Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Bue

[#24077] Marie Thorstensen, Horten

Recommended Posts

Guest Arne Bue

Søker opplysninger om Marie Thorstensen som i 1901 giftet seg med Anton Otto Julius Qwren. De var bosatt i Horten. Hvor var Marie fra, når døde hun og hvem var hennes foreldre. Håpen noen kan hjelpe meg videre med henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bue

Takk for svar. Jeg tror denne Maria kan være den rette, men vil gjerne få dette bekreftet i kirkeboken. Må jeg da til Horten eller ligger disse ute på 'nettet' noen sted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Beg-Hansen

Borre Klokkkerbok I 4 1892-1913 s.72. Viet par nr.16 2911 1902:Anton Otto Julius Oweren f.1877 Horten ( far:Politibetjent Andreas Nilsen Oweren) og Marie Torstensen f.1879 Gannestad (altså Borre) (far: Forpakter Ole Torstensen). Dette bekrefter altså opplysningene i innlegg 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bue

Mange takk for dette, nå kommer jeg meg videre med denne grenen av slekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Arne! Noen tips til som sparer deg for endel tid: Inger Marie Iversdatter f.1840 Råen i Borre. Foreldre:Iver Christensen Sollerød søndre,Undrumsdal i Våle f.1795,død 1870 i Horten,g.1828 Anne Malene Kristoffersdatter Kile vestre i Ramnes f.1807,død 1890 i Horten. På Kile vestre 1828-1835,på Råen til 1842,på Bjune østre i Ramnes 1842-1846. Til Horten. Se f.eks. Ramnes bygdebok s.243 og Våle bygdebok s.1292.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Jeg har tydeligvis litt problemer med å skrive mitt eget navn og hjemsted for tida,men resten av det jeg kommer med burde være korrekt! Du får kanskje bruk for gårdsnavnet Askjerød - prøv i Botne eller Stokke i Vestfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bue

Dette var fint og sparer meg mye tid. Jeg skal ta en tur på biblioteket og låne disse bygdebøkene. Takk skal du ha Jon Erik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei !Dette er fra Stokke bygdebok.96. Askjerød. Navnet. Skriftformer: 1668 Ascherød, 1723 Adscherøed, senere Askjerød. Det skriver sig fra kvindenavnet Asgerd. Skyld. 1661: 2 bismerpund smør. 1668: 2 1/2 bismerpund smør. Eiere. Gaarden laa i 1600 tallet under Fossnes indtil den ca. 1690 blev solgt til fru Kirsten Toller. Den vedblev at være byborgergods helt til brukerne i 1764 kjøpte den. Hvad de fødde; høiavling; saadde. Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde. 1657 2 6 2 5 - - 1668 2 6 3 6 30 8 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak. 1723 2 8 - 6 36 8 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/8 t. hvete. 1803 1 6 - - - 6 tønder. 1820 2 6 - - - 6 tønder. 1835 2 8 - 10 - 10 1/2 t. havre, 1/4 hvete, 1/4 rug, 3/4 byg, 9 1/2 t. poteter. 1865 3 14 - 5 - 21 t. havre, 1 1/4 hvete, 1/2 rug, 2 3/4 byg, 19 t. poteter. Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget hustømmer; litt bøk. Alt tjenlig rydningsland er opryddet. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Temmelig god jordart. Gode hus og gjerder; slet aker og eng. Skral fæhavn. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Har havnegang. - 1820. Skog til husbehov og litt til salg. Havn tilstrækkelig. I maatelig drift.Brukere. Reier brukte gaarden fra 1611-18. Efter ham Anders fra 1620-54. Saa Kjeld Olufssøn, født 1634, fra ca. 1657-90. Søren Halvorssøn 1699-1732. Født 1658, død 1732. Gift ca. 1708 med Kristen Nilsdatter. Et barn Hans, se nedenfor. Bruk 1. Hans Sørenssøn 1732-64. Født 1710 og gift to ganger: 1. 1730 med Helvig Ditmansdatter, f. 1699, død 1751. 2. 1751 med Alise Olsdatter. To barn med første hustru: 1. Søren, se nedenfor. 2. Ditman, f. 1733. Hans Sørenssøn fik 1732 bygselseddel paa halve gaarden av Mads Gregersen. Søren Hanssøn 1765-1800. Født 1731, død 1800. Gift ca. 1765 med Ragnhild Pedersdatter, f. 1728, død 1803. Et barn Helvig, f. 1767, egtet 1790 Paul Larsen. Han hadde tidligere kjøpt bruk 2, og da han arvet svigerfarens part blev han eneeier. Søren Hanssøn hadde i 1765 kjøpt bruket av Mads Grønhoff for 400 rdl. Bruk 2. Iver Abrahamssøn 1734-46 fik 1734 bygselseddel paa bruket av Anders Gregersens enke. Født 1709, død 1746. Han var gift med Maren Jakobsdatter. To barn: 1. Abraham, f. 1732, gift 1753 med Katrine Helgesdatter Nordre Holt. 2. Maren, se nedenfor. Kristen Kristenssøn 1764-94. Han var fra Lasken og kjøpte i 1764 bruket av Mads Grønhoff for 400 rdl. Født 1721, død 1794. Gift 1761 med Maren Iversdatter, f. 1738 (datter av Iver Abrahamssøn). Syv barn: 1. Kristen, f. 1763. 2. Maren, f. 1766. 3. Iver, f. 1769. 4. Anne, f. 1772. 5. Kari, f. 1776, gift 1800 med Hans Guttormsen Vestre Borge. 6. Helene, f. 1779. 7. Marie, f. 1783. I 1787 solgte Kristen halve bruket til ældste søn Kristen for 200 rdl. Den anden halvpart sat han med til sin død. Da gik den over til Paul Larsen (bruk 1) som ogsaa kjøpte Kristen Kristensen's d. y's part. Paul Larsen 1794-1824. Han var fra Sollerød i Vaale. Født 1748, død 1824. Gift 1790 med forannævnte Helvig Sørensdatter. Tre barn: 1. Ole, f. 1796. 2. Lars, se nedenfor. 3. Søren, f. 1806, død 1828. Lars Paulsen 1824-30. Født 1800 og gift med Maren Sibille Larsdatter. Tre barn: 1. Ole, f. 1822. 2. Helvig Marie, f. 1824. 3. Lise Amalie, f. 1826. I 1830 solgte Lars størsteparten av gaarden til lærer og kirkesanger Rasmus Nilsen for 1100 spd. Hans enke Karen Anne Iversdatter skjøtet bruket i 1865 til Hans Nilsen Anholt og efter ham gik det til Henrik Matias Rusletvet. Marie Stephensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Bue

Jeg er imponert over hjelpsomheten i dette forum. Det sparer meg for mye tid og arbeid. Takk til alle. mvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.