Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#23908] Helge Halvorsen Lie i Eiker - fra Hole i Modum?

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Helge Halvorsen Lie (ca. 1652-1721)En Helle Halvorsen 16 år var sønn på Huolle i Modum i 1666, som sønn av Haldor Hellesen 52 år. Hole (Vestre) gnr. 74. Ligger øst for Snarumselven og grenser i syd mot Hære og nordvest til Røste og bekken mellom de to gårder. (etter gårdshistorien for Modum).En Helge Halvorsen Oplender 20 år var i 1665 tj.dreng på Kulberg i Frogner sogn i Lier.Kan ikke se noen Helge Halvorsen i Eiker i manntallet. Navnet Helge synes ikke å være spesielt mye brukt der. I forhold til alderen oppført ved begravelsen, '69 år, 4 mnd. og 16 dager', kunne han passe med Helge i Modum. - Noen som kjenner til familien på Hole?Helge Halvorsen bodde omkring 1684 på 'Solle', som muligens er identisk med Sylli. Den gården kalles av og til så. Også gården Solløs kalles av og til 'Solle'. Fra 1684 bodde han på Lie, selv om han i 1689 igjen kalles 'Solo'.Helges og Malene Reggertsdatters barn:Dpt. 1684 1/6 et barn, 'Solle, nu boende på Lie'Dpt. 1685 13/9 et barn, LieDpt. 1687 17/4 et barn, Lie.Dpt. 1689 Nils, Solo [sylli?]. Faddere: Anders Stesby [Nesby?], Bjørn Lobben, Tollef Sylli, Kirsti Elensdatter(?), Johanne Rasmusdtr.Dpt. 1692 ?, Lie [Navnet mangler i kirkeboken]. Faddere: Kirsti Clausdtr., Live Torsdtr., Reggert Andersen, Trygg Lauridtsen, Iver ChristoffersenDpt. 1694 Erik, Lie. Faddere: Regert sk[redder], Sigvart Holte, Anders Holte, Iver B: qvinde, Sissel RistvedtDpt. 1696 Kari, Lie. Faddere: Johanne Rasmusdtr. [borge i 1701], Sissel Rasmusdtr. [Ristvedt 1701], Anders Sørensen, Jens Gram ved Verket, Anders HolteDpt. 1699 Halvor, Lie. Faddere: Kirsti Holte, Marthe Holte, Rigert Skredder, Jens Gram og Iver Borge. Begr. 1699, 15 uker gml.Dpt. 1701 Maren, Lie. Faddere: Kirsten Holte, Johanne Borge, Henrik Abrahamsen, Vilhelm Knudsen og Jens Johansen. Disse tre siste var fra Kongsberg. Begr. 11/12 1701, 15 uker og 4 dager gml.11/9 1721 var det skifte etter Helge Halvorsen på Lie i Ristvedt fjerding i Eiker. (fol. 153). Disse barna nevnes da:1) Abraham Helgesen. Gift med Marte Olsd Berger i Jevnaker, f. ca. 1686 d 1735. De var brukere på Berger fra ca 1712 og i 1-2 år. Før dette hadde Abraham Richardsen vært medbruker av Berger, og var verge for Martes bror Borger. I 1741 var Abraham på Kaggestad i Modum.2) Anders Helgesen, var 1741 på Lie.3) Nils Helgesen (f. 1689) Gift 1720 i Eiker med Kari Pedersdtr., begr. 1761, 64 år gml. Nils begr. 21/6 1761, Lie.4) Hans Helgesen5) Erik Helgesen (f. 1694) gift 9.3.1723 i Jevnaker med Ragnil Hågensdtr. Erik Helgesen er fadder på Mo i Jevnaker 4.9 1718, 22.1 1722, 25.4 1722, fadder første gang på Torbjørnrud 16.8 1722. Han døde på Torbjørnrud 5.9.1737, 44 år. Vi får greie på Eriks søsken (og andre slektnnger?) gjennom en obligasjon 10.3.1741 fra Ole Læsøe til Abraham Helgesen på Kaggestad i Modum, Anders Helgesen på Lie i Eker, Nils Helgesen På Lie i Eker, Jørgen Kiegstad, Richard Gran som hans hustru Ragnil Haagensd kaldet til seg 12.3 1739 for å skifte mellom sine umyndige barn, ang. Torbjørnrud og Opperud.6) Åse Helgesdtr., gift med Christoffer Syversen Holte7) Karen Helgesdtr. ugift. (f. 1696) Gift 1723 med Trond Pedersen Sylli (1695-1760).Enken viste til auksjonsskjøte dat. 15/1 1720, hvor Helge kjøpte av Capt. Richelsen Lie øde av skyld 17 lpd. tunge m.b. for 480 rdl. Gården ble straks etter pantsatt for dette beløpet, og kunne derfor ikke gå inn i dette skiftet. Til deling etter at gjeld var trukket fra: 114 rdl. 18 skill.8/5 1691 ble en Anne Gundersdtr. af Lie i Ristvedt fjerding 72 år begravet. Uvisst hvem dette var. Hvis det var Helges mor, er det litt pussig at hun ikke ble oppkalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

FamilySearch oppgir Malenes far som Richard Andersen, og det stemmer med mine funn. Han var skredder, og sees også som fadder for Helges og Malenes barn.Når det gjelder barna til Nils Helgesen, har jeg dessverre ikke noe å bidra med. Jeg stammer selv fra Karen Helgesdtr., gift med Trond Pedersen Sylli. - Men som det er nevnt flere ganger i dette forum, må man behandle opplysningene i FS med en viss forsiktighet. De kan være greie som et utgangspunkt, men kildene må sjekkes. Kanskje opplysningen om Anne er feil. På den annen side har jeg av og til oppdaget feil i kildeavskriftene i Digitalarkivet også, så det beste er nok om du kontrollerer kirkeboka direkte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Fant ei Anne Gundersdatter på omtrent rett alder Lenke enke etter Bertell Andersen.. muligens feil dame men navnelikheten er der..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Prøver igjen, for evt. nye lesere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.