Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Langer

[#24331] Skifteprotokoller for Bærum Jernverk

Recommended Posts

Guest Tom Langer

Ved Bærum bibliotek har jeg hatt tilgang til et kortarkiv som viser skiftesaker i Bærum. Det omfatter de større gården i området for de siste tre hundre årene. Jeg søkte primært etter skifter ved Bærum Jernverk men fant bare 3-4 slike saker.Leste nylig en slektsbok av Ø. Davidsen med tittelen 'Jernverksarbeider under 11 konger' - hvis jeg minnes rett. Her fikk jeg inntrykk av at skiftearkiver for Bærum Jernverk (og muligens andre verk) finnes i Statsarkivet på Kongsberg. Mine spørsmål er: Stemmer dette? Og eventuelt - hvordan er tilgjengeligheten for dette materialet (elektronisk, papir mv)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bærum lå under Aker sorenskriverembete like til 1947. Det er bevart skifteprotokoller fra 1656 av. Disse er å finne i original i Statsarkivet i Oslo, men de er mikrofilmet til ca. 1850.Statsarkivet i Kongsberg har først og fremst materiale fra Buskerud, Vestfold og Telemark.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Det såkalte Overbergamtet (øverste myndighet for bergverksdriften sønnafjells) var fra 1680-åra lokalisert i Kongsberg. Jeg vet at det finnes skifter etter arbeidere ved Eidsvoll Jernverk i arkivene etter Overbergamtet. Skulle ikke forundre meg om du også finner skifter fra Bærum Jernverk der.Arkivet etter Overbergamtet ligger i Riksarkivet. Mer info: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.