Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ingvild Alme

[#23362] Nils Andersen Gausen, Lyngstad d; 1699 i Inderøy bondelensmann Inderøy

Recommended Posts

Gjest Ingvild Alme

Kan noen hjelpe meg å finne etterkommere av Nils Andersen. I følge Inderøyboka etterlater han seg 6 barn og kona Mali Olsdatter, Ett av barna var datteren Anne som ble husmor på Hjulstad. Jeg har ellers disse opplysningene om NilsBiografi Nils bodde en tid på Gausen, i 1687 er det tingvitne på at gården var øde. Gården blir brukt på årmål mot å betale en større eller mindre part av skattene som blir fastsatt på tinget.Nils Andersen Gausen var bondelensmann i Inderøy rundt 1680 Så vidt en kan forstå slutta han i 1690 - da ble han avsatt. Justis protokollen for 24. ja. 1690 viser at han hadde vært i slagsmål med Lars Asbjørnson Hiule (Juggel) en kveld de hadde vore sammen på Hjulstad. Det var lensmannen som angrep, han reiv Lars ned av hesten og for 'ublidt' med han. De ble begge dømt til bøter: Anders fikk 9 lodd sølv og Lars 3 lodd. 'Lensmannen fikk dessuten pålegg om å holde seg fra ufred'. Han var nok en 'drabelig lensmann', stri og 'hardbalen' En gang før hadde han skamslege drengen sin. Lyngstad var øde da Nils fikk bruksrett på en part av gården. Gjelden ble slettet, men betingelsen var at Nils skulle forbedre gården og bygningene. Etter 3 år skulle han igjen betale alle utgiftene. Det var vanskelig for bøndene på denne tiden og tingbøkene viser at Nils ikke klarte seg på Lyngstad. I 1695 var det tinglest at 'Nils er forarmet og kornet er frosset ' og i 1696 er det også tinglest at ' Nils er forarmet. Den 25 jan 1697 var han innstemt på tinget for at han ikke hadde betalt landskyld 93, 94, 95, 96 aarlig 2 Rdr, Han, er Kongens bonde, og vedgår å være skyldig for 2 år,de tidligere årene har han på grunn av sin dårlige tilstand vært benådet med med tingsvitne mot å betale.I skifte etter han mellom kona Mali Olsdatter og hennes 6 barn ser en at formuen er vurdert til 30 rdlr. og 6 skl. men når gjelden er trukket fra er det bare 1 ort igjen i boet. Det ble derfor ikke noe igjen å skifte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

I skiftet etter Nils er det oppgitt at sønnen Anders er på Berg, sønnen Ole er dragon, Peder er på Herstad, mens Ole den yngre er 24 år gammel. Han har også døtrene Berit på 18 og Anne på 11 år.Den 13. juli 1701 får Anders bygselseddel (tingboken 25. januar 1702)på 2 spann i øvre Herstad. I mantallet finner vi at han er 45 år og har sønnen Ole på 3 år.På samme ting står det følgende om Peder:Clemend Dahl bøygde lensmand, hafde paa welærwærdig Magr. Sebastian Withs Wegne indstefnt Peder Nielsen Neder Herstad, formedelst hand bruger den halve gaard med Enchen der sammesteds, foruden landherrens willie eller tilladelse, hand møtte for Retten och beretter at hand har Enchens daatter, self hendis moder er en shrøbelig quinde, der ellers, om hand iche hafde Komment hende til hielp, hafde maat quittere gaarden, Kand dog iche benegte hand io har den halve brug med hende i gaarden. Clemend Dahl formeente at Effterdj Peder Nielsen bruger den halve gaard Neder Hertad tilligemed Enchen der sammesteds, Ingeborg, uden bøxel Zedel eller landdrottens tilladelse, at hand effter loven bør have forbrut sin avel (Folio 79) och Enchen sin bøxelret, och begierte dom.blef saaledis afsagt: Saasom Enchen, Ingeborg Neder Herstad, der er en gl. shrøbelig quinde, huis daatter der er gifft med Peder Nielsen, der begge er paa gaarden paa hos hende, for at er nære hende i sin alderdom, och stedtze har suaret de afgaaende rettigheder af samme gaard, thj Kand den haarde i rette settelse iche bifaldis, Mens Peder Nielsen bør bøxle den halve gaard hand bruger, inden hand setter ploug i Jorden, Eller have den paa anden maade med landdrotten minde, och give i om Kostning for denne gang 1 ort 8 s.I 1701 finner vi Peder på Nedre Herstad, 31 år gammel, med sønnene Anders på 3 år og Lars på 1,5 år.Ole Nilsen den eldre ligger nok aldersmessig mellom Anders og Peder, og kan være den Ole Nilsen som er tjenestedreng og soldat på Grand, 36 år gammel i 1701.Ole den yngre ser ut til å være 24 år fremdeles i 1701. Han er soldat og bosatt på Lyngstad sammen med sin mor, enken. Gården brukes som øde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Tronstad

Datter Anne Nilsdr gift med Anders Ivarsen Hjulstad( d 1747, skifte). De hadde barna : Anne, Maren f 1714, Nils f 1719 bonde på øver Hjulstad, Inger g.m Halvor Eliassen Gausen, bonde på Gausen, Ivar. Dette er beskrevet i 'Hjulstadboka' slekt og gårdshistorie av ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingvild Alme

Tusen takk til deg Sissil, det var til veldig god hjelp. Jeg hadde en 'anelse' om Peder på Herstad, men det var ikke godt nok. Takk igjen.Takk også til Ole for svar. Jeg har arvet Hjulstadboka etter min far. Vet du noe om Anders Ivarsen Hjulstad d. 1747 Kan ikke finne han i døde på inderøy på dette tidspunkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.