Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#24945] Søren Tallaksen Buene, Holt

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har tidligere her i forumet etterlyst foreldrene til Søren Tallaksen Buene, men prøver igjen. Han var født ca. 1753 og giftet seg 11. november 1781 med Johanne Halvorsdatter Buene-Tøa (f. 1757; datter til Halvor Halvorsen Buene, 1722-1807, og Karen Nilsdatter Bakke, 1716-1763). Søren Tallaksen døde i Holt 1806, men ved ekteskapsinngåelsen oppgis han å være fra Koewig i Tromø Sogn. Det må vel være Kuviga U/Barbu.I kirkebok for Tromøy har jeg funnet en Søren som blir døpt 11. september 1753. Jeg har ikke klart å tolke farens fornavn, men etternavn + gårdsnavn er Sørensen Qwig (dvs. Kuvig]. Følgende faddere er der oppgitt: [Gunder?] Aslachsen i Barboe, Torgje Hansen Qwig, Gunder [Jensen?] ibd., Ingeborg Larsdatter Barboe og Inger Sørensdatter Qwig. Kam dette være 'min' Søren Tallaksen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Et fornavn som ellers må ha vært brukt i slekta (enten på Søren Tallaksens morsside eller farsside), er Tjøstolv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

For ordens skyld, og kanskje som et hjelpespor - her er Søren Tallaksens og Johanne Halvorsdatters barn: 1. Halvor Sørensen Buene (f. 1783; oppkalt etter morfaren), 2. Tallak Sørensen Buene(f. 1787; oppkalt etter farfaren), 3. Tjøstolv Sørensen Buene (f. 1791; oppkalling fra farsslekta?), 4. Kirsten Sørensdatter Buene (f. 1794; oppkalt etter farmora?), Karen Kristine Sørensdatter Buene (f. 1796; oppkalt etter mormora + +).Søren Tallaksens mor må altså sannsynligvis ha hatt fornavnet Kirsten, og muligens patronymet Tjøstolvsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg gjør et forsøk på å fornye en gammel etterlysning. Temaet er også behandlet her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har funnet et mulig spor ved å se litt nærmere på et par av fadderne ved den nevnte dåpen i kirkebok for Tromøy 11. september 1753. Forutsatt at det er den rette Søren som blir døpt da, skal vi muligens til selve Tromøya for å finne opphavet. Fadderen Inger Sørensdatter er muligens identisk med hun som jf. FS (IGI) blir født på gården Sandum i 1731, og som er datter til Søren Tjøstelsen og Anichen Nielsdatter (Tjøstel/Tjøstolv er, som tidligere nevnt, også et navn som går igjen i slekta). En annen av fadderne, Gunder Aslachsen, kan være han som (fremdeles jf. FS) er født på Tromøy-gården Gjerstad i 1677, og hans foreldre er Aslack Tjøstelsen og Siri Pedersdatter.Alt dette blir selvsagt vel mye spekulasjon - men like fullt et lite forsøk på å komme videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Med fare for å bli oppfattet som masete: Igjen et forsøk på å friske opp et gammelt tema.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Buene-slekten var sterkt knyttet til det maritime. Det er grunn til å tro, uten at jeg kan belegge det med kildeopplysninger, at Søren Tallaksen var sjømann. Jeg tar med noen utfyllende opplysninger om den nærmeste etterslekten.Barna er nevnt summarisk i innlegg 3, men kun med fødselsår og antatt oppkalling. Her er en noe fyldigere presentasjon, der også (de fleste) barnebarna er med:1: Halvor Sørensen Buene-Tøa (f. 1783) g. 1814 m. Kirsten Torjesdtr. Langang. Halvor Sørensen var skipper.Barn:a: Søren Halvorsen Buene-Tøa (1814-1901) g. 1842 m. Ellen Pedersdtr. Langang. Søren Halvorsen var styrmann.b: Torje Halvorsen (f. 1815).c: Johanne Kristine Halvorsdtr. (1817-1905) g. 1847 m. Stian Eriksen Kvastad.d: Karen Marie Halvorsdtr. (1819-1899) g. 1856 m. Anders Eriksen Kvastad.e: Karen Tomine Halvorsdtr. (f. 1821)f: Torje Halvorsen (1823-1855)g: Halvor Halvorsen (f. 1825)h: Ole Halvorsen (f. 1827)i: Salve Halvorsen (1831-1877)j: Thor Halvorsen (1835-1892) g. 1) 1862 m. Kirsten Olsdtr. Langang; g. 2) 1868 m. Anne Olsdtr. Langang (Kirstens søster)2: Tallak Sørensen (1787-1849) g. 1814 m. Kristine Nilsdtr.Barn:a: Johanne Marie Tallaksdtr. (f. 1815) g. 1843 m. Anders Jensen Buene.b: Søren Tallaksen (1817-1886) g. 1856 m. Helene Olsdtr. Gartha.c: Anne Marie Tallaksdtr. (f. 1820) g. 1841 m. skipper Nils Nilsen Eikeland.d: Nils Tallaksen (f. 1823) g. 1850 m.Karen Olsdtr. Langang. Nils Tallaksen var styrmann.e: Kirsten Tallaksdtr. (1826-1868) g. 1849 m. Torje Olsen Langang.3: Tjøstolv Sørensen (1791-1879) g. 1828 m. Åse Marie Larsdtr.Barn:a: Søren Tjøstolvsen (1829-1838)b: Johanne Tjøstolvsdtr. (f. 1831)c: Anne Tjøstolvsdtr. (1833-1868) g. 1860 m. Lars Gundersend: Karen Tjøstolvsdtr. (f. 1835)e: Søren Laurentius Salvenius Tjøstolvsen (1837-1855)f: Kirsten Tjøstolvsdtr. (f. 1840) g. 1863 m. sjømann Thomas Jacobsen Åbelvik.g: Halvor Tjøstolvsen (f. 1842)h: Lars Tjøstolvsen (f. 1844)i: Salve Andreas Tjøstolvsen (f. 1846)j: Tallak Tjøstolvsen (1849-1851)Som det vil gå fram av ovenstående, fikk Søren Tallaksen og Johanne Halvorsdatter stor etterslekt i Holt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

For å holde debatten varm legger jeg inn en lenke til ekteskapet til Søren Tallaksen 11 nov. 1781:LenkeMvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg legger også en lenke til Ingrid Sørensdatter, den mulige fadder ved dåp:LenkeForeldre Søren Tjøstelsen og Anichen Nielsdatter.Andre barn jeg finner døpt av samme foreldrpar er:Christen Sørensen f. 1724Tiøstel Sørensen f. 1737Berthe Sørensen f. 1742Alle er f. Sandum Tromøya i Aust-Agder.Lykke til med fortsatt leting.Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Legger en lenke til ekteskapet mellom Halvor Sørensen og Kirsten ( riktignok er kalt Terjesdatter) Tror det må være samme paret som du lister opp etterkommere av?LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Legger også en lenke til denne gården i 1801. En av fadderene var vel her fra gåd Barboe?LenkeKan hende du finner noen av navnene på etterkommere av familiene du søker her?Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for lenkene, Gunn! Jeg skal studere dem nærmere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den Talleg Terjesen, 60 år, som er nevnt under Barbu i 1801 (jf. lenken til innlegg 11) kan muligens være sønn til den Torgje Hansen Qwig (Kuviga) som er fadder ved Sørens dåp i 1753 (jf. innlegg 1). Jeg tror nok at det er 'min' Søren som da er døpt, selv om farsnavnet er utydelig i kirkeboka. Jeg har i hvert fall ikke funnet noen andre aktuelle. Kuviga var en plass under Barbu, og som ft. 1801 viser, så var det svært mange beboere i Barbu. De fleste av dem bodde på husmannsplasser i området. Det har vært mye næringsvirksomhet i Barbu opp gjennom tidene. Omtrent der Arendal jernbanestasjon ligger i dag (og den ligger altså nettopp i Barbu) lå fra 1574 'Det barboiske Jernwærch' - forløperen for Baaselands (fra 1738 Næs) jernverk som ble etablert i Holt i 1665.Det kan se ut til at de fleste fadderne ved Sørens dåp var slektninger, og - på et noe spinkelt grunnlag, riktignok, kan man prøve seg med følgende hypotese:I. Søren Tjøstelsen Sandum g.m. Anichen Nielsdtr.1. *Tallak* Sørensen Qwig (Kuviga) g. m . NN2. Søren Tallaksen Kuviga, døpt 11/9 1753 i Tromøy; g. 11/11 1781 i Holt med Johanne Halvorsdtr. Buene.Jeg vil gjerne bli både motsagt og korrigert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det ble mye rot med nummereringen av slektsleddene i forrige innlegg, men jeg mente altså å presentere 3 generasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Det var ikk e enkelt å finne sammenheng til rett familie her. Det er tydelig at Tallak Sørensen er et navn som dukker opp flere steder.Jeg legger en lenke til en Tallak Sørensen som er dpt 16 des 1787:LenkeMuligens den samme som gifter seg i 1814 ?Så finner jeg en Tallak Sørensen som er dpt 25 aug 1811 i Holt også.Han er sønn av en Søren Olsen og Ascher Jørgensdatter.For meg ble det litt mange med samme navn å holde styr på. Godt du har oversikten og kan lese de gamle kirkebøkene ( selv om de er mangelfulle)Lykke til med letingen. Det ser ut til at du er på rett spor.Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her ble det noe galt med lenken til Tallak Sørensen, beklager!Prøver på ny: LenkeDette er vel sønn av den Søren Tallaksen som du etterlyser?Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er lenke til et ekteskap mellom Tallak Sørensen og Kristine , som du nevner under nr. 7.LenkeMvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Artig med din informasjon om hvor gården Barboe lå.Spennende med din informasjon om de gamle jernverkene.Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå sjekket den aktuelle kirkeboken for Tromøy på ny, og må nok beskjemmet innrømme at min hypotese om Søren Tallaksens far var et bomskudd. Etter å ha stirret på 'krusedullene' i farsnavnet en times tid og sammenliknet med bokstavtypene i andre navn, er jeg kommet til at faren hette Niels. Dermed er det altså en Søren Nielsen som er døpt 11/9 1753. Jeg har også sjekket hele perioden 1750-1760 uten å finne noen Søren Tallaksen. Enten må det angitte fødselsåret i bygdeboka for Holt være helt ute av fokus, eller han er født et annet sted. Koewigen (Kuvika) i Tromø Sogn, som er oppgitt som hjemsted ved giftermålet i Holt, kan jo ha likevel ha vært det siste bostedet hans før han flyttet til Holt. Jeg ser imidlertid ikke helt bort fra at den familien vi har vært borti i Kuviga, kan være slektninger.Takk uansett for interesse og leting, Gunn. Jeg kan ellers bekrefte at den Tallak Sørensen du henviser til i de siste innleggene dine, er Søren Tallaksen Buenes sønn. Jeg nedstammer fra hans eldste bror, Halvor Sørensen (og hans sønn igjen, Søren Halvorsen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Jeg tenkte jeg skulle finne Søren Tallaksen med familie i 1801-tellingen. Du oppgir at han døde i Holt 1806, da burde han vel finnes i 1801?Jeg har søkt på alle de navnvariantene jeg kommer på, men finner han ikke.Har du funnet familien i denne folketellingen? Kan han bruke et annet etternavn i 1801? Finner heller ikke Johanne Halvorsdatter, så det er mulig jeg bare er helt blind i dag.Er hun død før 1801? Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Nei, du er nok ikke blind. Folketellingen 1801 for Holt mangler nemlig (inkl. Dypvåg og Flosta). Det er et stort savn for oss som sysler med slektsgransking på de trakter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Det var da bra at det ikke var mitt syn som sviktet helt i dag.Dumt at folketellingen her mangler. Ikke lett med leting herfra da, når kirkebøker også er så utydelig ført.Fantastisk at du har funnet ut så mye likevel!Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Takk for den orienteringen om 1801-tellingen. En lærer stadig noe nytt her.Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg prøver nok en gang å gjenopplive etterlysningen etter Søren Tallaksens foreldre. Han skal altså være f. ca. 1753 i Koewig (Kuviga u/Barbu) i Tromø sogn og gifter seg 1781 i Holt, der han også dør i 1806 på gården Buene.Patronymet forteller oss at han var sønn til en Tallak, og ut fra navnene på barna, tror jeg nokså sikkert at mora må ha hett Kirsten/Kirstine. Navnet Tjøstolv (en av sønnene) må også ha kommet fra Søren Tallaksens slekt. Muligens har faren hett Tallak Tjøstolvsen, eller han kan ha hatt en bror som har hett Tjøstolv Tallaksen.Skiftet etter Søren Tallaksen i 1806 forteller ingenting om hans opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.