Jump to content
Arkivverket

[#22712] Lensmann Salomon Blix


Guest Alv  Edvardsen

Recommended Posts

Guest Alv  Edvardsen

Jeg fant en Lensm. Salamon Blix i Namdalen og lurte på om det er noen som kjenner til noe om ham og evt. barn. Dette da jeg leter etter en Salomon og denne kunne passe i sammenhengen. Han er oppført m. en kone Else Hansdr. som det var sk. e. på Sør-Eitran i 1723. Har noen sett dette skiftet ? -- Fra samme slektsgruppe som jeg trenger en Salamon til, reiste en Petter Elias Larsen, f. ca. 1654 til Namdalen. Kanskje noen vet noe om ham ?Alv Edvardsen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Steinar Hansen

Salomon Salamonson Blix, f. 1631 i Lit i Jemtland, død på Leka i 1713. Flyttet til Norge og kjøpte gårdene Sør-Eitran og Devik i Namdalen. Bosatte seg på Leka og ble lensmann. Gift med fogdedatteren Else Hansdotter Sucherbager (1639-1720).Tre sønner:1. Salomon (1669-1701), immatrikulert ved Københavns universitet 1689, studiosus og presten medhjelper i Brønnøy 1695, kort etter hører ved katedralskolen i Bergen. Ugift.2. Hans (1671-1719), bodde på Eiternes og var lensmann på Leka etter faren. Gift med Kirsten Pedersdotter.3. Johannes. Lensmann i Bindal. Etterslekt i Namdalen.Salomon var for øvrig sønn av sogneprest til Lit Salomon Lauritsson Blix, som en tid også var kapellan i Strinda, og Lavinia Lauritsdotter Dal.Kilde: Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind III - artikkel om Blix'erne i Jemtland av Henning Sollied.

Link to comment
Share on other sites

Guest Alv  Edvardsen

Takk skal du ha for svaret. Beklageligvis er nok dette da feil Salomon, da 'min' Salomon døde 1693 og var gift med mange barn.-- Men det forhindrer jo ikke at han allikevel kunne ha vært av samme slekt. På den tiden gikk jo navn i arv, og Salomon var jo ikke så veldig vanlig. Så var det jo ellers i slekten forbindelse med både 'Lensmann og Prest'.-- Vel, vel.-- Kanskje det dukker opp en ny Salomon.-- Med hilsen Alv.--

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

Hvor holdbar er linken mellom Salomon 'prest' og Salmon 'lensmann' som nevnes i innlegg nr. 2?Kan han ha et mer rotfestet forhold til Namdalen en det som tidligere er antatt?Er det noen som kjenner til den eldste historien om borgerleiet/handelstedet Solsem (1693:skrevet Solsund)på Leka?29 oktober 1692 selger 'Dyddige Mathron Maren Blix Sal(ige): (Jens?) Pedersen Ribe' borgerleiet og bruket 'Solsund på Lechens', 'med ald sin tilhøerigge handels cicumferentz og borgelig frihet det til Evijghet under be(mel)ts qvindis egen haand og hos trychte signet tillige med Lensmand Salmon Blix, Hendrich Pedersen og Guldbrand Joensen som ogsaa deris hender og zignetes under skrefvet haver'.Det var vel ikke bare som 'øvrighets' person bondelensmannen Salmon Blix underskrev skjøtet utstedet av Maren Blix i 1692?Jeg skriver bevist Salmon for det slik jeg har funnet han i orginal-/primærkildene :)Det blr nevnt at Salmons sønn Hans vart lensmann etter faren. Før eller etter Nicolaus Laurisen, som jeg finner nevnt som lensmann over 'Lechøe fierding' 1705?Salmon Blix forpaktet også morsarven til min ane Jørgen Hansen Ørums barn fra 1. ekteskap.Mvh KurtParantesen rundt Maren Blix avdøde manns fornavn er på grunn av at det navnet er overskrevet så mange ganger at det vart rent uleslig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Alv  Edvardsen

Hvor sikker den ene eller annen lenke er, er hva jeg forsøker å finne ut av. For alt jeg vet, så trenger ikke 'min' Salomon å ha noe med sl. Blix å gjøre i det hele tatt.- Denne Salomon som det var sk etter i 1693 var imidlertid g.m. en Boel, som da åpenbart var en tante til Godseier Franz Nilsen Winther på Vevelstad. Han var g.m. Kierstin Gjertsdr., i hennes 3. ektesk., dr. av Lensm. Gjert Jørgen Holst. En datter av Kjerstin i hennes 1. ektesk.m. Mogens Nilsen, blev g.m. sønn til den aktuelle Salomon.- Om man kjenner til disse slektene, skulle det vist være nok av både 'lensmann og prest'. - Men det kan vel bli vanskelig å finne ut noe mer, så langt tilbake i tiden ? Med hilsen Alv.--

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Steinar Hansen

Ja, selvfølgelig kan det være feil Salomon. På den annen side kan det neppe ha vært så mange Salomon Blix som var gift med en Else Hansdotter som det var skifte etter i 1723 (tre år etter at hun døde) og som var i besittelse av Sør-Eitran.Man skal selvfølgelig være så sikker i sin sak som mulig på dette feltet, men å fastslå at Salomon Salomonson Blix er feil person fordi Sollied oppgir 1713 som dødsår og du har 1693 er muligvis litt tynt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Steinar Hansen

Til innlegg 4:Jeg vet ikke hvor holdbar linken er. Jeg har bare referert til en artikkel i NST (med kildeangivelse).Sollied opplyser ellers at Salomon - han som skal ha flyttet til Norge - kjøpte Søreiteren og Devik av Kronen ved skjøte av 30/5 1666 og at han senere samlet seg mye jordegods i distriktet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn H. Nyheim

Til Dahlstrøm: Fra Hornemanns slektstavler ved Statsarkivet har jeg notert en Hans Pedersen Ruberg, som iflg Hornemann var bosatt på Solsem. Denne skulle hatt en sønn som var gm Maren Lauritsdatter Blix. Han knytter Hans Pedersen til Ruberg-slekten på Kanestrøm (Nordmøre), uten at jeg vet hva kilden er. Det kan muligens være en feiltolking av Riber/Riiber?Det kan vel muligens også være Hans Pedersen som var gm Maren Blix. I matrikkelen 1647 er han oppført som skipper. I 1661 skattet han som 'Utligger'. Har sjekket flere skattelister i lensregnskapene uten å finne hans slektsnavn nevnt (har ikke disse for hånden). I 1680 var Peder Hansen utliggerborger på Solsem (Trondhjems borgerskap 1680-1730, T H Vigerust et al).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

En misforståelse må oppklares: Det er ingen av innleggene over som hevder at Salomon (skifte 1693) og Salomon Blix (død 1713) skulle være samme person. Spørsmålet i innlegg 4 om linken mellom Salomon 'prest' og Salmon 'lensmann' (fra innlegg nr. 2) gjelder linken mellom Salomon lensmann (død 1713) og sønnen Salomon prest (1669-1701), ev. faren Salomon Lauritsen prest (død 1638), og ikke Salomon (skifte 1693).I innlegg 1 sies at Salomon Blix ble funnet under søk etter (en annen) Salomon (skifte 1693), og at det er Salomon Blix som er oppført m. en kone Else Hansdtatter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvis omtale Maren Lauritsdatter Blix (enke og 'matrone' på Solsem i 1692) skulle være d. av Laurits Eriksen Blix (1615-1679) (fogd i Namdalen 1657-75 bosatt på Hoff i Fosnes), og dermed oppkalt etter sin farmor, så er hun datter av lensmann Salomon Salomonsen Blix' fetter. Sistnevnte underskrev skjøtet i 1692, og var altså selv g.m. en fogdedatter (innl. 2).

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

Tusen takk for opplysningene Bjørn og Lars!Maren Blix avlidne manns fornavn var altså Hans. Resten er 'Pedersen Ribe', slik står det skrevet i justisprotokollen for Namdalen for året 1693, folio 2.Alf!Hvem av Salomon Pedersen (d. omkr. 1693) og Boel Franzdatter (på Brakstad, Tjøtta, Helgeland) stammer du i fra? Da de er også mine aner, bla. gjennom datteren Karen Salomonsdatter som vart gift på Hestun, Tjøtta. (Æstdoen som det vart skreve tidl. på 1700-tallet).Mvh Kurt

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

Per!Spørsmålet mitt i innlegg nr. 4 gjaldt hvor sikre bevis har vi for å knytte sammen presten Salomon Blix, født 1631 i Jemtland og lensmannen 'Salmon Blix' på Leka, død 1713.Jeg var ute etter hvilken orginalkilde som belyser lensmannen Salmon Blix (d. 1713) opphav.Alf, det var en del bibelske navn som 'oppsitterne' på Brakstad(Brastad/Bragstad), Tjøtta hadde på 1600-tallet T.d. Esaias, Elias og Salomon. Kanskje det sier litt om menneskene som bodde der engang?Mvh Kurt

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Kurt, hva er holdepunktet for at Salomon Blix, født 1631 i Jemtland, var prest ? Han omtales ovenfor som lensmann.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Alf, du skriver (innlegg 5) at Boel (Frantzdatter) 'åpenbart var en tante til godseier Franz Nilsen Winther på Vevelstad'. Vet vi sikkert at Frantz Nilsen's far var sønn av Trondhjemsborger Frantz Nilsen Winter som drev handelsleie på Løvøylandet, Tjøtta (g. Karen Nilsdatter), og som hadde sønnene Sevald (36 år), Nils (28 år) og Petter (19 år) i 1666 ?Kurt: Når levde Boel Frantzdatter og ektemannen Salomon Pedersen, og hva het (de mange) barna deres ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Alv Edvardsen

Hei ! Først får jeg vel beklage, dersom jeg med mitt spørsmål har skapt en viss forvirring omkring. Dersom jeg hadde ventet litt med mitt 1. inlegg og gått igjennom hjemlånt materiale skikkelig, hadde jeg selv kunne se at denne Salomon i 1. innlegg ikke kunne ha noen helt umiddelbar forbindelse til denne 'min' Salomon.- Men allikevel; Dersom man har et litt uvanlig navn å gå etter, er det ikke så skjelden at man ut ifra det kan komme i 'rett retning', da jo som kjent navn på denne tiden gikk i arv.-- Til siste innlegg: Nei det har jeg selvfølgelig ingen forutsetning for å selv kunne si noe sikkert om. Selv har jeg helt begrensede muligheter til å sjekke grunnkider. Så jeg får nok bare nøye meg for det meste med det andre 'proffe' har klart å rote frem. Så har jeg da heller ikke skrevet er eller var, men åpenbart var, hvilket vel er litt vagere. Jeg kunne jo også ha skrevet sannsynlig var. - Men om det nu er noen som vet bedre, så blir vel ingen gladere enn jeg !- Selv ville jeg vel allikevel nesten tro det var rett som tidligere er kommet frem. Da ikke minst også p.g.a.andre giftemål innen denne kretsen. Men altså; Når det gjelder gamle slekter og hva som er skrevet og fremsatt som sant, er man nødt til å være skeptisk i utgangspunktet.-- Så til Knut i innlegg 12. Det ser nok ut som vi kunne ha noe å snakke om du og jeg.-- Alv.--

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

PerSjå bort fra fødselsåret som jeg angav på presten til Lit, det vart skrevet i de sene nattetimer :)Boel (også skrevet Boul)Frantsdatter bodde fortsatt på Brakstad i 1701, som enke med sønnene Frants Joensen 33 år, Per Salomonsen 27 år, Erich Salomonsen 20 år og Hans Salomonsen 18 år.Så fødselsåret til Boel Fransdatter må ligge omkring 1635-45.Boel sine barn var:1) Frants Joensen, f. omkr. 1668. d. 1713 på Nautøy, Tjøtta. g.m. enken Barbro Povelsdatter. d. 1746Han hadde ingen etterkommere i ekteskap.2) Joen Salomonsen, f. omkr. 1770. Tjenestedreng 1701 på Mindenes. Bosatt senere på Våg, Tjøtta og Hestun, Tjøtta. Han levde i 1742.3) Peder/Peer Salomonsen, f. omkr. 1674, d. før 1742 på Brakstad. Etterkommere.4) Erich Salomonsen, f. omkr. 1681, d. ugift 1742 på Hestun, Tjøtta. Søskena ev. deres etterkommere var hans arvinger.5) Hans Salomonsen, f. omkr. 1683, d. 1743 på Hestun.6) Karen Salomonsdatter. gm. Hans Larsen, f. 1660 på Mindenes, Tjøtta. d. 1747 på Hestun, Tjøtta. Petter Frantsen, d. 1720 på Mindenes var hans stefar.Dette var i korte trekk Boel Fransdatters barn.Mvh Kurt

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

Rettelse følger på Boel Frantsdatter nr. 55) Hans Salomonsen, f. omkr. 1683. Bosatte seg i Skålvær, Tjøtta. d. 1756 på Nord Sandvær (da i Tjøtta fjerding/sogn, no Herøy).Dette beror på en feil i Kurt Jakobsens skifter fra Tjøtta 1686-1780, s. 31. 1743 Hans Salomonsen, Hestun som der står er ikke riktig. Det rette navnet som skal stå der er Salomon Hansen, gm Maritt Nielsdatter. Jmfr. kirkeboken.Mvh Kurt

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Steinar Hansen

Til innlegg 10:'Den antydede fogd Hans Sucherbager' var fogd i Namdal 1638-1642, iflg. Svein Tore Dahl.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvilken av Salomon Pedersen og Boel Winter's sønner var det som ble g.m. en datter av Kiersten Gjertsdatter Holst og Mogens Nilsson ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kurt Dahlstrøm

Det var Boel Frantsdatter sønn nr. 3) Peder/Peer Salomonsen, f. omkr. 1674. Bosatt på Brakstad. Han ble gm. Dorte/Dorothea Mogensdatter fra Vevelstad.Boel/Boul Fransdatter, slik er hennes navn nedskrevet i samtidskildene. Ho er ikke tillagt med navnet Vinter el. Winther slik som frenden hennes bygdefarskipper, lensmann og jordspekulanten Frants Nielsen Vevelstad, som fra 1730 årene begynner å bruke Vinter navnet.Mvh Kurt

Link to comment
Share on other sites

Guest Michael Moum

I Svein Edvardsens Skifter fra Hemnes/Moe 1686/1780 står det på side 92:Strømmen; Hemnes 1757Michel Blix, hovedpersonMarith Mathiasdatter, ektefelleEli Jensdatter, mor, hos svogeren IsraelIngebrigtsen, AndaasJens Jensen, bror, dødJens Jensen, barn av Jens, gift, Hoeland (Buksnes)Eli Jensdatter, barn av Jens, giftSara Jensdatter, barn av Jens, gift, Riis (Buksnes)Hans Jensen, bror, død, LangmoenOle Hansen, barn av Hans, tj. Ingebrigt LarsenBerethe Jensdatter, søster, gift, Andaas i VefsnKierstie Jensdatter, søsterSalomon Jensen, bror, sannsynligvis død i KøbenhavnKan denne Salomon være en slektning av din Salomon Blix i Namdalen? Mulig et barnebarn av Salomon Blix (d 1793)

Link to comment
Share on other sites

Guest Alv  Edvardsen

Hvem denne Blix er, har jeg ikke gått etter i sømmene, da han sikkert ikke er noen direkte slekning, selv om både hans kone, stedsønn og stedsønnens far er inngiftet i slekten. Ser i bygdeboken at det også er nevnt en annen Blix på Inndyr i Gildeskål. Men det var jo mange Blix.-- Men Salomon navnet kan man jo ha i minne.-- Alv.--

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Hvem er 'Salomon Blix (d 1793)' ? Jeg kan ikke se at det er nevnt noen slik i denne debatten. Den opprinnelig nevnte Salomon Pedersen (d. omkr. 1693) var åpenbart (?) ikke en Blix.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.