Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Karsten Krambs

[#24511] Ole Salvesen fra gården Hesnæs

Recommended Posts

Guest Karsten Krambs

Ole Salvesen er født 16 Nov 1810, Tangen. Han er søn af Bent Salvesen fra gården Hesnæs, der igen er søn af Salve Olsen.Han giftede sig med en dansk pige Anna omkring 1837-1842.Hvem kan hjælpe med oplysninger?Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Jeg har fundet lidt flere oplysninger frem om Ole.Farede mest med amerikanske skibe. Boede i 1837 i Tangen, hvor han var fadder til sin søsterdatter Andrea Jacobine Charlotte Nicoline Pauss. Da var han stadig ungkarl. Dec 02, 1842 ses hans hustru Anna Salvesen, at være fadder til Nicoline Lovise Pauss, hvorfor han må være gift mellem 1837 og 1842. Formentlig gift i Danmark Aarhus eller Aalborg.Meddelt af sejlmager Petter Hoeg, boede Ole Salvesen en tid som gift hos sin svoger Nicolaj Nissen Pauss.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Denne 'Tangen' du nevner, mener du bydelen Tangen i Drammen, Buskerud?Det er i såfall ganske langt fra Hesnes i Grimstad, Aust-Agder...Familien Pauss bor på Tangen i Drammen i FT-1865. Det bor også en Gustav Johan Salvesen, pleiesøn der...Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej Jan, og mange tak for dit svar. Jeg har med interesse set på din lenke. Tangen ved jeg ikke hvor ligger - men du har ramt rigtigt med hensyn til slægten Pauss. Din info bekræfter mine optegnelser. Tak skal du ha'.Om vi er ved at fjerne os lidt fra Hesnæs? Jeg har været nede i mine slægtsakter og fundet følgende:Ole Salvesens søster Caroline Lovise Salvesen født 02 sep 1812 Hesnæs gifter sig 02 nov 1834 med skibsfører Nicolaj Nissen Pauss.Døtrene Andrea født 27 apr 1837 og Nicoline født 27 sep 1842. Så vi er stadig på sporet, tror jeg.Jeg prøver om jeg kan finde flere ledetråde f.x. om sejlmager Petter Hoeg.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej igen Jan.Du nævner at på gården også bor en plejesøn Gustav Johan Salvesen. Jeg tror jeg véd hvor han hører hjemme.Ole Salvesen har en bror Salve Hesnæs Salvesen født 07 Nov 1813 som sammen med frue Hanne Jorgine Hansdatter har datteren Bernhardine Cathinca Salvesdatter født 15 okt 1834 i Drammen. Bernhardine får et uægte barn søkaptajn Johan Gustav Salvesen med boghandler Johan G. Albin. Han skulle så være født i 1852. Denne oplysning havde jeg ikke.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

I mine notater har jeg en Ole (Hesnes) med to barn:Salve Olsen Hesnes f. 1749 og Maren Olsdatter Hesnes (hun gm Ole Pedersen Ugland). Salve f. 1749 har jeg notert to barn til: a) Ingeborg Salvesdtr. f. 1786 - gm Søren Bie Tellefsen. b) Aanon Salvesen 1794-1861.Jeg har mer om deres etterslekt. Hovedkilden er en artikkel av Johan Anton Wikander fra 1985. Wikander er en nestor innen lokalhistorie her, og han har garantert mer om disse.Jeg er klar over at jeg ikke kan lenke disse sammen med dine, men navnelikhet gjør at du bør kjenne til dette for videre arbeid.Lykke til! - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Nå kommer kanskje rosinen i pølsa: Skolestyrer Landgraff på Dahlske skole i Grimstad utgav omkring 1890 en bok (med tilleggsbind) som het 'Grimstadslægter'. På side 187 finner vi en fyldig fotnote og tilføyelse (egentlig til bokas side 17 om Bie-slekten): 'Salve Olsens første hustru døde 1782; han egtede igjen Lovise Bentsen fra Hiisøen, som fødte ham foruden datteren Ingeborg (g.m. Søren Bie Tellefsen) Sønnerne Bent Salvesen, Skipper på Hesnæs (se side 96 og til samme side, Jens Salvesen, Aanon Salvesen (se side 47) og John Salvesen, død som losoldermand i Risør, og døtrene Johanne Kirstine, Maren og Anne. Jens Salvesen var 1817 Styrmand med broderen Aanon, der førte Fr. A. Petersens skonnert 'Mads' med ladning Hvede og Erter fra Laaland til Amsterdam; her forlod han skibet, kom til Swansea, hvor han giftede sig, førte derefter i længere Tid Skib derfra i Vestindiefart og levede siden i Swansea som Navigationslærer. Johanne Kirstine blev gift med en Løitnant Barnholdt, Maren med Nils Møller fra Holsten, som blev Kjøbmand på Lillesand og siden Fuldmægtig i Madame Ernestine Stenersens Forretning sammesteds (Han havde tidligere været gift med Mads Møglestues Datter Ragnhild (se side 65), og Anne med Mads Møller fra Porsgrund, der ogsaa kom til Lilesand og efterfulgte Svogeren i Madame Stenersens tjeneste. Salve Olsens Søster Maren blev gift med Ole Pedersen Ugland; Sønnen Kiddeel Olsen Ugland udmærkede sig som Fører af Arendalskaperen 'Admiral Tordenskiold' (se til side 131; en anden søster Signe Johanne se til side 62.'PUUH. Dette gikk så fort at jeg ikke kan garantere avskriften. Tenk å beskrive en hel søskenflokks skjebne innen rammen av en to - tre bisetninger!!Mvh - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej Jarl. Tak skal du ha' for en koncentreret masse oplysninger du pludselig finder frem. Jeg går så ud fra du selv har bogen?Bent Salvesen er nævnt kan jeg se - Ole er jo søn af ham! Står der noget om Bent Salvesens sønner?Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Fra Landgraffs 'Grimstadslægter' s 271-72:'Bent Salvesen, f. 1787, Søn af Salve Olsen Hesnæs (se til side 16) var Skibskaptein og havde gjort Krigstjeneste som Maanedsløitnant, men forlod Hustru og Børn og skal være død i Havre; hans Hustru flyttede til sin hjemby Drammen. Af Sønnerne reiste Jacob Feght, Ole og Salve bort fra Landet og blev uspurgte,kun at det om den første hedte at han slo seg ned i Afrikaog deregtede en Englænderinde, Iver Ferdinand skal være død omkring 1890 som Kjøbmand i Holland, medens Gunder blev her i Landet som Skolelærer og Landmand; af Døtrene døde Lovise 20 uger gammel 1808, Karoline Lovise, f. 1812, d. 1886, blev gift med Skibskaptein Nikolai Pauss i Drammen (Søn Skolebestyrer i Kristiania cand theol. Bernhard Cathrinus Pauss f. 1839).'Mvh -Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej JarlDette bliver mere og mere interessant. Til dit pkt. 7 kan jeg svare: Bent Salvesen er bror til Ingeborg og Aanon Salvesen og han er far til den Ole, jeg véd er taget til Danmark og som dette spor handler om. Det er rette familie.Jeg har Ingeborg dækket godt ind med mand og 7 børn.Aanon er også dækket godt ind - gift 2 gange med ialt 8 børn.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej igenTil dit pkt. 11 om Bent Salvesen har jeg beskrevet denne under debatemne 3977 Sparbækken/Salvesen/Hesnæs.LÆS ENDELIG DETTE - DET ER MORSOMME OPLYSNINGER OM BENT SALVESEN FRA A. JUEL.Fra sagfører A. Juels undersøgelse i 1912 kom det frem, at han stak af fra kone og børn i 1817. Han hustru Goran Catrine Fegt ansøger om kongebrev for høgerhandel. A. Juel finder i Rigsarkivet hendes originale ansøgning med påtegning om hvornår og hvor han døde. Han er død den 17 September 1820 i Santander i Spanien.Så på det punkt kan jeg nu korrigere den gode Landgraff.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Næste punkt er:'Af Sønnerne reiste Jacob Feght, Ole og Salve bort fra Landet og blev uspurgte'.Om Jacob Salvesen nævner A. Juel det samme som Landgraff (Afrika) og må ha' det fra 'Grimstadslægter'.Om Iver Fegt Salvesen siger A. Juel det samme som Landgraff dog med den tilføjelse, at han gifter sig i Holland. I Debatemne 11848 pkt. 13 nævner Egil Thee Banielsen, Dublin, at en skibshandler Salvesen i Antwerpen skulle være gift med en Pauss. Dette er MEGET sandsynligt, da Iver er bror til Caroline Lovise (se pkt. 2+5). A. Juel fortæller videre, at Ivers datter bliver gift med skibskaptajn Wettre fra Asker.Om Ole salvesen véd jeg så også mere end Landgraff:L. Salvesen i Nørresundby Danmark, skriver den 4 december 1910 et brev til sognepræsten i Drammen, Bragenes med en forspørgsel på sin farfader Ole Salvesen. Jeg er sikker på vi taler om den samme Ole - selvom jeg ikke kan dokumentere det ( til Lars - - - det kan man ikke altid - men hvis mange ledetråde passer i samme retning, er der som regel noget om det).Sognepræsten sender brevet videre til sognene Strømsø og Tangen. Brevet sendes videre til Johan Gustav Salvesen (se pkt. 6) der igen overdrager det til Nicolaj Pauss. Vi véd nu fra pkt. 3 + 4 at Johan Gustav er plejesøn af Nicolaj Pauss. Denne sender den 28 december 1910 brevet videre til sagfører A. Juel der er igang med at indsamle slægtsmateriale om familien Fegth (se pkt.12 Caroline Catrine Fegth gifter sig med Bent Salvesen 2 sep 1807 Tangen Drammen, Buskerud).A. Juel udvider sin undersøgelse af familien Fegth til også at omfatte Salvesen. Den 30 marts 1912 er der kontakt mellem L. Salvesen fra Nørresundby og A. Juel fra Drammen. L. Salvesen får maskinskrevne ark tilsendt af undersøgelsen indtil videre og - her kommer jeg ind - min oldefader Christian Vilhelm Emil Salvesen født 30 jul 1870 / død 23 okt 1936 modtager i 1912 fra A. Juel 12½ side håndskrevne sider i folieformat om slægten Salvesen fra Hesnæs. Øverst står 'Kopi af maskinskrevne bilag'.Så er ringen sluttet.................Landgraffs oplysninger om Nicolaj Pauss forældrer skulle ifølge A. Juels undersøgelse være forkerte. Han nævner at far er skibsfører Isaach Pauss og mor Marthe Marie Bech.Pu ha` det var en hård nyser - det er med at holde koncentrationen oppe.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Ifølge Langraff (pkt. 10): 'Søn Skolebestyrer i Kristiania cand theol. Bernhard Cathrinus Pauss f. 1839)'.A. Juel skriver: Født på Tangen 6 april 1839, døbt 6 januar 1840. Student fra Drammen Skole 1857, cand. theol. 1865. 1876 medbestyrer af Nissens Pigeskole i Kra. Faddere: Madame Marthe Pauss, jomfru marthe Brandt, kaptain Kristen Fegth, kaptein Andreas Lund, kaptain Søren Røed, Martin Knudsen.Gift 1876 i Kra med Anna Henriette Wegener, født 2 april 1841 i Vester Aker. Datter af generalkonsul Benjamin Wegener og hustru Henriette Seuler (?). De har ingen børn.RETTELSEBernhard Pauss er søn af Nicolaj og Caroline Salvesen (se pkt. 2 + 5) og bror til Andrea og Nicoline. Landgraff er korrekt alligevel på dette punkt.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Min nevnte refranse til johan Anton Wikander 1985 gjelder boka 'Gamle havner ved Grimstad'. Det er ei flott bok, veldig grundig, men har mer fokus på kart og geografi enn genealogi.Imidlertid har han gjengitt et bilde av Salve Olsen Hesnes - avfotografert fra en medaljong som (slik jeg husker og oppfattet det) finnes på Aust-Agder-museet i Arendal. Tenk at du kan pryde den bok eller den artikkel du bør skrive om dette med et bilde av en forfader fra 1700-tallet!- Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej Jarl - de rosende ord bør tilfalde A. Juel, for hans store arbejde i 1912 - men ellers mange tak.RETTELSEI pkt. 13 har jeg skrevet Caroline Catrine Fegth - det skal være Goran Catrine Fegth.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Jeg har fundet endnu et barn af Nicolaj Nissen Pauss og Caroline Lovise Salvesen. Der var åbenbart 4 børn. Se pkt. 5 & 14.Ismar Mathias Pauss født Jun 17, 1835 in Svelivit(?) / død Sep 19, 1907 i Kristiania. Han gifter sig Maj 29, 1861 med Isina Marianne Høeg født Nov 11, 1840. Hun er datter af sejlmager Ole Alsing Høeg født Jan 18, 1804 / død feb 25, 1874 og hustru Ellen Johanne Nielsen født Nov 23, 1819 og SOM STADIG LEVER VED A. JUELS UNDERSØGELSE I 1912.Det viser sig at sejlmager Ole Alsing Høeg også har en søn, sejlmager Peter Hannibal Høeg, født Feb 05, 1842 Tangen. Han gifter sig Dec 24, 1871 med Nicoline Lovise Pauss, datter af Nicolaj Nissen Pauss og Caroline Lovise Salvesen.OG NU BLIVER DET SPÆNDENDE. DET VISER SIG AT PETER HØEG MÅSKE ER NØGLEN TIL GÅDENS LØSNING.Sejlmager Peter Høeg er A. Juels kilde til en væsentlig del af materialet om Bent Salvesen og dennes børn samt slægten Salvesen, Hesnæs. A. Juel talte med Peter Høeg i 1912, da han var 70 år gammel.Han kender slægten gennem Caroline Lovise Salvesen, søster til bl.a. Salve Hesnæs Salvesen og Ole Salvesen, som vi søger på dette spor. Han har været tæt på plejesøn Johan Gustav Salvesen, uægte barn af Bernhardine, datter af Salve Hesnæs Salvesen og disse er alle børn af Bent Salvesen, bror til JOHN Salvesen og søster Johanne Kirstine Salvesen.Jeg skifter spor til 24509 om emnet John Salvesen.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Hei igjenjeg har ikke så mye nytt å bidra med ennå, men følger spent med!Eneste lille bidrag denne gang er at 'Svelivit' nok er 'Svelvik' - et lite sted ved et trangt sund langt ute i Drammensfjorden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej JarlDu skriver i pkt 7:'Jeg har mer om deres etterslekt. Hovedkilden er en artikkel av Johan Anton Wikander fra 1985'.Kan du mere i detaljer skrive hvad denne referance giver af oplysninger?Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Wikander utgav - vel sammen med selskapet for Grimstad bys vel?, en bok som het 'Gamle havner ved Grimstad'. Den handler mest om geografiske og kartmessige forhold, men har mange gode og presise lokalhistoriske opplysninger.Se også referanseliste i Bibsys, neppe helt komplett...? http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?fo=wikander,+johan+anton〈=NJeg kan kanskje senere referere mer om hva jeg kjenner om etterslekt etter disse personene.- Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Ja, tak - det ville være dejligt.Rigtig god week-end.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Nå sprenger jeg kanskje lengden her?? ------------------------------ Tabell 1 ------------------------------Salve Olsen Hesnes. Wikander 1985. Født 1749 [Wikander 1985 s 145]. Død 1813 [Wikander 1985 s 145]. skipper. reder. gårdbruker. Hans prektige våningshus står på Hesnes den dag i dag. Gift Barn: Ingeborg Salvesdatter Hesnes. Født 1786 [J.A.Wikander 1975]. Død1872 [J.A.Wikander 1975]. Se tabell 2. Aanon Salvesen. havnefogd og losoldermann i Grimstad 1846-61.. Født 1794 [J.A.Wikander 1975]. Død 1861 i Grimstad, Aust-Agder [J.A.Wikander 1975]. Wikander 1985 s 149.. ---------------------- Tabell 2 (generasjon 1) ---------------------- (Fra Tabell 1)Ingeborg Salvesdatter Hesnes. Født 1786 [J.A.Wikander 1975]. Død 1872 [J.A.Wikander 1975]. Gift 1810 [J.A.Wikander 1975] med Søren Bie Tellefsen. (Skipper, borger til Arendal. Født 1786 [HVH 112]. I 1811 deltok han i forsvaret av Grimstad mot det engelske angrep. Søren satt to år i engelsk krigsfangenskap. I 1816 undertegnet han - sammen med andre av ladestedets fremste menn - den avgjørende søknad til Stortinget om å gi Grimstad kjøpstadsrettigheter. Han var en av de første som tok borgerskap i Grimstad. Død 1833. Wikander 1975 nevner Søren død 1853.) Far: Knut Tellefsen. Skipper og gårdbruker. Født 1753 [HVH 112]. I år 1800 kjøpte han en bygård i Grimstad, Storgt. 31. Død 1835 [J.A.Wikander 1975]. Mor: Anne Marie Christiansdatter - Hesnesøen. Født 1749 [J.A.Wikander 1975]. Død 1814 [J.A.Wikander 1975]. Barn: Ole Sørensen Bie. Født 1810 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død 1907 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Se tabell 3. Knud Sørensen Bie. Født 26/7 1812 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død 1884 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Se tabell 5. Salve Sørensen Bie. Skipper og reder. Født 1814 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død 1900 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Lovise Sørensdatter Bie. Født 1817 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død 1896 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Christian Bie. Født 1823 [HVH 112]. Død 1901 [J.A.Wikander 1975]. Se tabell 6. ---------------------- Tabell 3 (generasjon 2) ---------------------- (Fra Tabell 2)Ole Sørensen Bie. Skipper og reder. Født 1810 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død 1907 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Gift Barn: Nicolay Reimert Bie. Skipper. Født 1849 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Død ca 1945 [J.A.Wikander 1975]. Ingvald Bie. Født 1852 [J.A.Wikander 1975]. Død 1933 [J.A.Wikander 1975]. Se tabell 4. Otto Nicolay Bie. Født 1859 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. ---------------------- Tabell 4 (generasjon 3) ---------------------- (Fra Tabell 3)Ingvald Bie. Skipper, skipsingeniør. Født 1852 [J.A.Wikander 1975]. Død 1933 [J.A.Wikander 1975]. Gift 1882 i Jacksonville, Florida, USA 8/10 2004 [J.A.Wikander 1975] med Ruth Houston Gresham. ---------------------- Tabell 5 (generasjon 2) ---------------------- (Fra Tabell 2)Knud Sørensen Bie. I USA skiftet han navn til John Johnson. Los, losoldermann. Født 26/7 1812 i Grimstad [J.A.Wikander 1975]. Flyttet 183? fra Grimstad til USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1884 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. J.A. Wikander har en større artikkel i 'Medlemsskrift for Selskapet for Grimstad bys Vel' 1975 med tittelen 'Fra Grimstad til Florida i 1830-årene. Knud Sørensen Bie (1812-1884)'. Gift 1. gang senest 1840 [J.A.Wikander 1975] med Charlotte Bush. (Død omkr 1842 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975].) Far: Isaach Bush. Mor: Abigail Bush. Gift 2. gang 1849 [J.A.Wikander 1975] med Martha Christopher Houston. (Født 1829 [J.A.Wikander 1975]. Død 1850 [J.A.Wikander 1975].) Far: John Houston. Mor: Mary Greenwood Braddock. Gift 3. gang 1851 [J.A.Wikander 1975] med Ruth W. Houston. Far: John Houston. Mor: Mary Greenwood Braddock. Barn i første ekteskap: Louisa Ann Johnson. Født 1841 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1861 [J.A.Wikander 1975]. Charles William Johnson. Født 1842 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1923 [J.A.Wikander 1975]. Barn i andre ekteskap: Mary Martha Johnson. Født 1850 [J.A.Wikander 1975]. Barn i tredje ekteskap: Martha Christopher Johnson. Født 1852 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1942 [J.A.Wikander 1975]. Mary Greenwood Johnson. Født 1854 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1917 [J.A.Wikander 1975]. Edvin Holtz Johnson. Født 1860 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1947 [J.A.Wikander 1975]. Louise Hamilton Johnson. Født 1863 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1947 [J.A.Wikander 1975]. Ingeborg Bie. Født 1866 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død som barn [J.A.Wikander 1975]. Beaulach May Johnson. Født 1868 i Jacksonville, Florida, USA [J.A.Wikander 1975]. Død 1941 [J.A.Wikander 1975]. ---------------------- Tabell 6 (generasjon 2) ---------------------- (Fra Tabell 2)Christian Bie. Skipper og reder. Født 1823 [HVH 112]. Død 1901 [J.A.Wikander 1975]. Gift med Anne Kristine Frivold. Barn: Søren Bie. Født 1850 [HVH 112]. Død 1918. Se tabell 7. ---------------------- Tabell 7 (generasjon 3) ---------------------- (Fra Tabell 6)Søren Bie. Født 1850 [HVH 112]. skipskaptein. Død 1918. Gift med Caroline Weidmar. Far: John Ulrich Weidman. Født i Sveits. Levde i Dover. skipshandler. Barn: Johan Weidmar Bie. Født 1881 [HVH 112]. Levde i Grimstad. xxxMin kildereferanse til HVH gjelder en artikkelserie i Fædrelandsvennen der Jørgen Myhre tok for seg ymse kilder og artikkelstoff om ulike gårder på Agdesiden (HVH: Hvem var hvem ...)Mvh - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej igen - jeg kan se Wikander skriver således:'Hans prektige våningshus står på Hesnes den dag i dag'.Er det korrekt? Jeg kan se i mine notater, at Salve Olsen er 1. gangs familie på gården Hesnes. Fik han selv bygget huset? Er der billeder af det fra den tid? Hvordan ser der ud i dag? Hvad bruges huset til?Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.