Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Kåre Solberg

[#24925] Juveler/urmaker Brinck Christiania 1853

Recommended Posts

Gjest Leif Kåre Solberg

Angående bakgrunn for spørsmålet se tema nr 24921: LenkeJuveler/urmaker Brinck. Oppført som ”Uhrmager hos (Maler Olsen)” i Revierhavnens Baatforenings medlemsliste 1854, innmeldt i i 1853. I Adressekalender for Christiania 1857 er han ført opp som ”Juveler” i Kirkegaden 10. Antatt død 1857-60.Kan noen hjelpe med nærmere opplysninger om fornavn, fødsels- og dødsår /sted og tilsvarende for eventuell ektefelle, foreldre og barn? Foreligger det også andre opplysninger om hans liv, er jeg selvsagt også interessert i dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Antar at dette er Frederik Julius Brinc. Født i Christiania 29.09.1808, gift med Sofie A. A. P. Müller, det er et skifte etter ham 20.7.1857,(-Nr. 2, 20.07.1857, Frederik Julius Brinck, Afdøde Guldsmed, Separeret, Kone, Kirk... Nr. 5, 27.7.1857, !! Brinch, Afdøde Guldsmed, Hustru..., Fra skifteregisterkortet). Gullsmedforretningen hans blir kjøpt av Thune og eksisterer den dag i dag.Foreldrene er Jørgen Engelbret Brinck (født 1779 i Ålborg, død samme sted 17.9.1853) og Karen Marie Agger (død 9.3.1825 i Ålborg), de gifter seg i Christiania 1.8.1825. Jeg vet om 4 sønner:Andreas Christian (3.10.1805 -?),Frederik Julius (1808-1857), Hanibal Buonaparte (17.1.1811 -9.9.1870), Carl Johan (23.12.1814 - 2.3.1893), de er alle født i Christiania.Faren gifter seg på nytt i Ålborg og får tre barn til. Jeg har ikke sett skiftet og vet ikke sikkert om det var barn, men tror det ikke. Vennlig hilsen Wenche Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Fr.Julius Brinck (som Wenche skriver om) tok borgerskap som gullsmed i Christiania 21.11.1834 og var laugets oldermann 1841-45. Ifølge 'Gullsmedhaandverket i Oslo og Kristiania' fra 1924 var hans arbeider grove og tunge, men godt utført. Han kjøpte gullsmed Petersens tidligere gård i Kirke Gaden i 1839 og det er nok han som er funnet i adresseboken. Men at han er urmakeren hos Maler Olsen, virker kanskje mindre sannsynlig.Når det gjelder generelt alle etterlysningene, hvilke kilder er allerede gjennomgått ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk til Wenche Hervig og Geir Kamsvaag Berntsen. Dere har utvilsomt funnet rett mann. Hvis Wenche vil være brydd med å tyde resten av skifteregisterkortet ville jeg være takknemlig for nærmere opplysninger om hvem denne fraseparerte hustruen var. Var det hun som arvet ham? Var det ingen livsarvinger?Ellers merker jeg meg at det var Thune som kjøpte gullsmedforretningen og vel kanskje også hele eiendommen i Kirke Gaden. For den videre seilsportshistorien kan det også ha en viss interesse at 40 år senere under jobbetiden i 1890-årene da mengder av nye medlemmer søkte seilmiljøet av statusgrunner, oppsto det strid om foreningens utvikling mellom dem som ønsket å vektlegge seilingen, og de nye som ønsket å omforme seilforeningen til en yachtklubb. Thunes sønn, juveler N.M. Thune, ble en forgrunnsskikkelse for de sistnevnte og 1896 vant han formannsvalget i Kristiania Seilforening på uniformssaken og særlig på spørsmålet om utformingen av uniformsknappene.Når det gjelder generelt alle etterlysningene, så er folketellingene gjennomgått etter evne, og det samme kan sies om FamilySearch. Alle er sjekket mot NTFs medlemsregister 1868 og antatte akademikere mot studentmatrikkelen og Statskalenderen og alle jurister mot Finne-Grønn SH. Prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905. Bind I og II. Oslo 1932. En del av medlemmene er identifisert gjennom Bull E, Krogvig A, Gran G.: Norsk biografisk leksikon. Oslo 1923-1983, Halvorsen JB. Norsk Forfatter-lexikon 1814-1880. Kristiania 1888, Norsk Kunstnerleksikon, Jensson L. Biografisk skuespillerleksikon. Oslo 1981. Nasjonalbibliotekets nekrologsamling er gjennomgått for en rekke av medlemmene. Diverse slektshistorier er gjennomgått sammen med by- og idrettshistorie, memoar-verk, biografier etc. Likevel er det selvfølgelig en rekke spesialkilder som jeg dels ikke kjenner, dels ikke har sjekket, hvilket de foreliggende raske svar bevitner. Jeg tar gjerne mot råd om andre generelle kilder som bør sjekkes. I denne forbindelse ser jeg at særlig skifte-materialet for Christiania må være verdifullt; er dette tilgjengelig i digital, gjerne transkribert, versjon.Med vennlig hilsenLeif Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Hei igjen, jeg har aldri sett skiftet, men har dett fra kortregisteret på Riksarkivet, i tillegg er det registrert i Tromsø: [url="http://www.rhd.uit.no/skifter/sk_46.html>http://www.rhd.uit.no/skifter/sk_46.html'>http://www.rhd.uit.no/skifter/sk_46.html>http://www.rhd.uit.no/skifter/sk_46.html Hvis lenken ikke virker, prøv denne veien: http://www.rhd.uit.no/ eller

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Martinsen

Så tilfeldigvis etterlysningen din angående Juveler Brinck. I 'Byminner' nr. 4 1988, har Ada Polak en stor artikkel om ham. Artikkelen heter: 'Fredrik Julius Brinch. En Christiania-gullsmed fra Biedermeiertid.' 'Byminner' utgis av Oslo Bymuseum. Hilsen Solveig Martinsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk til Wenche og Solveig. Referansen til Ada Polaks artikkel i Byminner ser ut til å være midt i blinken. Jeg skaffer den i dag.Leif Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Carl Johan Brinck tok borgerskap i Chritiania som urmaker i 1834 og sa det opp i 1856.Andreas Christian Brinck tok borgerskap i Christiania som urmaker i 1830.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Som jeg antydet i (3), fant jeg det lite sannsynlig at gullsmed Brinck er 'Uhrmager hos (Maler Olsen)'.Michael Moums opplysninger bekrefter dette, jeg synes disse opplysningene burde være mer interessante.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

I boken Urmakerkunst i Norge av Olav Ingstad, utgitt 1980 i Oslo av Gyldendal Norsk Forlag står det følgende:s. 86 Andreas Christian Brinck født 1805, tok borgerskap som urmaker i Christiania.s. 88 Carl Johan Brinck tok borgerskap i Christiania i 1834. Som et kuriosum kan nevnes at Brinck ved Kgl. res. av 10. mai 1851 fikk 'tillatelse til i 1 Aar, at reengjøre, utfylde og udtrække Tænder, alt under følgende nærmere Betingelser...'s. 91 En oppramsing av urmakere i ChristianiaBrinck, Andreas Christian fra Chra. Borgersk. 1830 F. 1805Brinck, Carl Johan fra Chra. Borgersk. 1834 Borgerskap oppsagt 1856mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Fantastisk Michael! Geir fikk helt rett. Du har bekreftet at det ikke bare var et alternativ til gullsmed Brink, men sågar to andre muligheter. Carl Johan Brincks vielse finner jeg i FS: 16. mai 1838 giftet han seg med Sophie Marie Heide i Domkirken, Oslo. Derimot finner jeg intet om etterkommere, ei heller noe om Sophie Maries fødsel. Carl Johan Brinck er med i FT 1875 (ikke i FT 65). Lenke Han er ført opp som Enkemann, Tandlæge, f. 1814 i Kristiania, bosatt i Lille Grændsegade 2b. Overgangen mellom urmaker- og tannlegefaget var kanskje ikke så stor den gang? – stilte samme krav til finmotorikken. Helsehistorisk finner jeg det meget interessant at det allerede i 1851 tydeligvis var nødvendig med en Kgl. res. for å få 'tillatelse til i 1 Aar, at reengjøre, utfylde og udtrække Tænder,” Jeg svevde i den villfarelse at tannlegevirksomheten frem til 1857 var uregulert og en bigeskjeft for bl.a. barberere. Tandlæge-Examenscommissionen ble opprettet ifølge h. Res. 9 sept. 1857, og et annet medlem av båtforeningen, Brigadelæge Carl Thorvald Schiøtt (1811-1890) var denne kommisjonens formann fra opprettelsen frem til 1861. – Det ville være fint om Michael ville være brydd med å sitere resten av teksten i Kgl. res. av 10. mai 1851: om hvilke betingelser som ble gitt for virksomheten. Er det noen som kan skaffe mer informasjon om Carl Johan Brincks bakgrunn (foreldre, fødselsdata m.v.), liv og virksomhet i Christiania? Dødsdato? Hva var forholdet til maler Olsen? '(Uhrmager hos (Maler Olsen)” Alternativet til Carl Johan er Andreas Christian Brinck. Ham finner jeg hverken i FS eller i FT 65 / 75. (De to Christian Brinch som finnes i FT for Christiania, er senior og junior som er kjent fra verftet: Brinchekrana som igjen har gitt navn til den nåværende Krankaia i Bjørvika hvor operaen bygges. Christian Brinch jun. var forøvrig et annet av pionermedlemmene I båtforeningen. I medlemslisten fra 1854 er det under yrke oppført: ”Juncher (hans eftermand)” hvor det i parentesen er en underforstått referanse til at han den gang var i ferd med å overta verftet etter faren - som heretter konsentrerte seg om redervirksomheten.)Hvis Andreas Christian Brinck døde før 1853 kan han elimineres som mulig medlem og Carl Johan Brinck står igjen som eneste mulige kandidat. Gir Urmakerkunst i Norge noen dødsdato? Kan hans dødsdato finnes annet sted?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Når det gjelder ”Maler Olsen” er det 13 mulige kandidater i FT 65. Av disse gir den sosiale konteksten Portraitmaler Christian Olsen, f. ca 1812 i Danmark, bosatt i Hoppes Hus i Prindsens Gade som den mest sannsynlige kandidaten. Han var en kollega av Portrettmaler og Tegnelærer David Arnesen som satt i foreningsstyret, og indikerer i så fall at Urmager Brinck kom inn i båtforeningen gjennom en tilknytning til kunstnermiljøet i Christiania. – Det er mulig at nærmere undersøkelser i skatteprotokollene for Prindsens Gade vil avklare saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Ikke minst det faktum at ”Maler Olsen” var en kjent og meningsfull referanse for formannen, Kongelig Fuldm. Ivar Rytterager, da han førte Uhrmager Brinck inn i medlemsfortegnelsen, taler for at det dreier seg om portrettmaleren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Det stod ikke mere i boken desverre. Du må nok på Riksarkivet eller Statsarkivet i Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Skal prøve å rydde litt i Brinckene.Hvis du ser på innlegg 2 ser du at Andreas Christian og Carl Johan begge er brødre av gullsmeden. Så vidt vi vet gikk de alle i urmakerlære.Om Andreas Christian vet jeg ikke mer enn det. Gullsmeden er den nevnte Fredrik Julius og jeg vil bare henvise til Byminner som Solveig refererer til i innlegg 6.Carl Johan er min tipptippoldefar, så han har etterkommere. Han var ganske riktig utdannet urmaker, men praktiserte etterhvert som tannlege. Han fikk blant annet trøbbel med legene og var innblandet i en kvakksalversak i 1847. Han fikk tillatelse til å praktisere som tannlege i 1852(søkte i 1850).Han er som nevnt gift med Sophie Marie Heide, født 5.1.1805 i Christiania, død samme sted 20.3.1863. De har en sønn, Herman Jørgen Fredrik, født 26.6.1843, død 12.8.1879. Om det var flere barn er jeg ikke helt sikker på. Dette er stort sett basert på min mors forskning og hukommelse. C. J. Brinck finnes omtalt i bøker om norske tannleger.Om maler Olsen vet jeg ikke annet enn at jeg har tre portrett-tegninger signert Chr. Olsen 1841 og som jeg har gjettet på forestiller Carl Johan og Sophie og med den tredje, eldre kvinnen som Sophies mor. Forbindelsen med Olsen tyder på at jeg har rett iallfall med hensyn til de to første.Som jeg nevnte i mitt første innlegg så drar faren tilbake til Danmark og stifter en ny familie, grunnen til at Andreas Christian forsvinner fra opplagte norske kilder kan være at han følger faren.Håper dette kan bidra noe. Min mor (og derfor også jeg) har mer om Carl Johans karriere hvis det er interesse for det. Vennlig hilsen Wenche Brinck Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk til Wenche Brinck Hervig for oppryddingen i Brinckene. Det er gjerne slik at når man har hengt seg opp i et hovedspor, gullsmeden, så blir man blind for alternative spor. Heldigvis ble konsekvensene betydelig mindre enn de ble av kurdersporet i Palmeetterforskningen. Bakgrunnen til både Carl Johan og Andreas Christian har jo ligget rett foran nesen min (2) mens jeg har lett i all verdens kilder etter dem. Jeg merker meg din hypotese om grunnen til at nær alle spor etter Andreas Christian forsvinner, er at han kan ha fulgt sin far til Danmark (Aalborg) og etablert seg der? I båtforeningsammenheng kan jeg inn til videre avskrive ham. Før jeg entydig kan slå fast min mann er din tipptipp, C. J. Brinck, bør jeg vel også prøve å få eliminert den fjerde av brødrene: Hanibal Buonaparte (17.1.1811 -9.9.1870) som en mulig kandidat. Heller ikke ham finner jeg i de opplagte kildene, men du har i det minste dødsdatoen hans – kilde? Har du noe mer om hva han gjorde og hvor han bodde?Når det gjelder C. J. Brinck vil nærmere detaljer om både kvakksalversaken fra 1847 og bakgrunnen for den kgl. Res. fra 1851 være av interesse, ikke bare for tannlegeprofesjonens historie, men også i båtforeningsperspektiv. Jeg ser også en mulighet til å trekke linjer via båtforeningen til den senere tannlegekommisjonsformannen Schiøtt. Forarbeidene til opprettelsen av kommisjonen kan være av interesse. Etter et raskt BibSys-søk har jeg ikke funnet relevant litteratur om norske tannleger hvor C. J. Brinck kan ha blitt omtalt. Har du noen referanser? Hva er dine kilder til kvakksalversaken i 1847? Søknaden fra 1850? og tillatelsen fra 1852? Er denne tillatelsen noe annet og noe mer permanent enn den kgl. Res. av 1851 som bare ga ett års praksisrett? - Jeg er generelt interessert i alt hva din mor (og dermed også du) måtte ha om C. J. Brinck karrière.Når det gjelder maler Olsen synes det som om både du og jeg har fått full klaff. For meg bekrefter dine aneportretter at det er portrettmaleren Chr. Olsen som det refereres til i båtforeningsprotokollen. Derimot kan vi bare spekulere på hva slags relasjon det var mellom Olsen og C. J. Brinck, og som den kryptiske protokollformuleringen referer til. Med tanke på senere publisering av en eventuell minibiografi om C. J. Brinck ville det være av stor interesse å få avfotografert Olsens portretter. Kan vi kommunisere om dette over e-post? leif.k.solberg@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Hei igjen Leif.For å ta de enkle tingene: Hanibal Buonaparte har jeg som baker, tre barn, født 17.1.1811, død 9.9.1870. Gift med Johanne Wilhelmine. Dette er alt jeg har på ham. Kilden til alt er min mor, hennes kilder er blant annet kirkebøker, men jeg har ikke de henvisningene.Hvordan står det i medlemslisten? Har jeg forstått deg rett at det som står er: Uhrmager (hos Mahler OLsen) Brinck. At koblingen til juveleren var din egen?Jeg snakker med mor og tar kontakt.Hilsen Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Dette er tydeligvis en omgang med de lette tingene. Teksten i protokollen er 'Brinck, Uhrmager (hos Mahler OLsen)'. Javist var 'juveleren', om ikke suget av eget bryst, så var det mitt forsøk på antydning til løsning, basert på FT 65. - Faren med å bli hektet på et 'hovedspor' når grunnlaget er tynt.Takk for avklaringen av Hanibal som nå kan skyves definitivt ut av bildet. Hils din mor.Leif Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

For en bekjent forsøker jeg å fylle ut tomme plasser i hans anegalleri, og har kommet bakover til Fredrik Julius Brinck (1808-1857).Jeg forstår det slik av innlegg (2) at han ble gift 01.08.1825 i Christiania med Sophie A. A. P. Müller.Er det noen som har gransket denne slekten ytterligere, og som kjenner til i hvilken kirke Fredrik Julius ble døpt?Videre i hvilken kirke vielsen mellom Fredrik Julius og Sophie fant sted?Jeg er også interessert i flere opplysninger om denne Sophie A. A. P. Müller. Når og hvor ble hun født? Hvem var henner foreldre? Når døde hun?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Tusen takk til deg Wenche, for link til Fredrik Julius' dåp, og for oppklaring omkring vielsesdatoen til foreldrene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Her er litt på forfedrene, alt bakover er dansk og må søkes der for bekreftelse. Jeg har ingen kilder å oppgi,anene bak F.J. Brinck er å finne i danske kilder.Fredrik Julius Brinck, 1808 Christiania – 1857 Christiania. Foreldre:Jørgen Engelbret Brinck, 1779 Ålborg -1853 Ålborg, gift 1805 Christiania med Karen Marie Agger, 1776 - 1825 Christiania. Hennes foreldre: Anders Christensen Agger og Karen Marie Agger.J. E. Brinck gift andre gang i Ålborg 1827 med Kirstine Marie Krogh, barn også i dette ekteskapet.Foreldre til J. E. Brinck: Anders Christian Jørgensen Brinck, 1752 – 1818, gift med Else Winther.Foreldre til Anders C. J. Brinck: Jørgen Engelbertsen, 1715 – 1773, gift 1742 med Inger Marie Matthiasdatter.Lykke tilWenche Dorothea Brinck Hervig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Glimrende, Wenche. Tusen takk for interessante tilleggsopplysninger!Jeg har i mellomtiden sporet opp vielsen mellom F. J. Brinck og hans danske kone Andrea Antonette Pauline Sophie Møller. Legger ved en link til Oslo Domkirke, side 374, nr. 9, for de som måtte være interessert i det: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.