Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Melby

[#23619] Chortogæus - hølending på latin?

Recommended Posts

Gjest Bjørn Melby

Rundt 1907 skreiv en O. C. Olberg en del betraktninger og annet stoff relatert til Høland. I disse nevner han en hølending som på slutten av 1600-tallet studerte i Rostock. Studenten fikk der det latinske tilnavnet Chortogdus, og de skal bety hølending. Er det noen med latinsk kunnskap som kan bekrefte dette eller oppklare hva ordet egentlig betyr? Et spørsmål litt på kanten av Digitalarkivets arkivmateriale, men regner med at det går bra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

En arkivar ved navn Krabbe har utgitt studentermatriklene fra Uni. Rostock. Det kan jo være verd å sjekke etter om det virkelig var noen med det navnet som studerte der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Peter Wiborg

Litt på siden, men kanskje det var en 'hun' som skrev det...? LenkeLitt ung dog...Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Takk for tipset, Tore!Når det gjelder forfatteren O. C. Olberg, Jan, så er det en 'han' og han finnes her som ansatt på Botsfengslet i 1900: LenkeHan brukte masse av sin fritid til å sitte på Riksarkivet og lage sammendrag av skifter/dødsbo og folketellinger samt en del annet materiell vedrørende Høland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Dette høres da ut som om det dreier seg om Chortogæus, m.a.o. opprinnelsen til Heyerdahl-slekta i Høland? Det er mer om dette bl.a. på debattema nr. 11557. Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Du har så rett så rett, Torgeir. Først tolka jeg håndskrifta til O.C. Olberg til at det sto Chortogæus, men ombestemte meg etterhvert til at det måtte vær Chortogdus. Men du har fått satt dette på plass, og sjøl for en uten noe som helst latin-kunnskap så lyder jo Chortogæus mye riktigere ut.Tema 11557 ga svar på det jeg lurte på og vel så det. Odd Ottesen skriver at brødrene Svendsen (lensmann Svend Svendsen Rakkestad's sønner) tok dette navnet, og det er jo riktig. Olberg skriver at det begynte med at Christopher Svendsen fikk tilnavnet da han studerte i Rostock. Vil gjerne ha synspunkter på det fra Odd og andre. Olberg har ingen direkte kildehenvisnig vedrørende dette, men det framkommer som om han har det fra Gabriel Fayes nedtegninger om Høland fra 1868. Jeg har ennå ikke lest dette stoffet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Det er jo bare hyggelig å dele med andre det en selv har fått. Slik er dette forumet noe ganske spesielt for vår tid. Olberg og Faye vet jeg ikke noe særlig om, men lurer på om ikke Henning Sollied (?) har skrevet noe om Heyerdahl-slekta. Har sett ei bok på et antikvariat som het 'Slekten Heyerdahl' eller noe i den dur. Petter Vennemo har en artikkel som forteller en god del: Lenke Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Cappelen

Som én av mengder etterkommere etter Chortogæus, tar jeg fram igjen fra den gamle tråden: Magdalene Christophersdatter, Hemnes born 1675ca, Ak, Høland, gården nordre Hemnes, married 1698ca, in Høland, Even Jensen, Kraft, born 1670CA, Ak, Eidsvold(?), (son of Jens Christopherssøn, Kraft and Margrete Evensdatter, Løiten), occupation Gårdbruker og Bonde, died 22.12.1759, Eidsvold, Bosatt Eidsvold, gården Baastad. Magdalene died etter1740, Eidsvold, Bosatt Eidsvold, gården Baastad. 13 barn.'Etterkommere er fra henne og Kraft bl.a. datteren Louise Christence g 1 m Niels Boesen Møller, med sønn Thomas Møller ( d 1822) i Kragerø, hans datter Louise C H M (d 1877) g m Albert Blehr (d 1869), Kjellestad, deres datter Maren D H g m Erik Cappelen (d 1880) Borgestad, deres datter Sofie g m Gunnar Knudsen, Borgestad (min mors farfar). Vel - dette bare et av utallige eksempler på forfedre som på en måte knytter så mange etterkommere sammen. (Hei, er det flere av oss her ??) Jeg kan nok heller ikke la være å nevne tegningen av våpenseglet til Christopher Svendsen Chortogæus fra 1711 i Hans Krag Norsk heraldisk mønstring s 85. Våpen:Skjold med svevende engel med ljå som slår grass og hjelm med seksoddet stjerne. Har andre sett dette noe sted ? Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Ad innlegg 1 og 6: Det er egentlig ikke snakk om å ta det ene navnet eller det andre, det er samme navn på to ulike språk, nemlig norsk/dansk og latin. Kristoffer Svendsen er på latin Christopher Svenonis og Jørgen Svendsen Georgius Svenonis. Mange brukte sitt fødested som tilnavn og som oftest ble også dette oversatt til latin. I det ovennevnte tilfellet ble Høland til Chortogæus eller Corthogæus, men det ble også skrevet som Hølandius. Var den skrevne teksten på latin, som f.eks. i universitetsmatrikkelen eller den geistlige edsprotokollen, ble også personnavn skrevet på latin. Var teksten på dansk, ble personnavn vanligvis skrevet på dansk. Vanskeligere enn det er det ikke. I noen få tilfeller gikk den latinske tilnavnsformen over til å bli et fast slektsnavn.'Christopher Svenonis' ble immatrikulert ved universitetet i København den 5/11 1660 og da fra Christiania skole. Han er ikke å finne i Daaes Rostock-matrikkel og heller ikke i Vello Helks store verk om dansk-norske utenlandsstuderende. Da han den 15/3 1665 avla ed som kapellan i Høland skrev han seg 'Christophorus Svenonis Chortogæus'. I 1669 er han også nevnt som kapellan i Høland og kalles da Christoffer Svendsen (NKB 1, s. 326). Da var han nettopp blitt gift. I 1700 kalles han Christoffer Svensen Chortogeus (NKB 7, s. 327).'Georgius Svenonis Fabricius' ble immatrikulert ved universitetet i København den 13/11 1655, også han fra Christiania skole. Fabricius er latinsk for Smed/Smith. Dette er åpenbart den samme som avla ed som sogneprest til Rødenes den 1/9 1660 og da skrev seg som 'Georgius Svenonis', uten noe tilnavn. Heller ikke han er å finne som student i Rostock i de ovennevnte kildene. Ved stadfesting av kallsbrevet i 1671 kalles han Jørgen Svendsen i Rødenes og døde i samme embede den 19/7 1696 (NKB 6, s. 73-74). Den 5/9 1683 avlegger 'Christiernus Petri Hølandinus' ed som kapellan hos 'Georgius Svenonis Corthogæus' i 'Ouremarch' (Aursmark, iflg. NKB i Rødenes). Det er således kapellanen som tillegger ham dette navnet.At disse to skulle ha studert ved universitetet i Rostock er dermed neppe riktig. De gikk begge på skole i Christiania og studerte deretter ved universitetet i København, hvor de ble innskrevet i hhv. 1655 og 1660.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Randi: Hvorfor kalles presten og lensmannssønnen Jørgen Svendsen for 'Fabricius' som altså betyr 'smed'? Fra andre kilder har jeg hørt at studenter ble gitt til dels snodige navn av universitetene, bl.a. for å skille de ulike Hansen'er, Svendsen'er, Nielsen'er o.a. fra hverandre. F.eks. Niels Olsen ble til Niels Thulesius, 'mannen fra nord.' Men 'smed'? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Det må du nesten spørre han som skrev matrikkelen om... :-) Nei, jeg ikke hvor navnet Fabricius stammer fra, men som alle slike kilder, er de nok ikke alltid feilfrie. Selv om universitetsmatrikkelen har vist seg å være forbløffende pålitelig, kan det nok også der ha sneket seg inn feil en og annen gang. Kanskje er tilnavnet Fabricius ett slikt tilfelle? I hvert fall hvis Jørgen Svendsen ikke et eneste annet sted er ført med dette tilnavnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Og det er overhodet ingen tvil om at det er samme mannen? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Det er ingen andre med navnet Jørgen Svendsen i studentmatriklene i de nærmeste årene før og etter 1655. Det passer også ellers svært bra både geografisk (latinskolen i Oslo) og kronologisk (i forhold til resten av hans karriere). Studentene var vanligvis ca. 20-21 år når de kom til universitetet og Jørgen skulle da være født ca. 1634, ble sogneprest 26 år gl. og var ca. 62 år da han døde i 1696. Hvis hans alder f.eks. var oppgitt når han døde, ville dette styrke antakelsen om at det er samme mann (en antakelse jeg ikke er den første som har gjort). Man kan også stille spørsmålet: Hvem andre enn den Jørgen Svendsen som ble sogneprest i Rødenes kan det ha vært? Hadde det eksistert andre aktuelle kandidater som kunne være identiske med studenten i 1655, ville nok disse forlengst ha vært kjent og omtalt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Godt nok for meg. Takk skal du ha. Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Takk til alle som har bidratt til mye info med utgangspunkt i mitt lille spørsmål om Chortogæus-navnet - inkludert en liten leksjon i at det er forskjell på 'å ta et navn' og 'å bruke et navn'... :-)mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Til Hans Cappelen (innlegg 8).Du spørr om det er flere av oss her som er etterkommere av Chortogæus. Jeg er etterkommer av Christoffer via hans sønn Svend Christoffersen Rakkestad. 'Din' Magdalene oppfatter jeg at må være Svend's søster. Hele den slektslinja fram til meg går innen Høland og har underveis fått innslag fra slekter som Botner og Haneborg, men sjølsagt også med et rikelig oppbud av husmannsfolk og 'vanlige' mennesker.Jeg har dessverre ingen innsikt i det våpenskjoldet du nevner, men takk for at du har satt meg på sporet av at det finnes!mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Finnes det noen 'linje' mellom Thor Heyerdahl (RA) og Chortogæus'ene? Alle Heyerdahl'er stammer vel i teorien fra Høland, eller? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Jeg har dessverre ikke såpass innsikt i Heyerdahl-slekta med utgangspunkt i Høland at jeg egentlig veit om Thor Heyerdahl kommer derfra. Men ut fra oppsamla 'visdom' gjennom livet så mener jeg ganske bestemt at han tilhører den familien. Skulle tru at folk som Odd Ottesen, Petter Vennemo og sikkert andre har dette dokumentert. Så kan vi håpe på at noen av dem kikker innom dette temaet og gir deg (oss) et svar.mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Angående Thor Heyerdahl, stemmer det nok at han er omtalt i Sollids bok fra 1940, fra hukkommelsen tror jeg han ble nevnt som 'middelhavsfarer' eller en tilsvarende negativ betegnelse, som Heyerdahl selv neppe kan ha satt veldig pris på.Mht. presten Christopher Svendsen, skrev han sitt navn CHORTOGÆUS, da han signerte skoskatten i Høland 1711. Et foto av signaturen klarte jeg ikke å legge inn her, men sender gjerne bildet videre om noen måtte ha interesse av det.Bildet ble tatt for noen år siden på Riksarkivet, på siden av signaturen var et segl som ikke lot seg avfotografere med tilgjengelig kamera, men mener den inneholdt en engelaktig figur.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Det er litt dumt at en ikke kan gå inn å endre på temaer her i Brukerforumet. Da kunne jeg fått fjerna den for all framtid dokumenterte 'blæmma' at jeg tolka Olbergs håndskrift feil vedrørende Chortogæus! Men likevel, takk til diverse bidrag slik at kompetansen min er bedra. Det er jo derfor brukerforumet er her!Petter, jeg er en etterkommer av Christoffer og vil gjerne ha tilsendt den signaturen du nevner. Adressen er bjomelby@online.no.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Noen burde da kunne endre på temaets tittel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Send en e-post til DA og be dem om å endre tittelen. I enkelte tidligere tilfeller har DA vært svært ivrige med å endre irrelevante eller gale temaoverskrifter, og jeg ser ikke noen grunn til at dette heller ikke skulle være tilfelle her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Bjordal Strømsholm

Tittel endret!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

For å avslutte det jeg startet (17), var vår alles Thor Heyerdahl så vidt jeg har klart å finne ut tippoldebarn av Haagen Halvorsen Heyerdahl (1715-1766) på Haneborg.Haagen var på sin side oldebarn av Jørgen Svendsen Chortogæus. For å holde oss innenfor rammen for dette temaet:-))Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Melby

Takk til flere av dere, både ved å ha bidratt til at emnet er endra til Chortogæus, og også for mer spesifikk info om Thor Heyerdahl!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.