Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lene Jansen

[#22594] Randsfjor papirfabrikk

Recommended Posts

Gjest Lene Jansen

to av toppoldefar sine brødre bodde og jobbet ved Randsfjord papirfabrikk. Finner lite historisk info om fabrikken på nettet. Kan noen hjelpe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Jansen

3 brødre jobbet ved Ransfjord papirfabrikk. Vet bare det som står i folketellingene om tiden på Jevnaker. All info av interesse.1. Limkoker Johan Torstensen Dalen f 1849 Modum Gift med Berte Eriksen f 1859 Gran2. Even Torstensen Dalen f 1871 Modum Gift med Thea Torgersdatter f 1864 Modum3. Maskinfører Kristian Torstensen Dalen f 1866 Modum Gift med Anna Charlotte Molin. Skal ha fått 15 barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell H Myhre

Lene ! Aksjeselskapet 'Randsfjord Træsliberi' ble stiftet i og med utstedelse av tegningsretter 21.09.1883. Selskapets virksomhet omfattet fra første stund av fremstilling av mekanisk tremasse, ved et prosjektert fabrikkanlegg ved Bergerfossen i Randselva i Jevnaker kommune. Fra oppstart av sysselsatte selskapet 15 mann. Etter 18 års virksomhet knyttet til fremstilling av våt tremasse, ble det i 1890 i tillegg oppført en papirfabrikk ved anlegget, samtidig som selskapets navn ble endret til 'A/S Randsjord Træmasse og Papirfabrikk.'I selskaps form eksisterer bedriften fortsatt, 114 år etter stiftelsestidspunktet, under samme navn.A/S Randsfjord ekspansderte raskt, og utviklet seg til å bli en av de aller betydeligste industriarbeidssteder på Jevnaker, og på Hadeland i sin helhet. Gjennom det meste av 1920-åra sysselsatte bedriften nær 200 menn og noen kvinner. Mange av disse var bosatt i husmannsplaser i fabrikkanleggets nærområde. I tillegg lot bedriften ca. 1890 oppføre to store arbeiderboliger på 'Moløkka' i utkanten av fabrikkområdet, som hver inneholdt 12 leiligheter med to rom hver; et kombinert kjøkken og oppholdsrom i 1. etg, med trapp direkte opp til et soverom i 2. etg.Informasjon om selskapets historie er ikke vanskelig tilgjengelig kun på nett, men i sin allminnelighet ! I 1930 inntraff nemlig den ulykkelige hendelse som skulle komme til å besgle bedriftens skjebne endelig. Om formiddagen den 16. juni dette året ble bedriften brannherjet. Brannen som oppstod på baksiden av 'Papirmaskin Nr. 1' utartet seg eksplosjionsartet, og til tross for horder av frivillig personells innsats, og at brannvesen såvel på Jevnaker som i Hønefoss rykket ut med alt som fantes av disponibelt mannskap og materiell, lot ikke den voldsomme katastrofebrannen seg stanse.Storparten av den betydelige arbeidsstokken stod plutselig uten noen form for sysselsetting. Det eksisterte lenge et håp i dette særpregede indudtrisamfunnet om at bygningsmassen ville bli gjenreist, og virksomheten gjenopptatt. Så skjedde aldri. Selskapets ledelse fant det simpelthen ikke regningssvarende med nyinvisteringer i en slik størrelsesorden i de ''harde 30-åra.''Samtlige aksjer i selskapet ble etter hvert oppkjøpt av A/S Viul Tresliperi; en søster-bedrift lenger nede i Randselva, og vannfallet i Bergerfoss ble av A/S Viul i stedet utbygget for produksjon av elektrisk kraft. Bergerfoss kraftstasjon eies således i dag fortsatt av selskapet A/S Randsfjord Træmasse & Papirfabrikk; et datterselskap av Viul Tresliperi A/S, som forestår kraftproduksjon i et svært moderne produksjonsanlegg. Kraften som produseres ved anlegget selges i det alt vesentlige til kommunenale kraftselsakaper på Hadeland og Ringerike, foruten til Follom Fabrikker utenfor Hønefoss.For den lokalkjente, er det fortsatt mulig å påvise bygningsrester etter det opprinnelige produksjonsanleggets fundamenter i området.Tidl. lektor Reidar Aarflot på Jevnaker, som var spesielt lokalhistorisk interesert, lot i 1985 publisere lokalt en omfattende, instruktiv og særdeles interessant artikkel knyttet til såvel driftsforhold ved fabrikkanlegget som livsilkår for arbeidstakerne. Artikkelen er for en stor del basert på informasjon i form av muntlige overleveringer til artikkelforfatteren selv, og er således av enestående lokalhistorisk verdi. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til undertegnede, enten pr. mail eller tlf. (911 13 966)Jeg har forsøkt å innhente informasjon om din tipp-oldefars brødres og deres respektive familiers tilknytning til 'A/S Randsfjord.'Johan, Even og Kristian var, som du mest sannsynlig kjenner til, alle født i Modum, som sønner av verksarbeider Thorsten Johannessen (f. ca. 1828 i Modum) ved Modum Blaafarveværk og hustru Johanne Andersdtr. (f. ca. 1827 i Modum) De var gjennom mange år bosatt i en av arbeiderboligene på 'Nymoen,' knyttet til verket. Senere vet vi altså at familien antok 'Dalen' som et slags ''tidlig'' familienavn, og det er vel altoverveiende sannsynlig at et senere bosted for familien må ha vært plassen Dalen under Fossum, som var Blaafarveværkets eiendom.Johan var altså gift med Berte Eriksdtr. fra Brandbu. Hun var f. 22.02.1859 i husmannsplassen Jønnæsenga u. Jønnæs. Garden Jønnæs (nåv. g.nr. 4/1 i Gran) er beliggende ca. 30 km. nord for Jevnaker sentrum, langs Randsfjordens vestside. Berte var medlem av en søskenflokk på 8 unger, hvorav de fleste i likhet med henne var født i Jønnæsenga. Foreldrene var Erik Jacobsen f. Næseiet og Berte Olsdtr.f. Bakerstua under Drøvdal, (Nåv. g.nr. 145/1 i Gran) begge Brandbu. Tidlig flyttet Berte hjemmefra for å forsørge seg selv, i det hun allerede i 16-års alder ble tjenestejente på søndre Bjerke i Brandbu, (Gran, Nåv. g.nr. 70/1) hvor hun hadde fast boplass i fjøset (!)Berte og Johan giftet seg ikke i Gran, men mest sannsynlig i Modum. I alle fall melder den 22 år gamle Berte utflytting fra Gran til 'Ødegarden' i Modum, med attest dat. 06.09.1881. Eiendommer kalt Ødegarden finnes flere steder i Modum; ( i Vikersund, Sysle og Snarum, på Drolsum og Haugsfoss) således er det ikke uten videre godt å identifisere den den konkrete plasen Berte tilflyttet. Avgangslistene inneholder ikke opplysninger om bakgrunnen for flytteforholdet, men det synes som et ''åpent spørsmål'' hvorvidt Berte var bekjent med Johan fra tidligere av. I alle fall kommer parets første barn, Jenny, til verden i Modum nettopp året 1881. Senere fikk de altså i tillegg barna Emilie og Anna i Modum, f. h.h.v. 1884 og 1886.Så flytter Johan m/ fam, tilsynelatende som den første av de tre brødrene, til Hadeland og Jevnaker, der Johan raskt får ansettelse ved 'A/S Randsfjord.' Her får de barna Emma, f.11.12.1888 Bergljot, f. 01.11.1891 Elen Johanne, f. 27.02.1895 Trygve, f. 04.04.1897 Einar, f. 15.11.1899 og Sigurd, f. 11.04.1902.De er samtlige født i papirfabrikkens arbeiderbolig, og døpt i Jevnaker kirke.Even - var altså gift i Modum m. Thea Torgersdtr. Bendixbyplassen u. Bendiksby, (Nåv. G.nr. 122/1 i Modum) datter av en husmannsenke ved navn Margit, men med ukjent patronymikon, visstnok født ca. 1835 i Hjartdal.Deres eldste datter Elisabeth ble altså f. i Modum 1890, mens parets alle senere barn er født i papirfabrikkens arbeiderbolig og døpt i Jevnaker krk. : Thorsten, f. 24.07.1893 Torger, f. 09.08.1895 Johanne, f. 26.08.1987 Johanne (2), f. 13.06.1899 Hans, f. 09.06.1900 Johannes, f. 12.07.1906 Karl, f. 21.05.1903Kristian - kom som den siste av de tre brødrene til Jevnaker, og var den eneste av dem som kom ugift. Gift ble han imidlertid i Jevnaker kirke, i det han 01.09.1894 altså viedes til svenskfødte Anna Charlotte Molin. Hun var f. 1872 i Elfsborgs Len, og sønn av ''arbeider August Molin.'' Konfirmert ble hun i Fuxerna krk. 1887. Hvorfor Anna Molin havnet på Jevnaker har jeg (foreløpig) ikke funnet rede på. Mange svenskfødte familier var knyttet til Hadeland Glassverk, men så synes ikke å være tilfelle hva angår Anna. Hennes foreldre synes ikke å ha vært bosatt på Hadeland. Selv synes hun heller ikke å ha oppholdt seg lenge på Jevnaker før det ble uttatt 1. gangs lysning mellom henne og Kristian, 19.08.1894. I alle fall forelegger hun attest fra Pastor Haugsten i Fuxerna dat. 29.07. s.å. Her foreligger imidlertid en åpenbar inkonsistens; på dette tidspunkt var Anna gravid med Kristians barn i 6. måned (!)Det opplyses altså at dette paret ''skal ha fått'' 15 barn. Det stiller jeg meg i alle fall delvis tvilende til, all den stund jeg har vært i stand til ''kun'' å påvise følgende 10:Karl, f. 21.09.1894 Svanhild Johane, f. 14.09.1895 Karl (2), f. 14.08.1897 Villi August, f. 26.12.1899 Rut, f. 31.07.1902 Agnes Kristine, f. 28.11.1904 Alv Georg, f. 14.02.1907 Oskar, f. 14.09.1909 Elisabet, f. 10.08.1911 Knut. f. 11.09.1915Barna er alle døpt i Jevnaker kirke. De 8 eldste er født i papirfabrikkens arbeiderbolig, de to yngste i Barbrostua u. Nøkleby. (Nåv. G.nr. 151/2 i Jevnaker.)For kommentarer eller spørsmål utover de som er forsøkt besvart her, gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at jeg naturligvis gjerne kan kontaktes ! Mvh. K. Myhre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Jansen

Hei Kjell H Myhre! Etter fire lange uker er jeg endelig på nett igjen. Ble noe tull fra Telenor sin side ved flytting. Tusen takk for at du tok deg tid til å skrive all den spennende infoen. Det hadde vært gøy å lese en kopi av den artikkelen du nevnte. MVH Lene

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Kjetil Berg

se: www.kistefos.museum.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Kjetil Berg

Vil frresten si at den Knut som er nevnt her som født i 1915 fortsatt lever på Jevnaker.Kjetil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Jansen

Hei Odd Kjetil Berg! Takk for opplysningene.Vet du no mer om denne Knut ville jeg satt pris på om du mailet det til meg. lene_jansen@hotmail.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.