Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Alv  Edvardsen

[#24116] Skipper Hønnichen i Vågan

Recommended Posts

Guest Alv  Edvardsen

Er det noen som har noen kjennskap til en Skipper Hønnichen, 'Våg' i Lofoten ? Hans dr. Else Kjerstina, d. 1776. Kanskje f. omkr. 1700. Hvem var han ? Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Har du gått gjennom tollregnskapene for de nærmeste tollkontorene? Du burde jo finne en del om ham der. Dessuten må han ha hatt borgerskap i en av kjøpstedene, så der er det også mulig å sjekke. (Bergen, Trondhjem etc.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Hei! Hvis du søker på Hønnichen i FamilySearch vil du få opp mange forslag, mest kyttet til Våge i Lødingen. Mvh John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv  Edvardsen

Sikker mye å finne der, om jeg bare visste hvordan man gjør det.-- Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har en del informasjon om de fra Våg i Løddingen og generasjonene bakover, og har prøvd å sendt deg dette på e-post Alv. Dessverre er ikke min e-postserver helt i orden, men du kan jo prøve å sende meg en mail. Jeg er ikke tilbake her igjen før på mandag. Hvis jeg får adressen, kan jeg i løpet av neste uke ta kopi og sende i posten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Fra Gårds- og slektshistorie for Lødingen: 'Diderich Jensen Hønichen Woye f. omkr. 1674, d. 1737. Sønn av Jens Dicrichsen Voje og Else Jonsdtr. Diderich var gift to ganger. Han ble først (like etter 1701) g. m. Daarete Berentsdtr. Berg d. 1714. Dtr. av Berent Markussen Forhamn Sandtorg f. omkr. 1632 d. 1714 (oppr. fra Sverige) og Else Henriksdtr. Barn: 1. Else Kierstine g. 05.07.1724 Lødingen m. Jens Larssøn af Sionen (Sjona) I 1737 flyttet til Møchelbostad av Alstahaug. 2. Diderich f. 1705 d. 1769, g. 07.03.1745 Lødingen m. Elen Christense Brun. 3. Anne Margrethe f. omkr. 1710 d. 1773, g. 25.05.1746 m. Svend Andersen Lind Hustad. 4. Ursula f. omkr. 1712, d. 1785 Kalvik Tysfjorden, g. 1748 m. Helge Olsen Offersø. Diderich g. 2. 23.07.1721 m. Sidsel Svendsd. Parelius f. omkr. 1694, d. 1741. Dtr. av Svend Parelius (prest i Stjørdal) f. 1635 Stjørdal d. 1696 og Cecilie. Diderish's andre ekteskap var barnløst.' Mvh. John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Prøver å skrive inn litt av det jeg har her med Didrik som nr. 1 foreldrene som nr. 2 og 3 osv.1)Didrik Jensen Hønnichen født ca 1674, og gift ca 1700 med Doroteha Berentsdatter Berg.2)Jens Didriksen Hønnich født ca 1628 og død 1695.3)Else Jonsdatter4)Didrik Didriksen Hønnich født ca 15946)Joen Pedersen Hegstad født ca 1612 og død før 16887)Mette Nielsdatter Voie12)Peder Joensen Hegstad født ca 1580 og gift ca 1610 med Aasille.13)Aasille14)Niels SiufersenDet jeg har mer av er informasjon om en del av folkene her, og mer om deres barn og gårdene de bodde på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Håkon Brun

Kan det være denne? Peter Henriksen Hønnichen, f. 1671 i Lødingen, død 1742 i Kjøpsvik, Tysfjord. g.m. Maren Pedersdatter. Peter og Maren hadde mange barn: 1) Peter Petersen, Kjøpsvik. 2) Hans Petersen, Botten i Tjeldsund, gift med Marith Hansdatter, 4 barn. 3) Ane Petersdatter Hønichen, gift med Lars Gislesen, Fjelldal, 6 barn. 4) Karen Petersdatter, gift i Ørsvåg i Lofoten, 2 barn. 5) Kirsten Petersdatter, Kjørnes i Tjeldsund. 6) Else Petersdatter, gift med Erich Christensen, Drag i Tjeldsund, 2 kjente barn. 7) Dorthe Petersdatter, gift i Tjeldsund, 4 barn. Peter bodde som husmann på gården Øksnes i Lødingen i 1691. Han betalte 2 ort som husmann i 'Regementskatt af Huusmend, Strandsiddere och Drenge' i 1699. Han flyttet senere til Kysvig = Kjøpsvik i Tysfjord. Kilde: Gårds- og slektshistorie for Lødingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei ! Takk skal dere ha ! Her var det litt å få orden på. Vel, jeg skal nu forsøke å få disse satt opp og så får jeg vel spørre mer, dersom jeg ikke får det til å 'gå opp'.-- Skulle vel gjerne ha hatt litt mere opplysninger om disse ulike personene. Bare navnene er jo litt magert.-- Takk i alle fall. Beste hilsen Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

HeiDidrich Didrichsen Hønnichen 1705 til 1769 var gift med Ellen Kristense Bruun 1689 til 1784Ellen er født i Trondheim. Har faktisk noen tusen av denne slekten.har drevet å samlet etterslekt på den første Hønich som kom til Lødingenher er min E-mail adresse litt forvansketsteinarolsen£tiscali.no bare bytt tegn her

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ang. Elen Brun så begynner hennes historie som gift i Løddingboka bd. II s.892, Nes grd. nr. 27. Elen ble 1.gift med Arent Jacobsen, klokker i Lødingen(ca.1713- 1744) og 2.gift med Diderik Didriksen Hønichen Waaje.Med Løddingbøkene og Tjeldsund og Tysfjords historie finner du vel omtrent hele etterslekten langt opp i 1900. Lødingen av Vivian Fjordholm og Tjeldsund/Tysfjord av Konrad Naustvik.Elen Christence Christiansdt. Brun (ca. 1690? 1784). Datter av Christian Brun (1661/68 - 1738). Om Christian var sønn av Peter Brun(slektens eldste)eller av Jens Petersen Brun er usikkert, men de tilhører militærslekten Brun. Christian står flere steder oppført som sønn av Peter, men samtidig står det at han var født i Skien. Skulle han være sønnen til Peter burde han vært født enten i Østfold eller Kristiansand/Oddernes. Peter hadde 10/11 barn hvorav en het Jens (ca.1636-1679). Denne Jens bodde i Skien og ble gift ca.19/9 1667 Saude(Sauherad) med Anna Pedersdatter Lund (ca.1648-1724). Jens og Anna fikk 9 barn. Deres andre sønn het Christian.Tilbake til Christian Brun. Han var gift 3 ganger: 1g. ca. 1697? Elen Seiersdt. Rasbeck (ca.1665-før 1729), datter av major Zeier Christensen Rasbeck på Gravraak i Melhus eller Meldal? (ca.1626-1703) og hans 2.kone Karen Pedersdt. Hjort fra Trondheim (1635-1701/19).2g. 1/9 1729 Verdal med demoiselle Margretha Rasmusdt. Hagen (ca. 1693-2/2 1731, 38 år), datter av Rasmus Hagen.3g. 21/12 1731 Verdal med demoiselle Ide Muus død 27/5 1744 Verdal.Christian bodde på Øya grd. Melhus 1701-1719. Fra 1719 oppsitter på Eckle grd. Verdal Han døde 1/9 1738 på Ekle grd. Verdal, kapteinløytnant. Skifte 9/9 1738 Stjørdal og Verdal. 8 barn levde da.Christian fikk 12 barn, 9 i 1.ekteskap, 1 i 2.ekteskap som døde ca. 5 mnd. gammel.og 2 mellom ekteskap (uekte). Ingen i 3.ekteskap.Elen Christence var hans 1.barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei ! Tusen, tusen takk for mange klargjørende opplysninger !! Beste hilsen Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei igjen.-- Jeg skal nu forsøke å fremskaffe anvist litteratur om disse, men det tar vel litt tid. Så imens; Er det noen som har klart å lete frem opprinnelsen til denne Didrich Hønichen, f. ca. 1594 ? Det må vel være Tysk e. Hollansk ?-- Og hva med Voie (Woye)- navnet ? Jeg forsøkte å søke på dette, men fikk ingen oppslag.-- Takknemlig for tips.--Med hilsen Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Voie, Woye, Våje. Gård i Lødingen. En av mine oldemødre kom derfra. I følge bygdebok Lødingen er Diderich Jensen Hønichen Woye f. omkr. 1674 som sønn av Jens Diderichsen Voje (omkr. 1628-1695) og Else Jonsdtr. Wogøen (omkr. 1640-omkr. 1711) Barn: Diderich f. 1674 og Mette (f. ?). Jens var sønn av Diderich Diderichsen Hønich Erikstad f. omkr. 1594. Else er datter av Jon Pedersen Wogøen (Woye) f. omkr. 1612 og Mette Nielsdtr. Jeg har ikke opplysninger om gårdene Erikstad og Hægstad (Jon Pedersen kom derfra). Alt dette er i Lødingen. Mvh John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv  Edvardsen

Til siste innlegg.-- Fint.-- Det ante meg nesten at dette Voie var en 'variant' av Våg. Men denne Didrik derimot må nesten ha utenlandsk opprinnelse.-- Det må da la seg gjøre å finne ut av det ? -- Med hilsen Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Antydninger på nettet, bla. hos Nermo, sier at Diderich Diderichsen Hønich kom fra Bremen, Tyskland. Mvh John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv  Edvardsen

Hei ! Jeg fant ikke det innlegget nevnt i siste innlegg. Men dette har da sikkert flere forsøkt å finne ut av ? Med hilsen Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Fra Nermo/slekt: Didrik D. HØNNICH CIR1594 - 1667 BIRTH: CIR1594, (fra Bremen, Tyskland via Bergen ?) DEATH: 1667, Erikstad, Lødingen Family 1 : MARRIAGE: CIR1624 +Henrik Didriksen HØNNICH +Jens Didriksen HØNNICH Hans Didriksen HØNNICH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.