Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#23897] Ole Olsen Austad og Kirsten Pedersdtr., i Modum

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Kjenner noen opphavet, og gjerne mer om barna, til Ole Olsen Austad (ca. 1656-1744) og kona Kirsten Pedersdtr. (ca. 1661-1716).Ole eide Austad fra ca. 1687 og til 1728. Men han hadde vært bruker også tidligere. Adriane Sørensdtr., enke etter Nils Gundersen Austad, skjøtet gården 1687 til sin svoger Helge Andersen for 250 rdl. Imidlertid kom både Anders Eriksen Bakke og brukeren Ole Olsen og fremla auksjonsskjøte på eiendommen, og resultatet ble at Anders Eriksen ble tilkjent gården, hvoretter han transporterte den til Ole Olsen. Han kunne ikke beholde gården, og i 1728 ble den slått til auksjon. Ole fortsatte imidlertid som bruker på Austad.Ole og Kirsten hadde trolig i hvert fall disse barna:1) Peder Olsen f. ca. 1686 d. 1749. Han var gift med Gunvor Halvorsdtr. Sønsteby-eie f. ca. 1699 d. 1744. De begravde datteren Maren '2 mnd. og 2 år gml.'(!) i 1739.2) Hans Olsen Austad nevnes også flere ganger i 1730-40-årene. I 1739 fikk han et barn Even med Inger Evensdtr. Hval. Barnet var hjemmedøpt og ble begr. ved Heggen kirke 19/4 1739.3) Goro Olsdtr. Austad giftet seg 11/11 1742 med Jon Pedersen Hval. Hans O. Austad er fadder for deres barn i 1743 og 1745.(Delvis etter gårdshistorien for Modum).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei!Dette blir bare etter husken. Mener å huske fra tingbøkene at Oles mor var Guro Olsdatter. Guro og hennes mann hadde brukt Stein gård på Ringerike.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hatten av for husken din, Jan:Mt. 1666 Stein gård, Hole: Opps. Oluff Nielsøn 44, sønner Oluff Oluffsøn 8, Madtz Oluffsøn 6, 3 tjenestedrenger.- Siden Guro Olsdatter er nevnt i tb. for Modum, flyttet vel hun (og mannen?) dit på et tidspunkt. Husker du i hvilken forbindelse Guro er nevnt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Tror det var åbotsfall eller noe i den dur på Stein gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole E. Yttri

Det er en del utfyllende opplysninger å finne i bind 2 av den nye bygdeboka for Hole. Opplysningene bygger i hovedsak på tingboka for Ringerike, der saken om åbotsfall er nevnt flere ganger, og der Ole Olsson på Austad i hvert fall en gang er nevnt fordi han møter på tinget i morens sted. Familien er også omtalt i Harssons bok om Stein gård.Verken tingboka eller bygdeboka gir så langt noen opplysninger om hvor disse personene kom fra, før de bosatte seg på Stein. Jeg kjenner heller ikke til bevismessig sikre opplysninger om dette. Men likevel: Når bind 3 av bygdeboka kommer på senhøsten i år, vil jeg anbefale å lese kapittelet om Onsaker gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for tipset, Ole. (Nå blir jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva som står under Onsaker...)Hadde ellers tenkt å lete i skattelistene og se om jeg finner en Ole på en gård i Hole i 1660 og som ikke er der i 1661 - det KAN jo tenkes at han flyttet til Stein.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.