Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi Boysen

[#24151] Skibsvogter Amund Johannesen fra Drøbak

Recommended Posts

Guest Heidi Boysen

Jeg leter etter hans foreldre. Er det noen som har opplysninger om han. Han er født 1820 og var gift med Maren Andreassen som var født i 1825.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei !Det finnes en Amund døpt 8 september 1821 i Drøbak, foreldre Johannes Amundsen og Ellen Cristophersdatter. Søkte etter flere med samme navn i perioden 1816-1935, men fant bare denne i FS.Marie Stephensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Først min kjepphest: hvorfra stammer (det eksakte) fødselsåret 1820?Dernest: Drøbak var i 1820 fremdeles del av Ås prestegjeld (utskilt 8.9.1823). Det er mulig enkelte innførsler finnes i Drøbaks kirkebøker (ministerialbøker visstnok fra 1816; har noen oversikt over hva disse inneholder før 1823?), men geistlige handlinger er ihvertfall fremdeles å gjenfinne (også?) i kirkebøkene for Ås på dette tidspunkt.I perioden 1819-21 kan jeg ikke gjenfinne noen døpt Audun i Ås prestegjeld overhodet (anslagsvis 2-3% dog uleselig). Kilde: Ås kirkebok nr. 3, folio 160-190; Ås kirkebok nr. 4, folio 4-26. [Egne notater: hhv. Hf314 1162-1178 og Hf315 2-14.]Med beste hilsener RC ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Robert. Ang. kjepphester: Mener du Amund eller Audun? Og jeg kan ikke se at noen har nevnt ordet kirkebok i forbindelse med fødselen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei igjen !Her er kilden til årstallet 1820 ? FT 1865 Lenke.FS som er nevnt har registrert fra året 1816-1835 på C428161 for Drøbak.Så alt er bare fra FS som nevnt i innlegg 2 og alt må jo sjekkes mot orginalkilden.Alt her er bare tips, og et sted å begynne !Marie Stephensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. oversikten over kirkebøker starter Drøbak og Frogn Mini 1 i 1816-42, konf. til 1831.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Unnskyld; skrev feil fornavn i meldingen: jeg mener selvsagt /Amund/.Knudsen; dette utsagnet forstår jeg dessverre ikke: 'Og jeg kan ikke se at noen har nevnt ordet kirkebok i forbindelse med fødselen.' Om man skal finne noens foreldre, kommer en jo ikke utenom kirkeboken, selv om ingen har nevnt det... :-)Ad. aldersangivelser i ft. 1865: har du kontrollert at gjengivelsen hos RHD stemmer? Der er - såvidt jeg kjenner til - kun omregninger fra ca.-aldersangivelser (og mange av disse er /veldig/ cirka, for å si det slik...).Knudsen; 'Iflg. oversikten over kirkebøker starter Drøbak og Frogn Mini 1 i 1816-42, konf. til 1831'. Dette er jeg altså innom i mitt innlegg. Likefullt gjenfinnes flere døpte fra Drøbak kirke i perioden 1819-21 også i Ås' kirkebøker. Det var dette som var mitt anliggende.Mvh. RC ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Robert.Jeg trodde nok at du hadde skrevet feil ang. navnet. Slikt skjer, og med det mener jeg man skal være litt forsiktig med kjepphester.Ang. kirkebok så var nok det klossete uttrykt av meg. Det er riktig at man skal være nøye ellers så kommer man fort ut å kjøre. Men litt smidighet gjør seg også bra. De fleste som har deltatt i debatten her en stund vet vel nå at når noen legger inn et nytt innlegg med forespørsel om opplysninger om en person født det og det året(uten dato) så er det bare ca. så man må lete +- noen år, og at folketellingene ikke alltid er å stole på. Jeg håper at det ikke blir noe guffent ut av dette da det er det siste jeg ønsker, og om du føler at jeg har såret deg på noen måte så ber jeg om unskyldning for det har ikke vært min hensikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

He-he! Skulle en bli såret av slikt, kunne en like gjerne legge opp. -Jeg forsvarer likefullt kjepphestene! 'Audun' var litt langt fremme i bevisstheten min da jeg skrev meldingen min. Jeg har både kollega-Audun og leser 'Det er greit for meg' av Per Petterson om dagen, der hovedpersonen også heter Audun. Likefullt: jeg må ta ansvar for det jeg skriver, og rette det når det blir galt. -Så over til det mer generelle: jeg har deltatt i 'denne debatten en stund' - og i andre - og ser nettopp resultatene av unøyaktigheter og omtrenteligheter; det er derfor viktig at man skriver hva man vet, og hva man ikke vet, og oppgir kilder. Dette er 1. læresetning for en slektsforsker. Dessverre, men slik er det.'[N]år noen legger inn et nytt innlegg med forespørsel om opplysninger om en person født det og det året(uten dato) så er det bare ca. så man må lete +- noen år'. - Hvordan skal man da skille mellom faktiske og eksakte årstall og omtrentlige (gjettede?) tall? Hvorfor skal man stille strengere krav til den som svarer enn til spørsmålsstiller?Heidi Boysen; til det som er interessant: har du noen flere opplysninger om hr. Amund Johannesen og frue?Med beste hilsener Robert Chr. H. Skogly ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Boysen

Hei Robert. Jeg har desverre ingen flere opplysninger å komme med. Pappa er adoptert og det er den biologiske slekten jeg prøver å finne, så jeg vet ingen ting, bare det jeg har sett her på digitalarkivet. Min far fant sin biologiske mor på 80 tallet og jeg har snakket med en halvsøster av pappa og det er er der jeg har fått info om Frits Amundsen og Randi. Har bare arbeidet meg bakover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Boysen

Min fars biologisk mor er død så det er ingen jeg kan kontakte som mer informasjon. Sorry.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Karlsen

Fant han her.Digitalarkivet: 1900-telling for 0215 Frogn. [5105/5] 1273 1 Amund Johannessen m b Hf g Har offentlig understøt. 1821 Drøbak Ak N S B 1274 Maren Andreasdtr. k b Hm g 1826 T N

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Karlsen

Navn på foreldre er kanskje nevnt i innlegg nr 2?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

For å gjenfinne Amund Johannesens dåp, må en nok til kirkeboken som Berit Knudsen nevner 21.9. kl. 16.56 ('Drøbak og Frogn Mini 1 i 1816-42'). Denne har jeg dessverre ikke for hånden.Dersom det stemmer at Johannes Amundsen og Ellen Christophersdtr. er Amunds foreldre, kan følgende være av interesse: Paret giftet seg i Ås kirke (!) 4. august 1821, selv om begge var fra Drøbak:'19; Ungkarl og Matros Johannes Amundsen af Drøbak; 26 Aar gammel; Pige Elen Christophersdr i Drøbak; 29 Aar gl.; [Forlovere:] Knud Larsen og Andreas Baltzersen; begge af Drøbak. 4 Aug; i Aas Kirke.' [Kilde: Ås # 4, pag. 347, nr. 19. (Egne notater: Hf 315, fil 170h.)]Sannsynligvis er vielsen ført også i overnevnte kirkebok fra Drøbak, for FS/IGI har følgende i tillegg (til to innføringer fra Ås, tilsvarende som nevnt ovenfor):'Marriages: JOHANNES AMUNDSEN; Spouse: ELLEN CHRISTOPHERSDR KROGER Marriage: 04 AUG 1821 Drobak, Akershus, Norway Husband Age at Marriage: 26 Wife Age at Marriage: 29'Johannes Amundsen ('stifsøn' av skipper Abraham Gundersen i gård/hus nr. 93 i Drøbak 1801) ble døpt 2. april 1795 i Drøbak kirke:'Dito [April 2]; Dröb; 49; Amund Johannessens barn nafl. /Johannes/ fad. Christen Tommesen Nalvig; Johannes Hanssen; Karen Torgersdr; Marte Tommesdr; Anne Fransdr' [Kilde: Ås # 2, pag. 205, nr. 49. (Egne notater: Hf 314, fil 613.)]Ekteskapsinnføringen fra FS/IGI gir en pekepinn på hvem Ellen Christophersdtr. 'Kroger' er. Dette er vel d.s. som Ellen Margrethe Krøger. Hun bor sammen med familien i gård/hus nr. 138 i Drøbak i 1801. Ellen er da oppgitt å være i sitt 14. år (dvs. f. ca. 1787, i motsetning til aldersangivelsen i 1821, - '29 Aar', dvs. f. ca. 1792). Jeg kan imidl. ikke gjenfinne Ellen døpt i Ås/Drøbak/Frogn i perioden 1785-1794. [Eget notat: Hf 314, filene 489-605, hvorav fil 571 i 1792 er korrupt.]Med beste hilsener RC ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Overså Ellen M. Christophersdtr.s konfirmasjon i første omgang:'Confirmerede i Drøbachs Kirke den 22d April 1804 af Hr Münster (...) 10. Elen Magrete Christophersdatter ibid [i Drøbach] . . . 17.-'(Kilde: Ås # 2, pag. 522. nr. 10. [Egne notater: Hf 314, fil 875.])Etter dette måtte jeg selvsagt finkjemme kirkebøkene på nytt, og fant dåpen i 1787:'Do [Octob] - 29; Drøb; 90; Christophers Krogers Barn Nafl: Elen Margrethe; Fadd Knud Olsen; Niels Pedersen Morbe[?], Samul [sic] Bastad[?]; Margrethe Hans D: Abigael Sørens D: Samuelsen'(Kilde: Ås # 2, pag. 110, nr. 90. [Egne notater: Hf 314, fil 519])Ellen Christophersdtr. var altså nesten 34 år gammel i august 1821, ikke '29 Aar'...Mvh. RC ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Karlsen

Hva er en stiftsønn? Er det det samme som en fostersønn? Hvordan kan man finne tilbake til riktige foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Robert Chr. H. Skogly

Ja, 'stif-'-forleddet er det samme som 'ste-', altså 'stifsønn'='stesønn'. For utfyllende etymologisk bakgrunn, se f.eks. Falk, Hjalmar og Torp, Alf: 'Etymologisk ordbog; over det norske og danske sprog', 1903-06, i faksimileutg. Bjørn Ringstrøms Antikvariat, Oslo 1994 (3. opptrykk), s. 831.Hvordan man finner biologiske foreldre? I dette tilfellet har jeg altså sannsynligvis gjort nettopp dét, men de tørre fakta sier jo intet om /hvorfor/ Johannes ikke bodde sammen med sin far Amund Johannesen i 1801 (vel død).Mvh. RC ( rc@ager.no )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.