåka, 1719 på Hollerud.3. Ingeborg Taraldsdatter Solberg, trolig født ca 1680, levde 1738.Henriks og Ingeborgs barn: a) Johannes Henriksen Asbjørnhus (Modum), f. ca 1711, død 1768, g. Anne Gulbrandsd., f. ca 1691, død 1768. b) Harald Henriksen, født 1721, død som barn. c) Marthe Henriksdatter, f. ca 1702, død 1734, g. Gul Gulsen Oppsal, f. ca 1673, død 1758, Tyristrand. d) Kari Henriksdatter, f. ca 1710, levde 1738. e) Sara Henriksdatter, født ca 1716, død 1742? f) Anne Henriksdatter, født 1719, levde 1768, g. Johan Nicolai Locke, f. ca 1700, død 1768, østre Hafnor i Hole/Bekkelaget i Aker (tidligere fellbereder i Moss og Christiania). g) Eli Henriksdatter f. 1725.4. Johannes Hovi, død ca 1682, Tyristrand. Leilending. Nevnt i skattemanntall 1681-82, trolig vært på en annen gård eller plass tidligere.5. Kirsti Henriksdatter Sørum, født ca 1655, død etter 1721, skifte 1721 i levende live. Gift 2) Arne Gulbrandsen Hovi, f. ca 1652?, død ca 1684. Gift 3) Syver Olsen Hovi, død 1704, knivdrept av sin stefar Halvor Ellefsen Sørum under påskefeiringen på Sørum i 1704 (om dette kan leses i tingbøkene for Ringerike og Hallingdal).Johannes' og Kirstis barn: a) Henrik Johansen Pjåka. b) Eli Johansdatter, f. ca 1680, g. Ole Taraldsen Hovi, f. ca 1683.Kirstis barn med Arne Gulbrandsen: a) Ingeborg Arnesdatter, f. ca 1684, g. Ole Bentsen på Krokskogen.Kirstis barn med Syver Olsen: a) Ole Syversen Hovi, f. ca 1691. b) Johannes Syversen Hovi, f. ca 1696. c) Kari Syversdatter, f. ca 1690, g. møller Hans Christensen Kauserud, f. ca 1679, død 1755.6. Tarald (Olsen?) Solberg, f. ca 1638, død 1726. Leilending, Tyristrand. Jeg har aldri sett ham med segl eller patronymikon, men han kalles bror til Hans Olsen Solberg, Taralds mor kalles Guri Solberg, og Guris barn kalles Hans og Anne Solberg. Likevel kan bror ofte bety svoger, og mor kan bety svigermor eller stemor. Noen Ole Solberg har jeg aldri observert, men Guri Solberg er nevnt første gang i tingboken for 1672. Hun var trolig enke da.7. Marthe. Første gang gift med en Amund.Taralds og Marthes barn: a) Amund Taraldsen. b) Ole Taraldsen Hovi, født ca 1683. c) Gulbrand Taraldsen Bure, g. Sofia Madsdatter. d) Harald Taraldsen Solberg, f. ca 1690, g. Kari Olsdatter. e) Ingeborg Taraldsdatter, g. Henrik Johansen Pjåka. Mulig også: Berthe Taraldsdatter, g. Iver Olsen Solberg.Marthes barn med Amund: a) Jens Amundsen. b) N. Amundsdatter, g. Bersvend Olsen Hovi.10. Henrik finne, død 1662, slått i hjel i sin egen stue på Sørum, Norderhov, av to karer fra Modum. Av finsk avstamning. Bodde i Vardal på Toten i slutten av 1640-årene. Om drapet kan leses av tidligere statsarkivar S. H. Finne-Grønn: 'Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662'. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. bind 2 (1930), s. 314-323. Det vises her til enkens supplikk av 3/1 1662 til kongen, som befinner seg i København. Finne-Grønn har normalisert supplikken til norsk, men når han kaller Henrik finne for Henrik Sørensen, har jeg mistanke om at han har lest feil for Henrik Sørum.11. Kari Nielsdatter, født ca 1615, levde 1690 på Sørum. Uavklart avstamning. Gift 2) Erik Larsen 'Keyler', Sørum, f. ca 1636, trolig en annen finne.Henrik og Karis barn: a) Paal Henriksen, født ca 1644. b) Henrik Henriksen, f. ca 1659. c) Marthe Henriksdatter, f. ca 1640, g. Peder Haug, Norderhov. d) Gunbjørg Henriksdatter, g. Thomas Gulbrandsen, f. ca 1651, død ca 1690? e) Inger Henriksdatter. f) Kirsti Henriksdatter, til Hovi. g) Anne Henriksdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Fabelaktig ! - Hva mer er å si ? - Tusen takk !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Ellers er jeg svært interessert dersom noen kan fastslå at Eli Henriksdatter fra Pjåka er den samme som i 1750 giftet seg til Modum...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole E. Yttri

Jeg har bare en liten kommentar til en av de mange opplysningene om denne slekten: Det gjelder Peder Haug, som var gift med Henrik Finnes datter Marthe. Han bodde nok ikke i Norderhov. (nest siste linje innlegg 7). Dette må ha vært Peder Steffensen Haug på Nordre Haug på Tyristrand. Det var skifte etter ham 10/9-1716, og da nevnes hans 6 barn sammen med hans 1.kone Marthe Henriksdatter. Da han døde, var Peder gift for 2.gang med Kirsti Olsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Takk til Ole E. Yttri for korrigering.Jeg har ikke forsket på denne linjen de siste femten årene, og trengte et lite dykk ned i de aktuelle notatene. For Tarald (Olsen?) Solberg kan strykes både parentes og spørsmålstegn. Tarald Olsen forekommer svært ofte i kildematerialet, men både skriver og fogd ser ut til å ha hatt aversjon mot å bruke hans patronymikon. I innførsler i RH tingbok 39, fol. 35B og 38Bff, står han i august 1690 som Tarald Olsen Solberg, og hans bror som Hans Olsen Krogvig, eller Vigs-Eier. Av sammenhengen framgår at de to brødrene har samme far, og at det er Taralds far som har tilknytning til Solberg, ikke konas.Da har nok faren kommet til gården rett etter manntallet for 1666. Noen Ole har jeg aldri sett på Solberg i dette tidsrommet, og det er mulig at det dreier seg om brødrenes stefar.Når det gjelder sønnen Harald Taraldsen kan hans fødselsår rettes til ca 1695, ettersom han 19. august 1709 'var Kon en dreng på 14 aar', jf RH tingbok 26, fol 3 B.Mine henvisninger til tingbøker kan være foreldede, ettersom det har skjedd mye rart gjennom årene med nummereringen av disse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Dette med Tarald Olsen Solbergs far ble litt ufullstendig, idet jeg glemte å få med at Tarald i 1690 uttalte at det kunne være 24 år siden at hans far kom til å bo på Solberg, altså rundt 1666.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Da jeg forleden bladde gjennom sogneprestenes manntall 1664/66 for Norderhov og egentlig lette etter noe helt annet, kom jeg over det som sannsynligvis er Tarald Solbergs slekt på Askjerrud i Haugsbygd:1664 (fol. 305): WangsBøygden. Halffue Gaarder. Aschesrudh 1/2 pd j Sold. Opsidder Oluff Torbiønsøn 54 aar. Sønner: Hans Oluffsøn 22 aar er Soldat. Tarall oluffsøn 14 Aar.1666 (fol. 319): Aschesrudh. Opsidder oluff Hans: 58 aar. Sønner: Hans ols: 24 aar Soldatt:, Taral 18 aar. Hendrich 6 aar. Husmend: Oluff Gunders: Lindelj 20 aar. Kiedtil (?) Jespers: 12 Aar.Taralds far står altså med ulikt patronymikon i de to manntallene. Ellers er det Hans som sitter på denne gården i 1647 ifølge skattematrikkelen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Dersom noen skulle være interessert i Henrik Johansen Pjåkas eskapader fra soldatertiden, vil dette framgå av nr 12622, innlegg 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorleif Solberg

Kan denne slekta føres tilbake til Hadeland?? I Fr.1619/20 opplyses at Torbjørn Bolken i Lunner hadde slått ihjel Torger Gunstad. Ifølge Randi Bjørkviks genealogiske samlinger satt Torbjørn på Bolken til henimot 1640. I Tingboka for Hadeland 1662, s.24b opplyses følgende: Aasten Rassmussen Vester Frambstad loed for retten oplese ed odels schiøde breff udgiffuet af Knud Bølchen och Lauritz heier aff Jeffnaggers prestegield, Hans Gulbrandsen Hoff, Gunnild Gulbrandsdater forig tienende paa Bilden i Vaslifierdingen, Olle Torbiørnsen Askeelsrud paa Ringerige, Randi Torbiørnsdater huis verende ved Christiania, Barbro Gulbrandsdater, huilche bet. schiødebreff melder paa edt schippd Tunge rugmell at vere saalt till bet. Aarsten Vester Frambstad, hans Hustru, Børn och arffuinger for Penge = 90 Rixdl, och bet. gordt med bøxel och herlighed at niude efter videre same breffs Indhold som findis under fulde forsegling daterit Vestergaarden frambstad 1662 den 19. Novebr, huor imod ej bleff giort nogen moedsigelse. Er dette grunnlag for å anta enda en ny slektsforbindelse Hadeland-Ringerike? Thorleif.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.