Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gine Olsen

[#21853] Erdmann-navnet i Sør-Audnedal og Kristiansand?

Recommended Posts

Gjest Gine Olsen

En av min morfars aner, Maren Abigail Ertmand, ble (jf. Ovenstads militærbiografier) gift i 1750 med enkemannen, kaptein Jørgen Jørgensen Fasseland i Sør -Audnedal. Jørgen hadde først vært gift med en etterkommer etter presten Hans Jørgensen Gotzow der på stedet, Malene Olsdatter Vigeland og fikk i dette ekteskapet en sønn, Jørgen, som døde som barn og en datter Helene (jf. Sør-Audnedalboka, som ellers desverre er noe forvirret med hensyn til Erdmann-familien) I 2. ekteskap fikk han en sønn, Jørgen, og navnet Erdmann fortsatte i Sør-Audnedal i et par generasjoner.Maren Abigail er sannsynligvis i familie med Ernst Ertmand 'Fasseland' som eide pant i en del av den eiendommen på Vigeland som Gotzow-anene satt med, og også med kapellanen ved Undal kirke der, Hans Jacob Ertmand, senere sogneprest til Håland og gift med Helena Friderica Resen, som var datter av kommandørkaptein og amtmann over Lister og Mandal amt, Wilhelm Hansen Resen. En sønnesønn av Abigail het Hans Jacob, en annen Fridrich (jf. nedenfor) og den eneste datteren het Maren Abigail etter sin bestemor. Min tipptippoldefar er yngste sønn i flokken, Nicolai Jørgensen Erdmann, g. m. Guri Aslaksdatter Hoggenvik (Mandal) (se boka om Sør-Audnedal og FT 1801 i Digitalarkivet).To dåpsinnførsler i Kristiansand kirkebok (via Digitalarkivet, 'Døpte i Kristiansand 1734-1751', Per Inge Nilssen) i 11.02.1736 og 24.10.1737 kunne tyde på at Maren Abigail var datter av Kristiansands første president og borgermester Ertmand Jensen. I den først nevnte innførslen opptrer nemlig en 'Madselle Ertmann sc. Raadmand Ertmanns daater' (sc. betyr: 'nemlig', 'dvs') som fadder. I den andre innførslen er fornavnet tatt med (jeg går her ut fra at det er samme person selv om hun ikke står som (Maren) Abigail - det er ingen andre Ertmand-kvinner som er faddere i kirkeboka, såvidt jeg kan finne, iallfall), 'Madselle Abigael Ertmansdaater'. Her er mor til barnet en 'Madme Anna Marie Madzdaater Undahl' - en familie som også har en vis tilknytting til Valle/Sør-Audnedal. Ved sistnevnte tilfelle er det også en annen fadder 'Monsr. Friderich Ertmann', som nok også er familie og kanskje er identisk med den Friderich Ertmann som er nevnt i Ovenstads militærbiografier som kaptein til 1719.Ertmand Jensen var altså rådmann i Kristiansand (han var borgermester og president fra 1740-42 og rådmann i årevis før det) og skrev dessuten Kristiansand Krønike - den første Kristiansandshistorien som finns - i stor del bygget på materiale som siden er brendt. Han var 'gift med søster til by- og rådstueskriver Ebbe Fredrik Pedersen' i Kristiansand jf. 1. bind av Kristiansand Historie av Sverre Steen.Kjenner noen til Erdmann-slekten og evt. til Maren Abigails foreldre og aner? Navnet Abigail kunne for øvrig også tyde på en (slekts-?)forbinnelse til presten Hans Jørgensen Gotzow i Valle i 1600-tallets første del - hans datter het Abigail og navnet ble fortsatt i området lenge blandt etterkommerne av presten jf. Sør-Audnedalboka og Søgneboka. For de som vil lese mer om Gotzow er Per Selands artikel i NST25.Med spent hilsen Gine Olsen, Frederikshavn i Danmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Det er mulig du kan finne noe her:LenkeEllers har jeg ikke mye, men jeg har jo støtt på Undal-navnet i forskjellige sammenhenger, det har vel sin opprinnelse fra Underøy under Rødberg i Sør-Audnedal med aner til Peder Clausson Friis.Arbeider litt med aner til Herr Claus far, Claus Torolfsson, så dersom Underøy får betydning for deg får du komme tilbake til det. kfj@broadpark.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knu Fjogstad

I den lenke som Kristian henviser til er det en annen lenke (i nest siste innlegg) som har feil adresse. Den riktige der skal være følgende:LenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Noen få opplysninger kan også hentes herfraLenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Storaker

Det står litt om Erdmann på side 266 I Sør-Audnedal I, 'bygd og bygdeliv'. Det er sitert Personalhistorisk Tidsskrift B 2-1881. Ei melding fra prest C. Røyem 16/5 1748 om Adel i Undal: - - Capitain Lieutenant Ernst Erdman Ferdinand Triitzschler, hvis fader bemeldte afgangne Obriste Liutenant Carl Ferdinand Triitschler - -Eg har streva litt med å finne ut av dei militære på Fasseland. Eg har i anetavlene mine Gunbjørn Jørgensen Fasseland (skifte 1735): [url="http://www.rolfsteinar.net/sor-audnedal/skifter/kartotek/slides/031205-1548-33%20-%20.html>LenkeHan har interessante etterkommere, Noen i Sør-Afrika: Lenke, New Zealand:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Ernst Erdman Ferdinand Triitzschler har jeg såvidt støtt borti, han var gift med Else Bolette Stod, f. 1746 i Kristiansand. Hun var på morssiden av Havsøya-slekt. Men siden jeg ikke fant noe som tydet på at ekteparet hadde barn, la jeg dem ganske raskt til side. Men det virker som en interessant arbeidshypotese å prøve ut om Ernst Erdman Ferdinand Triitzschler's mor kan ha vært en Erdmann.Jeg har en mistanke om at det kan ha sneket seg inn en skrivefeil i Selands artikkel når det gjelder Malene Olsdatters mor. Han kaller henne Apelone Ambjørnsdatter, jeg tror nå at det korrekte var Arnbjørnsdatter, og at hun var fra Svennevik i Spangereid. Dersom dette var tilfelle, kan man føre linjen tilbake via Toftenes til Bent Nilsen Vik og Bringsvær-familien. Men nå er vi så langt tilbake i tid at døtrene ofte ikke er nevnt i bygdebøkene for Spangereid, og det trengs derfor et skifte etter Anbjørn Eriksen eller Anne Pedersdatter for å bekrefte eller avkrefte mistanken.Når det gjelder Ole Hansen Gotzows andre kone, Karen Ommundsdatter, stanger jeg fortsatt hodet i veggen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

President Erdman Jensen døde i Kristiansand 17. mai 1742 kl. 5 om ettermiddagen, 59 år 2 måneder og 10 dager gammel, og ble nedsatt i kirken 23. mai. Skiftet etter ham ble påbegynt i hans losjement hos Andreas Moss i Kristiansand 16. juni 1742 og ble avsluttet 27. november 1743. Erdman Jensen var da åpenbart enkemann og hans arvinger var barna: Hans Jacob Erdman 25 år (Iohannes Iacobi Erdman, 19 år, ble student i København fra Kristiansands skole i 1735), Friderich Erdman i sitt 24. år, Jens Jørgen Erdman 18 år og Maren Abigael Erdman som var ugift.Byen Kristiansand brant i 1734 og boet eide stadig en avbrent hustomt i det senere Tollbodgaten 23. Boet var rikt og hadde en mengde løsøre, så sannsynligvis har Erdman Jensen klart å redde svært mye unna flammenes rov. Boets verdier utgjorde 1078 rd, men gjelden beløp seg til 687 rd. Blant kreditorene var presidentens bror, hr. sorenskriver Hieronimus Jensen ”i Nashoug” på Hedemarken, som skulle har 75 rd.Erdman Jensen ble i 1713 adjungert by- og rådstueskriver i Kristiansand, fra 1718 var han rådmann og i 1740 ble han president. Jeg har et inntrykk av at han er utenbys fra, og da er det jo nærliggende å tenke at han – og hans bror – kan komme fra Danmark. Ifølge Leewy (Kristiansands bebyggelse…, b. 4, s. 24) ble Erdman Jensen gift i 1714 med Anna Bøgvad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Takk til alle deltagere i debatten hidtil! Selv har jeg hatt PC-nedbrudd, så derfor har jeg ikke svart før nå.Bidrag nr. 7 av Odd Ottesen ser ut til å være midt i blinken for meg med hensyn til Maren Abigael. Verket Kristiansands bebyggelse kjente jeg ikke til og jeg har ikke adgang til arkivet i Kristiansand p.g.a. mitt bosted, så det var flotte opplysninger!Blandt Erdman Jensens barn visste jeg bare sikkert om Jens Jørgen som ble prokurator i Oslo (levde 1724-1773, gift 1748 med Sidsel Catherine Cappel).Jeg går ut fra at Kristiansands bebyggelse ikke har ytterligere opplysninger om Erdman Jensens kone Anna Bøgvad? (Jeg skal dog se å skaffe den via biblioteket her). Bøgvad finns nok som stednavn flere steder i Danmark, men det ser jf. en Google Search ut til at enkelte personer av dette navnet har vært i Norge.Erdman Jensens bror jf. skiftet, sorenskriver på Hedemarken, Hieronimus Jensen, blir bl.a. hos Simon Ellefsen , 'Min norske arv, http://www.nose.dk/Norge/index.htm tilskrevet en plass hos Brüghmann-slekten. Her står han som sønn av Ermegaard Hjeronimusdtr. Brüghmann og Jens Danielsen, og sies født ca 1660 og død 1750. Erdman er ikke nevnt her - han er jo jf. skiftet født så sent som 1683, dvs. etter Ermegaard var død. Personlig tror jeg at det må være en annen Hieronimus Jensen som det er tale om i barneflokken - var han sorenskriveren ville han vært 82 år da han krevde sin gjeld i brorens bo og 90 da han døde, hvilket ikke var så ofte sett den gangen. Sorenskriveren, som visst ikke var gift, burde vel også ha et skifte - kanskje man der kan finne ut om han virkelig hørte til Brüghmann-slekten.Det finns for øvrig en del i Danmark som brukte Erdman-navnet både som fornavn og patronym kan man se bl.a. på FamilySearch, og navnet Jens(en) er jo også meget hyppig brukt i Danmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Her kommer resten av innlegg 8 - åpenbart er mine PC-problemer ikke helt slutt enda!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

ET eller annet er helt på tull: Jeg prøver å få resten med en gang til:Kapt. Ernst Erdmann Fasseland blir ikke forklart via skiftet, så han er fortsatt et mysterium. Han kan etter min mening ikke være identisk med Ernst Erdman Ferdinand Tritzchler, for transaksjonene rundt 'Haugen' på Vigeland var endelig over 1735 (jf. Sør-Audnedalboka under Vigeland) og da tror jeg ikke denne Tritzschler var gammel nok. Jeg tror at den Tritzchler som kapt. Ernst Erdman hadde pantet sammen med var faren, Carl Ferdinand Tritzschler (sønnen kan jo være blitt delvis oppkaldt etter Tritzschlers militærkollega, forretningspartner og kanskje gode venn, Ernst Ermann?). En Tritzschler ville nok heller ikke nøye seg med å bli kaldt Ernst Erdmann Fasseland? Men at denne Ernst på en eller annen måte har tilknytting til de øvrige Erdman'ene, siden han befinner seg samme sted er vel fortsatt sannsynlig.Til bidrag nr. 5, Harald Storaker, kan jeg si at Ovenstad nevner både far (g. m. Maren Abigael) og farfar til min Jørgen Jørgensen Ertman Fasseland, sistnevnte er sønn til den Gunbjørn du også har som ane. Jeg har også brukt skifteregisteret for Sør-Audnedal som du lenket til: 'Skifter i 'Søndre Undal', Lenke, Skifter fra 1666- ca. 1800, og har der funnet både Gunbjørns og konas foreldre. Evt. kan vi sammenlikne funn på et tidspunkt?Ang. Appelone Ambjørnsdtr./Arnbjørnsdtr. (bidrag nr. 6) så tror jeg Seland har brukt bygdeboka for Sør-Audnedal, hvor navnet skifter mellom Ambjørn og Anbjørn. På sidene 233-236 + 217 er nevnt flere Anbjørner og Anbjørnssønner med tilknytting til Vigeland. Flere av dem hadde en datter eller barnebarn ved navn Appelone. En Rasmus Anbjørnssøn var en velstående mann og handlet med Ole Hansen Gotzow og lånte også penger ut. Har du mot forventning ikke sett i bygdeboka for Sør-Audnedal, så kunne du kansje der få enda litt opplysninger som kan hjelpe deg videre - hvem vet?Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Seland gjorde en kjempejobb med artikkelen sin om Gotzow-familien, men han slappet nok litt av med de siste leddene. Blant annet er ikke konerekken til lensmann Hans Jørgensen Gotzow helt på plass. Lisbeth Hansdatter står oppført som forlovet med HJG i skiftet etter sin første mann Kristoffer Trondsen Rødberg, dette betyr at Malene Jacobsdatter må være første kone og Lisbeth nr. 2. Og den tredje kona var Svane Ditlefsdatter Toftenes, datter av Ditlef Hansen Køster og Margreta Rasmusdatter Toftenes. Det skal ha vært barn i alle fall i ekteskapet mellom Hans og Lisbeth, med ved skiftet etter Hans var det bare barn etter Malene og siste kone Gjertrud Gunsteinsdatter som var i live.I første omgang la jeg Appelone Anbjørnsdatter til side, hun hadde for meg da ikke annen interesse for meg en som oppkalling for min ane Appelone Olsdatter fra Ole Hansens andre ekteskap. Det var først da jeg for forholdsvis kort tid siden begynte å kikke litt nærmere på Bent Nilsen Vigs etterkommere utenfor Grimstad-distriktet, og ble klar over linjen fra Toftenes til Svennevik i Spangereid at min mistanke ble vakt.Spesielle navn er aldri noe bevis for noe som helst, men kan ofte være en indikasjon på at her er det grunn til å grave videre. I Bringsvær-familien er det særlig tre litt uvanlige kvinnenavn som kan gi viktige signaler, Svane (etter Gunder Jonsens kone), Appelone (etter Bent Nilsens kone) og Femja (blant Jørgen von Ansbachs etterkommere, muligens etter hans mor? Ikke aktuelt i denne konteksten), som går igjen. De kan opptre som oppkalling, slik som hos Appelone Olsdatter, slik at det ikke nødvendigvis er direkte linje. Men når flere av dem opptrer på samme sted, er det grunn til å være på vakt. Her opptrer i tillegg mannsnavnet Rasmus.Problemet med de Anbjørnene og Anbjørnsønnene som nevnes i bygdeboka for Sør-Audnedal, er å finne ut hvor de kom fra. Jeg synes derfor fortsatt at Erik Anbjørnsen Svennevik er en en god kandidat som Appelones far; han hadde faktisk også en sønn Rasmus som godt kan være den omtalte forretningspartneren Rasmus Anbjørnssøn. Men for all del, beviset mangler fortsatt.Som allerede nevnt, min hovedfokus på Vigeland er å lokalisere Oles kone nr. 2, Karen Ommundsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Bonde Ole Hansen Gotzow, (ref.MINI A-1 1726-1765 fra Valle V-A):Ole H.Gotzow død 24.05.1748 ble introdusert 6.6.1742 og gift 18.9.1742 med Appelone Ambjørnsdtr.Barn fra 1.ekteskap: Magdalene Olsdtr.Gift 2.g.med pigen Karen Ommundsdtr.(Min anm.: Muligens en svært ung 'pige')Barn fra 2.ekteskap:Appelone Olsdtr. Døbt 13.11.1743.Tvillinger døbt 12.04.1747: Hans Abraham Olsen og Inger Marie Olsdtr.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

For de som er interessert i Apelonenavnet er det vel verd å kikke på Holumboka under Linland og for bindelsen fra Lensmann Fredrik Gautsson vi sønnesønnen Hans Fredriksson Linland til Saanum.For øyeblikket ser jeg flere forbindelser mht Apelone-navnet og som vi ser på Linland Fredrik Gautsson har en sønn Erik Fredriksson med sønn Hans!Jeg har ikke undersøkt kildene, men det er kanskje en vei å gå selv om dette vel hører inn under Gotzow-temaet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Når jeg får litt bedre tid og anledning skal jeg se litt etter i noen andre kirkebøker vedrørende Karen Ommundsdtr. Det kan godt tenkes hun ikke var fra området, men tilreist tjenestepige - hos O.H.G. - som ble ny ektefelle straks etter den 1.kones bortfall.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg fikk blod på tann, og sjekket skiftekortene for Lyngdal nærmere. Det kan ikke være tvil om at brødrene Rasmus og Peder Anbjørnsen, som slo seg ned på Vigeland, var sønnene til Arbjørn Eriksen Svennevik og Anne Pedersdatter Svennevik. For sikkerhets skyld hadde de giftet seg med hver sin søster, Apelone og Else Torgesdatter Svinør. Disse var kusiner til mennene, deres mor Maren Pedersdatter Svennevik var søster til Anne, så familiens bidrag til det biologiske mangfold må ha vært begrenset. Det er vel godt håp om at bekreftelsen eller falsifiseringen på om Apelone Anbjørnsdatter var søster til disse to ligger til tilsvarende, men ikke avfotograferte skiftekort for Spangereid i SAK.En interessant bifangst dukket opp: I 1683 var det skifte etter en Jørgen Olsen på Vigeland, gm. Ingeri Gunsteinsdatter. Den første av hans barn var ført opp som Gunstein Fasseland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Til sistnevnte innlegg:Da Appelone Olsdtr. flyttet oppover på bygden er det vel sannsynlig at hennes moder Karen Ommundsdtr. flyttet etter. Dette bla. fordi Inger Marie var død ved skiftet. Såfremt du ikke finner henne nevnt i noen skiftekort (tvilsomt), vil jo det være oppklarende å søke i datterens fotspor.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

En korreksjon til mitt innlegg nr. 12:Barn fra 1.ekteskap: Magdalene Olsdtr.Hun ble døbt Malene(a) og senere forlovet med sergiant Jørgen Fasseland, sønn av løitnant Fasseland.Ved ektesvielsen til Ole Hansen (Gotzow) Vigeland og Karen Ommundsdtr. var disse cit.:Rasmus Ambjørnsen, Henning Kierulf og Johannes Storck.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Jeg returnerer til mitt opprinnelige emne her i diskussionen ang. kopling mellom navnet Abigael, slekten Undal og Gotzow med en slags senter i Sør-Audnedal. Erdman-navnets forbinnelse til presidenten Erdman Jensen fikk jeg jo svar på i bidrag nr. 7.Igår fikk jeg tak i E. A. Thomles artikkel ang. Undal-familien (utgitt som særtrykk i København i 1906 av Personalhistorisk Tidsskrift). Jeg har ikke før arbeidet med Undal-slekten, og vet ikke hvor mye av Thomles resultater som evt. siden er blitt oppdatert med ny viten, men han har iallfall en Anna Bøgvad, f. ca. 1686, datter av Abigael Jonasdtr. Undall og fogd i Mandal (utnevnt 1683), Hans Pedersen Bøgvad. Abigael var igjen datter til mag. Jonas Andersen (Undal) som var sogneprest i Kristiansand og Oddernes, f. ca. 1634, død i Kristiansand 1691. Gift ca. 1661 m. Anna Matsdtr. som Thomle regner med var datter av Mats Christensen, fogd i Robyggelaget og fra 1661 borgermester i Kristiansand. Magister Jonas Andersen var sønn til tolderen i Snig i Undal, Anders Jonssøn, g. m. Ingeborg Lauritsdtr. Westhoff.Dermed har jeg nok fått Abigael-navnet ført et par ledd bakover fra min egen ane, men det ville fortsatt være spennende å se om det gikk an å finne en sammenheng mellom Undal-slektens visstnok eneste Abigael (?) og en tidligere Abigael med tilknytning til Sør-Audnedal og evt. Gotzow-slektens bruk av samme navn i området. I forbinnelse med Gotzow-slekten er prestedatteren Abigael Hansdtr. Gotzow kanskje også oppkaldt? Hvis det er etter en bestemor må det være hennes for øyeblikket navnløse farmor, som Per Seland forsiktig spekulerer på om kan være bindeleddet og årsaken til presten Hans Jørgensen Gotzows lokale støtte i Sør-Audnedal på tross av at menigheten nesten ble tvunget til en annen kandidat.Innlegg ang. Erman Jensen og hans bror, sorenskriver Hieronimus Jensens slekt er jeg også fortsatt interessert i - selv om en “Jens” er vanskelig å jakte og det ikke er usannsynlig (som også Odd Ottesen nevner i innlegg 7) at disse to har danske aner, så var vel rekrutteringsgrunnlaget i Kristiansand i forbinnelse med bl.a. rådmanns- og borgermesterstillinger på det tidspunktet Erdman Jensen gjorde karriere alt blitt litt innspist, så det fortrinnsvis var folk som alt hadde forbinnelser til byen som ble utnevnt til slike poster (og løp av med borgermesterdøtre)? En dansk tilknytning kunne derfor kanskje heller være en eller to generasjoner tidligere? Dette er det kanskje fagfolk som kan fortelle mer om.Per Holte Rosenkildes bifangst (innlegg 15) ang. Gundbjørn (ikke Gundstein) Fasselands foreldre på Vigeland vil man kunne finne ved å følge lenken min i innlegg nr. 10 ang. skifter i Sør-Audnedal og der gå inn på Vigeland (eller her: [url="http://www.rolfsteinar.net/sor-audnedal/skifter/kartotek/slides/040209-1444-46%20-%20.html>Lenke ).Om Appelone Ambjørnsdtr. og Karen Ommundsdtr.s foreldre kunne det kanskje være en ide å sette opp et nytt emne eller videreføre diskussionen i Gotzow-temaet via

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Man bør være meget varsom med å ekskludere f.eks. noen av de hittill nevnte personer, f.eks. Karen Ommundsdtr. over til PHR's tidligere tema. Hun kan svært sannsynlig være koblet til selve temabeskrivelsen.Hvis man bla. har gransket alle de eldste kb'ene for området med alle de tilleggsopplysninger som finnes - kan man bli rimelig sikker. Etter hva man ser av debattens innhold hittil kan det ikke synes at noen har utført dette.For min part - som arbeider med endel annet for dette området - med problemstillinger over til DN'er, ser jeg at f.eks. Svane o.a. m.fl. finnes relatert de ugranskede kilder hittil. Eksisterende henvisninger til ymse sålangt, har neppe gått helt i dybden.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Ref.: Kirkebøkene for Sør-Audnedal f.o.m. 1726:Navnet Svane forekommer mest i Spangereid, deretter i Valle og noen i Konsmo.En Ferdinandesdatter finnes gift i Spangereid.Vanlige innførsel er over 4 linjer, men i 1733 er 'Zidsler' (Tritzchler) nevnt over en halv side.Ellers er det for Valle sogn allerede fra den 5.mai 1726 ført en nøye oversikt over publ.abs. hvor også navnet til flere kjente herrer finnes. Det er kanskje en av grunnene til at bygdeboken kan gi forvirringer. Ønskes der noen oppslag vedrørende teamet er det bare å legge inn en forespørsel.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

For å kompletere bygdeboken noe kan man fra kb'ene for Sør-Audnedal ta med følgende:13.jan. 1745 Døbt Elina. Foreldre: Sergiant Jørgen Fasseland og Malene Olsdtr.21.mars 1745 Publ.abs.: Tone Nilsdtr. og Premierløitnant Jørgen Fasseland.30.mars 1745 Døbt Tone Cathrine u.e. Foreldre: Tone Nilsdtr. og Premierløitnant Jørgen Fasseland. Flere faddere.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Eller fikk jeg nettopp oversendt følgende:I Svinør-boken finnes en del navn som er nevnt i innleggene. Blant annet Erdmann, flere Svane og Abelone.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Videre fra kb'en: Noe vanskelig skrift.9.okt.1743 Døbt Pernille. Foreldre Rejer Tro? og Abigal ? Vigeland. Faddere: Karen Ommundsdtr. Vigeland, Niels A? og Torber? J? Vigeland.9.okt.1743 Døbt Abelone. Foreldre: Rasmus Ambjørnsen og Ingrid Olsdtr. Vigeland. Faddere: Torbør Torjesdtr., Ole Gotzow og Appelone Ambjørnsdtr. Forl.13.nov.1743 Døbt Apelone. Foreldre Ole Hansen Gotzow og Karen Ommundstr. Vigeland. Introd.22.nov. Faddere: Monsiur Jørgen Fasseland, Erdmann?, Rasmus Ambjørnsen, Lisbeth Nilsdtr. Vigeland. (Min.anm.: til venstre i margen for 13.nov.står det noe som ligner på 'u.e').25.febr.1745 Døbt Aasille. Madame Lisbeth Nilsdtr. Stro? ø.Vigeland utlegger til barnefader Niels Amb.. eller Anens..Vigeland. Faddere: Karen Ommundsdtr. Ole Hansen ibid.,Peder Ambjørnsen, flere utydelige.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Knuts kirkeboksavskrifter avgjør saken. Både forloverne og fadderne til Apelone tilhørte Ole Hansens omgangskrets. Karen Ommundsdatter har nok derfor med all sannsynlighet kommet utenfra, og faller nok derfor utenfor dette temaet. Tilknytningene mellom Oles og hans første kones slekt er derimot adskillige.Gines hypotese om mulig forbindelse bakover fra Undal-slekten mot Hr. Hans Jørgensen Gotzows mulige lokale støtte i Sør-Audnedal virker lovende. Selv gjorde vi for et par år et forgjeves forsøk på å lokalisere gods som ikke kom fra Hans Teiste i prestens eie. Prosjektet resulterte i en masse støy om Lista-gods på Nedenes-bønders hender, uten at vi klarte å få noen konklusjoenr ut av dette heller. Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

I et tingmøte på Fasseland i Valle sokn, 15-09-1662 Lister 1662 (nr. 2)Sak nr. 106 i tingboka Lister 1662 (nr. 2)LenkeEr der tatt med en ”steffning aff velb. frue, fru Barebro Graaboe”Kjenner noen til Graaboe's forbindelse med bla. Fasseland?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.