Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Thorstensen

[#22092] Ekteparet Ole Larsen og Marethe Nilsdtr. Kinn, Sunnfjord 1700 ?

Recommended Posts

Gjest Rune Thorstensen

Ole Larsen Sollem og Marethe Nilsdtr. giftet seg i Kinn 10.09.1697.Jeg har grunn til å tro at dette er samme Ole Larsen som det var skifte etter på gården Pusevik 14.05.1751.Enken er da oppført som Marethe Nilsdatter, og det eneste ekteparet jeg finner giftemål på som passer er de nevnte personene i 1697.Men hvor er denne Ole Larsen i 1701 tellingen for Nordre Bergenhus Amt? Og er det noen som drar kjennsel på dette ekteparet , og som kan fortelle meg noe mer om opphav og fødested? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

I det samme skifte fra 1751 ble også følgende barn nevnt. Nils , Rejel og Anders alle myndige, Anne gift med Rasmus Markussen Soleim , Brite gift med Antons Andersen Sagen, Janiche gift med Lars Andersen Løvignæs , Sigri 26år og Synneve 24år.Er det noen som kjenner til denne familien , og som kan fortelle meg noe om Ole og Marethes opphav? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

Marethe Nilsdotter var sannsynlegvis dotter til Nils Lasseson Sundal (1644-1689)og Ingeborg Ingvaldsdotter(ca.1640-f.1701) frå Helle bnr. 1 i Naustdal.I fylgje Florasoga s. 574 fekk Ole Larsson og truleg Marethe Nilsdotter eit barn for tidleg i Sundal i 1697.Når det gjeld Ole Larsson er eg nesten blank. Det er nærliggande å tru at han var fra Solheim i Nordalsfjorden, som nesten er nabogard til Sundal. Det er heller ikkje umogeleg at han var frå Solheim i Hyen, som er ein nabogard på andre sida av fjellet (sør for Sundal), men eg har ikkje funne nokon som passar med å være foreldra hans der. Namnet Rejel eller Reiel på ein av sønene kan dra i retning mot Hyen, då dette namnet var brukt der. I 1701-mantalet er der ein Ole Larson, 31 år, på garden Gjengedal i Hyen. Dette kan passe med alderen på Ole Larsson Puservik når han døde 81 år gamal i 1751, jf. Florasoga s. 93. Ole Larsson forsvant tydelegvis frå Gjengedal like etter 1701, jf. Gloppensoga bd. III s. 224. På Gjengedal i 1701 var det også eit barn med namnet Nils Olsson på 1,5 år, som kan passe med å være sonen til Ole Larsson.Det er mogeleg at det sonen Nils som er å finne på garden Sørbotnen i Bremanger, sjølv om alderen ikke passar heilt.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hjertelig Takk Leif for svært interessante opplysninger.Det lyder svært troverdig.Kanskje der er noen skifter som kan bekrefte noen av opplysningene.Ingvald-navnet fra Helle i Naustdal mener jeg å ha vært borti tidligere i forbindelse med denne grenen av slekta.Men jeg har ikke tilgang til databasen min her i Ålesund.Jeg skal sjekke det til helgen. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bergfjord

Hei Rune, ser du jobber med slekt fra Kinn Sundal Er det samme slekt som Ole Rasmusen og Sara Andersdtr som du hjelpte meg med. Og et siste spørsmål er du i etterslekt fra Daniel Nilsen Alvøen og Maria Olsdtr. Takvam Du kan om du vil svare meg her, eller på helgand@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

I mine notater har eg eit skifte etter Sigri Reielsdotter på garden Solheim i Hyen i 1709. Fylgjande arvingar er nemnde:- broren Lars Reielson, død, med sonen Ole Larsson Løkkebø- søsteren Giøe Reielsdotter Hjorteset. Formynder for henne var mannen Willum Knutson Hjorteset.Sigri Reielsdotter (1643-1709) var truleg dotter til Reiel Larsson Solheim (1624-1707), jf. Gloppensoga bd. III s.294.Eg har ikkje funne nokon Ole Larsson på garden Løkkebø, så det kan tyde på at han berre har vore der ei kort tid.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hallo Leif, og takk for innlegget ditt. Kan dette tyde på at Ole Larsen , som ved ekteskapet i 1697 oppga Solheim som føde/oppholdssted, var sønn av Lars Reielson? Ole skal være født rundt 1670. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Ved koppskatten i 1645 på gården Solemb finner jeg oppsitter Reiel Solemb og hans kvinne Anne.Da vet vi at Reiel var gift med Anne i 1645.Ved prestemantallet 1666 er Reiel 46 år og sønnen Lars 16år.På FamilySearch IGI finner jeg en Rejel Olsen døpt 01.11.1706 i Gloppen med far Ole Lauritsen.Kan det være den samme Rejel som ble nevnt i skiftet etter Ole Larsen Sundal i 1751? Det skulle ha vært interessant å vite hvor i Gloppen denne Ole Lauritsen bodde i 1706.Har noen tilgang til kirkeboken for Gloppen i 1706? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

For dei som har tilgang på kyrkjeboka for Kinn kan det være vitneleg om ein Ole Larsson Løkkebø hadde barn til dåp der på byrjinga av 1700-talet og kva namnet på barnet var.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

I Bremangersoga s. 65 under garden Liset fant eg eit anna skifte som kan være oppklarande for deg. Skiftet er skreve slik:'1763 skjifte etter Sigrid Olavdotter til ekkjemannen Anders Olavson og til hennar arvingar:1. Broren Nils Olavson Sørbotnen, myndig.2. Reidulf (Reyel) Olavson Emhjella, myndig.3. Broren Anders Olavson 'Putzerviig' d. sine born: Diss Andersson 14 år, Jo Andersson 10 år, Olav Andersson 8 år, Eilin Andersdotter 6 år.4. Systera Anne Olavdotter Solheim (kvar?).5. Systera Brite Olavdotter 'Sauge Platz'.6. Janik Olavdotter Eikjeset.7. Synnøve Olavdotter 'Wettviigen'.'Som nr. 2 viser har denne familen tydelegvis band til Hyen, og dette må være den Reiel Olsson Solheim som i Gloppensoga bd. III s. 281 er nemnd på Eimhjellen bnr. 6. Det som ikkje passar, er at han der er oppgjeven som død i 1757.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hjertelig takk igjen Leif. Brikkene begynner å falle på plass . Da er det nok den samme Rejel som gifter seg i 1732. Lenke. Da skulle det ha vært svært interessant å visst hva som står i kirkebok for Gloppen vedr. dåpen 01.11.1706 av en Reiel Olsen med far Ole Lauritsen. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elsa-Karin Svendsen

Faddere ved dåpen til Reiel Olsen 01.11.1706 Gloppen Mini A1 (avskrift):Villum Knudsen Hiortesetter, Anders Knudsen Hiortesetter, Lars Erichsen Solum, Syneve Nilsdtr. Solum, Marthe Erichsdtr. Solum.Reiels kone Siri var fra Eimhjellen bruk 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hjertelig takk for den informasjonen. Står der noe gårdsnavn ved dåpen til Reiel? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

Den eine fadderen, Synneve Nilsdotter, var truleg syster til Marethe Nilsdotter, jf. mitt innlegg i tema nr. 17017.Eg har i mine notater registrert 3 syskjen til Marethe: Lars, Synneve og Ingvald. Sistnemnde er ein av dei som eg har mine aner frå.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk igjen Leif for henvisningen til tema 17017.Da kan man anta at Synneve og Simon bodde en stund på Solheim/Solum i Hyen.Dersom dette er korrekt , skulle det være nærliggende å tro at den Reiel som ble døpt i Gloppen 1706 virkelig er sønn av Ole Larsen og Merethe Nilsdatter. Men hvor i Gloppen bodde Ole og Marethe i 1706 , og når flyttet de tilbake til Sundal? Her er fortsatt noen ubesvarte spørsmål før alle brikkene faller på plass.Dette er slekten min , og således har vi felles røtter Leif. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Morten Svendsen

Gjengedal er gårdsnavnet som er oppført ved Reiel Olsens dåp 1. november 1706. Etter det jeg har notert hadde Ole Larsen fire barn til dåps i den tiden han bodde i Gjengedalen: Nils (1700), Brithe (1702), Janiche (1704) og Reiel (1706).Fadderne ved disse dåpene var fra Gjengedal, Stordal, Solheim, Aa, Hjorteseter og Ommedal.Mødrenes navn var ikke med i kirkeboken for Gloppen på den tiden, men en Marthe Nielsdatter Gjengedal er oppført som fadder for dåpsbarn både i 1703 og 1704. Antar av tidligere innlegg at dette må være Ole Larsens kone, og at både Ole og Mar(e)the dermed er knyttet til Gjengedal i disse årene.Jeg vet ikke når Ole og Marthe flyttet fra Gjengedal. Men det vil vel være nærliggende å sjekke dåpene til f.eks. Anders, Anne og Synneve som er nevnt i skiftet fra 1763 ovenfor, og som jeg antar er yngre søsken til Nils, Brite, Janikke og Reiel.mvh Morten Svendsen (etterkommer etter Reiel Olsen og Siri Andersdatter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hjertelig takk for opplysningene Morten.Da stemmer dine opplysninger med Leifs innlegg nr.3 i denne debatten.Vi kan vel dermed slå fast at Ole og Marethe/Marthe giftet seg i Kinn i 1697 , men bodde på Gjengedal til etter 1706 ved Reiels dåp.På FamilySearch IGI finner jeg en Anders Larsen døpt 08.04.1710 i Svanø , Kinn med far Ole Larsen.Det er derfor grunn til å tro at Ole og Marethe flyttet til Sunndal mellom 1706-1710. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

En liten tillegsopplysning.Den Janiche som ble døpt 1704 i Gloppen døde trolig ung.For Ole Pusevigen døper en datter Janiche 07.06.1715. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Øren

Hei Rune og takk for ein gjevande debatt, men trur du ikkje at det her er snakk den Ole Larsson, som eg nemnde i innlegg nr. 6, og at han soleis budde på Løkkebø 10.7.1709? Som du sikkert veit er Løkkebø nabogarden til Solheim, med dei nære band som det innebar.Mvh. Leif Øren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hei igjen Leif og takk til deg og for en svært interessant og givende debatt.Det kan godt tenkes at du har rett, men det kan og være en og samme mann.Jeg vet ikke når Ole og Marethe slo seg ned i Puseviken.Jeg vet ikke hvor i Kinn Anders ble født i 1710, eller om det er den rette Anders.Men som du ser av innlegg nr.2 og ditt innlegg nr.10 , så stemmer navnene overens.Vi vet nå at Ole og hustruen bodde på gården Gjengedal minst til 1706.De kan ha bodd på Løkkebø i 1709, og i 1715 er de i Pusevigen.Nå er det riktignok et stykke fra Gjengedal/Sundal/Løkkebø til Pusevik og Tirdal, men ikke større enn at de uten problemer kunne ha havnet der.Følger man Norddalsfjorden utover kommer man til Pusevik og Botnafjorden.Jeg skal prøve å få sjekket hvor de døpte barn mellom 1706 Reiel, 1710 Anders og 1715 Janiche som skal være født i Pusevik.Det var altså der Ole Larsen endte sine dager i 1751.Forøvrig vet jeg ikke hvor det ble av Marethe , eller når hun døde.Anders er min tipx4 oldefar. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Da Ole Larsen og Marithe giftet seg i Kinn 10.07.1697 sto hun oppført som enken. Lenke Er det noen som vet når og med hvem hun var gift for hun ble gift med Ole? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.