Jump to content
Arkivverket

[#21799] Job Jacobsøn Dissingtons foreldre og hustru


Guest Anne Ørvig

Recommended Posts

Guest Petter Vennemoe

Lars (76): Etter hva jeg klarer å forstå var Ruthven en relativt liten slekt, så det ville være rart om disse to Patrick Ruthvener, som døde omtrent samtidig, ikke var i slekt. Patrick Domino Ruthven, tredje Lord Ruthven, døde ifølge Scots Peerage i landflyktighet i Newcastle 13.05.1566. Den Patrick Ruthven som nevnes i Bergen Rådstueprotokoller som død i samme tidsperiode kan ha vært identisk med den med samme navn som nevnes i Retours of Services to Heirs, Perth Jan. 9 1553: 'Patricius Dominus Ruthven, hæres Jacobi Ruthven de Forteviot, fratris, -in dimedietate terranum de Forteviot et molendini', som da tilsynelatende ikke er identisk med den andre Patric, som ville vært Domino eller Lord Ruthven på dette tidspunkt.Per (72): Job Jacobsen D var sønn av Jacob Anderson Dishington lenger oppe i tråden, og nevnes i National Archives of Scotland GD 106/227 12.07.1667: 'Obligation by John Scarlatt of Kirkwall to Job Dishingtoune, burgess of Birgane, for 7 Rex Dollars. Dated at Birgan in Norroway 12 July 1667. Assignation thereof to John Baikie, skipper in Kirkwall.'Kjetil (71): John Dishington nevnes flere ganger n med dette etternavn i New Amsterdam, inkludert 20.01.1683 i The Dongan Papers, 1683-1688: Files of the Provincial Secretary of New York, side 320, og som 'Captain of ship St. Peter of New York' i Testamentet til James Wale 18.06.1692 (som ligger på Scottish Documents.com mot betaling). Videre ser det ut som han registrerte et dokument i New York 26.07.1693, og han kan vel dermed ikke være død før dette tidspunkt slik det nevnes på nettsiden til Dennis Ford.Med hensyn til Jon/Jan Dishington i Bergen har jeg notert fra Bergen Magistrat Attestbøker 20.08.1703: 'Jacob Philip, borger og innbygger eier Jomfue Elisabeth, 119L, skipper Joen Jacobsen Dischingtuen borger og innbygger ...... Skal til Lith'. Ditto 08.10.1703: 'Søpas til Jomfrue Elisabeth ............. skipper Joen Jacobsen Dischingtuen, eies av Philip, som nylig har kjøpt det av de Skotske'. Ditto 17.03.1704: Samme skute med 'Skipper Jon Jacobsen Dischingtuen skal gaa i ballast til Thjem, derfra med Trøvarer(?) til Island (eller Irland?).' Samme Jacob Philip fremla 30.04.1704 attest fra Johannes Teiste (datert dagen før) om at han hadde uklarerte regninger i Frankrike, og at hans tjener John Rubbertsen hadde fått fullmakt. Ditto kilde 23.05.1707 'skipper Joen Jacobsen Dishingtuen' eide 3/16 parter i 'Elisabeth' 22 lester (sammen med Jørgen Dishingtuen 1/4, Johan Dishington 1/8, Jacob Dishington 1/16, Hans Jacobsen Thode 1/16 med fler, som skulle seile til Hamburg (s.190). Ditto samme skute nå omdøpt fra 'Jomfrue Elisabeth' til 'Sophia Catharina' og skipper Joen Jacobsen Dishingtuen 25.03.1708 seiler fra Bergen mot Trondhjem og Nantes (s.202). 03.09.1708 nevnes Jørgen Dishingtuen som eier av 'Jomfru Sophia Catharina' på 22 1/2 lester, med skipper 'Jacob Jonsen Dishingtuen', som seiler fra Bergen mot 'Dunkerken'. 04.10.1708 fikk denne Jacob Jonsen D. borgerbrev til Bergen. Ditto kilde 14.03.1709 skipper Joen Jacobsen Dishingtuen seiler 'Jomfru Sophia Catharina' fra Bergen mot Trondhjem og videre mot St Louis eller Nantes. Ditto kilde 14.10.1709 samme eier og skute: 'tidligere ført av skipper Joen Jacobsen Dishingtuen, men formedelst hannem paakommen svaghet skal nu føres av skipper Berent Hansen Weigener til Dunkerken'(s.233).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Petter/70/77:)Kjøpmann og skipsreder i Bergen, Job Anders Jacobsen Dishington (1635-1699) sin 2. kone var altså Karen Andersdatter Dass (1635-1713). Jeg har hennes foreldre ført som Anders Jansen (Jonson) og Margrethe Jørgensdatter.Hvorfra kommer navnet 'Dass' her ? (Mao. hvilken av Karen's besteforeldre var ev. en 'Dass' ?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Fredrik Buch

Hei PerSå vidt jeg vet hadde Karen Andersdatter Dass (b1635 i Bergen, d1713 i Bergen) faren skipper Anders Jonsen (b i Christiania, d1672 i Bergen) og moren Margrethe Jørgensdatter Dass (b i Bergen, d1681 i Bergen), og Margrethe's far var Jørgenn Dass som ble borger i Bergen 1605.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(79:) Det heter 'et sted' om broren til Karen Jørgensdatter Dass (1635-1713), bergensborger (fra 1653) Jørgen Andersen Dass (c1625? Bergen - c1665 Bergen), at han var 'halvbror av faren til dikteren Petter Dass'.Faren til dikterpresten Petter Dass skal ha vært handelsmann på Helgeland, Petter Pettersøn Dundass (c1610? Dundee, Skottland - 1653 Nord-Herøy), også kalt 'Peter Don Dass'. Jeg kjenner ikke foreldrene hans.Dette skulle mao. innebære at Margrethe Jørgensdatter Dass (død i Bergen 1681) først hadde vært gift med dikterprestens farfar, skotten 'Petter' og med ham fått sønnen Petter Pettersøn Dundass (død 1653), før hun ble g. (rundt 1625?) med skipper i Bergen, Anders Jonsen (Jansen) (død i Bergen 1672) (fra Christiania eller Skottland ?) og med ham fått bl.a. barna Karen og Jørgen.Noen som har sysnpunkter på om det finnes det minste snev av hold i noe av ovenstående ?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.