Jump to content
Arkivverket

[#24120] Maria Elisabeth Sindberg/Zindberg (c1729-1800)


Guest Nils Aksel Horvei

Recommended Posts

Guest Nils Aksel Horvei

Sogneprest i Onsøy Johannes Bruun Stabel (1726-1796) ble 1/2 1764 ekteviet i Christiansborg slotskirke med Maria Elisabeth Sindberg/Zindberg (c1729-1800). Er det noen som kjenner hennes opphav?

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Aksel Horvei

Takk skal du ha. Jeg kjente ikke til at Dansk Biografisk Lexikon var utlagt på web. Forøvrig hadde jeg praktisk talt all informasjonen der. Jeg har imidlertid at han var gift annen gang 5. februar 1802 (ikke 1801).

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

Jeg har følgende i mine noteringer:NST XXVII hefte 4 1980 side 317: Utdrag av Trondheims Skifteprotokoller, ved byrettjustitiarius Kjeld Bugge, Protokoll nr. 7:'19/7 1720 *Mogens Larsen Sindberg skredder, død 1715. Enke Margrethe (Maren) Pålsd., efter brannen tilh. hos Ole Claussen Gielvangen. B.: Peder 22 bortreist, Hans 17, og Gidsken 19 år, alle i siste ekte, og med 1. h. *Magdalene Hansd. : Lars Mogensen Sindberg g. i Kria., Magnus og Jens til sjøs. Avbrent plass på venstre side av Munkegt. i Vår Frue sogn på nordre side av forrige hospitalsprest Niels Larsen Smittes grunn, solgt for 124 rd., ialt 137-134. rd.'Videre har jeg notert (trolig også fra NST), at datteren til presten Johan Lobes og hustru Magnille Gram, Elisabeth, var gift med prokurator Lars Mogensen Sindberg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Aksel Horvei

For det første takker jeg for svaret. Jeg kjente forsåvidt både til skiftet i NST XXVII, til avsnittet om Lars Mogensen Sindberg i S. H. Finne Grønn: 'Norges Prokuratorer, Sagførere og Advokater 1660-1814', s. 202-204 og til Spørsmål 400 i NST ??, s., 187f. Finne-Grønn sier at overhofretsprokurator Lars Mogensen Sindberg flyttet til København oktober 1725, men han har ingen informasjon etter det. Lars Mogensen ble gift i Holtålen før 1719 med Elisabeth Lobes. Det er ikke urimelig at de har hatt en datter ved navn Maria Elisabeth, født ca 1729, som ble gift i København 1764, men jeg savner sikker informasjon. De hadde i hvert fall en datter Johanna Elisabeth døpt i Bergen 1726 Lenke (selv om han der kalles Hans).

Link to comment
Share on other sites

Guest Nils Aksel Horvei

Jeg burde vel også tillegge at Finne-Grønn sier at Lars Mogensen hadde en nevø, Mogens Hansen Sindberg, i København, så Maria Elisabeth kunne jo være dennes søster (selv om navnet Elisabeth peker mer mot at hun var Lars Mogensens datter).

Link to comment
Share on other sites

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Et skudd i blinde, faren kunne vært sogneprest til Rørbek og Grynderup, Peter Sindberg som ble begravet 18.06.1754. (Kilde: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed - København 1858 ).( Forøvrig, Finne-Grønn's opplysninger er blant de første jeg kontrollerer. )

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.