Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Heidi Morrell Andersen

[#25073] Wyllem Coucheron

Recommended Posts

Guest Heidi Morrell Andersen

Jeg søker etter all informasjon om Wyllem Coucheron, arkitekt for Fredriksten festning i Halden og Gamlebyen i Fredrikstad. Han døde 1689 som kommandant på Bergenhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Det finnes jo mye informasjon om ham på nettet bare ved et vanlig Google-søk. Kanskje du burde spesifisere litt mer hva du er ute etter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Morrell Andersen

Jeg samler all informasjon om ham. Det finnes en del på nettet og jeg tenkte kanskje noen hadde noe mer enn meg eller noe nytt. Alt er interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Hvorfor skal vi bruke tid på å finne fram til ting du allerede har?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Morrell Andersen

Vet noen hvor barna hans er født? Wyllem kom til Norge i 1657 og jeg antar at han hadde et par sønner allerede da. Han ble chef for det Valderske kompani. Dette vet jeg lite om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Jeg kan sjekke Ovenstads militærbiografier i kveld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

I tema nr. 24860, innlegg 8, Lenke, er det oppgitt at Wyllem Coucheron hadde sønnene Iver, Anthony og Wilhelm. Hvem av dem antar du er født før 1657?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Morrell Andersen

Det som jeg har, men det er jo bare ca-tall er at Anthony er født ca. 1658, Wilhelm ca. 1662, Iver ca. 1665. Så er det datteren, Cumerine. Min forfar er Wyllems sønn, Herman, som jeg tror er den eldste og født i Holland ca. 1656.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Litt på siden, dette er vel sønnesønnen, men kanskje du er interessert i denne biografien for det. Munthe, C. O., Videnskabsselskabets Skrifter II Historisk-filosofiske Klasse 1897 No. 6, side 89 (bær over at man anga militære avdelinger ved avdelingssjefens navn, det gjør teksten litt tung!):Anthon Jacob de Coucheron, sønn av major Vilhelm de Coucheron og Blanceflor Sophie Due. Født 21. april 1682. Ble 23. april 1698 fenrik ved livkompaniet av Hausmanns gevorbne infanteriregiment, men ble samme år forflyttet til kaptein Stocfleths og 1700 til oberstløytnant C. G. von der Ostens (dette kompaniet fikk kort etter kaptein J. W. Stuart som sjef) kompanier av samme regiment. Han ble 1. mai 1706 premierløytnant ved kaptein Landsbergs kompani av samme regiment (der Caspar Hermann Hausmann nå var erstattet av generalmajor Johan Caspar Cicignon som sjef). Den 9. mars 1708 ble han karakterisert kaptein (altså midlertidig forfremmelse til kaptein) og fast premierløytnant ved major H. J. von Rummelhoffs hadelandske kompani av det Opplandske nasjonale infanteriregiment. Den 5. oktober 1710 ble han kapteinløytnant ved oberst J. O. Brockenhuus' livkompani av regimentet og den 23. mars 1714 ble han fast kaptein og sjef for Land og Valdres kompani av samme regiment. Han utmerket seg ved forsvaret av Krokskogen i 1716 slik at han av generalmajor Barthold Heinrich von Lützow den 7. mai samme år ble innstilt til, og av kong Fredrik IV den 27. juli ble utnevnt til sekondmajor av regimentet. Den 15. august 1718 ble de Coucheron ansatt som premiermajor og sjef for Gran og Jevnakers kompani av det 2. Opplandske nasjonale infanteriregiment. Den 3. august 1719 ble han forfremmet til oberstløytnant. Den 10 januar 1729 ble Anthon Jacob de Coucheron utnevnt til oberst og sjef for det 1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment. Han døde på Vange i Vik den 2. oktober 1736. Det skal stå mer i Personalhistorisk tidsskrift, 1. rekke, VI. bind.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Han du gjennomgått Brickas Dansk-norske biografiske lexikon og Norsk biografisk leksikon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

I følge Ovenstads militærbiografier bla Wyllem (Willem) Coucheron (Cucheron) i juni 1657 av residenten i Holland Charisius ansatt som ingeniør og generalkv.mester i Norge, med kapteins rang.Ovenstad kjenner til fire barn: 1. Anthony (oberst og kom.dant på Akershus). 2. Iver (oberstl. ved 1. Opl. inf. reg.). 3. Wilhelm (kar. maj. ved Bergenh. inf. reg.). 4. Cumerine.Om Herman C. står det kun at han var løytnant ved Opl. nasj. inf. reg.s S. Gudbrandalske kompani 1/7 1662 til 19/9 s. å. Hvor har du det i fra at han er sønn av Wyllem C.?Når det gjelder de fødselsår du oppgir for de tre nevnte sønnene av W. C., kan dette ikke stemme. Anthony var Gefreiderkorporal ved farens Valdriske komp. av Opl. nasj. inf. reg. fra 20/9 1659. Han var nok mer enn ett år gammel da. Overstad oppgir at Iver var f. ca. 1660. Han var fenrik ved garn. komp.et på Bergenh. fra 1/1 1680. Wilhelm var gefreider fra 1667-1670, fenrik fra 1674.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er det samme leksikonnet som jeg benevnte som dansk-norsk (noe det faktisk også var).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Morrell Andersen

Takk, Per B. Lilje for info om Anthon Jacob de Coucheron. Tore H. Vigerust - jeg har sett på Norsk Biografisk Leksikon Ketil Firing Hanssen - jeg ser at fødselsårene mine har jeg skrevet inn feil. Om Herman har jeg fått info skrevet av Olaf Coucheron Jarl. Herman var i dansk tjeneste, ingeniør i 1663 i hertugdømmene. Generalkvartermester i 1675. Hans hustru Anna kom som enke med 4 umyndige barn til Norge til Hermans bror Wilhelm og ble her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvor var 'dher' - hvor bodde de? Bergen? Halden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.