Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rita Hole

[#24349] Bøen i Øymark 1723 bor Capt. Leutnant Bartz her..

Recommended Posts

Guest Rita Hole

Hvor kommer Capt.Leutnant Bartz og hans Frue ifra? ~Bartz~ kan kanskje ha en annen skrivemåte?Og hvem er Christopher Arndt Arneberg?1738 er Bartz´s kone fadder for Ole Svendsen og Anne Helgesdtr.Kaseboe´s datter Annne,Faddere: Christopher Arndt Arneberg,Cyprianus og Jacob Solerød,Frue Capt.Leutnant Bartzer,Jomfrue Judith Baltz,og Paulina Arneberg.1753 Trolovet: Corperal og ungkarl Christopher Arndt Arneberg og pigen Lispet Christophersdtr. cautionister:Joen Hansen Dybvig og Niels Helgesen Solerød.Christopher og Lisbet får en datter Pauline i 1754.Faddere;Capt.Leutnant Bartz,Ole Eng,Thor Sillevig,Judit Bartz og Ole Bøen.Det står ingenting om hvor de bor.Er det noen som vet noe om disse militærer?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Prøv OVenstads Militærbiografi (2 bøker).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Takk Berit!Har en del militære som jeg ønsker å finne ut av. Håper at bøkene er til utlån.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Hei igjen Rita!Jeg har funnet en Christopher Arnt Arneberg Tostensen som er født i 1702 i Hof (på gården Flisnes) i 1702. Hans far er Tosten Arnesen Arneberg og hans mor er Barbara Sophie Hirsch.Christopher og Lisbet fikk PAULINE i 1754. MEN en sønn, Tosten (oppkalt etter far-far !?) blir født i Aremark i 1757.Jeg tror ”vår” Christopher Arnt er identifisert.(En HANS JØRGEN BARTZ inngår ekteskap med en Anichen Gustavsdatter 3. oktober 1731 i Moss.- neppe av betydning i vår sammenheng.)10.mai 1740 (ca. 2 år etter dåpen i Øymark til Anne Olsdatter) ser det ut til at samme HANS JØRGEN BARTZ inngår ekteskap med en PAULINE ARNEBERG. Dette skjer i Onsøy. (Dette er et snodig sammentreff m.t.p. navn og tidspunkt)(Allerede 30. juli 1740 er det dåp i Onsøy, da en sønn, Hans Ernst Bartz fødes. (Pauline Arneberg står iflg. FS oppført som mor. – neppe av betydning i vår sammenheng)(12. juli 1744 er det nok en gang ekteskapsinngåelse i Moss for en Hans Jørgen Bartz. Den gang er Cathrine Margrethe Heldal brud. – neppe av betydning)Antakelig en annen HANS JØRGEN BARTZ inngår ekteskap med ei Johanne Marie von Hirshen 11.juni 1709. Dette skjer i Ullensaker. (Nå begynner den kompliserte moroa)En mulig bror av denne Hans Jørgen; Johan Fredrich Bartz inngår ekteskap med en mulig søster av Johanne Marie; Barbra Zophi von Hirsh 2.apr.1717 i HOF I HEDMARK !!! Lykke til med hjernetrimmen !! - for her er det mange spennende indikatorer, både for Bartzer og Hirscher og Arneberger og Pauliner og Barbra-Sophier….Men klarer du å finne ut av denne jomfrue Judit ???IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Jeg har akkurat lånt Ovenstads militærbiografier og har skannet et par innførsler som kanskje er av interesse:Barth (Bartz), Johan Friderich. - F. 1691 i Eidsvold. -Sønn av former ved Eidsvolds verk, Hans Jørgen Barth (Bartz) og I. hustru Juditha Cathrina Lorentzdtr. -Seklnt. ved Smål. nasj. inf.regt.s reserve 31/12 1716, ved Mossiske reservekomp. -Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 utn. til prlnt. ved I. Smål. nasj. inf.regt. og plasert ved Markerske komp. -Kpt.lnt. ved Onsøske livkomp. 10/3 1738. -Avskjed (med kpt.s kar.?) 19/11 1742. -Gift 2/4 1717 med Barbra Sophie Hirsch, datter av obl. Gert Christopher Hirsch og Elisabeth Sophie von Heesen. -Barbra var da enke efter prlnt. Torsten Arnesen Arneberg. - 2 barn. -Hirsch, Gert Christoph von. -F . ca. 1651. -Stamfar for den nu levende norske slekt v. Hirsch. .',. Officer i dansk krigstjeneste fra 1615. -Lnt. ved Tropp's dragoner i 1676.- Fangen i slaget ved Halmstad 17/8 1676. - Hans hustru fikk utbetalt 40 rdl. i Kj.havn under mannens fangenskap. - Satt fangen 1 år og 8 uker. -Lnt. ref. ved Prins Christians regt. i 1678. -Var 22/6 1678 atter Int. ved kpt. Rathlaus (Ratlows) komp. av Tropp's drag.er. -Lå 27/8 1679 i Holsten. - Pr.lnt. ved Akh. nasj. inf.regt. 2/4 1681 og stod der ved Ullensakerske komp. -Kpt. ved regt.ets Solørske komp. 7/4 1685. -Maj.s kar. 4/2 1710. -Ved hærens omordn. fra 15/8 1718 overført med sitt Solørske komp. til 1. Opl. nasj. inf.regt. -Avskjed 25/9 1719 med obl.s kar. -Død 25/9 1721 på sin gård Søndre Nord i Brandval i Grue, «70 Aar 5 Maaneder og 3 Uger gammel.» -Begr. 18/10 s. å. i Brandvals annekskirke. -Gift med Elisabeth Sofie v. Heesen, død i 1724 på Nord Traastad i Vinger, begr. der 28/3 s. å. -3 sønner og 6 døtre. -Hilsen Laila Kornstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Rita ! Du har visst satt i gang noe veldig spennende, og jeg synes nesten det er merkelig at alt dette som her er nytt for meg ikke har vært kjent før ! For dette er jo virkelig en genealogisk godbit.Laila ! Innlegget ga en solid avklaring på fragmenterte opplysninger jeg la inn i innlegg 4. Mye faller nå på plass.____CHRISTOFFER ARNT ARNEBERG TOSTENSEN (f.1702) identifikasjon i innlegg 4 bekreftes. I tillegg kan vi kan med rimelig sikkerhet fastslå at hans stefar er Johan Fridrich Bartz (f.1691).Siden ”vår” JUDIT BARTZ er jomfu i 1738, og dermed ikke stefarens mor, (som også heter Judit), er det all grunn til å tro at ”vår” Judit Bartz er HALVSØSTER (f. ca 1718) til Christoffer Arnt Arneberg Tostensen.____Når det gjelder vår to PAULINER, har vil jeg foreslå flg:PAULINIA ARNEBERG d.e. er HEL-SØSTER til Christoffer Arnt Arneberg Tostensen og følgelig det andre av de to barna som moren Barbra Sophie Hirsch hadde, da hun som enke giftet seg med Johan Fridrich Bartz i 1717. Disse to var med på ”lasset” til steder der Johan Fredrich ble beordret.Paulinia d.e. går hen og ekter stefarens slektning (bror eller evnt. nevø) som er Hans Jørgen Bartz i 1740. Dette samlivet ble kort. Paulina d.e. dør før 1744. PAULINA d.y.Christophersd. blir oppkalt etter sin tante som har vært død i ca 10 år i 1754._____”FRUE CAPT. LEUTN. BARTZER” som er fadder ved Anne Olsdatters (Bøen/Kasbo) dåp i 1738 er BARBARA SOPHIE HIRSCH. Hennes medfaddere er både sønn, datter og stedatter._____Hvor i Øymark vil det være naturlig at de militære holdt til (ref. nr.1) ?Bøen i Øymark var nabogarden til Braarud. Geografisk er det omtrent der Ørje nå ligger (som på ingen måte var utviklet som tettsted slik Ørje nå fremstår). Militærstrategisk er det naturlig at disse to gardene + Lie (som ligger på den andre siden – vestsiden av elva/sjøen) var oppholdssted for militære offiserer på 1700-tallet, men opplysninger om dette kan sikkert hentes fra historielaget for Marker.____Forrige innlegg pøser på med navn på slekter som antakelig er rikelig dokumentert i ”klassisk” genealogisk litteratur. Det gigantiske innlegget i brukerforumet nr.16490 Lenke - omhandler til dels nabogardene (som Lie/Arnes) i samme avgensede område (riktignok 100-200 år tidligere), og deres forbindelse til Østby/Rosensverd-ætten.Tilsynelatende en ordinær plass i Indre Østfold ser gårdene ved nord-enden av Øymarksjøen ut til å være et eldorado for genealoger. Sånt er artig ! IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Mange takk for oppslag i boken Laila!Jeg har foreløbig ikke fått satt meg ordentlig inn i dette,jeg ser at du Iver har noen teorier her.Ole Svendsen og Anne Helgesdatter Kaseboe/Bøen har en datter Anne som giftet seg i 1769 med Ole Pedersen Torp.De fikk en datter samme år som het PAULINE. 1775 Augustinus,1776 *Ragnhild,1778 Thord, 1780 Berthe,1782 Jacob. *Ragnhild (1776)fikk i 1799 en datter PAULINE.Holder på med hjernetrimmen.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Informasjon utenfor temaet.Angående Bygdebok for Aremark som skulle komme i handelen før jul.Jeg har vært i kontakt med Inger Lise Gløboden i Aremark kommune ang.boken og det blir ingen gårdshistorier desverre,men en historie som beskriver livet i bygda fra oldtiden og fram til i dag. Geologien,naturen,planter og dyr,Aremark i historien,næringslivet, samfunnslivet,kristenlivet,menneskenes liv,foreningslivet og personligheter fra kultur-og samfunnsliv.Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Diskusjonene 21996 og 23996 berører noen av de samme personene. Når det gjelder Bartz'ene, var de sterkt knyttet til jernverksvirksomheten, Hans Jørgen Bartz senior var en periode former ved Eidsvold Verk, mens en av sønnene - Hans Jørgen Bartz jr. - var masovnsmester ved Moss Verk. Hans eldste sønn (med Annichen Gustavisdatter), Hans Henrich (Hansen) Bartz (f. i Moss 1732), er i 1750- og 1760-årene å finne som hammersmed ved Egelands Verk i Søndeled (ved Risør).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Rita !Til overskriften: BØEN I ØYMARK.Er du sikker på at det ikke er BØEN I AREMARK i stedet. Jeg har selv gått ut fra i innlegg 6 at det er Øymark som må være riktig, men når jeg skal anvende notatene mine i debatten i det noe beslektede temaet Nr.24067 om Kaseboe – Svend Thorsen Lenke -er jeg blitt sterkt i tvil.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg henter fram denne debatten igjen for å fokusere på et genealogisk problem som muligens er litt på siden av 'hovedsporet'.Overskriften henviser til kapteinløytnant Johan Friderich Bartz, g. 1717 i Hof (Solør) m. Barbra Sophie (von) Hirsch. Han er for så vidt greit genealogisk plassert. Han hadde imidlertid en jevngammel navnebror som var gift med Barbra Sophies søster! Og han er en skikkelig nøtt. I STAMTAVLE OVER FAMILJEN BARTH v/Mikael Sundt (1891) er han presentert slik (s. 120-121):'Johan Fredrik Bart, som 10 dec. 1717 blev karakteriseret sekondløjtnant, kaldes i 1723 'forrige løjtnant ved det reducerede Eichstädtske regiment i Danmark', men blev 11 feb. 1726 virkelig sekondløjtnant ved Rømelings gevorbne regiment, hvor han 16 sept. s.a. blev premierløjtnant, afgaaet ved dom 5 aug. 1740, hvorefter han fik afsked 23 sept. s.a. Gift med Elisabeth Sophia v. Hirsch, søster af (...) Barbra Sophia v. Hirsch'.Og i SLÆGTEN VON HIRSCHEN, VON HIRSCH; HIRSCH v/ premierløytnant Per E. Hirsch (1927), s. 22:'Elisabeth Sophie von Hirschen, datter av oberstløitnant Gert Christoph von Hirschen og Elisabeth Sophie von Heesen. Hun var gift med Johan Friderich Bart, der i 1723 ved skiftet efter svigerfaren var 'forrige Lieutenant ved det reducerede Eichstedt's Regiment i Danmark'.Hvem kan denne sekondløytnant/premierløytnant Johan Friderich Bart ha vært?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Sundt resonnerer litt rundt en mulig kandidat,som han likevel avviser - nemlig den (antakelig) eldste sønnen til overbergmester Johannes Barth (1633-1674) og hans andre hustru, Kristine Sofie Garmann. Her er Sundts resonnement (s. 33):'Johan Fredrik Barth, - Den (...) nævnte Johan Fredrik Bartz eller Bart kan næppe være den samme. Forskjellen mellem Barth og Bart(z) er ikke afgjørende derimod, som nedenfor sees i afsnitt V 'Spredte Barther', hvor navnene Barth, Bart, Bært, Bartz osv., ja endog Bark bruges om hverandre, endog om børn af samme fader. Men i 1717 synes overbergmester Johannes Barths søn, da minst over 40, kanske 50 aar gammel, at have været for gammel til at blive sekondløjtnant, hvis han ikke skulde være udnævnt dertil i anledning af den daværende krig'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dersom det stipulerte fødselsår (FS-IGI) for overbergmesterens sønn er noenlunde rett (se under), vil han vel uansett være i eldste laget til å være kandidat.IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Norway Johan Fredrik Barth Male -------------------------------------------------------------------------------- Event(s): Birth: 1664 Kongsberg, Buskerud, Norway Christening: Death: Burial: -------------------------------------------------------------------------------- Parents: Father: Johannes Barth Family Mother: Kristine Sofie Garmann -------------------------------------------------------------------------------- Messages: Record submitted by a member of the LDS Church. -------------------------------------------------------------------------------- Source Information: Film Number: 456875

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.