Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#21560] Christopher Haraldsen Borgeneie (1728-1800), husmann Hole, fra Lunner, Hadeland?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

En gammel privat slektstavle viser følgende:Christopher Haraldsen, døpt i Lunner på Hadeland 11.7.1728, ble begravet fra Borgeneie i Hole 26.3.1800. Han giftet seg i Hole 27.9.1756 med:Berthe Iversdatter, døpt i Hole 1.12.1726, ble begravet fra Borgeneie i Hole 2.12.1787. Christopher Haraldsen var sønn av:Harald Sørensen, født ca. 1691, ble begravet i Hole 10.3.1771. Han giftet seg i Lunner på Hadeland 7.1.1726 med:Kirsti Christophersdatter, født ca. 1694, ble begravet i Hole 20.11.1774.Såvidt jeg har forstått, bodde Harald og Kirsti på Toresplassen på Krokskogen i Hole.Merkelig nok er det svært lite å finne om denne familien på FamilySearch. Rett nok forteller den nye bygdeboka for Hole, bd. I, s. 373 om Christopher Haraldsen og Berthe Iversdatter som plassfolk i Sandvika under Borgen, men Berthe har fått feil foreldre...Er det noen som har kunnskaper om denne familien i Borgeneie, på Toresplassen og i Lunner på Hadeland?Jeg takker så mye på forhånd for alle utfyllende opplysninger og ellers gode tips!Med vennlig hilsen,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Om Berthe Iversdatter fant jeg: Iver Hansens barn Berthe døpt 01.12.1726 Ved konfirmasjonen Dom qasimodegenig 1745 het hun Berthe Iversdatter Holmen, og det samme het hun ved trolovelsen 12.05.1756 med Christopher Haraldsen Toresplassen. De ble gift 27.09.1756 som du skriver.Datoene for dødsfall stemmer med det du skriver, men Kirsti Christophersdatter ble gravlagt 25.p.trinit. 1774(svarer sikkert til 20.11), og Christopher Haraldsens kone Berthe ble gravlagt 1.søndag i advent 1787. Det svarer sikkert også til 02.12.1787. Alderen var 60 år, og det stemmer jo ikke helt. Alderen på de andre samsvarer med det du skriver om når det ble født.Christpoher Haraldsen ble gravlagt 26.03.1800, men aldren er oppgitt å være 69 år. Det tilsier jo fødselsår ca 1731 og ikke 1728.Prøvde å finne far til Berthe Iversdatter som gift 1716-1726, men fant ikke noe. Fant heller ingen som kan påvises som søsken av Berthe, som konfirmanter. Det er oppgitt gårdsnavn i forbindelse med konfirmasjon helt tilbake til 1740, men jeg fant ingen flere fra Holmen som hadde Iver til far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjertelig takk, Anne Lise, for at du sjekket disse opplysningane.En liten detalj: Stod det Toresplassen som gårdsnavn da Harald Sørensen døde i 1771 og da Kirsti Christophersdatter døde i 1774?Nok en gang en stor takk for nyttig hjelp!Med vennlig hilsen,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Harald Sørensen er benevnt som Harald Sørensen Toresplassen ved begravelsen 10.03.1771, og han er oppgitt å være 80 år. Som du sikkert har fått med deg så er mikrofilmene nå innlevert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Så er det altså bevist at Harald Sørensen og Kirsti Christophersdatter bosatte seg på Toresplassen på Krokskogen i Hole. Men opphavet til denne familien er fortsatt like ukjent, bortsett fra at de bodde en stund på Enger eller Engerstuen i Lunner sokn av Jevnaker på Hadeland.Harald og Kirsti giftet seg 7.1.1726 og fikk ifølge Thorleif Solberg fem barn i Jevnaker prestegjeld:* Aase Haraldsdatter, døpt 27.12.1726* Christopher Haraldsen, døpt 11.7.1728* Else Haraldsdatter, døpt 3.9.1730* Lisbeth Haraldsdatter, døpt 26.4.1733* Peder Haraldsen, døpt 27.2.1735Foruten Christopher i Borgeneie finner jeg ett til av disse barna i Hole:* Else Haraldsdatter giftet seg i Hole 20.11.1766 med Sven Jenssen. De bosatte seg visstnok som husmannsfolk i Helgelandseie i Hole!?Men, som før uttrykt; det er opphavet til denne slekten som omfattes med størst interesse, dvs. Harald Sørensen og foreldrene hans...!Alle tips mottaes med stor takk!Med vennlig hilsen,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Jacob Desserud

Vi får greie på hele søskenflokken til Harald Sørensen gjennom et skifte på Hallum i Lunner i 29.4 1743 etter broren Truls Sørensen som dør uten livsarvinger - Hadeland og Land skifteprotokoll 1737-47 side 1059. Jeg har kun lest dette skiftet i en summarisk avskrift. Faren var Søren. Han bodde i Vesternområdet i Vestre Lunner (kan være Kværnstua) i 1721, i Kværnstua i 1722; og evt i Vestre Lunner dersom det er han som gifter seg i 1735, som Søren Jensen. Kan han ha vært den Søren Jensen fc 1665, som begraves fra Hallum 13.3 1740, 75 år? Eneste holdepunkt for dét er at sønnen Truls Sørensen bodde der - og døde der i 1743, derfor usikkert. Av skiftet går det fram at Søren hadde barn i to ekteskap. Første kona hans het kanskje Åse?. Barna som arver fra dette ekteskapet var Jens, Torsten, Harald, Truls, og alle fire kaller første datter Åse. I 2. ekteskap var det en sønn med navn Isak, ellers jenter. Isak er svært lite brukt på Hadeland, men var brukt på Ringerike, (bl. a Isak Pedersen Gjermundbo). Var 2. kone fra Ringerike? Navnet Truls var forresten også mer brukt på Ringerike enn på Hadeland da. Tre av barna i 2. ekteskap kaller ei jente Malene. [samme Søren?: en Søren Jensen giftet seg i Lunner 24.10 1735 med Anne Haraldsd - forlovere fra Hallum og Skøyenmarken; ei Anne Haraldsd begraves på lægd i Lunner 24.11 1771, 87 år, dvs fc 1684, men jeg vet ikke om dette er samme Anne. Bare løs hypotese]Litt mer om søskenflokken: Barn i 1. ekteskap - rekkefølge som i skiftet1 Jens Sørensen f ca 1695, d Røste 29.9 1738, 43 år gift 2.1 1721 med Sigri Torgersd; Jens og Siri er ikke trolovet i J? De bodde trolig på Lille Røste i Jevnaker alle årene de var gifte. Barn: a Åse Jensd dp Bratvalområdet 22.5 1721 b Torger Jensen dp Røste 27.8 17242 Torsten Sørensen fc 1697, b Finnerud = Prestegardseie 30.3 1767, 70 år, gift fra Bratval 10.9 1726 med Gunnil Helgesd fc 1694, b 30.9 1781, fattiglem på Ballangrud. Torsten var på [Lille] Røste iallfall 1726-32 Barn a Åse Torstensd dp Bratvalområdet 13.10 1726, b Finnrud 6.1 1767, 40½ år b Rønnaug Torstensd dp Bratvalområdet 27.2 1729, b Røste 8.1 1730, 1 år c Helge Torstensen dp Røsteområdet 4.3 1731, ble husmann i Finnerud d Helge? Torstensen dp Røste 19.10 1732; b 3.5 1733 som Torsten Søfrensens barn Ole ½år, 11dg3 Haral/Harald Sørensen fc 1691? b i Hole 10.3 1771, 80 år gm 7.1 1726 Kirsti Kristoffersd f ca 1694 b i Hole 20.1 1774 (jeg har ikke vielsen i min KB-avskrift; dato er fra Brukarforumet). Harald er nevnt som nr 3 av arvingene i 1743, som kan bety at han var født noe seinere en 1691, og at aldersoppgaven ved begravelsen var for høy, som regelen ofte var. Se ellers tidligere debatt i BF. Barn a Åse Haraldsd dp Engerområdet? 27.12 1726 b Kristoffer Haraldsen dp Engerstua 11.7 1728 (Arne Brorson har Kristoffer Hansen) c Else Haraldsd dp Engerstua 3.9 1730 d Lisbet Haraldsd dp Sløvikaområdet 26.4 1733 e Peder Haraldsen dp Sløvikaområdet 27.2 1735 4 Truls Sørensen fc 1700, b Hallum 17.3 1743, 43 år; gift 7.1 1729 med Gudbjør Olsd Hallum fc 1690, b Hallum 11.12 1763, 73 år. Gardbruker på 'Lille' Hallum i Lunner. Truls Hallum nevnes som skredder. Gudbjør var yngste datter på Hallum, og fikk overdratt en mindre del av garden, som ble Lille Hallum. Hun gift igjen i 1743. Barn: a Åse Trulsd dp Hallum 10.9 1729 b 12.7 1733, 4 år b Siri Trulsd dp Hallum 9.9 1731 b 12.7 1733, 2 årBarn i 2. ekteskap5 Isak Sørensen fc 1719, d 1791, gift 12.4 1742 med Marte Pedersd Ulven i V. Lunner 1722-1769; Isak gift igjen i Gran i 1771 med Inger Gudbrandsd Kittelsrud c1740-1810. Gardbruker på NORDENGEN i Vestre Lunner. Mange barn der. De to første kalles Malene, så Peder, Anne, Jon, Marte, Gudbrand6 Anne Sørensd fc 1711 d Lien i Lunner 1745, gift 8.1 1739 med Peder Rasmusen soldat f ca 1708 d Toso 1785. Peder gift igjen i 1745. De var på Lien (Lia) i Lunner ved skiftet etter Truls i 1743. Skifte på Lien 31.3 1745 etter Anne, ett barn Malene arver da: Barn: a Malene Pedersd dp 3.5 1739, b FrøysliE 4.9 1740 b Malene Pedersd dp Lien 15.10 1741; gift i J 17867 Kari Sørensd f ca 1719, b Rotterud 'Råtaru' = Haugereie 9.1 1780, 60 år gift 10.1 1743 med Jens Amundsen fc 1715, d 1769 i Rotterud Barn i Hvaterudstue, Greftegrevstue og Klinkenberg: Anne, Malene, Kirsti, Søren, Mari tv, Anne tv, Amundsamme Kari?: Kari Sørensd hadde barn i 1738 med Hans Jacobsen Vestern: Barnet var Jacob Hansen dp Vestern 28.9 1738, kom evt til Svensbråten? (fadder i 1738 er bla er søstera Anne Sørensd)8 Margrete Sørensd f ca 1718; lever ved skiftet i 1743, 25 år og da ugift9 Marte Sørensd dp Vesternområdet 20.4 1721, b 4.5 172110 Marte Sørensd dp Kværnstuen i Vestre Lunner 30.8 1722, lever ved skiftet i 1743, 18 årKirkeboka for Jevnaker begynner i 1718. Opplysninger om faddere, forlovere, og hvordan det gikk med barna blir for omfattende her - kan sendes til Lars E. Øyane på e-post dersom han sender meg sin e-postadresse. Jeg vet ikke noe sikkert om Kirsti KristoffersdHilsen Per Jacob Desserud, Løvika, 6013 Ålesund; epost: per.desserud@smr.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjertelig takk, Per Jacob, for glimrende opplysninger om slekten til Harald Sørensen. Her var det mye interessant stoff, og har du mere, vil jeg sette stor pris på å motta det.Nok en gang, takk for hjelpen!Med vennlig hilsen,Lars E. Øyane - loya@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.