Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#24414] Mikkel Haughem, død 1625 i Sandeherred - aner på nettet

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

På nettet ligger det aner for Mikkel Haughem - som døde 1625 i Sandeherred - aner som går bakover til 1200-tallet (Orm Kanne, Saxbjørn Lindheim, Amund Skjelbred m.fl.). Er det noen som kjenner til at det er gjort seriøs forskning rundt denne karen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

I Gjallarhorn, medlemsblad for slektshistorielagene i Vestfold og Buskerud, har det de siste åra stått en del om Mikkel Haughem.I nr. 32 (2003) hadde Are S. Gustavsen artikkelen 'Slektene rundt Goksjø: Haughem'. Han viste der at Mikkel Haughems farsnavn _ikke_ er kjent. Mange steder kalles han 'Mikkel Tolvsson', men dette ser ut til å skrive seg fra Finn A. Wangs bok 'De eldste Vestfold-slektene' (1974). Den boka kan ikke tas for god fisk, og det er nok der anene bakover til 1200-tallet skriver seg fra også.Gustavsen så ikke bort fra at Mikkel kunne være etterkommer av den Gunnulv Østensson som nevnes på Haughem 1528-1554, men bevis for dette kunne han ikke finne. Dermed kan vi ikke si noe sikkert om Mikkels forfedre. Mikkel nevnes for øvrig første gang 1589.Som barn av Mikkel førte Gustavsen opp Søren, nevnt på Haughem 1624-46, Tolv, nevnt på Steinsholt 1636-60, ei unavngitt datter, gift 1. gang med en Iver, og deretter med Jens Halvorsson på Gokstad i Sandar, og nok ei datter, muligens Guri, som var gift med Kjøl på Hotvet i Sandar. Argumentasjonen gikk her på jordegods.Etter dette, har undertegnede kommet med en artikkel i nr. 34 (2004), med tittelen 'Var Tolv Steinsholt fra Haughem?'. Svaret er nei; Tolv var riktignok en Mikkelsson, men sønn av Mikkel Olsson på Kiste i Botne. Dette er solid dokumentert, og jeg anbefaler å lese både min og Gustavsens artikkel for å bli overbevist.Konklusjonen er, at alle som har ment å stamme fra Mikkel Haughem via Tolv Steinsholt, ikke gjør det. De som kan vise at de er etterkommere av Søren Haughem, Jens Halvorsson Gokstads kone eller Kjøl Hotvets kone, er derimot etterkommere av Mikkel Haughem, men ætta kan på det nåværende tidspunkt ikke føres lenger bakover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Mange takk, Kristian!Skal jeg få en oversikt over røttene til en del av barnebarna, må jeg nok begynne å kikke i Gjallarhorn, skjønner jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.