Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#24067] Øymark: Kaseboe 1711 Svend Tordsen...

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

I 1711 bor Svend Tordsen,hustru 2 børn og 3 tienestefolk på Kaseboe.Svensker bosatt i Ømark 1710:Svend Thoressøn imod 80år gammel føed i Nøssemark i Sverig,overkommen nest for Krabbekrigen(1657),bor paa sin egen gaard,Kasseboe.Det jeg lurer på er om Steen Svendsen Bøen gift med Gro Halstensdatter Graabøl er hans sønn? -Svend T. har 2 barn i 1711,så hans kone må være mye yngre enn han. Er det noen med kjennskap til dette?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Hei Rita !Nå ble jeg litt nysgjerrig ! – Dette med Bøen, - hva slags kilde har du det fra ?En Thor Stensen Kasbo (d.1792) fødes i 1716, med foreldre Sten Svendsen Kasbo (NB:Ikke Bøen hos meg) og Gro Halstensd. Gråbøl. (Kilden ligger også på FS). Denne Thor, som var gift med Mari Pedersd. har forøvrig stor etterslekt i Øymark. Antakelig er omtalen din om Suend Thoressønns bakgrunn fra Sverige fra samme kilde som Vigerusts ”Immigrant-arkivet” (som jeg har benyttet meg av), så den er antakelig sikker, - både på sted og alder.Dersom den innvandrede Svend Thoressønn er denne Thors far-far, (som jeg har holdt som meget sannsynlig) skal far-faren ha vært ca 85 år når Thor blir født. Dette er slett ikke noen umulighet. Men det er all grunn til å fundere på hva ”børn” er i 1711-kilden. Er det andres barn ? - er det barnebarn ? - er det voksne barn ?? etc…- Det er vanskeig å godta uten videre at en 80-åring er småbarnsfar. – Selv med yngre kone. Dessuten har jeg jo gått ut fra at han fikk barnebarn omtrent på denne tida.En liten ting om Kasbo:Det relativt sjeldent forekomne (i denne delen av Smaalenene) mannsnavnet Sten finnes på Kasbo alt på 1500-tallet. (Sten Kasbo f.ca.1530-d.ca.1591).Dette indikerer en mulighet for at svensken Svend Thordsens (hittil ukjente) ektefelle var fra Kasbu. – Men noen linje fra denne 1500-talls Sten til Sten Svendsen Kasbo som er født anslagsvis omkring 1670 har jeg ingen peiling på. –Men den har kanskje andre.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Hei Rita !Grunnen til min nysgjerrighet er flg:På min anetavle har jeg en Eli Svendsdatter Kasbo, som sammen med ektefellen Odd Thorsen Jaren får datteren Ingeborg Oddsdatter Jaren.Hos meg står Svend Thorsen BØEN og Mari Stensdatter Kasbo som Elis foreldre !!!Jeg har tatt det for gitt at ”min” Svend Bøen ikke har hatt annet med Kasbo å gjøre enn at hans ektefelle kom derfra.Derfor ble nysgjerrigheten stor da jeg så den måten du gjorde en annen slags kobling mellom Bøen og Kasbo i innlegget ditt.Det har fått meg til å spekulere på om ”min” Svend Thorsen Bøen er identisk med ex-svensken Svend/Suend Thordsen/Thorerssønn. I så fall har vi muligens også ex-svenskens ektefelle: Mari Stensdatter Kasbo. ____Stemmer dette, så er ”din” Steen Svendsen Bøen nødt til å være parets sønn, slik du spør om. Sten Svendsen er oppkalt etter sin mor-far på Kasbo – Som igjen er oppkalt etter…….etc.._____I skrivende stund har jeg IKKE tilgang til Martha Østenvig ”Gamle slekter i Marker”, men så vidt jeg husker er hovedkildene til denne delen av anetavla hentet fra opplysninger derfra, - så du kan kanskje kan sjekke opp selv ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei Iver!Jeg prøver å finne ut av Bøen/Kaseboe.Jeg har utgangspunkt i: Thor Steensen Bøen/ Kaseboe 1716-1792 76år Lexrød og Mari Pedersdtr.Herrø 1708-1782 74år Lexrød.Mari P. var datter av Peder Olsen Herrø og Kirsti Brynildsdtr.Gjølsøe.Kirstis bror Thor Brynildsen var gift med Kari Joensdtr.Nysterøed,som var enke etter Augustinus Helgesen,Sollerøed.THOR STEENSEN Bøen/Kaseboe/Lexrøed var sønn av Steen Svendsen Bøen død ca1717 og Groe Halsteensdtr.Graabøl.død 1768 81 år Groe giftet seg 2 gang med Thor Svendsen Volen.Så var det STEEN SVENDSEN Bøen/Kaseboe? sønn av SVEND THORESEN Kaseboe ?(født i Sverige ?) død ca 1719 og MARI STEENSDATTER Kaseboe død ca 1694 datter av Steen Svendsen Kaseboe 1595-1666 som var sønn av Svend Steensen - 1628 som var sønn av Sten Kasebo 1575-1591.Jeg har problemer med å oversette dette riktig,så her kommer det i grove trekk det jeg har funnet.Skal prøve å få litt sakkyndig hjelp på dette!(Idd og Marker s.404) I panteboken 1741 er nevnt et skifte etter sal Svend Thoresen Kaseboe i Øymark av hans efterladte datter Maren Svendsdatter gift med Ole Brynildsen Ø.Aspestrand, i Kaseboe 19 okt. 1719 (hvor det er arv i disse gårder) Kaseboe,Bøen,Søby,Wiig i Rødenes med underliggende Tengilsrud....Maren Svendsdatter etter hennes sal moder Maren Steensdatter på gaarden Kasebo 5 juni 1694.....(s.193+)1742 Dette gjelder salg av Søbye. ...fra oss og våre arvinger til dannemand Joen Gullichsen Søbye hans kjære hustru Kari Pedersdatter...Jeg Thor Svendsen Wolen på min hustru Groe Halsteensdatter skifte passered 27 aug.1717 etter hennes forrige mand Steen Svendsen.Jeg Thor Steensen Bøen skifte etter min sal fader Steen Svendsen 27aug 1717 og skifte dato 19okt 1719 af min sal farfader Svend Thoresen..1740 Ole Svendsen Kaseboe..min kjære søster søn dannemand Iwer Oddsen Jahren.Ole Svendsen Kaseboe er gift med Anne Helgesdatter.Hun er trolig fra Sollerød og søster til Augustinus og Cyprianus Helgesen. Ole Svendsen var forlover til Augustinus og Kari når de giftet seg i 1738.Cuprianus og hans bror Jacob var fadder for Ole og Annes datter Anne i 1738.Det ser ut som Ole Svendsen Kaseboe og Thor Steensen Bøen har byttet gårder.i 1762 bor Thor Steensen og Mari Pedersdatter på Kaseboe og Anne Helgesdatter som er enke bor på Bøen.Det er ingen pantebøker fra 1755-1775,.Rita (Jeg leter forsatt i skrivende stund )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Bra jobba RitaMitt hovedanliggende som kanskje ikke kom tydelig nok fram i innlegget, var at Svend Thorsen Bøen er identisk med den innvandrede svensken Suend Thorersen på Kasbo. -Og at hans ektefelle er Mari Stensdatter som hadde sitt opphav på Kasbo. Dette tror jeg vi nærmest kan konkludere med er riktig.Det er åpenbart at eierforholdene rundt gårdene Bøen og Kasbo er innvevd i hverandre. Hvorvidt denne innvevingen skjedde før Svend Thorersens tid er interessnt. Men uansett hva videre undersøkelser kan konkludere med vedr. dette, kan man med stor sannsynlighet konkludere med flg. uttdrag av nummerisk anetavle med utgangspunkt i Thor Stensen Bøen1. Thor Stensen Bøen og Kasbo 1716-1792. 2.Sten Svendsen Bøen (f. Omkr. 1680 d.ca.1717) 3. Gro Halstensd. Graabøl (f.ca. 1687. d.1768). 4. SVEND THORESEN Kaseboe/Bøen (Født i Sverige ca. 1630 d. ca 1719 5. MARI STEENSDATTER Kaseboe død ca 1694. 6. Halsten Erlandsen Graabøl (f.ca1651 7. Marte Thorsdatter Søgaard (f.ca. 1650 d.1744) 8.Thorers far (i Sverige-ukjente aner). 9. (Thorers mor) 10. Steen Svendsen Kaseboe 1595-1666. 11. Steens ektefelle (ukjent) 12. Erland Halstensen Kaatorp 14. Thor Arildsen Søgaard 15. Anne Olsd.Skjørtorp. 16-19: (Sverige) 20.Svend Steensen (Kasbo) (-1628 ) 21-39 Ukjent 40. Sten Kasbo (ca 1530-1591)Ut fra setningen i siste innlegg: '1740 Ole Svendsen Kaseboe..min kjære søster søn dannemand Iwer Oddsen Jahren.' - tolker jeg det slik at : Ole Svendsen, Sten Svendsen Bøen (nr.2 på tavla) og Eli Svendsdatter Kasbo er søsken. Tar jeg feil ???Det hadde vært moro å vite hvem nr.11 er. Kanskje det er Steens ektefelle som dro med seg Bøen inn i denne slekta.Søsknene Ole og Eli sine ektefeller (Anne Helgesdatter og Odd Thorsen) ser ut til å komme fra henholdsvis Sollerød og Jaren. Et lite pirk til slutt: Gården BØEN. Det finnes Bøen både nord i Aremark og nord i Øymark. Det er vel neppe en av Bøen-gårdene i Aremark det er snakk om ???IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Beklager at jeg tar ordet igjen. Det var tvilen om hvilken BØEN vi snakker om som har tatt overhånd. JEG har trodd at det var Bøen i Øymark (ca.6-7 km fra Kasbo) det hele dreide seg om inntil jeg ser at det er en del ting kan forklares og muligens falle på plass dersom denne Bøen vi her operer med er Bøen (nordre) i Aremark (ca.15 km. fra Kasbo).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

BØEN i Øymark annex til Aremark (Marker)På Bøen N/S i Aremark har jeg også mine aner:Lars Olsen født 1711 gift med Kari Aslacksdatter Dybig i Øymark født 1728. ++Det er flere Bøengårder: Bøen nord,sør og yttre som ligger i Aremark. Bøen i Øymark.(1700 tallet)Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Rita: Du virker så overbevisende sikker i din sak om Bøen at jeg kaster tvilen tilside.Siden du forteller om dine aner i denne forbindelse da kan jeg vel si litt om mine.Fra Bøen Nordre i Aremark kommer Gjertrud Oddsdatter BØEN (d.1662) som var gift med Helge Thordsen Anonby (f.ca.1572. d.f.1653). Disse to fikk sønnen Tosten Helgesen (bror av Marthe Helgesd. og således svoger av Jens Cyphriansen Tøyen/Hemnes). Tosten var gift med Marte Olsdatter Daltorp.Her er det mye spennende stoff tilbake i tid.Min forbindelse til Kasbo/Bøen går fra datteren til det nå velkjente paret Svend Thorersen og Mari Steensdatter Kasbo. Hun het Eli Svendsen (søster av Ole og Steen) og var gift med Odd Thorsen fra Jaren.(NB: Jahren ligger like ved Bøen (kalt Bøer i 1801-tellinga) i Øymark, men på den andre siden av sjøen)Disse navnene på anetavla mi fører fram til Torgrimsbo i ØymarkIM.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Odd Bøen var en stor jordeier vet jeg. Jeg ser at hans sønn og sønnesønn bor på:Bøen N. 1664 Niels Odtssøn 50 år søn Olle Nielsen 25 år.1711 Ole Toresøn qvinde 1 barn og 4 tienestefolk1664 Annundbye :Tosten Helliesen 35 år1711 Ole Tostensen hans hustru 3 børn og 1 tjenestedreng.+ Even Helgesen hans hustru og 3 tienestefolch.1664 Jahren:Tord Helliesen 50 år sønn J...?Tordsen - bror av Tosten på Annundby ?Tord(Thor) Steensen Bøen/Kaseboe i Ø.og Mari Pedersdatter Herrø har 2 døttre som gjør at de blir dobbelt aner til meg. Sidsel Thoresdatter født 1741, gift med Anders Jensen Tolsby født1737. Han er vel godt kjent fra boken til Martha Østenvig. -Marthe Thoresdatter født 1743, gift med Even Jørgensen født 1750 på Søby.De bodde på Eng.Even var sønn av Jørgen Enersen Aasmunrød og Ingeborg Michelsdatter Kolstad(hennes søster Johanne var gift med Helge Evensen Annonby)Det gjenstår en del forskning her.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.