Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Slektsgranskergruppe for Idd og Enningdalen Histor

[#24783] Feilskriving av navn på tittelside

Recommended Posts

Guest Slektsgranskergruppe for Idd og Enningdalen Histor

Etter langt og krevjande, men interessant registreringsarbeid av kyrkjebøker for Idd og Enningdalen fra 1720 og framover til 1789, fekk vi lagt inn tre filer på Digitalarkivet den 17.9.04. Det vart diverre skuffande for oss: To feil vart retta opp med det same,og bra var det, men fortsatt er namnet Enningdalen skrivi feil. Likeeins namnet på Idd og Enningdalen Historielag. Dette som vi skriver her er rett. Vi er og fryktelig skuffa over at farsnavn og slektsnavn er slegi saman til berre etternamn. Vidare har vi to merknader ved Cautionistene (forlovarane) som er gjort om til forlovere, sjå 905,side 99a, løpenr.5 og 1792,side 94b,løpenr.10. og til slutt: Stilling er vorten til 'stiling'.Vonar at vi har kome til rette vedkomande når det gjeld dette problemet.Svært takksam for snarleg oppretting. Gunvor og Knut Brække

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Kopperdal

Me beklager at namnet Enningdalen vart skrive feil. No skal det vera retta.Som de kanskje veit arbeider Digitalarkivet med å få standardisert oppsettet for kyrkjebøker. Det er fleire grunnar til dette, mellom anna at me på sikt vi oppretta ei landsomfattande søk også for kyrkjebøker. Får å få dette til må alle kyrkjeboksdatabasane ha dei same felta.I det oppsettet me har laga til er det ikkje eit eige felt for slektsnamn. For å få ut databasane dykkar, var me difor nøydde til å slå saman felta farsnamn og slektsnamn. Dette er likevel ikkje noko problem under søk dersom ein bruker 'inneheld'.Det ser ut som om alle vigselsdatabasar som er lagt ut det siste halvanna året har den same skrivefeil i feltoverskrifta 'stilling/stand'. Dette mykje arbeid å retta dersom det må gjerast manuelt for kvar einaste database. Me har planar om ei revidering av termar om ei stund, og eg reknar med at denne feilen vert ordna då.Når det gjeld merknadane til desse to forlovarane, må de forklara nærare kva de meiner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.