Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Mona Hansen

[#25070] Aner i Lommedalen

Recommended Posts

Guest Mona Hansen

Hei. Jeg leter etter anene til Andreas Hansen f 1812 og Haagine Nilsdatter f 1835. Begge disse i Lommedalen i Bærum. Jeg leter også etter opplysninger om og anene til Peder Hansen og Mari Nilsdatter på samme sted. De to sistnevnte fikk sønnen Hans Pedersen i 1825. Kan noen hjelpe meg blir jeg veldig glad. Hilsen Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kristin Berthelsen Jensen

Jeg har selv søkt etter aner i Lommedalen, og fikk dette svaret. Vet du gården de bodde på, er dette en fin informasjonskilde. Lykke tilI lokalsamlingen i hovedbiblioteket på Bekkestua har de Arne Mohus´ 'Husmannsplasser i Bærum' del 3, Lommedalen. I dette heftet vil du finne gårdene i Lommdalen og de som har bodd der gjennom tidene.Mvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest maya lillemoen

Hei Mona Finner en Andreas Hansen og Haagine Nilsdtr her: Lenke mvh maya

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

Kan det være denne karen du ser etter: Lenke Ellers står det jo en del om de forskjellige gårdene i 'Bærum - en bygds historie' om du vet hvilke gårder de bor på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

En Haagine Nilsdatter født i 1835 finner jeg her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Lommedalen ligger i Bærum, men hører under kirkebøkene for Asker Ak. frem til slutten av 1800. Asker kirkebøker,1800-1878, finner du her i DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lene Jansen

Hei! Har heftet husmannsplasser i Lommedalen, skal titte igjennom og se om navnene dukker opp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lene Jansen

Kan det være dem på Buruhaugen. Peder Hansen var i 1825 Inderst på husmannsplassen Haugen. 30 år gammel. Kone Mari Nilsdatter 32 år. Hun datter av Nils og Marte Aspeskogen i Sørkedalen. Han sønn av Hans Pedersen og Barbro Olsdatter I 1835 vr Peder Hansen husmann med jord på Haugen. 4 barn. Hans, Lars, Ole, Andreas.Om Hans Pedersen står det at han var bruker av Haugen i 1815 og var 56 år kona Barbro 50 år. Hjemmeværende barn Marie, Ole, Petronelle, Peder, Andreas og Christopher.Får titte mer i morgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lene Jansen

Videre finner jeg at i 1865 var Peder Hansen 61 år og leilending på Nordre Åmodt sammen med kona Marie 64 år. Fortsatt leilending i 1875 samme plass.Om Andreas Hansen finner jeg ingen hint om foreldre. Står følgende: Andreas Hansen var i 1865 husmann med jord og dagarbeider på plassen Rønningen under Søndre Åmodt. han var 53 og kona Haagine Nilsdatter var 29 år. Barn Martin og Maren Annette. Peter Nilsen, konas bror bor også der. I 1875 var Andreas husmann og huseier på samme plass. Da som enkemann. Datter fra første ekteskap Haakine hjelper til. Martin og Maren Annette bor hjemme. Datter Oline 31 år(sikkert første ekteskap) er tilreisende sypike i Kristiania.. I 1885 er Andreas fortsatt husmann.Dette er hva jeg har fått ut av boken husmannsplasser i Bærum 3 Lommedalen. Noe mer om barna står det vis du er int.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mona Hansen

Hei Lene og dere andre. Tusen takk for hjelp så langt. Jeg vil gjerne vite mer om barna hvis du har mulighet Lene. På forhånd takk.Så en opplysning til dere som evt måtte være etterkommere etter Bernt og Petra Haug i Lommedalen. Etter flere års leting har jeg nå fått kontakt med våre slektninger i USA. Altså etterkommere etter Kristian Haug som utvandret i 1903. Er dere interessert i kontakt, vennligst mail meg. De er utrolig interessert i sin norske slekt. Hilsen Mona

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Bærum, en bygds historie: Burudhaugen: Hans Pedersen var bruker av Burudhaugen fra 1795. Kona Barbro Olsdt. var muligens datter av forrige bruker; Ole Johansen bruker 1745; Barn 1801: Peder, Ole Nedre Jonsrud, Lene, Anne og senere Kristoffer.Peder Hansen var først på Burudhaugen men kom senere til Åmodt hvor hans slekt fremdeles levde i 1920. Kristoffer overtok etter Peder. Både Peder og Kristoffer ble gift med døtre av Nils og Marte Askpeskogen i Sørkedalen. De var 18 søsken og Mari ble gift med Peder og Maren med Kristoffer Haugen.Barn av Peder og Mari: Hans, Lars, Ola (Østen), Martin (Osbakken), Andreas (møller v/Bærum verks mølle), Berte og Peternille.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Gift 26/12 1861 Bryn krk. enkem. grd.br. Andreas Hansen, f. Burud eie 51 år, bosted Åmodt. og pike Haagine Nilsdt., f. Ende (Enne) 24 år, bosted Åmodt. Hans 1.kone døde for 1 år siden.Andreas Hansen f. 21/1 1808, foreldre Hans Pedersen Burud og Barbro Olst. Se Burudhaugen i forrige innlegg.Haagine Nilsdt. f. 6/5 1837, foreldre Nils Nilsen Ende og Marte Paulsdt.Gift 21/12 1828 ungk. soldat Nils Nilsen Ende,f. Ende og 23 år og pike Marthe Poulsdt., f. Jonsrud 22 år.Nils Nilsen f. 12/4 1805, foreldre Nils NIlsen Ende og Haagine Xstensdt.Trol. 19/11 gift 19/12 1800 ungk. Nils Nilsen Ende og pike Haagine Xstensdt. Ruh (skal være Rud). De kom til Rognlia.Bærumsboka, Ende: Nils Andersen Ende død 1812 80 år gm. Gunhild Larsdt. død 1811 70 år. Sønnen Kristoffer kom muligens til nedre Haug i 1797. Barn 1801: Peder 22 år. Sønnen Nils Nilsen bodde også på gården og hadde da 1 datter Dorte.MartePaulsdt. f. 23/3 1808, foreldre Paul Tostensen Jonsrud og Anne Johannesdt.JOnsrud nordre II: Paul Torsteinsen gm. Anne Johannesdt.. De kom visstnok fra Ringerike. Hos ham bodde hans foreldre Torstein Paulsen, død 1809, og Sara Hansdt. med datteren Anne. En annen datter, Marie gm. Kristen Iversen Helgelandseie Ringerike og Marte med Peder Olsen Fjeld Ringerike.Kommer tilbake med mere om Haagine Xstendt. Rud, bare en liten pause.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

RUD: Kristen Hellesen Rud, død 1808 65 år, gm Gjertrud Halvorsdt. Belset. Barn: Kristoffer Rud, Jens Skui, Marie gm. Peder Schjerven, Haakine gm. Nils Ende, Karen gm. Kristoffer Levre.Helle Kristensen Løkeberg, død 1762, gm. Marte Haakensdt. Hilton, levde i 1801. Barn: Kristen, Hans, Mari gm. Torsten Halvorsen Belset, Marte 1g. Arne Haakonsen, 2g. Hans Toresen Skui, Berte gm. Lars Paulsen Tandberg, Haakine gm. Kristoffer Burud.Kristen Hansen gm. Marte Kristensdt. Hamang som levde i 1748. 3 sønner Hans, Kristen og Helle og flere døtre.Hans Kristensen Bryn fca. 1634 - skifte 1692. Bruker av Bryn 1664-1692. Gm. Anne Hellesdt. død ca. 1698, muligens datter av forrige bruker, Helge Bryn bruker 1638-1661. Anne hadde først vært gift med Even Olsen og deres barn: Hans Fleskum og 1 datter, hvis barn var Ingeborg og Anna Abelsdt.----Barn av Hans og Anne: Kristen Hansen, stamfar til Løkebergslekta.HILTON: Haakon Larsen. 1g. Mari Arnesdt Hauger. 1 datter Marte Haakonsdt. Haakon 2g. Anne Pedersdt.Lars Larsen gm. Marte Evensdt. Skifte 1717. Barn: Haakon, Barbro gm. Even Pedersen i SAndvika, Johanne gm. Amund Asker og Kari.Lars Larsen var muligens sønn av Lars Toresen gm. Marte Jonsdt.Lars Toresen var muligen sønn av Tore som var bruker i 1661.HAMANG: Kristen Jensen ca.1632-ca.1706, bruker i 1664. Gm. Maren Hansdt. Barn: Marte gm. Kristen Løkeberg, Johanne gm Haaken Jong, Berte gm. Børge Jong, Karen og Inger ugifte.Jens, bruker i 1650. HAUGER: Arne Johannessen, død 1730, lensmann V.Bærum. Gm. Berte Larsdt. Økri død 1737. Barn: Lars Økri, Johannes Hauger, Kristoffer Hauger, Marie gm. Haakon Hilton, Kari gm. Gulbrand Pedersen Gjettum, Marte gm. Hans Hansen, Randi gm. Hans Jensen Bjørum.Johannes Helgesen, skifte 1685, lensmann V.Bærum. Man har ikke funnet ut noe om hvor han kom fra. Gm. Mari Andersdt. død 1697. Barn: Arne, Oluf, Kirsti gm. Søren Ringi, Ambjør gift til Bestum i Aker, Anne gm. Nils Asbjørnsen Levre, Marie gm. Peder Asbjørnsen Berger.ØKRI =0.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sjur Madsen

Bare for ordens skyld; Johannes Helgesen er min 7. tof ! Men jeg har mye å registrer vedr. hans etterkommere (bortsett fra 'min linje').Jobber ellers mye med Bærum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tove D. Johansen

En liten kommentar: Når det gjelder Hans Pedersen på Burudhaugen (med kone Barbro Olsdatter). Min teori er at denne Hans Pedersen kom fra gården Hellerud i Lommedalen og at han var sønn av Peder Hansen Færden og hans kone Mari Knutsdatter. Peder Hansen Færdens datter Karen Pedersdatter er en av mine formødre. Tove D.Johansen, Oslo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.