Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Frode Myrheim

[#24622] Berte Henriksdotter Juberget

Recommended Posts

Guest Frode Myrheim

Berte Henriksdotter Juberget vart døpt 15. juni 1727 i Åsnes kyrkje. Eg trur det er ho som er i tjeneste på Nørdre-Sætern i Elverom i oktober 1762. I alle kjelder er ho ført som 'Berit' bortsett frå i nattverdslista der hennar fulle namn er ført. I av- og tilgangslista for oktober 1763 står det at ho hadde kome frå 'Finnmarken' som i denne samanheng vel tydar Finnskogen. Før dette hadde ho trulig vori i tjeneste på Østenheden i Sør-Osen og Helset i Elverom. Trulig er det ho som bur på Svea (under Sætern?) og vart gravlagt 5. februar 1797. Er det noen som kan stadfeste dette eller i motsatt fall avkrefte det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg kan ikke med sikkerhet verken bekrefte eller avkrefte at det er samme Berte, men kilder i Hof kan ihvertfall tyde på at hun er flyttet fra Hof prestegjeld. Finner ingen død på henne i Hof, hun er heller ikke med i ekstraskatten i Hof 1762.Det eneste mulige sporet er ei Berte Henriksdatter som blir gift 19.01.1749 med Mattis Svendsen Åsnes/Opsal. Berte med Prestegarden og Borg som bosted ved trolovelse/vielse. Usikkert hvor hun kommer fra.Paret er ikke registrert med barn i Hof.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Myhrvold

Berte Henriksdatter og Mattis Svenssønn kommer til Grue Finnskog hvor Berte dør i 1788. Ut fra alder ved død bør hun være født ca 1725. Paret får sønnen Steffen i 1750 (Vålberget), Erik i 1757 (Moldusen) og Henrik 1761 (Moldusen). Jeg tror det er mest sannsynlig at Berte har tilknytning til Vålberget (hun kan være en datter av Henrik Steffenssønn Mullikka der), men siden hun ikke står i kirkeboka og hun ikke er gått nærmere etter i sømmene, blir ikke dette mer enn ei hypotese.Har ikke noe endelig svar å gi, annet enn at det sikkert fins noen Berte Henriksdøtre å velge mellom på svensk side av grensa også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Myrheim

Takk så mye for svara!Berte kan altså tenkas å vera identisk med den Berte som dør på Grue Finnskog i 1788. Hadde ho vori frå svensk side ville det kanskje ha stått Sverike.Frode Myrheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Man bør vel være forsiktig med å spekulere for mye, men jeg heller mer til at muligheten er stor for at din Berte er hun som ble født på Juvberget 1727.Foreldrene (som også er problematiske) ser for meg ut til å ha kommet til Gravberget, og det var ikke uvanlig at finnene der søkte til Elverum/Trysil.Skulle gjerne høre mer om Berte i Elverum - ble hun gift der? - navn på eventuelle barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Myrheim

Det eg veit om ho er fylgjande: Muligens født i Juvberget i 1727. 09.07.1758 på Østenheden i Osen. Nattverd. 29.04.1759 på same stad. Nattverd. 18.11.1759 på Helset i Elverom. Nattverd. 08.06.1760 på Tørberget i Trysil/Helset. Nattverd. 30.11.1760 på Helset. Nattverd 31.05.1761 på same stad. Nattverd. 15.11.1761 på same stad. Nattverd. 01.06.1762 på same stad. Nattverd. I okotber 1762 ved registreringa av ekstraskatten for Elverom var ho i tjeneste på Bruk 2 Nørdre-Sætern i Elverom. 07.11.1762 på Sætern i Elverom. Nattverd. I oktober 1763 flytta ho frå Bruk 2 Nørdre-Sætern åt husmannsplassen Rustadplassen. 05.02.1797 er ho trulig gravlagt på garden Sætersvea i Vestre-Strandbygda. Eg har inga sikre bevis for at det er ho. Men det er påfallande at ho i alle kjeldene kun er ført med fornamn, som svært ofte er skrivi 'Berit' Det er kun i nattverdslistane at ho figurerar med farsnamn.Frode

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Takker for opplysningene.Det blir selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert når man heller ikke har barn + faddere til hjelp.Men bruken av Berit er ikke problematisk. Har sett flere som er skrevet Berte i kirkeboka, og f.eks. Berit/Beret i tingboka. Blant finnene ser det også ut til at Berte på norsk side ofte blir Britta på svensk side.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Ei Berte Henriksdotter Østenheden hadde sin 'uekte' sønn Ola til dåpen i Elverum den 25. januar 1756. Barnefaren ble angitt å være en 'løs karl' ved navn Ola Persson Ifarneset ved Osensjøen. Faddere: Hans Olsson Kvitsten og hustru [Kerste Jonsdotter fra Hovi i Hernes], Per Gregersson Ifarneset, Gummund Andersson Hovi og Anne Iversdotter Grytting. (Elverum Mini 1751-56, pag. 256/226.)Ola Persson Ifarneset og Berte Henriksdotter stod begge offentlig skrifte den 28. mars 1756 for leiermål med hverandre. (Elverum Mini 1751-56, pag. 157/153.)Fadderne er til liten hjelp, og med det navnet blir nok sønnen vanskelig å følge videre.Finner ikke flere barn på Berte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frode Myrheim

Ja det er vel trulig vår Berte Henriksdotter dette. Ho er jo på Østenheden i 1758 og 1759.Frode

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mary G. Tangen

Det finnes også ei Berte Henriksdatter døpt 8/6 1727, foreldre Kari Mattisdatter f. 1683 i Rotberget og Henrik Mortensen f.ca.1694, død i Enberget 1764

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Opplysningene i innlegg 10 finner jeg noe problematiske.1. Hvor finner du Berte Henriksdatter døpt 08.06.1727?2. Det stemmer at Henrik Mortensson døde i Enberget 1764, men hvordan kan du med sikkerhet si at samme Henrik er far til Berte født 1727?Berte døpt 15.06.1727 har Henrik Juvberget som far. Skal være med på at dette ser ut til å være en Henrik Mortensson, men jeg er kommet i tvil om det er samme Henrik som kom til Enberget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mary G. Tangen

Jeg synes dette er et vanskelig område som alle andre, men Berte og flere av søsken hennes er født i Juvberget. Henrik flytter til Enberget mellom 1739 og 1750. Han blir gift igjen i 4/7 1754 med Anne Andersdatter og får to barn. I Nermoa 1720. I ekstra skattemantal 1762 står Henrik og hans kone i skrøbelige omstendigheter. Mannen er Vanfør, begge ydelige fattige og haver lægd og kan ikke betale. En sønn hjemme Morten 12 år. Hva som er riktig vet jeg ikke, dette er den info jeg har. Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

Har fulgt denne debatten og har følgende spørsmål. Er foreldrene til Berte i inlegg 10 Henrik Mortensen Liitainen og Kari Mattisdatter, Eller snakker vi om flere Henrik Mortensen og Kari Mattisdatter?Er det noen som kan henvise til litteratur som kan være oppklarede i dette vanskelige 'minefeltet'?Henrik Mortensen Liitainen og Kari Mattisdatter var foreldre til Erich Henriksen som ryddet Siljuberget i Elverum( min kones fofedre).Mvh Roald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Spørsmål igjen til Mary. Mener du det er to Berte Henriksdatter f. 1727 i Hof - ei døpt 15.06.1827 og ei døpt 08.06.1727? Spør siden jeg bare har registrert hun som Frode nevner i innlegg 1.Dessverre har jeg ikke mye oppklarende å bidra med - heller motsatt. Problemet, slik jeg ser det, er å vite sikkert hvem Henrik Juvberget er. Det står ikke mer i kirkeboka ved dåpen. Det er naturlig å koble det til Henrik Mortensson og Kari Mattisdatter Gravberget som blir gift 1723. Lenge var jeg også overbevist om at dette var Henrik Mortensson som seinere kom til Enberget.Men tingboka kan fortelle om ei enke Kari Mattisdatter med sønn Morten Henriksson som er i Gravberget i 1750-åra med en sønn Morten Henriksson Liitiäinen, på et tidspunkt da Henrik Mortensson i Enberget blir gift med Anne Andersdatter. Med andre ord - det må ha vært to par Henrik Mortensson/Kari Mattiasdatter samtidig i området Juvberget/Gravberget/Enberget.Jeg finner det vanskelig å si noe sikkert, men en foreløpig teori fra mi side, er at Henrik Mortensson som havnet i Enberget først var gift med ei Kari Mattiasdatter som dør 1748 - 64 år gammel. P. g. a. hennes alder ser det ut til at dette ekteskapet var barnlaust.1750 får Henrik barnet Morten med Anne Andersdatter som han seinere gifter seg med. Som sagt er dette bare en hypotese som en må prøve enten å bekrefte eller forkaste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mary G.Tangen

Detter er ikke lett men Henrik Mortensen f.ca. 1694 gifter seg 22/10 1722 i Våler med Kari Mattisdatter f. ca 1683. Jeg har 5 barn på dem Kari, Berte, Marie f. 1/4 1732 i Juvberget, Erik f. 17/7 1735 og Henrik f. 19/4 1739 i Gravberget. Henrik g.II 4/7 1754 med Anne Andersdatter Morten fødd før 1751 og Anders 14/7 1754 gift med Lisbet Olsdatter f. 1759 i Gravberget døpt 24/6 i Våler. Jeg har ingen sønn Morten. MEN jeg er ikke 100 % sikker på noe når det gjelder Gravberget og gårdene rundt. Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Vielsen var 24.10.1723 og andre vielse 14.07.1754.Ser du nærmere på disse barna, som skulle være barn av Henrik Mortensson og Kari Mattiasdatter f. ca. 1683, som kom til Enberget, er det to forhold som ikke stemmer - 1. Ingen av barna er født i Enberget, og 2. hvor gammel var Kari da Henrik ble født 1739? - ca. 56 år?Enka Kari Mattiasdatter bor 1756 hos Anders Mattiasson i Gravberget (fra Håberget), (en bror?)og hun har hos seg en voksen sønn Morten Henriksson Liitiäinen.Ingeborg Henriksdatter i Gravberget får et barn utenfor ekteskap 1742 og tingboka forteller at hun hadde utlagt gift mann Henrik Mortensson Gravberget (NB - ikke Enberget)som barnefar. Henrik Mortensson i Enberget mener jeg er hennes onkel. For det første skulle det kanskje mye til å anmelde en onkel, men mest sannsynlig ville sorenskriveren i såfall bemerket det nære slektskapet.Å være sikker er likevel vanskelig, men jeg finner forhold som tyder på at det var to par med samme navn, og jeg tror Henrik i Enberget var barnlaus i første ekteskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mary G.Tangen

Skal jobbe med saken, kommer tilbake til deg Arild siden jeg har din epostadresse, hvis jeg finner ut av det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg kommer også til å se nærmere på det i løpet av hausten/vinteren. Gir beskjed hvis jeg kommer noe videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

Hallo begge to.Dere kan godt føre debatten videre her, da sikkert mange utenom meg er havnet i samme 'minefeltet' og ønsker mer informasjon.Henrik Mortensen Liitainens forfedre er forsøkt forklart her i innlegg 10 LenkeMvh Roald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Utover det jeg har skrevet her, er det flere usikkerhetsmomenter.Som sagt tror jeg det må ha vært to Henrik Mortensson samtidig i Gravbergsområdet. Når det gjelder Henrik Mortensson som kom til Enberget hos broren Morten Mortensson, er det også slik at seinere etterkommere av denne Morten bruker Käiväräinen som slektsnavn.Vet også at som far til disse brødrene er Morten Mortensson Liitiäinen som var i Risberget blitt lansert som far. Mi meining er at dette må være feil siden Morten Mortensson bevislig forlot Risberget ca. 1691, og skal ha forlatt Norge. Jeg har også fått bekreftet at Morten Mortensson Risbergets farskap er rein gjetting.Derimot synes kildene for meg å peke ganske klart på Morten Andersson i Gravberget som far til Morten og Henrik, samt Anne og flere brødre. Denne Morten Andersson var en stabil bruker i Gravberget fra slutten på 1690-åra til innpå 1730-åra.Men igjen - det er vanskelig å si noe sikkert her, men det skal være interessant å se om det er mulig å komme videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mary G.Tangen

Til Arild og alle andre. Jeg fant dette. Vielser i Hof. Vaaler 24/10 1723, Hendrich Mortensen og Kari Mattisdatter, Grafberget. Vielser i Dalby 22/10 1735 Henrik Mårtensson Graberg med enkan Karin Mattesdotter, Aspberget. Dette er en begynnelse. Leter videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.