Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Kåre Solberg

[#24976] Ole Larsen Ihle i 1865 på Ødegården I Vang, Hedmark, f. 1802. Hans sønner?

Recommended Posts

Guest Leif Kåre Solberg

Under arbeidet med å finne Christiania-kjøpmannen Lars Ihles Lenke fødselsår og hans foreldre, har Ole Larsen Ihle dukket opp som en sannsynlig kandidat. Kan noen med tilgang til bygdebøker eller annen sjekke denne muligheten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mai Britt Husom

Hei Leif! Jeg har tittet litt på Ole Larsen Ihle. Har dette og komme med om ham. Ole Larsen Ihle gift 22-10-1839 i Furnes med Pernille Olsdatter.Han 36 og hun 33 år Han er født Gr Nordre Asche på Nes av avdød far Lars Olsen oppholdsted Lille Ihle hun Pernille Olsdatter f Vestre Doblaug av avdød far Ole Paulsen. Ole Larsen Ihle døde 3-8-1887 som gbr enkemann f 1803 Oppholdsted Solbakken, Furnes Pernille Olsdatter døde 7-10-1880 som Førådk f 1806 på Doblaug oppholdsted Solbakken, Furnes Far Lars Olsen f Gjestvang Øvre fra Nes f ca 1774 d 4-8-1827 gm Kari Hansdatter Sterud f 1775 d 16-2-1864. Se Bygdebok for Furnes side 388Vennlig hilsenMai Britt Husom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Til Mai BrittTakk skal du ha. Det ser ut til at du har funnet den riktige Ole Larsen Ihle, (1803-87). Har du i tillegg informasjon om hvorvidt han og ektefellen, Pernille Olsdatter (1806-1880), hadde andre barn enn datteren, Agnete, som bor sammen med foreldrene i 1865? Spesielt interessert er jeg i om en av sønnene het Lars, og når han ble født.Jeg ser at i FT 1885 er Ole Larsen Ihle bosatt som ”Husmd uden Jord, driver paa forskjelligt Arbeide”, (d.v.s. dag/løsarbeider?) på Ødegaarden. Er Ødegaarden en plass under Ihle?Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mai Britt Husom

Hei Leif! Ole Larsen hadde ingen sønn som heter Lars. Karen f 23-3-1840 Søndre Ihle Oline f 21-10-1841 S Ihle Marthe f 8-4-1843 S Ihle Lisbeth f 10-9-1845 s Ihle Tonetta f 11-1-1848 S Ihle Agnete f 19-4-1850 s Ihle. Jeg er ikke så lokalkjent at jeg vet det. Se side 392 i Furnes Bygdebok. Vennlig hilsenMai Britt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Mai BrittTakk for innsatsen med Ole Larsen. Tilsynelatende er jeg tilbake til start, men det er viktig å eliminere blindspor.Har du eller andre noen forslag til en annen Lars, med tilknytning til Ihle, som kan ha vært far til kjøpmannen Lars Ihle?Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asbjørn Røsbak

Jeg vet ikke om en mulig Lars som er bror til Ole døpt 8/5 1803, er diskutert i denne sammenhengen. Lars er født 2/10 1815 på Lille-Ile i Furnes. Han er vel gammel nok til å være Lars Ihle i og med at første barnet Oline blir født i 1841. Hvis han i tillegg var i militæret i 1841, fikk han ikke lov til å gifte seg før han ble 30. Lars er konfirmert i 1829 i Furnes, der hans mor Kari Hansdatter er enke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

I innlegg 6 ser det ut til at Asbjørn har kommet opp med både fødsels- og konfirmasjonsdata, og dertil moren, til den Lars Ihle som tema 24929 Lenke gjelder. Bra!Der har vi kommet til at Oline neppe er datter, men trolig niese av Lars. Har du opplysninger om at Oline er datter av (en) Lars, Asbjørn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Takk AsbjørnKjøpmann Lars IhleDet virker avgjort som du har funnet riktig Lars, fra Lille-Ihle, f. 1815. Den avgjørende koplingen var til broren Ole, f. 1803, og til moren Kari Hansdatter som var blitt enke i 1829.Dine data for brødrene er i overensstemmelse med hva Mai Britt Husom skrev om Ole. (2 – denne debattsiden). Far til Ole er ”Lars Olsen f Gjestvang Øvre fra Nes f ca 1774 d 4-8-1827 gm Kari Hansdatter Sterud f 1775 d 16-2-1864. Se Bygdebok for Furnes side 388”I FT 1801 finner vi ganske riktig den ugifte Lars Olsen, 29 år, som sønn av Føderaadskone Karen Larsdatter, 69 år, på Øvre Giestvang i Næss der muligens en stebror, Johan Marcussen, har overtatt gården. Lenke Moren, Kari Hansdatter Sterud, finner jeg derimot ikke i FT 1801.Det som gjenstår nå er, om mulig, å få noe mer informasjon om oppvekstvilkårene til Lars Ihle. Når kan familien ha flyttet til Lille-Ihle? Gir bygdebøkene noe informasjon om hvilke kår Lars Olsen og Kari Hansdatter Sterud satt i under oppveksten til Lars? – dagarbeider ? gårdbruker? husmann?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mai Britt Husom

Hei Leif Kåre!Lars Olsen bodde flere steder på Nes før han fikk Lille-Ihle.tgl.2-5-1811 mot 9000 rdr og føråd.1-5-1813 ble jorda taksert for 3000 rbdr og husa for 500 rbdr.Ved en ny taksajon 4-9-1821 ble jord og husa taksert for 2600 og 900 spsidaler.På vegne av barna sine førte ellers Lars odelsak om Gjestvang Øvre og 5-12-1815 ble saksøkereren tilkjent gården for 60rd i omkostninger.Etter at Lars var død ble løsøret solgt på auksjon for 257 spdr.mens enka løste inn arvetomta for 2500 spdr. Ved skifte 25-4-1831 ble det 267 spdr til henne og barna. Lars giftet seg 10-12 1802 med Kari Hansdatter,f 1775 døde 16-2-1864. begrav 7-3-1864 og hun bodde på Lille Ihle 91år.Kari solgte gården 7 år etter at mannens døde. Barn: Kristian dpt 11-7-1800 gm 9-11-1842 Kari Andersdatter stav. Ole dpt 8-5-1803 gm 22-10-1839 Pernille Olsdsatter Doglo Vestre. Kari f 14-1-1805 gm 17-11-1835 Knur Bårdsen Vetten. Hans dpt 17-8-1806. Johanne f 14-1-1808 gm 9-5-1846 Lars Andersen Hov.Syverine f 6-1-1811 beg 9-8-1811. Johannes f 3-8-1812 død 24-2-1819. Lars f 2-10-1815. Her er noe av det som sto i bygdeboka s 388Håper dette er litt til hjelpVennlig hilsenMai Britt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Mai BrittTakk for gode svar på mitt spørsmål. Lars Ihle vokste opp som gårdmannssønn, ikke husmannssønn! Det ga ham et bedre allment utgangspunkt for å begynne som kjøpmann i Christiania, for å gifte seg godt – og for at sønnen tok embetseksamen.Som vanlig er; jo mer man får vite, desto flere spørsmål blir man fristet til å stille. Kan det tenkes at Lars Ihle også fikk økonomisk støtte hjemmefra da han etablerte seg i Kristiania? Kan midlene i så fall ha kommet fra salget av de to gårdene: Gjestvang Øvre og Lille-Ihle? Jeg har noen detaljspørsmål knyttet til redegjørelsen din, men er ikke sikker på om svarene ligger i bygdeboken.Var den arvetomta som enka, Kari Hansdatter, løste inn etter at Lars var død for 2500 spdr., Gjestvang Øvre? Skjedde det uavhengig av og før skiftet i 1831?Var det Lille-Ihle hun solgte i 1836 (7 år etter at mannens døde)? I så fall hvordan kunne det ha seg at hun ble boende på gården til 1864? Var salgssummen særlig større enn påhvilende gjeld ved salget av de to gårdene?Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Kari U.Vilhelmsen

Lars sine foreldre er helt sikkert omtalt i den nyeste bygdeboka for Nes som ble utgitt i sommer. Både Sterud,Gjestvang og Aske er gårder som er omtalt der. Jeg har desverre ikke kjøpt boka ennå, bare smugtittet litt i den. Tror ikke biblioteket har fått den ennå, men kanskje noen andre her har den ? Ellers kan jeg smugtitte mer i historielaget sin bok neste tirsdag, hvis ingen andre kan se for deg før den tid. Mvh. Else Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Jeg har noen notater om at Lars Ihles svigermor Adelheide Birgitte (se innlegg 10 i tema 24929 Lenke) skal ha en forbindelse til en kjøpmann Hauge (enke???). Disse notatene får jeg ikke sett nærmere på før om noen dager. - Men det kan jo tenkes at Lars Ihles kjøpmannskap har røtter fra ektefellen Louise Margrethe Bührings side.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Vidvei

Fra den nye bygdeboka (s. 161 under Gjestvang Øvre): Lars Olsen Gjestvang/Ihle dpt 1774- d. 1827, var heime hos mora enda da broren Jørgen tok sitt eget liv. I 1794 hadde han ... kvittert for farsarven... G. 1802 m Kari Hansdtr Sterud, dpt 1775 - d. 1864. De bodde først flere steder på Nes, hadde Sterud nordre 1805-1811, men det året fikk de skjøte på Lille-Ihle i Furnes. Lars førte på barnas vegne odelssak om Gjestvang øvre... Men ingen av barna kom til å komme tilbake dit... Barn: 1. Christian Ihle f. 1800 (Sterud) g. 1842 m Kari Stav 2. Ole Ihle f. 1803 (Askehagen) g 1839 m Pernille Dobloug 3. Kari f 1805 (Sterud) g 1835 m Knut Vetten (1791-1862) 4. Hans Ihle f. 1806 (n Sterud) - kjøpmann, gm Martha Elisabeth 5. Johanne f 1808 (n Sterud) d. 1899, g 1846 m Lars Hov 6. Syverine f. og d. 1811 (Gjestvang) 7. Johannes f. 1812-d. 1819 8. Lars Ihle f. 1815, kjøpmann i Christiania, gm Lovise Margrethe Byring.Det er mye mer om slekten bakover for begge ektefeller (Lars og Kari), men det blir alt for mye å gjengi her. Si ifra om bygdeboka (Andre bind, del 4, utgitt 2004)er umulig å få lånt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Jeg sa i innlegg (12)at jeg skulle komme tilbake til noen notater. Det var ikke som mye om dette, men min farmor har skrevet:’Jeg har hørt at døtrene på Brånås ofte var ukevis på besøk hos kjøpmann Hauge i Grensen. Jeg tror han hette O.M. Hauge. Har tenkt meg at han hadde forbindelse med Adeleide Hauge.’Disse døtrene til løytnant Ole Andreas Bühring på Nordre Brånås i Skedsmo var min farmors farmor og hennes søstre, og disse var kusiner av Louise Margrethe Bühring, Lars Ihles ektefelle. Adeleide Hauge var Lars Ihles svigermor. Jeg tror at Adeleide kan ha fått Hauge-navnet i et første ekteskap. Hun kan ha vært enke da hun 31 år gammel giftet seg med Louise Margrethe Bührings far. Hennes far var jo gårdbruker og løytnant Torkel Bergh på Søndre Berg i Odalen. Det skulle jo være mulig å sjekke noe mer av dette – har ikke kommet så langt.Men poenget her er altså at Lars Ihle kan ha hatt en kjøpmannsenke til svigermor, og dette kan være noe av bakgrunnen for at han ble kjøpmann. Det er noen løse tråder her, men det skulle være mulig å etterprøve teorien litt nærmere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

En kjøpmann O.M. Hauge (1803-1868) var stortingsmann Lenke. Hvis dette er kjøpmannen referert til i innlegg (14), kan i hvert fall ikke han ha vært gift med Adeleide Hauge. Jeg skal holde teoriene mine for meg selv en stund ... Men det ligger jo fortsatt en 'kjøpmannlenke' mellom Bühring og Ihle i det min farmor skrev.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Diskusjonen under hovedtemaet ”Kjøbmand Lars Ihle ,Christiania 1858” ga mye nyttig informasjon, men der kom vi ikke i mål på spørsmålet om kjøpmannens forfedre og bakgrunn. Først ved å åpne dette undertemaet om Ihle på Hedemark kom spesialistene på dette temaet på banen. – Nyttig lærdom.For mine formål er Lars Ihles opphav nå tilstrekkelig opplyst, selv om det gjenstår enkelte småting omkring hva slags bagasje han fikk med seg fra Nes da han dro til Christiania. Disse spørsmålene blir nå vevd sammen med hovedtemaet: kjøpmannen i Christiania. Derfor oppfordrer jeg Mai Britt, Asbjørn, Else Kari og A. Vidvei, og andre, til å henge med tilbake til hovedtemaet og her fortsatt delta i avklaringen av de gjenværende spørsmål. Takk så langt.Ketil har så langt bidratt i begge tema, og jeg foreslår at vi tar resten under hovedtemaet: 24929: Kjøbmand Lars Ihle ,Christiania 1858

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.