Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#24969] Jo flere databaser - jo flere søk

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Har det vært snakk om å utarbeide noe felles søkefelt? Databasene bare vokser og vokser.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg er litt usikker på kva du meiner, men me har arbeid i gang for å letta framfinninga i databasane. Det første tiltaket vil du truleg koma til å oppleva i morgon. Eg skal ikkje sei noko meir nett no.Det neste vil vera å standardarisera variablenamn i databasane våre. Det arbeider me med no. Dermed vil førenamn heita det same uansett kva database ein arbeider i. Dette vil i neste omgang føra til at me kan laga søk som går over mange databaser. Det ney søkesystemet er del av ein slik litt meir langsiktig strategi. Dermed vonar me på at me innan rimeleg tid kan tilby søk over alle/eit sett av databaser.Men de må ha tolmod med oss. Me har ikkje svært mykje ressursar å setja inn på noko i Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Beklager at jeg var litt kortfattet, men jeg skjønner nå at jeg skal være 'langsiktig tålmodig'. Drømmen ville f.eks. være å søke på alle emigranter i et jaffs!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Eller å søke etter Peder Olsen med fødselsår og se hvor mange tilslag og i hvilke baser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Eg vil tru begge deler kjem om ikkje altfor lenge. Men knapt i 2004.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.