Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Fergestad

[#24950] ST, Rissa: Anne Ols/Poulsdtr (f. ca 1743), g.m. Rolf Erichsen Krognes

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

Rolf Erichsen Krognes (1728-1810) ble g. 10/7/1764 m. Anne Olsdatter (Poulsdatter?). I FT1801 (Lenke) er hun omtalt som Poulsdatter, men i kirkeboka står hun som Olsdatter ved giftemålet. I FT1801 er alderen hennes 57 år. Jeg har - uten hell - lett i kirkeboka for Stadsbygd etter hennes dåp i årene rundt 1743. Kanskje er hun fra et annet prestegjeld, og da blir det jo værre...Anne og Rolf fikk fem barn: Marit (1765), Paul (1768), Erich (1770), Ingeborg (1772), Anders (1779).Kan noen hjelpe meg å finne ut mer om Anne og hennes foreldre?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

For meg ser det ser ut som sønnene Erik og Paul kan være oppkalt etter respektive farfar og morfar, siden Anne har patronymikon Poulsdatter i folketellingen 1801I FamilySearch står det Olsdatter, men der er man aldri garantert mot feil, selv om det står Olsdatter både i FS/IGI og FS/VRI. Det ser imidlertid ut som du har Olsdatter fra selve kirkeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Apropos oppkalling: Døtrene til Anne og Rolf heter Marit og Ingeborg, og ved søk i FS på Anne Olsdatter med foreldre Ole og Ingeborg, fant jeg denne: Anne Olsdatter, døpt 1743 i Stadsbygd LenkeVet jo ikke om dette er den Anne du jakter på, men ville bare ”melde” mitt funn…Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Takk skal du ha Grethe. Det stemmer at jeg har Olsdatter fra kirkeboka ved giftemålet. Dine tips skal jeg sjekke mot kildene neste gang jeg er på Riksarvivet - (dvs Byarkivet nå under ombyggingen...)Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H Nyheim

Har notert følgende om dette: Det står Anne Olsdatter ved vielsen, men Anne Paulsdatter ved ft i 1801. I 1820 er begravelsen til Anne Paulsdatter Kråknes 82 år gml innført i kirkeboken.Ut fra navnene har jeg merket meg Paul og Ingeborg Rørvik (Stadsbygd) som ble gift 1737, men jeg kan ikke finne at de hadde noen dtr Anne.Jeg kan ikke finne noe i mine sparsomme notater fra ekstraskatten for Stadsbygd i 1762, men Anne bør være nevnt der hvis hun var i Stadsbygd/Rissa da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

I kirkeboka for Stadsbygd 1743 er den Anne Olsdtr som Grethe refererer til i (3) her Lenke - venstre side, høyre kolonne øverst. Kan noen hjelpe meg å tyde det som står her? Evt også hvis noen vet noe mer om denne Anne og evt framtidige giftemål? Kanskje hun er nevnt i de nye bygdebøkene for Stadsbygd...Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Jeg gjør et forsøk:Døpt Ole og Ingeborg ved Rein=søen deres datter N. Anne Test. Torger Skey, Søvren Sørup, Malene Haarsager, Siri PukstadMvh Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Hei Rune!I innlegg 1 skriver du at Anne Olsdatter og Rolf Erichsen Krognes fikk 5 barn.Basen til Dennis Haarsager viser 7 barn.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Takk. Hvis denne barnerekka til Haarsager er riktig så er det jo grunn til å tro, basert på oppkallinga, at Anne ikke heter Olsdtr men Paulsdtr. Altså at FT1801 er riktig og kirkeboka feil ved fødselen. De har jo ingen barn som heter Ole hvis denne barnerekka til Haarsager er komplett. Anne og Rolf har da i så fall først kalt opp barna etter 1)farmor 2)morfar 3)farfar og 4)mormor. Jeg får ta en ny leting i kirkeboka etter Anne Paulsdtr - ikke bare i Stadsbygd kanskje. Det kan jo være de Paul og Ingeborg Rørvik som Bjørn nevner i innlegg (5), men litt rart da at deres evt datter Anne ikke dukker opp i Stadsbygd...Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Jeg har fulgt opp tipset til Bjørn i (5) på nytt: hvis alderen på 82 stemmer i 1820 ved begravelsen ble hun født ca 1738, og altså ikke ca 1743 som alderen ved FT1801 tilsier. Ikke bare er det tvil om farsnavnet, men også alderen... Ikke så lett å finne ut av så vinglete folk :-)Jeg har nå lett i årene fra 1736-1745 men uten å finne noen Anne Poulsdtr (eller Povelsdtr...) De eneste foreldrene, slik Bjørn er inne på, som heter Paul og Ingeborg i denne perioden så vidt jeg kan se er fra Rørvik/Rørvig og fikk flere barn i disse årene - til dels tett - men ingen Anne. Dette peker vel i retning av at hun er født i et annet sogn. Er det noen som vet om Krognes og omegn hadde tradisjon for forbindelser til nærliggende sogn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

I de nye bygdebøkene for Rissa av Terje Bratsberg omtales hun som Anne Paulsdatter (bind 2, s. 39 og bind 3, s. 333) som kona til Rolf Eriksen Krognes.I 'Stadsbygd', av Kristoffer Rein, bind 1, s. 123-124 under gården Rørvik, er Paul Andersen Rørvik (1704-1754) og Ingeborg Pedersdatter Røberg (1714-1791) omtalt med 7 barn, men ingen Anne. Det er vel da naturlig å konkludere med at Anne ikke er datter av disse, siden jeg heller ikke finner noen Anne Paulsdtr født i det aktuelle tidsrommet i kirkeboka for Stadsbygd. Det er altså liten grunn til å tro at K. Rein har oversett Anne i søskenflokken. Rein nevner også skiftet etter Paul i teksten, og hadde en Anne vært blant arvingene der skulle man tro hun var nevnt.Jeg har bladd gjennom (raskt pga tidspress) Ekstraskatten 1762 for Fosen - fokuserte på Stadsbygd, Rissa og Hemne. Fant i farten ingen Anne Ols- eller Paulsdatter som kunne passe...Ved Anne og Rolv sin forlovelse i mai 1764 er Elling Dyrendal og Rasmus Krognes faddere. Anne er også der omtalt som Olsdatter.- Ved datteren Marit sin dåp i april 1765 var faddere: Rasmus Krognes, Peder Krognes, Lisbet Strøm-Kroen, Gjertrud Fiskum og Doret Krognes.- Ved sønnen Povel sin dåp 24 jan 1768 var faddere: Hans Bustad, Sevald Føll, Niels Krognes junior, Ane Krognes, Gertrud Rein.- Ved sønnen Eric sin dåp 22 april 1770 var faddere: Hans Bustad, Niels Rein, Rasmus Krognes junior, Siri Krognes, Eli Krognes- Ved datteren Ingeborg sin dåp 5. juli 1772 var faddere: Ole Nøst, Ole Skolemæster, Anne Nøst, Marit Krognes, Anne Krognes.- Ved datteren Siri sin dåp 12 mai 1774 var faddere: Daniel Lensmd, Clemmet Krognes, Marit Føll, Dordi Krognes, Kari Krognes.- Ved sønnen Anders sin dåp 24. desember 1776 var faddere: Carl Krognes, Jon Krognes, Povel Krognes, Ane Krognes, Randi Krognes.- Ved sønnen Anders sin dåp 26 desember 1779 var faddere: Carl Krognes, (Jacob) Krognes, Siri Krognes, Lisbet Krognes.Kanskje noen får noen lyse ideer om Anne sine aner basert på fadderne både ved forlovelsen og de 7 barna?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H Nyheim

Eller kanskje en skal se på navnene... Det er påfallende at Anne kalles flere ganger både Olsdatter og Paulsdatter. En gjetning: Kan hun være datter av en Ole NN, men oppfostret hos Paul og Ingeborg Rørvik. To av barna kalles opp Paul og Ingeborg, så hun regnet dem da muligens som sine foreldre? Hvis hun ble oppfostret der var hun kanskje i slekt med dem også... Bare en hypotese, men kanskje det kan stå noe om ei Anne Olsdatter i skiftet etter Paul Rørvik?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.