Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jorunn Sottinen

[#23827] Balchen/Balken, Tosche/Toske og Giersin/Jersin

Recommended Posts

Gjest Jorunn Sottinen

Leter etter mer informasjon om disse personene: Poul/Paul Christian Balchen/Balken (født ca 1765 - død 19.12.1947 på sjøen).Har funnet en Povel Christian Jensen Balchen (døpt 17.5.1768 i Gloppen, Sogn og fjordane). Kan det være samme person ? Povels foreldre: Herborg Galtung Hansen Glad (døpt 30.8.1728 i Davik, sogn og fjordane) og Jens Berentsen Balchen (døpt 2.10.1718 i Gloppen -begravd 29.3.172)Vår Poul ble i alle fall gift 26.5.1793 i Loppa, med Gjertrud/Gertrud/Giertrue Elisabeth Jonasdatter/Joensdatter Toske/Tosche (døpt 5.5.1772 i Nykirken, Bergen - død 29.5.1814 på Gullholmen, Tana). Poul og Gertrud bodde også i Loppa. Han var kjøpmann i 1795-1810 (Loppa og Gullholmen). Poul giftet seg 2.gang, 8.9.1817 med Johanne Beck.Gjertruds foreldre: Anna/Anna Margrethe/Margreta Jacobsdatter Jersin/ Giersin/Gersen/Gerseng og Jonas/Joen Olsen Tosche/Toske (født ca 1742 - død 50 år gammel, 1.6.1792 i Kjøllefjord). Jonas var 'monrs' (monsier ?) i 1769, 'capitain' i 1772, skipper i 1775-1780. Anne Margrethe omtales som 'madam'. De hadde visstnok en butikk i Loppa, som Gertrud og Poul overtok.Kan foreldrene til Anne Margrethe være Jacob Gersin Schieffer ('timmermd.' i 1754 og skipper i 1760) og Maria Elisabeth Erichsdtr. fra Bergensområdet ? En eller annen Jacob Jersin/Giersin/Gerseng/ Gersen må det vel være.Og hvem er foreldrene til Jonas/Joen Olsen Tosche/Toske ?Takker for alle svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Torske

Jeg kan desverre ikke hjelpe veldig konkret med å oppklare anene til Jonas/Joen Olsen Tosche/Toske, men kan si litt generelt:Torske er navnet på 3 nabo-gårder i Sunndalen i Møre og Romsdal fylke. Gårdsnavnet har blitt skrevet Torche (folketellingen anno 1801?), og bygdebokforfatteren bruker formen Toske. Både Jon, Ole og Gjertrud er navn som forekommer i slektene, så at din Jon på en eller annen måte stammer herfra, finner jeg ikke så usannsynlig.Bygdeboka for Sunndalen går tilbake til omtrent den tiden Jonas levde. Desverre har jeg ikke boka selv (må låne på biblioteket) og mangler skanning av siden for en av gårdene som dekker aktuelt tidsrom - har ikke funnet Jonas nevnt under noen av de 2 andre gårdene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Toske/Toska er ein gard i Radøy (tidl. Manger) nord om Bergen. Jonas var nok derifrå - og både han og det som må vera broren (Abraham) enda opp i Bergen, sistnemnde som kjøpmann. Ser du på Jonas sine døypte born i NK, vil du finne Abraham som fadder i alle høve ein gong (eg meiner det var til det siste barnet). Abraham var ugift og budde i KK-soknet. Her finn du han død - og der står òg at han var frå Toske/Toska i Manger: LenkeNo har det seg slik at kyrkjebøkene for Manger gjekk opp i røyk kring 1750. Difor er det vanskeleg å finne ut av dette. Men eg vil tru at det kan vera mogeleg å finne eit skifte eller to som kan knytte Jonas til denne garden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Povel Christian Jenssøn Balchen, født 1768 i Gloppen, gift 1793 i Loppa med Gjertrud Elisabeth Toske var sønn av:Lensmann i Gloppen skiprede, gjestgiver i Korsvik, Jens Berentssøn Balchen, født i Gloppen, død 1782 i Gloppen, gift 26.11.1755 i Gloppen med Herborg Galtung Hansdatter Glad, født 1728 i Davik, død etter 1782 i Gloppen.Kilde: Bergen Historiske Forenings skrifter, nr.51, 1945, A.M.Wiesener.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Sottinen

Det var godt å få bekreftet noe av det jeg har funnet ut av. Et av puslebrikkene er på plass. Da ser det ut som om Jens Berentsen Balchens foreldre er: Anna Rasmussen OR Kvels og Berent Jensen Balchen. Er det noen som vet noe om etternavnet til Anna ? Det virket så rart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sølvi Arntzen

Iflg. Bergens Hitoriske Forenings skrifter nr.51, 1945, A.H.Wiesener, heter hun Anne Rasmusdatter Kvila., og er født 26.4.1684 på Kvila i Breim, død 13.2.1756 i Gloppen, gift 10.9.1718 der med lensmann i Gloppen 1732-54, gjestgiver i Korsvik, Berent Jenssøn Balchen født 1684 i Gloppen, død der 21.3.1754.Berent var sønn av gårdbruker og gjestgiver i Korsvik, Jens Berentssøn Balchen, født ca 1637 i Gloppen, død der 1721, gift der i 1680-årene med Elisabeth Pedersdatter Fitje, født ca 1660 i Gloppen, død der 1699.Jens var først gift med Christence Sørensdatter Wittrup født ca 1642 i Gloppen og død der før 1679.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Sottinen

Takker for mange svar. Har flere spørsmål. Er det noen som vet noe om Herborg foreldre ? Kan faren være Hans Povelsson Glad ? Mor: Anna Abrahamsdatter ?Og er Malene/Mallene Galtung den samme som Magdalene Lauritsdatter Galtung (+ 1681). Kanskje noen også vet om Malenes mann, Rasmus Peterssøn/Pederssøn var født 1625, og død 1676 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jorunn Sottinen

Ok, da har jeg fått inn litt mer info, som jeg håper er riktig. Denne Jonas Olsen Tosche heter visstnok Jon til fornavn, døpt 26.5.1740 i Nykirken, Bergen. Det fortelles at foreldrene er: Lisbeth Jonsdatter/Joensd. (kan det være datter av soldat Jon Iversen og Kisten Hansdtr., som er døpt 1.4.1709 ?), og Ole Michelsen Tosche fra gården Tosche like nord for Bergen, Mangers prestegjeld (han tok borgerskap i Bergen som kjøpmand 29.10.1739). Er det noen som vet noe om disse ? Flere barn av Lisbeth og Ole kan kanskje være: Maren (døpt 2.9.1733), Michel (døpt 1.9.1734), Lisbeth Maria, isack og Jacob (døpt 26.9.1746)?Så var det Jon/Jonas sin kone, Anne Margretha Jacobsdatter Jersin. Har fått vite at foreldrene er: Marie Elisabeth Eriksdatter og skipper (scheffer) fra Bergen Jacob Jersin Malmø fra Mandal. Og at Jacobs foreldre var: Maria jersin og Anders Nielsen Malmø (sogneprest i Mandal, Vest Agder 1645-1665). Maria og Jacob har visstnok også en datter som heter Wilhelmine Cathrine (født 19.6.1754). Og vet noen noe om disse personene ? Med hilsen Jorunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Olsen

Forsøker igjen siden mitt første svar ikke ble lagt ut. Jeg har mine tvil om at Jacob Jersin Malmø (1717-1794)er far til Anne Margrethe Jacobsdatter Jersin (f.ca1746) og hennes søster Anne Jersin (f. ca. 1742, men det hadde vært gøy om så var tilfelle. Han tilhører en spennende familie. Det påstås at Jacob er den samme som Jacob Gersen Schiffer, g. med Marie Elisabeth Eriksdatter og at han også hadde en datter Wilhelmine Cathrine (f.1754), men det som er helt sikkert er at jacob var bosatt i EGersund fra ca. 1760 der han hadde to døtre Maria (f.1754) og Maren (1757-1780. Hvem han var gift med der vites ikke da det ved hennes død i 1777 står at hun var 'visiteur Malmøs kjæreste'. At han i Bergen to ganger får etternavnet Schiffer basert på yrkestittelen skipper høres veldig rart ut. Men hvem er da foreldrene til Anne Margrethe Jersin, det skulle jeg likt og visst?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Olsen

..jacob Jersin Malmøs barn i Egersund het begge Malmø til etternavn. Hvis Anne Margrethe Jersin skulle være dattera er det rart at hun bruker Jersin. Det samme gjør jo hennes eldste datter Anne Jersin, som man finner bosatt med sin søster under folketellingen 1801 for Loppa. Men er det noen som har sjekket opp om Anne Margrethe kan være datter av de andre i prestefamilien Jersin, som slo seg ned i Bergen og Voss-området?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Olsen

Anne Margrethe Tosche giftet seg med kjøpmann Jonas Tosche og fikk 9 barn, de fleste av barna finnes døpt i Bergen, men vielsen er ikke å oppspore. Det er også greit å se hvem som er Jonas Tosches foreldre. Men foreldrene til Anne Margrethe Jersin(f.ca.1746) og Anne Jersin (f.ca.1742) har det ikke vært lett å spore opp.Er de døtre til Jacob Jersin Malmø (1718-1794)som var bosatt i Egersund, eller til noen av de andre i prestefamilien Jersin? Jacob Jersin Malmø var sønn av sogneprest i Mandal, Anders Hansen Malmø og Maria Jersin. Sistnevnte var datter av den første biskopen i Kristiansand.Jacob Jersin Malmø hadde to døtre i Egersund, Maria Andrea Malmø, konfirmert i 1770 (16 år) og Maren laurentia, konfirmert 1773 (15 år). Sistnevnte døde i 1780. Jersin Malmøs kone har vi heller ikke klart å spore opp navnet til. I 1777 dør hun som blir omtalt som 'Visiteur Malmøs kjæreste'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Olsen

Sitter noen på kopier av skifteprotokollene så står skiftet etter Jacob her. Det kan jo være det er mulig å finne linker til arvingene gjennom det.Skifte etter Jacob Giersing Malmøe ble avholdt 5.8.1794. Jæren og Dalane sorenskriverembete, skifteprotokoll 17C, side 588a-589a.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg vet ikke om det har interesse, men Ole (Michelsen) Toske ble gravlagt i Bergen 12.06.1770.[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=bedo1668&gardpostnr=47359&merk=47359#ovre>LenkeHans hustru (Lisbeth Jonsdtr.)ble gravlagt i 1776.LenkeSom man ser stemmer alderen hennes med fødselsår 1709. Se innlegg nr.8 vedr. Lisbeths mulige foreldre. Her er ekteskapet mellom Ole Michelsen Tosche og Lisbeth Joensdtr.16.11.1732.Lenke Her ser vi at Ole Michelsen var 21 år i 1727.Han er altså født rundt 1706.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Ole Michelsen Tosche, borger i Bergen kjøpte Fitjargården og Fitjar kirke med jordegods i 1744. Han brukte hele Fitjargården fra 1744 - 1750.Dette m.m. står i Fitjar bygdebok bind II frå 1986 side 266. Simon Steinsbø skrev bygdeboken.V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.