Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mariann Stokken

[#23773] Bygdebok for Hemnes (Rana?)Nordland.

Recommended Posts

Guest Mariann Stokken

Er det mogeleg å finna opplysningar om denne Ole Gulesen som er son av Gulle?LenkeEg prøver å finna ut om han kanskje vart far til eit av oldemor sine born.Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Ole Gullesen (1888-11.5.1945) g.1919 m ;Mangda Olsen (21.4.1893-29.8.1975) finner du på side 495 i Hemnes Gård og slekt bind I

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk skal du ha!Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hei igjen! Kan eg vera så frimodig å spørja kva som står(visst det står noko)om denne Ole. Kva var han?Eg tenkte fyrst å låna bygdeboka, men synst det er litt unødvendig visst nokon kan hjelpa meg med det her.Eg har nok mykje arbeid igjen før eg kan sei sikkert kven Ole Gullesen som er den rette.Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg synst eg uttrykte meg litt dårleg i forrige melding. Det eg ville sei er at sidan eg ikkje _veit_ om dette er den rette, synst eg det er litt 'lite' å låna boka for....Vonar eg fekk det til no :-)Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Et forsøk om dette er ditt.Gulle Olsen (1854-8.11.1937) fikk skjøte fra sin far for kr 400 og kår, tgl 23.9.1881. Gulle ble gift med Jørgine Marie Gullesdtr (1859-9.7.1943) f i Vefsn Barn:Ole Benjamin f 26.2.1888 (se nedenfor)Chistine Anotonette f 16.8.1889Guttorm Sindre f 17.4.1891Erling f 12.10.1892Ivar f 23.10.1894Johannes, f 24.9.1897 (til USA i 19925)Magne f 21.3.1900. Ole Gullesen (1888 - 11.5.1945 ) sønn av forrige bruker fikk skjøte fra skifteforvalteren i Gulle Olsens dødsbo på bnr 4 og nr 6 for 1600 kr tinglyst 13.2.1939. Gift med Magda Olsen (21.4.1893 - 29.8.1975) fra Brønnøy.Barn:Torleif f 26.10.1919Gunnar f 1.8.1921Olaug f 23.9.1923Lovise f 8.10.1925Magnus f 12.6.1928Oddmund f 7.5.1932Detter er alt som står.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hjarteleg takk skal du ha!!Det var kjempesnilt!Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg prøver å finna ut kven som er foreldra til Johannes Olsen Brattland ved hjelp av Bygdeboka(som eg fann på nettet etter eg hadde lagt ut dette spørsmålet), men det er ikkje lett...Eg ser at Johannes Olsen(f.1792-1881, som er nr.9 på bruknr.2) skal vera f. på bruk nr.1, der finn eg ein Ole Augustinussen(f.1753-1809, han er nr.8 på bruk nr.1), men eg finn ikkje at han har ein son ved namn Johannes/Johan.Eg fann også denne Ole Augustinussen i FT 1801, heller ikkje der er det noko son f.1792 + - ....Er det nokon som kan finna ut om det kanskje er _eg_ som tek feil :-)Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Er det nokon som kan hjelpa?Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Det skifte på Bratland i Hemnes etter Ole Augustinussen i 1809, og Johannes er ett av hans barn. Ola Augustinussen var da gift med Berethe Johansdatter. Barn av Ole(og kanskje Berethe?) var-Johannes 16 år, og formynder var Jon Olsen Bratland-Nils Olsen 13 år, og formynder var Sevald Hind Dalosen.-Anna Olsdatter 20 år, og formynder var Lars Olsen Sannes.-Mallena Olsdatter. Alder ikke oppgitt, og formynder var moren med tilsyn av Lars Nilsen.I 1789 var det skifte etter mor til Ole Augustinussen i Bratland, og hun het Anna Iversdatter. Hun var da gift med Nils Eliassen som jo ikke kan være far til Annas barn her som er nevnt i skifte.-Ole Augustinussen som var gift sønn i Bratland-Ivar Augustinussen som var sønn-Karen Augustinusdatter-Berethe Augustinusdatter-Walborg AugustinusdatterI 1771 er det skifte i Bratland etter Augustinus Olsen som var Oles far. Han var da gift med Ane Iversdatter. Deres barn var-Ole Augustinussen 17 1/2 år-Iver Augustinussen 13 år-Karen Augustinusdatter 15 1/2 år-Beret Augustinusdatter 10 1/4 år-Valborg Augustinusdatter 6 årDet er også mulig å finne mer på Berethe Johansdatter på skifter, men jeg er usikker på om Ole Augustinussen har vært gift flere ganger og om hun er mor til Johannes. Det er det sikkert mulig å finne i bygdeboka? Hvis du finner noe mer om dette der, så kan jeg skrive mer om hva jeg finner om Berethe i skiftene. Kan jo nevne at hennes far var Johan Jonsen Stenhaugen som er nevnt som død i sin brors skifte på Utland i 1811. Berethe var da i Bratland. Det er også en Berethe Johansdatter som bor i Bratland i 1832, og var gift med Hans Nilsen i Bratland, og dennes mor var Malena Hansdatter.Dette er hentet fra Svein Edvardsens utmerkede skifter for Hemnes 1686-1780, 1780-180 ig 1811-1845.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Takk skal du ha Anne Lise!Det var no merkeleg at ikkje denne Johannes er nemnd hverken i bygdeboka(saman med foreldra)eller i FT 1801...Det var iallfall flott å få vita det sikkert, sjølv om det var dette eg trudde.Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Det er no merkeleg at eg ikkje kan læra meg å lesa heile innlegget :-)Eg såg berre det fyrste og trudde resten hadde same innhald...Men ja, Berit var kona til Ole, iflg FT var dei begge i fyrste ekteskap, det er litt merkeleg at ikkje Johannes er der..der er ei jente Johanne Olesdtr, som passar med alderen til Johannes....Takk enno ein gong!Venleg helsing Mariann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Beret Johansdatter er nevnt i et langt skifte i Fineidet på Hemnes i 1832. Det er skifte etter Johannes Olsen og hans kone Maren Hansdatter(altså skifte på begge)Berets mor var Malena Hansdatter som da er kvinnens søster. Her kommer den delen av skiftet som blir viktig herJohannes Olsen og Maren Hansdatter var det skifte på i Fineidet på Hemnes i 1811, og begge var hovedpersoner. Arvinger som var kvinnens søsken var*Jacob Hansen som var død, og han hadde disse barna. -Ole Jacobsen som var 50 år og i Seteren -Hans Jacobsen som var 48 år og i Grønvigen -Jacob Jacobsen som var 38 år og i Sjonen(det var på den tiden i Nesna, men jeg tror det tilhører Rana i dag?Det ligger mellom Mo og Nesna.) -Ane Jacobsdatter som var gift med Anders Olsen Nordranen. -Beret Jacobsdatter som var gift med Peder Andersen Mehus i Nesna. -Maren Jacobsdatter som var gift med Peder Andersen Dilkestad. -Kirsten Jacobsdatter som var gift med Peder Svendsen Øvergrubben i Nordranen. -Petternella Jacobsdatter som var 40 år, og i Storbierca.*Peder Hansen var kvinnens bror, og død. Dennes barn. -Ole Pedersen som var 60 år og i Haucknes i Nordranen. -Ane Pedersdatter som var 40 år og ugift, ogi Brattland i Sør-Ranen.* Niels Hansen var kvinnens bror og død. Dennes barn var. -Jacob Nielsen som var 60 år og i Mehus -Arnt Nilsen som var 50 år og i Mehus*Beret Hansdatter som var kvinnens søster og død. Dennes barn var. -Jacob Hendrichsen som var 60 år og i Westerålen. - Anders Hendrichsen som var død. Dennes barn --Hendrich Andersen som var 40 år og i Brendberget --Jacob Andersen som var 30 år og i Svalenget --Peder Andersen som var 34 år og i Buvigen. --Beret Andersdatter som var 26 år og i Solhaug. --Ane Andersdatter som var 24 år og i Jerpbakken -Hans Hendrichsen som var 70 år og sønn av Beret Hansdatter -Ane Hendrichsdatter som var 60 år, og gift med Lars Nilsen Sandnes*Malena Hansdatter(som da blir din ane). Hun var død og kvinnens søster, og hennes barn var. -Johannes Johansen som var 66 år, og i Hvidnes -Hans Johansen som var 60 år, og i Stenhaugen -Beret Johansdatter(din ane) som da var gift med Hans Nilsen Bratland. Hun hadde sikkert giftet seg pånytt igjen, etter at Ole Augustinussen døde i ca 1809. -Maren Johansdatter som var gift med Sevald Hind Dalosen. -Malena Johansdatter som var gift med Peder Jonsen Berntvigen.Senere skal jeg skrive om et skifte til her, men det er så langt at jeg må ta det i eget innlegg det som er viktig i det skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Skiftet etter Berets farbror i 1811 er svært langt, og derfor har jeg måttet plukke ut kun søskene til den avdøde utenom familien til din ane Johan Jonsen. Alle søsknene til Mathias og din ane Johan Jonsen var døde før 1811 bortsett fra en søster. Alle hadde mange etterkommere som er nevnt i skiftet, og det ville føre altfor langt å skrive opp alle her.Det var skifte i 1811 på Mathias Jonsen i Udland og dennes kone Karen Jacobsdatter. Av arvingene tar jeg med han søsken.*Johan Jonsen som var død. Hans barn var.-Johannes Johansen som bodde i Qvitnes i Hamnes(Alstahaug?)-Hans Johansen som var i Stenhaugen-Beret Johansdatter som var i Brattland i Hemnes-Anna Johansdatter som var i Stenhaugen-Maren Johansdatter som var gift med Sevald Hind Danielsen-Malena Johansdatter som var gift med Ole Jensen Indre Brendberg.*Ole Jonsen som var mannens bror, og hadde bodd i Udland.*Jon Jonsen som var mannens bror i Alterskjær og var død.*Beder Jonsdatter som hadde vært gift med Peder Christophersen Løcheberg.*Dorthea Jonsdatter som hadde bodd i Strømforsen, og var død.*Anna Jonsdatter som hadde bodd i Indre Quarøen og var død(muligens Kvarøen i Lurøy?)*Gaula Jonsdatter som hadde vært gift med Johannes Nilsen Jamtjorden, og var død.*Malena Jonsdatter som hadde vært gift med Niels Christensen Stennæs og var død.*Giertrud Jonsdatter var den eneste av søsknene som levde, og hun var enke etter Peder Christesen Giesbakken.Beklager ellers at jeg ikke kan bruke kolontasten der det passer og at jeg må bruke punktum istedet. Kolontasten fungerer ikke lengre på mitt tastatur. Hvis jeg finner noe mer i skiftene bakover, svarer jeg igjen senere.De to siste innleggene er hentet fra 'Skifter fra Hemnes/oe 1810-1845' av Svein Edvardsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

1000 takk!! skal du ha!!Venleg helsing Mariann!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.