Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alexander Lange

[#23979] Kongelig bevilling

Recommended Posts

Guest Alexander Lange

Jeg har akkurat begynt å oppdage hvor mye god informasjon som ligger i skiftene. Men jeg har ikke helt inne hva de ulike begrepene betyr.F.eks. står det i flere av skiftene i Bragernes når det holdes samfrendeskifte 'i følge kongelig bevilling dat. [dato]'.Hva betyr dette, og hva ligger i den datoen? Kan man tolke dødsdatoen ut fra når bevillingen dateres til? Betyr bevillingen at man måtte søke om å få ha samfrendeskifte, og hvem behandlet denne søknaden?Eksempel: LenkeEr takknemlig for all hjelp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

'Samfrendeskifter' ble foretatt av felles slektninger, som regel om arvingene ikke kunne bli enige seg i mellom. Dersom samfrendenes innsats ikke førte fram, kunne det bli oppnevnt kommisærer for å dømme i saken. Ordningen med samfrendeskifter opphørte ved arveloven fra 1854.Det må foreligge en søknad om å få foreta samfrendeskifte i forkant av den kongelige bevillingen, og jeg vil derfor regne med at diskusjonen og uenigheten om arven er fra før dette tidspunktet. Jeg vil da også ta for gitt at arvlater må være død en tid før bevillingen er gitt.Reglene for samfrendeskifter er å finne i Christian 5.'s Norske Lov (1698) 5-2-69 ('Tvistis der imellem Sødskinde, eller andre, at nogen er skeet for kort paa Skifte, eller i andre Maader Tvist derom indfalder, da maa den, der finder sig brøstholden, kalde de andre til Jevnet inden Aar og Dag, om hand er i Riget og myndig, og da skulle Samfrænder see til dennem at forlige. Kunde de dennem ikke foreene, da skulle Commissarier, eller gode Mænd, dennem ved Dom adskille.') og 5-2-19. Lovteksten ligger på nett: http://www.hf.uio.no/PNH/chr5web/chr5_05_02.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.